Đề về 00 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 00

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 4 Lần 72 - 3 Lần 55 - 3 Lần
65 - 3 Lần 81 - 2 Lần 24 - 2 Lần
39 - 2 Lần 91 - 2 Lần 67 - 2 Lần
42 - 2 Lần 59 - 2 Lần 25 - 1 Lần
05 - 1 Lần 36 - 1 Lần 77 - 1 Lần
23 - 1 Lần 98 - 1 Lần 12 - 1 Lần
14 - 1 Lần 54 - 1 Lần 62 - 1 Lần
58 - 1 Lần 03 - 1 Lần 38 - 1 Lần
00 - 1 Lần 57 - 1 Lần 10 - 1 Lần
01 - 1 Lần 82 - 1 Lần 56 - 1 Lần
26 - 1 Lần 63 - 1 Lần 83 - 1 Lần
84 - 1 Lần 86 - 1 Lần 97 - 1 Lần
20 - 1 Lần 78 - 1 Lần 92 - 1 Lần
13 - 1 Lần 60 - 1 Lần 09 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 00

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-03-2022 71400 88460 25-03-2022 07-10-13-13-18-23-27-32-36-36-38-41-44-46-47-60-65-65-65-70-72-85-87-90-92-93-98
14-12-2021 27700 96009 15-12-2021 08-09-09-11-11-14-27-31-32-34-42-42-45-47-53-63-66-67-68-71-77-77-77-79-79-82-82
18-04-2021 89500 81365 19-04-2021 00-02-03-04-07-09-13-16-19-37-37-37-40-48-51-53-53-65-66-69-74-80-80-86-88-90-98
05-04-2021 06800 94659 06-04-2021 00-01-01-11-14-25-34-44-44-44-45-45-46-47-48-51-53-57-59-59-60-68-74-74-82-93-93
29-03-2021 03000 49255 30-03-2021 03-13-14-15-18-19-37-37-43-43-49-50-55-58-59-64-64-68-68-70-70-72-81-85-89-92-97
04-03-2021 96100 66992 05-03-2021 04-09-11-11-14-18-22-25-32-35-36-40-40-40-52-57-59-66-69-70-70-71-74-78-84-86-92
26-02-2021 55600 26313 27-02-2021 04-06-13-18-18-21-22-27-38-42-54-66-67-71-73-75-77-78-79-82-83-83-86-86-88-88-91
02-10-2020 99600 49797 03-10-2020 04-06-12-13-23-30-33-36-41-43-52-62-65-68-70-71-73-77-80-81-83-88-94-96-96-97-97
09-09-2020 88000 81320 10-09-2020 02-04-04-05-06-07-07-09-09-16-19-20-28-33-40-40-41-42-53-53-70-75-82-87-93-94-95
03-06-2020 62500 76278 04-06-2020 04-06-10-12-17-23-27-31-36-37-38-39-42-44-49-54-59-59-66-67-72-78-80-88-92-93-95
19-05-2020 96600 51265 20-05-2020 05-05-07-08-10-12-12-28-37-39-41-42-43-51-58-59-61-63-64-65-68-73-76-84-85-88-98
17-11-2019 25000 93484 18-11-2019 00-07-11-12-14-20-23-31-34-38-42-42-45-47-51-53-55-60-64-65-72-75-79-83-84-92-93
07-10-2019 94200 77901 08-10-2019 01-05-11-18-21-26-29-31-35-37-38-45-48-50-54-56-63-68-68-69-74-77-82-89-89-93-97
11-05-2019 48500 55886 12-05-2019 05-07-13-15-16-23-27-30-42-55-56-57-57-60-61-62-66-67-68-69-74-77-77-80-80-86-98
05-05-2019 21900 44642 06-05-2019 04-08-10-18-23-26-29-31-33-34-37-39-42-43-45-50-56-60-63-63-67-71-79-79-81-89-93
09-03-2019 06000 74359 10-03-2019 01-01-08-10-14-18-18-19-25-33-37-39-41-52-59-68-73-74-79-79-87-90-93-94-95-97-97
03-06-2018 97900 68083 04-06-2018 04-08-10-11-20-21-31-31-38-40-42-52-60-63-65-67-72-73-76-80-83-86-88-88-88-92-93
30-03-2018 44900 34439 31-03-2018 02-04-06-08-12-12-14-18-23-39-41-46-57-61-61-64-70-74-80-83-86-87-88-93-95-95-98
16-03-2017 33000 72191 17-03-2017 03-07-11-12-13-18-24-30-33-38-39-43-44-45-53-57-63-71-77-79-80-81-87-89-89-91-99
11-10-2016 60300 01367 12-10-2016 10-16-26-34-35-35-38-44-45-47-49-50-50-52-55-59-59-60-61-61-67-73-76-84-87-92-98
10-10-2016 73100 60300 11-10-2016 00-02-04-04-16-17-19-21-30-32-38-39-40-43-55-55-56-62-73-80-86-88-89-90-90-96-98
18-09-2016 85300 95167 19-09-2016 04-05-10-17-24-28-32-35-36-37-39-40-43-44-49-56-56-59-63-67-87-89-89-90-97-98-99
11-08-2016 79600 78663 12-08-2016 05-06-06-13-16-23-25-34-45-49-53-54-54-56-57-58-63-68-69-69-73-75-77-78-79-81-94
13-03-2016 78400 22142 14-03-2016 00-02-03-05-13-17-31-33-35-38-42-43-43-51-60-61-63-65-68-74-79-81-81-84-92-96-99
14-07-2015 05900 85356 15-07-2015 03-18-20-21-27-28-37-43-46-48-48-55-56-58-59-60-63-63-65-66-72-78-79-86-94-96-97
26-06-2015 39900 02781 27-06-2015 00-03-06-11-12-17-18-23-24-25-26-27-31-35-35-36-37-57-60-62-67-71-73-81-81-88-94
21-05-2015 52200 23026 22-05-2015 11-11-14-14-23-25-25-26-26-34-40-42-42-52-73-75-76-77-78-79-80-80-83-86-87-96-98
01-04-2015 35200 51565 02-04-2015 01-06-06-24-27-27-29-30-33-34-37-45-47-48-53-58-59-65-78-79-80-82-84-85-91-91-92
23-01-2015 98700 59303 24-01-2015 03-07-14-18-20-22-29-31-32-32-38-39-46-48-51-54-58-60-64-64-73-74-78-88-90-94-95
30-09-2014 50800 54396 01-10-2014 03-05-06-09-12-14-21-27-29-41-45-47-52-57-60-61-62-64-68-69-73-78-79-89-90-96-99
20-05-2014 65500 97696 21-05-2014 01-08-14-16-19-19-28-31-37-47-54-54-60-63-64-67-69-72-74-77-78-83-86-92-94-96-99
08-09-2013 51200 22482 09-09-2013 07-09-21-36-39-46-52-58-58-59-60-61-62-62-64-67-68-76-78-80-81-82-85-91-92-95-98
15-07-2013 81900 11391 16-07-2013 01-07-07-10-21-24-26-27-28-32-46-55-58-67-68-69-74-74-74-78-79-80-82-91-97-98-99
01-05-2013 43000 29696 02-05-2013 05-09-10-13-15-31-34-40-40-41-43-44-47-48-62-64-64-69-74-74-81-84-86-87-89-93-96
22-11-2012 08000 97101 23-11-2012 01-01-05-07-08-16-17-19-21-24-31-31-33-37-40-44-44-44-47-51-53-59-74-76-83-88-89
04-08-2012 70700 93255 05-08-2012 07-08-10-10-11-13-17-21-27-33-37-39-47-49-51-51-54-55-56-56-71-77-80-83-90-93-94
24-03-2012 38800 68410 25-03-2012 00-00-08-09-09-10-17-23-24-26-29-31-37-39-43-47-52-61-62-66-77-79-88-88-88-94-99
20-07-2011 31900 10103 21-07-2011 03-04-08-11-14-15-16-24-32-33-39-39-39-39-46-46-52-54-66-67-72-74-80-82-82-93-97
23-06-2011 23400 35738 24-06-2011 02-03-03-07-07-10-13-20-25-27-36-38-41-44-48-50-65-67-70-71-74-75-80-83-84-87-91
22-06-2011 58700 23400 23-06-2011 00-01-03-07-07-09-12-15-20-25-29-30-46-52-55-58-69-69-73-80-83-83-88-91-92-94-95
10-02-2011 59300 54557 11-02-2011 06-08-09-12-13-19-19-20-23-27-27-30-31-41-43-47-50-57-63-66-68-71-75-78-93-94-94
18-09-2010 83100 36272 19-09-2010 00-02-06-12-14-23-25-25-29-38-43-48-54-56-62-67-68-72-75-75-76-81-83-88-93-97-98
12-09-2010 81000 68872 13-09-2010 03-03-10-17-29-35-38-43-46-47-51-54-58-59-67-68-70-72-80-80-81-85-87-89-92-97-98
22-07-2010 02000 12996 23-07-2010 00-04-09-15-15-15-15-17-20-21-33-40-53-54-57-59-60-61-61-69-75-84-85-86-91-96-97
08-06-2010 69800 80624 09-06-2010 01-02-03-04-08-08-11-24-25-28-38-41-42-44-49-50-52-53-53-53-54-69-73-79-82-82-91
09-03-2010 69900 79139 10-03-2010 04-05-14-14-15-15-21-27-31-36-37-39-42-52-53-54-55-56-60-62-69-78-82-85-85-92-96
07-02-2010 79100 15214 08-02-2010 00-02-04-09-14-22-23-24-30-32-32-37-56-59-64-74-75-75-76-82-86-88-92-93-96-97-98
03-02-2010 21900 69054 04-02-2010 03-07-13-14-30-37-49-54-63-64-66-68-73-74-77-78-80-81-82-85-87-94-95-96-98-98-99
16-11-2009 71200 47662 17-11-2009 12-12-17-20-26-29-31-39-41-41-41-41-42-52-59-59-60-62-62-81-81-83-87-88-92-97-98
05-07-2009 33500 88958 06-07-2009 05-08-08-09-16-22-30-36-37-40-40-43-46-47-49-50-54-57-57-58-58-66-66-72-72-81-96
08-04-2009 45800 03412 09-04-2009 00-02-03-09-11-12-12-16-24-29-31-39-49-50-52-52-63-70-72-77-81-85-88-92-94-98-99
09-04-2008 34400 31677 10-04-2008 01-01-04-08-09-09-11-14-16-18-20-25-29-33-34-38-47-47-51-54-56-66-69-70-74-77-86
16-02-2008 19300 87223 17-02-2008 03-04-05-14-16-23-27-31-39-41-41-42-44-51-52-66-68-81-82-82-86-87-88-88-94-95-97
16-01-2008 92500 26998 17-01-2008 09-10-19-20-21-24-24-25-25-30-33-35-35-40-50-55-58-60-62-62-69-75-77-79-88-94-98
25-12-2007 85700 15555 26-12-2007 01-03-03-05-07-13-26-29-29-31-39-41-45-49-53-53-55-55-57-59-66-78-83-86-86-91-93
26-09-2007 08300 41025 27-09-2007 01-08-08-11-12-21-25-27-35-35-36-36-39-48-48-54-54-57-65-67-67-73-75-77-81-95-96
10-09-2007 35300 07605 11-09-2007 03-05-05-06-07-07-12-13-19-23-27-32-44-51-61-73-73-75-76-79-83-85-87-91-96-96-98
02-04-2007 71700 18372 03-04-2007 00-01-02-03-12-18-20-30-32-32-34-41-41-42-47-49-55-65-67-70-72-74-83-85-86-87-90
23-03-2007 41400 26681 24-03-2007 00-03-04-09-11-16-19-19-34-38-43-48-50-52-68-79-81-81-82-84-85-86-86-86-88-98-99
11-03-2007 00100 06424 12-03-2007 04-10-11-13-19-19-24-31-33-34-37-44-47-50-56-59-63-69-73-74-84-85-92-94-95-98-99
20-02-2007 11200 58536 21-02-2007 02-08-08-11-11-15-15-17-17-20-24-27-28-29-32-36-38-38-38-45-50-52-63-88-91-93-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 00 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 00 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 00 thì  hôm sau về con gì? Đề về 00 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 00 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 00 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 00 có nghĩa là như thế nào

Đề về 00 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 00 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc00, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 00 hoặc đề 00.

Khi đề về 00 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 00 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 00 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 00 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 0 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 0 sẽ gồm những con số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 00 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 00 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 00 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 00 người chơi chỉ cần lấy 1 + 4 = 00 như thế sẽ ra được số 00 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh 00

Khi mơ về số đề 00 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 00 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 00 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 00 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 00 đó. Đừng bỏ lỡ con số 00 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 00 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 00 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 00 – 04

Khi mơ thấy con số 00 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 00 bằng vàng là: 54 – 40

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 00 thì hãy đánh số đề con 00, 45 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 00 thì đánh con số 40, 24 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 00 đuổi theo mình thì quất ngay con số 44, 64 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 00 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 00 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 00 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 00 đánh con gì?

Đề về 00 mà đi kèm con lô 44 thì hôm sau bạn cứ cặp con 01, 40 mà đánh

Nếu đề 00 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 40, 20 về cùng nhau

Lô 00 mà xuất hiện cùng đề 08, đừng nên bỏ qua con 05, 03 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 00 về cùng lô tô con 09, chốt ngay bạch thủ 90

Đề 00 mà về cùng lô 70, ngày mai nổ con 80 chắc chắn, nếu 05 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 07, 70

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 00 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.