Đề về 01 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 01

Bộ số Bộ số Bộ số
57 - 3 Lần 22 - 3 Lần 23 - 2 Lần
70 - 2 Lần 66 - 2 Lần 12 - 2 Lần
39 - 2 Lần 95 - 2 Lần 89 - 2 Lần
58 - 2 Lần 46 - 2 Lần 00 - 1 Lần
86 - 1 Lần 11 - 1 Lần 34 - 1 Lần
33 - 1 Lần 10 - 1 Lần 32 - 1 Lần
42 - 1 Lần 27 - 1 Lần 08 - 1 Lần
85 - 1 Lần 01 - 1 Lần 13 - 1 Lần
15 - 1 Lần 06 - 1 Lần 96 - 1 Lần
52 - 1 Lần 36 - 1 Lần 30 - 1 Lần
29 - 1 Lần 79 - 1 Lần 09 - 1 Lần
05 - 1 Lần 92 - 1 Lần 38 - 1 Lần
54 - 1 Lần 82 - 1 Lần 43 - 1 Lần
21 - 1 Lần 37 - 1 Lần 88 - 1 Lần
84 - 1 Lần 63 - 1 Lần 80 - 1 Lần
68 - 1 Lần 31 - 1 Lần 51 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 01

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-07-2022 02801 23151 12-07-2022 07-10-12-13-15-19-20-26-27-27-31-31-38-40-40-41-51-52-56-57-62-65-71-74-74-77-98
07-05-2022 73301 51139 08-05-2022 07-08-14-16-18-23-39-39-43-44-46-48-51-52-55-57-60-70-71-74-74-85-91-92-95-99-99
25-02-2022 09401 07631 26-02-2022 03-06-11-11-17-26-31-31-32-33-33-39-43-46-47-50-52-55-60-60-64-78-79-80-94-96-99
06-02-2022 76101 28958 07-02-2022 02-05-07-12-19-20-25-32-32-42-47-51-52-53-54-57-58-62-64-71-77-79-81-91-92-97-99
18-09-2021 93901 45957 19-09-2021 00-01-03-04-09-12-17-18-18-19-28-32-36-41-42-56-57-65-69-69-70-71-78-80-81-90-99
05-07-2021 91701 46868 06-07-2021 04-08-10-19-21-22-23-26-28-42-49-51-51-54-56-59-62-63-64-68-69-71-78-80-83-92-95
27-03-2021 54601 31295 28-03-2021 03-05-07-08-12-13-20-28-35-39-42-49-53-54-55-63-67-69-70-77-80-80-83-85-89-95-98
19-08-2020 95501 30880 20-08-2020 05-06-07-10-11-11-16-21-23-24-37-48-51-55-57-58-60-60-63-69-70-80-87-88-90-95-97
15-03-2020 18901 28322 16-03-2020 00-00-02-10-15-22-24-28-29-30-34-40-44-45-56-57-58-63-66-74-74-75-77-86-88-90-98
29-12-2019 31701 18988 30-12-2019 01-05-06-07-08-11-15-17-18-19-20-22-29-40-45-45-54-57-60-61-68-77-81-83-88-91-94
28-12-2019 95201 31701 29-12-2019 01-01-04-05-07-11-16-20-25-26-27-28-44-51-52-55-55-60-60-63-66-81-85-92-93-96-99
08-10-2019 77901 65084 09-10-2019 08-20-21-22-26-27-30-32-33-34-35-39-48-50-53-64-66-70-70-72-78-81-84-84-93-97-98
17-09-2019 86201 10846 18-09-2019 03-06-08-10-19-21-22-29-30-33-36-39-41-42-46-47-47-49-54-67-70-78-78-85-93-95-97
25-08-2019 97301 58963 26-08-2019 00-00-05-10-17-20-27-37-39-39-44-58-58-59-63-63-64-67-68-78-84-85-91-93-95-98-99
14-06-2019 39101 16509 15-06-2019 04-05-08-09-13-13-15-27-29-30-31-32-33-33-39-40-41-42-43-49-51-51-54-57-66-78-95
19-11-2018 38201 02322 20-11-2018 01-02-05-06-07-08-08-10-14-17-17-22-22-26-27-46-52-58-60-66-67-71-75-80-87-89-97
13-07-2018 48401 78023 14-07-2018 09-12-21-23-23-23-24-28-30-31-31-33-35-35-43-46-48-48-56-71-75-79-81-82-83-94-96
04-05-2018 95201 29482 05-05-2018 01-03-14-19-23-26-29-30-30-32-36-39-44-49-56-57-59-75-77-77-79-82-82-88-89-91-94
13-04-2018 42501 71370 14-04-2018 02-05-07-17-22-27-28-29-32-33-46-47-48-55-56-61-63-67-68-69-70-72-79-88-89-95-98
03-02-2018 37601 52643 04-02-2018 03-03-09-19-25-28-30-32-33-35-35-38-38-43-53-65-67-71-74-75-79-83-88-89-90-93-99
23-01-2018 33101 41657 24-01-2018 03-09-10-10-11-12-12-17-22-26-27-35-39-40-42-43-46-49-51-55-56-57-59-60-62-70-77
18-01-2018 41201 67721 19-01-2018 08-18-21-29-31-31-33-34-37-40-44-49-51-56-57-61-62-71-72-75-79-79-85-91-94-97-99
08-10-2017 55801 15437 09-10-2017 15-21-22-22-24-25-25-37-37-40-41-42-47-49-52-64-64-69-74-74-78-83-92-93-94-97-98
18-09-2017 58601 68546 19-09-2017 00-06-08-09-11-12-13-14-17-18-25-26-34-46-49-54-54-67-68-69-69-71-74-75-86-90-98
10-03-2017 08701 53838 11-03-2017 11-11-12-15-17-18-22-23-24-31-33-35-36-38-39-43-47-53-57-60-61-65-71-76-80-82-85
02-03-2017 90801 42654 03-03-2017 02-05-12-14-16-24-25-25-30-35-37-39-45-46-47-51-54-54-61-63-66-82-82-82-83-92-97
16-12-2016 32101 76822 17-12-2016 05-06-07-09-14-15-16-17-22-25-27-27-30-32-35-38-41-46-51-52-67-69-81-84-91-95-97
09-09-2016 32801 35812 10-09-2016 00-02-03-05-12-16-29-30-45-47-54-55-57-63-64-65-69-71-72-73-77-79-82-83-87-91-92
27-01-2016 11201 12792 28-01-2016 03-06-08-09-21-24-25-26-28-29-29-33-45-51-51-52-56-58-62-63-63-71-78-82-86-92-99
21-01-2016 38001 00157 22-01-2016 02-02-03-06-08-14-15-24-25-30-36-41-41-45-45-51-57-61-61-63-70-71-73-79-87-94-94
02-10-2015 54201 23506 03-10-2015 04-06-07-09-11-12-19-20-31-33-35-38-42-44-45-52-54-61-69-79-82-83-90-91-91-91-96
04-09-2015 99001 40389 05-09-2015 00-00-07-08-10-16-25-27-30-30-33-37-45-53-54-59-66-71-77-78-80-83-84-85-86-89-89
26-08-2015 83301 28658 27-08-2015 03-04-09-10-12-22-24-28-33-33-35-36-37-40-43-45-50-53-53-57-58-61-74-77-88-92-99
14-03-2015 88301 78089 15-03-2015 07-12-18-21-25-29-31-41-43-49-49-54-58-70-71-71-78-79-80-82-84-85-85-87-89-94-96
05-01-2015 65001 21705 06-01-2015 04-05-12-14-21-21-23-25-30-32-35-35-38-40-45-49-52-55-63-64-66-68-77-80-89-93-97
20-10-2014 03601 64906 21-10-2014 00-00-06-10-10-16-20-21-27-28-32-41-46-46-54-55-56-56-60-63-67-75-78-88-92-93-96
29-09-2014 26001 50800 30-09-2014 00-02-03-03-18-26-34-35-39-40-50-51-51-52-52-53-57-59-66-73-77-84-85-86-90-93-98
02-03-2014 51001 66679 03-03-2014 01-09-12-13-17-17-19-23-24-30-33-33-37-38-39-42-55-57-69-77-79-87-87-88-91-93-98
11-02-2014 72501 74795 12-02-2014 01-02-03-03-17-18-20-21-27-27-28-29-30-39-42-44-47-48-60-64-68-70-79-82-85-94-95
06-09-2013 27101 42609 07-09-2013 01-02-09-09-10-23-26-27-31-32-37-44-49-53-57-59-62-64-71-75-84-86-88-88-90-97-98
19-07-2013 13901 63052 20-07-2013 02-06-08-20-26-36-44-52-52-54-56-56-57-59-63-64-68-74-76-77-77-78-80-81-86-97-99
17-05-2013 17701 28736 18-05-2013 07-08-20-24-25-27-28-36-42-44-47-56-66-67-68-68-73-74-75-77-78-79-80-90-96-98-98
26-04-2013 30101 32639 27-04-2013 05-10-17-20-22-32-35-35-36-38-39-47-54-60-62-65-69-77-77-77-78-82-83-90-91-92-94
24-04-2013 13101 47030 25-04-2013 00-01-02-07-08-21-25-25-30-31-31-33-52-54-57-63-63-66-73-75-80-81-84-85-89-89-91
23-11-2012 97101 05629 24-11-2012 00-06-07-14-14-15-21-29-29-30-35-37-37-39-50-52-54-55-59-60-71-76-93-94-97-98-99
14-09-2012 72701 89215 15-09-2012 04-06-06-10-15-16-17-20-24-24-25-29-33-36-41-47-49-55-60-67-68-80-85-87-90-93-95
15-06-2012 83901 21606 16-06-2012 02-06-16-17-18-24-27-29-32-34-37-38-39-42-50-54-55-56-56-63-70-72-73-82-84-89-91
24-05-2012 12701 80696 25-05-2012 04-04-06-06-11-16-17-18-23-26-31-31-35-36-40-40-43-44-44-54-57-58-59-81-95-96-99
04-11-2011 66501 65012 05-11-2011 00-00-02-03-09-12-18-25-26-31-41-46-47-48-53-55-65-66-66-67-79-79-80-85-89-93-97
03-11-2011 21001 66501 04-11-2011 01-11-11-12-18-23-25-26-28-28-29-33-37-38-44-48-56-61-70-72-77-78-91-95-96-97-97
12-05-2011 59701 95713 13-05-2011 00-01-04-05-07-08-09-13-15-37-40-45-47-48-49-58-60-62-64-71-85-89-89-93-94-94-95
25-02-2011 92401 25866 26-02-2011 01-02-03-12-17-18-30-31-35-43-50-53-61-63-66-67-70-71-71-72-73-76-76-81-85-92-99
15-06-2010 62401 86985 16-06-2010 00-16-20-24-24-24-29-33-33-37-43-45-50-50-50-51-52-53-59-60-64-80-85-86-88-90-99
10-10-2009 28801 01708 11-10-2009 01-05-06-07-08-08-15-20-27-27-29-29-39-41-42-44-46-49-51-58-64-67-67-82-87-91-92
26-09-2009 20801 50666 27-09-2009 00-17-22-22-32-39-44-45-51-51-53-54-54-57-63-66-69-77-77-79-82-90-94-96-97-98-98
04-04-2009 97301 65370 05-04-2009 01-08-09-14-21-23-30-33-34-44-48-57-58-65-65-67-69-70-71-72-78-80-82-82-83-94-94
20-09-2008 38301 63727 21-09-2008 00-00-04-27-34-36-38-44-46-47-58-61-62-71-78-82-83-84-86-88-88-93-94-94-95-97-98
22-05-2008 33601 69034 23-05-2008 02-02-09-18-20-21-32-34-48-49-50-53-54-56-58-60-64-81-81-82-83-84-87-92-96-98-99
27-04-2008 80701 53633 28-04-2008 07-09-10-16-19-22-29-33-45-48-53-54-57-58-58-61-75-76-78-78-83-83-92-95-96-97-99
18-04-2008 72101 26010 19-04-2008 00-08-09-10-13-17-19-22-26-26-28-35-37-38-38-39-44-51-52-59-63-67-68-70-80-84-97
25-03-2008 33401 01632 26-03-2008 01-06-10-11-13-14-16-16-19-32-33-34-38-41-44-50-59-60-61-72-73-74-74-75-79-90-99
27-02-2008 83401 29942 28-02-2008 00-04-08-10-17-33-37-38-41-42-44-46-49-54-55-73-78-83-84-85-89-90-91-92-97-98-99
09-09-2007 67801 35300 10-09-2007 00-02-08-08-15-31-35-36-41-41-43-44-51-56-59-62-62-62-68-68-76-78-79-81-83-92-95
24-06-2007 99301 97323 25-06-2007 07-12-13-19-21-23-23-24-24-28-41-42-44-44-47-48-57-57-58-64-77-78-81-87-88-97-98
22-06-2007 57101 82886 23-06-2007 08-09-18-26-29-31-34-36-38-46-47-52-60-60-60-65-68-70-74-76-81-85-86-90-92-93-95
07-04-2007 61301 49311 08-04-2007 02-04-07-09-11-12-21-21-25-30-31-33-44-65-65-70-72-76-79-79-83-87-89-89-93-96-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 01 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 01 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 01 thì  hôm sau về con gì? Đề về 01 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 01 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 01 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 01 có nghĩa là như thế nào

Đề về 01 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 01 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc01, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 01 hoặc đề 01.

Khi đề về 01 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 01 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 01 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 01 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 01 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 01 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 01 người chơi chỉ cần lấy 0 + 1 = 01 như thế sẽ ra được số 01 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 01 – 10.

Khi mơ về số đề 01 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 01 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 01 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 01 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 01 đó. Đừng bỏ lỡ con số 01 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn..

Khi mơ thấy con số 01 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 01 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 90 – 88

Khi mơ thấy con số 01 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 01 bằng vàng là: 22 – 17

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 01 thì hãy đánh số đề con 82, 41 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 01 thì đánh con số 44, 26 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 01 đuổi theo mình thì quất ngay con số 14, 72 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 01 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 01 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 01 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 01 đánh con gì

Đề về 01 mà đi kèm con lô 12 thì hôm sau bạn cứ cặp con 18, 22 mà đánh

Nếu đề 01 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 89, 90 về cùng nhau

Lô 06 mà xuất hiện cùng đề 01, đừng nên bỏ qua con 13, 87, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 01 về cùng lô tô con 87, chốt ngay bạch thủ 00

Đề 01 mà về cùng lô 10, ngày mai nổ con 80 chắc chắn, nếu 10 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 10, 80

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 01 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.