Đề về 02 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 02

Bộ số Bộ số Bộ số
77 - 4 Lần 29 - 2 Lần 57 - 2 Lần
70 - 2 Lần 52 - 2 Lần 98 - 2 Lần
51 - 2 Lần 65 - 2 Lần 54 - 2 Lần
25 - 2 Lần 66 - 2 Lần 47 - 2 Lần
18 - 2 Lần 68 - 2 Lần 33 - 1 Lần
03 - 1 Lần 07 - 1 Lần 17 - 1 Lần
95 - 1 Lần 53 - 1 Lần 06 - 1 Lần
19 - 1 Lần 58 - 1 Lần 94 - 1 Lần
37 - 1 Lần 27 - 1 Lần 78 - 1 Lần
72 - 1 Lần 55 - 1 Lần 08 - 1 Lần
88 - 1 Lần 11 - 1 Lần 01 - 1 Lần
20 - 1 Lần 67 - 1 Lần 39 - 1 Lần
76 - 1 Lần 96 - 1 Lần 87 - 1 Lần
15 - 1 Lần 00 - 1 Lần 05 - 1 Lần
40 - 1 Lần 60 - 1 Lần 43 - 1 Lần
44 - 1 Lần 10 - 1 Lần 49 - 1 Lần
99 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 02

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 14 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 02

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
10-09-2023 35902 63768 11-09-2023 00-02-04-09-09-12-23-23-35-36-40-41-52-56-58-62-68-68-69-74-75-79-81-87-93-94-98
10-08-2023 25102 90299 11-08-2023 04-08-15-17-27-29-31-31-35-36-41-43-45-46-51-56-61-62-62-67-77-78-80-83-84-95-99
13-07-2023 26902 78668 14-07-2023 00-03-04-12-13-18-19-28-28-28-33-38-43-45-46-49-56-58-58-64-68-68-70-71-92-97-99
12-05-2023 84102 19949 13-05-2023 03-05-08-09-10-12-15-15-21-22-33-36-43-44-47-49-68-68-68-74-75-81-90-91-93-96-97
01-03-2023 76102 47577 02-03-2023 02-09-15-20-23-26-27-33-34-35-40-46-53-54-57-69-71-75-77-81-82-83-89-91-96-96-98
25-07-2022 69502 00558 26-07-2022 02-13-13-16-17-26-30-35-37-39-44-53-55-55-58-67-76-77-79-81-82-83-85-91-96-98-99
28-04-2022 47202 58339 29-04-2022 02-06-07-08-12-14-15-15-16-22-34-35-39-41-47-48-48-55-56-58-60-71-72-78-80-84-86
18-03-2022 90202 39218 19-03-2022 04-12-18-20-20-23-29-36-36-37-44-48-52-54-63-65-65-65-66-66-73-81-90-92-92-97-99
06-01-2021 90402 09854 07-01-2021 09-14-14-15-18-34-40-41-44-45-46-49-54-57-62-62-66-70-71-81-84-84-87-88-89-93-98
15-07-2020 70102 24511 16-07-2020 01-08-08-08-11-12-22-24-25-27-35-39-44-46-57-59-65-67-75-82-84-86-88-90-90-97-98
30-04-2020 06702 29166 01-05-2020 02-20-25-34-38-41-43-46-51-56-64-66-68-69-69-71-72-82-84-85-88-94-95-98-98-99-99
30-03-2020 42902 98819 31-03-2020 08-10-12-15-17-19-19-30-38-45-55-57-57-58-61-63-68-70-73-76-79-84-85-89-91-94-96
09-11-2019 26502 23310 10-11-2019 02-05-08-10-10-21-26-28-33-33-33-35-40-44-47-48-49-55-56-57-58-59-69-70-85-91-93
09-08-2019 25002 14040 10-08-2019 02-03-03-05-14-20-40-43-47-51-53-56-56-62-65-65-65-65-68-72-76-84-85-92-94-95-96
19-07-2019 15102 17705 20-07-2019 01-05-09-11-16-30-32-34-35-38-44-45-51-53-54-56-66-72-77-77-83-85-87-88-90-99-99
14-07-2019 29202 77107 15-07-2019 04-06-07-08-11-14-17-20-22-23-23-30-31-37-40-51-51-52-53-59-74-75-83-85-87-87-88
26-04-2019 41702 66029 27-04-2019 02-03-12-15-18-26-28-29-31-40-42-42-42-45-60-64-65-69-74-78-80-84-86-90-93-98-98
08-03-2019 09702 06000 09-03-2019 00-05-06-06-08-10-13-14-22-24-26-28-37-37-39-44-51-52-57-63-68-70-75-82-85-94-99
20-12-2018 41302 95367 21-12-2018 04-09-11-12-18-36-41-42-47-49-53-55-60-62-63-66-67-70-73-76-82-84-86-88-90-97-99
17-11-2018 96702 16644 18-11-2018 05-14-21-25-29-31-34-36-37-38-43-43-44-49-50-54-56-62-64-65-70-71-75-76-77-86-98
03-05-2018 74902 95201 04-05-2018 01-02-03-04-07-09-10-11-18-22-26-31-31-33-39-50-51-53-64-65-66-67-73-80-87-88-92
01-09-2016 94102 76320 02-09-2016 00-03-03-04-12-16-19-20-20-26-28-29-34-34-39-43-47-51-60-73-79-85-85-87-93-95-98
24-08-2016 40602 53577 25-08-2016 04-07-10-12-17-18-23-31-37-40-46-53-53-55-61-64-71-72-77-81-82-87-90-94-96-96-98
09-07-2016 31202 18443 10-07-2016 03-05-08-11-22-26-31-36-36-43-45-51-52-53-54-56-57-58-63-68-71-71-73-81-87-95-97
14-06-2016 25602 13478 15-06-2016 01-02-08-12-13-13-16-24-27-32-38-45-50-51-57-65-65-67-70-72-75-78-83-83-94-97-98
02-06-2016 66602 62998 03-06-2016 00-03-03-04-05-05-07-08-12-16-16-27-28-32-38-39-52-57-66-67-68-72-75-77-80-80-98
18-04-2016 70502 10506 19-04-2016 03-05-06-06-06-11-17-18-30-34-40-41-47-51-52-54-57-59-64-66-68-71-75-88-93-97-97
06-04-2016 56802 26188 07-04-2016 02-05-12-14-16-17-25-26-31-40-42-44-47-48-64-72-83-85-86-86-87-88-92-92-94-98-99
13-01-2016 71502 45552 14-01-2016 01-06-11-13-21-22-31-34-40-41-44-46-52-52-52-53-53-60-61-66-77-82-84-86-93-93-97
10-06-2015 80802 19566 11-06-2015 09-09-17-18-21-23-23-25-36-41-46-47-47-51-52-55-59-66-73-74-74-79-90-90-91-92-94
23-01-2014 22602 14951 24-01-2014 01-06-06-11-11-13-22-25-26-29-34-36-37-42-44-44-51-56-59-66-67-71-73-76-77-92-95
23-09-2013 82802 28251 24-09-2013 02-05-07-13-22-31-35-36-36-38-41-43-46-50-51-53-53-54-56-75-76-78-80-83-91-92-98
19-08-2013 07902 16553 20-08-2013 00-05-11-12-13-15-15-16-19-24-25-26-35-44-46-52-53-58-66-66-71-79-80-85-90-98-99
17-08-2013 16802 81577 18-08-2013 04-19-22-24-28-29-31-36-36-41-42-43-47-48-49-51-52-54-55-56-71-72-74-76-77-86-92
13-12-2012 44402 67147 14-12-2012 00-03-03-12-14-24-31-33-36-38-44-45-47-47-53-60-62-75-76-78-79-81-85-89-91-93-96
31-01-2012 91802 06427 01-02-2012 03-03-07-13-22-25-26-27-28-34-35-36-38-39-42-45-49-50-51-75-82-83-85-86-96-99-99
14-12-2011 88602 88208 15-12-2011 00-04-08-08-14-14-18-22-26-27-27-42-42-48-57-64-71-72-74-76-77-78-84-89-91-93-95
09-03-2011 09502 25665 10-03-2011 00-01-02-02-03-07-07-17-18-18-19-19-22-28-36-45-48-57-65-71-72-76-79-80-85-88-94
24-02-2011 26002 92401 25-02-2011 01-04-20-21-23-24-28-28-40-42-44-59-65-66-66-69-71-73-75-81-82-84-85-90-90-96-98
19-12-2010 80502 84203 20-12-2010 01-03-05-05-11-15-20-20-23-31-31-34-37-41-53-55-56-58-69-70-71-72-78-79-81-91-99
04-09-2010 33602 72060 05-09-2010 01-02-09-10-14-14-18-24-25-28-44-48-52-59-60-62-62-66-69-80-82-84-88-89-93-95-97
17-05-2010 07002 90598 18-05-2010 00-21-22-22-28-32-37-44-47-48-49-57-59-62-62-63-67-69-75-85-87-92-96-96-97-98-99
12-01-2010 18902 34725 13-01-2010 00-05-09-10-12-17-20-25-26-30-35-36-36-44-44-47-48-55-57-59-60-70-78-79-82-84-88
01-12-2009 43102 42737 02-12-2009 01-03-06-11-17-25-27-35-37-40-43-46-47-53-55-65-70-71-73-76-85-88-90-91-96-98-99
16-09-2009 40002 16555 17-09-2009 00-01-04-06-07-13-15-21-21-29-38-43-45-54-55-55-57-64-64-71-77-78-79-87-87-90-91
04-09-2009 53302 33115 05-09-2009 00-02-03-06-11-11-14-15-20-26-27-44-47-47-51-57-58-59-66-70-73-76-81-91-92-95-99
19-06-2009 59302 14325 20-06-2009 03-14-15-16-22-22-24-25-26-31-32-32-34-36-43-44-49-51-55-57-57-66-76-76-77-95-99
09-06-2009 84202 61194 10-06-2009 00-02-04-10-20-21-21-22-24-25-28-29-35-36-45-46-46-58-59-66-76-76-87-89-93-94-99
23-05-2009 93302 57618 24-05-2009 02-03-18-21-23-30-32-40-42-43-49-50-50-52-53-59-62-63-64-64-71-74-74-77-87-89-93
10-04-2009 89202 11857 11-04-2009 06-15-27-32-32-35-36-40-44-51-51-57-57-57-62-65-70-74-77-79-82-82-83-84-86-88-98
29-09-2008 25102 02952 30-09-2008 02-05-07-08-16-25-25-31-32-33-33-40-46-47-48-49-51-52-59-66-68-71-74-77-82-87-97
04-04-2008 37702 83087 05-04-2008 07-10-17-18-34-36-36-40-45-45-50-59-62-67-67-67-74-77-82-82-87-92-94-94-94-99-99
02-04-2008 34202 00272 03-04-2008 04-10-16-23-24-31-33-34-35-41-42-42-46-51-60-61-62-64-64-64-65-70-71-72-82-89-99
11-02-2008 62202 06095 12-02-2008 01-07-11-18-20-24-27-28-29-32-37-42-46-52-56-58-63-65-66-73-73-75-77-86-89-95-97
19-11-2007 41002 85617 20-11-2007 07-09-15-17-23-25-29-31-32-36-36-39-45-52-60-64-65-66-73-77-78-84-85-91-92-94-98
10-08-2007 18202 97796 11-08-2007 01-08-08-14-15-16-28-35-36-38-39-46-48-49-70-72-73-76-76-78-82-83-88-93-96-96-98
11-06-2007 72502 11370 12-06-2007 03-07-08-11-18-24-26-30-35-44-51-58-59-63-64-64-64-65-67-70-72-74-75-76-81-88-95
27-04-2007 24402 24776 28-04-2007 00-05-07-07-08-08-10-12-12-17-24-35-39-44-63-65-71-73-76-79-87-89-92-93-95-97-99
02-03-2007 46102 44847 03-03-2007 00-00-05-05-05-05-06-06-16-21-26-43-47-47-47-49-50-55-61-63-64-64-65-69-75-87-87
01-08-2006 10502 92354 02-08-2006 00-00-01-03-10-14-16-20-25-29-29-33-33-35-37-41-46-47-48-50-54-54-60-64-82-84-86
09-07-2006 61902 18829 10-07-2006 04-12-15-16-17-24-25-26-29-35-40-43-44-48-49-59-62-65-83-85-85-86-87-89-92-93-96
13-06-2006 33402 14877 14-06-2006 00-06-08-08-09-09-10-13-14-28-31-32-33-37-39-51-51-56-57-58-59-67-72-73-77-83-87
21-05-2006 20802 82533 22-05-2006 01-05-09-09-13-22-27-33-34-39-42-48-55-59-64-66-67-79-80-80-81-84-89-91-94-98-99
30-07-2005 66102 84370 31-07-2005 00-03-09-12-15-16-20-22-33-38-40-49-49-53-59-65-66-70-76-77-78-80-83-93-95-97-97
12-07-2005 99402 68065 13-07-2005 00-01-12-13-16-18-20-23-26-29-33-44-65-65-66-66-67-69-69-71-74-77-78-86-91-95-97
21-02-2005 49502 22157 22-02-2005 08-12-19-22-23-26-28-34-37-37-38-40-45-47-48-53-53-55-57-63-63-66-74-86-86-86-92

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 02 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 02 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 02 thì  hôm sau về con gì? Đề về 02 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 02 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 02 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 02 có nghĩa là như thế nào

Đề về 02 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 02 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc02, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 02 hoặc đề 02.

Khi đề về 02 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 02 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 02 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 02 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 02 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 02 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 02 người chơi chỉ cần lấy 0 + 2 = 02 như thế sẽ ra được số 02 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 02 – 20.

Khi mơ về số đề 02 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 02 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 02 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 02 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 02 đó. Đừng bỏ lỡ con số 02 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn..

Khi mơ thấy con số 02 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 02 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 20 – 22

Khi mơ thấy con số 02 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 02 bằng vàng là: 33 – 12

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 02 thì hãy đánh số đề con 82, 41 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 02 thì đánh con số 11, 32 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 02 đuổi theo mình thì quất ngay con số 24, 36 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 02 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 02 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 02 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 02 đánh con gì

Đề về 02 mà đi kèm con lô 13 thì hôm sau bạn cứ cặp con 25, 68 mà đánh

Nếu đề 02 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 12, 27 về cùng nhau

Lô 06 mà xuất hiện cùng đề 02, đừng nên bỏ qua con 29, 61, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 02 về cùng lô tô con 15, chốt ngay bạch thủ 33

Đề 02 mà về cùng lô 17, ngày mai nổ con 89 chắc chắn, nếu 20 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 20, 10

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 02 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.