Đề về 03 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 03

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 5 Lần 50 - 3 Lần 38 - 3 Lần
61 - 2 Lần 80 - 2 Lần 69 - 2 Lần
19 - 2 Lần 52 - 2 Lần 30 - 2 Lần
85 - 2 Lần 77 - 2 Lần 81 - 1 Lần
39 - 1 Lần 16 - 1 Lần 46 - 1 Lần
07 - 1 Lần 41 - 1 Lần 36 - 1 Lần
05 - 1 Lần 72 - 1 Lần 22 - 1 Lần
74 - 1 Lần 59 - 1 Lần 18 - 1 Lần
17 - 1 Lần 71 - 1 Lần 21 - 1 Lần
33 - 1 Lần 88 - 1 Lần 25 - 1 Lần
20 - 1 Lần 65 - 1 Lần 27 - 1 Lần
87 - 1 Lần 70 - 1 Lần 86 - 1 Lần
94 - 1 Lần 96 - 1 Lần 97 - 1 Lần
76 - 1 Lần 14 - 1 Lần 03 - 1 Lần
11 - 1 Lần 09 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 03

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 1 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-08-2022 75303 10211 20-08-2022 03-05-07-11-17-19-20-22-22-24-26-31-34-35-44-46-48-49-50-50-57-61-64-72-74-75-76
29-07-2022 92303 96409 30-07-2022 09-10-32-46-46-48-49-52-54-54-55-55-60-65-77-81-81-82-87-88-89-96-97-98-98-98-99
29-03-2022 59903 89914 30-03-2022 08-13-13-14-14-14-15-15-19-19-24-25-26-29-30-35-50-65-70-74-75-78-89-91-92-93-98
12-01-2022 88903 46638 13-01-2022 01-04-08-12-12-12-18-20-21-28-28-36-37-38-39-51-56-58-65-74-81-82-84-88-90-95-95
28-12-2021 04703 13977 29-12-2021 02-05-07-09-12-12-14-16-16-23-41-41-43-45-46-52-53-57-68-69-69-77-83-88-90-94-95
27-12-2021 56903 04703 28-12-2021 03-05-05-13-16-17-22-26-31-32-32-34-35-42-56-61-64-68-68-71-74-76-88-89-90-93-95
27-05-2021 33003 07076 28-05-2021 03-07-08-11-14-15-16-19-28-28-29-33-44-48-49-50-67-74-75-76-76-80-82-95-95-96-96
19-02-2021 11103 70030 20-02-2021 06-09-09-14-15-30-33-37-37-39-43-44-47-47-49-58-67-69-71-78-82-82-84-86-88-89-90
16-02-2021 11503 05177 17-02-2021 08-08-16-27-29-32-32-33-38-54-57-58-64-64-65-65-68-69-72-77-82-85-87-90-90-90-99
12-06-2020 51903 93761 13-06-2020 04-06-06-08-19-21-30-32-37-38-39-39-48-50-51-53-59-61-61-62-64-67-67-73-75-79-95
23-04-2020 54503 69550 24-04-2020 02-03-07-10-12-18-18-27-37-45-46-49-50-50-58-61-61-63-69-71-71-71-79-81-81-93-99
29-11-2019 40803 36896 30-11-2019 00-03-18-19-20-43-47-48-50-51-52-54-62-63-68-68-75-76-81-84-85-86-90-92-93-94-96
15-09-2019 42303 03797 16-09-2019 00-01-02-09-09-10-15-16-24-27-29-30-32-45-47-54-62-62-66-67-78-80-93-93-96-97-99
21-04-2019 66103 78819 22-04-2019 00-03-09-09-12-18-19-19-20-34-35-37-39-41-46-58-59-62-69-69-72-73-73-74-78-78-78
24-10-2018 23203 72838 25-10-2018 00-02-06-10-10-12-13-14-22-24-26-38-39-44-45-50-52-53-54-55-57-65-72-86-90-90-91
10-06-2018 01603 35854 11-06-2018 18-21-23-25-28-31-34-36-47-49-51-52-54-56-58-60-65-67-72-79-83-89-91-94-97-98-99
30-08-2017 69303 30454 31-08-2017 01-10-13-14-24-26-29-31-33-36-43-54-59-62-66-67-67-70-73-76-83-83-84-87-88-90-95
26-08-2017 76103 85886 27-08-2017 02-06-12-31-35-35-37-39-43-49-49-50-52-58-60-64-66-75-82-83-85-86-86-88-90-95-96
27-06-2017 40303 82194 28-06-2017 00-06-07-07-08-10-21-26-27-28-34-39-40-43-54-55-61-62-68-69-73-78-82-89-93-94-96
31-01-2017 31203 71838 01-02-2017 00-02-02-05-14-24-29-29-33-38-39-40-42-44-49-51-53-55-56-67-69-84-86-88-93-93-94
02-01-2017 53103 73385 03-01-2017 01-06-12-12-12-23-32-32-35-36-36-39-47-51-52-66-67-67-70-73-75-76-85-90-90-94-96
08-08-2016 40203 08587 09-08-2016 02-03-05-07-12-15-20-20-23-25-30-31-35-41-52-55-58-62-65-71-73-80-83-83-87-88-94
17-07-2016 91503 88570 18-07-2016 00-03-06-13-14-16-18-19-20-23-31-32-33-35-43-55-56-65-70-70-85-89-96-96-97-98-99
06-09-2015 34803 20180 07-09-2015 00-04-08-12-14-17-25-30-31-35-36-38-38-40-41-46-50-50-64-72-72-73-80-88-90-93-96
19-07-2015 94703 63820 20-07-2015 00-05-17-20-21-26-30-43-45-47-47-49-49-53-53-53-54-56-62-66-74-88-89-94-97-97-99
30-06-2015 11703 70165 01-07-2015 01-03-05-09-10-10-15-20-22-24-32-32-36-55-56-57-60-62-62-65-66-72-72-73-79-85-86
22-03-2015 68603 93027 23-03-2015 01-04-04-13-21-21-27-30-30-30-34-34-41-44-44-45-46-53-53-62-74-80-82-84-89-95-97
24-01-2015 59303 83725 25-01-2015 02-04-17-18-23-23-25-25-26-27-32-33-45-52-56-64-67-74-78-80-81-82-84-88-90-93-99
12-05-2014 84703 88185 13-05-2014 01-10-11-18-23-30-36-36-42-43-45-45-47-56-57-60-61-71-71-73-73-82-84-85-89-93-95
15-12-2013 14903 03721 16-12-2013 06-14-17-19-21-27-29-31-32-37-42-47-49-52-57-58-62-65-71-74-74-77-79-87-87-90-99
06-11-2013 56703 29933 07-11-2013 02-02-03-05-10-10-11-14-15-16-18-27-28-32-33-33-34-35-43-47-48-55-57-74-93-96-96
25-08-2013 62303 87388 26-08-2013 01-03-07-13-14-19-20-26-28-32-35-38-40-48-48-60-71-72-74-81-85-88-88-88-89-94-96
11-05-2013 52003 82671 12-05-2013 00-02-05-11-12-17-19-23-27-27-32-46-55-56-56-58-64-64-65-67-71-77-81-89-90-93-96
30-07-2012 03203 57830 31-07-2012 16-16-26-29-30-31-31-35-37-38-45-48-53-56-58-62-64-72-74-76-78-81-88-90-90-97-97
21-07-2012 67703 40669 22-07-2012 03-08-14-19-19-21-21-31-31-31-38-44-46-51-55-57-58-64-69-69-70-71-72-74-85-94-96
13-04-2012 32203 86517 14-04-2012 00-02-06-09-12-16-16-17-18-24-31-35-39-42-43-46-49-60-63-73-75-76-77-81-82-84-91
15-11-2011 61503 62554 16-11-2011 06-07-14-16-34-36-38-46-47-48-51-52-52-54-54-58-59-61-66-69-75-80-85-90-91-95-98
21-10-2011 18903 37172 22-10-2011 03-06-07-07-10-18-20-28-32-37-40-43-44-49-56-59-61-67-68-68-72-81-87-88-90-92-95
15-10-2011 88803 93522 16-10-2011 11-11-20-20-21-22-22-26-32-34-39-48-56-65-66-72-78-80-81-81-86-88-95-96-96-98-98
25-09-2011 30803 76474 26-09-2011 03-05-05-06-16-26-31-46-52-52-52-59-68-69-71-71-73-74-74-81-82-82-91-92-93-95-97
09-08-2011 72803 38959 10-08-2011 02-11-17-17-22-24-24-31-35-35-44-45-47-57-59-61-67-71-73-78-78-85-86-88-90-92-95
21-07-2011 10103 93618 22-07-2011 03-04-04-04-15-15-18-22-23-24-27-34-34-40-49-50-54-57-58-79-79-82-84-85-90-92-98
08-07-2011 16303 29252 09-07-2011 08-14-22-24-33-38-39-41-44-48-52-58-61-61-61-63-68-69-70-75-78-79-82-86-88-91-95
06-01-2011 35003 99307 07-01-2011 00-07-07-08-12-13-17-20-22-22-26-29-38-39-44-50-57-58-59-62-67-78-79-79-93-96-99
20-12-2010 84203 41741 21-12-2010 02-09-13-18-23-26-28-30-33-35-41-41-45-52-57-59-69-69-73-73-82-85-87-88-90-91-96
29-08-2010 98103 16336 30-08-2010 08-16-18-21-22-27-28-36-39-40-41-41-48-51-59-60-63-65-65-66-69-70-73-77-81-96-99
27-08-2010 39603 83754 28-08-2010 00-03-04-08-10-12-17-18-24-25-27-28-29-31-44-45-49-52-54-54-56-58-62-67-68-70-76
30-06-2010 51503 29605 01-07-2010 01-01-05-08-09-11-15-21-25-26-28-42-43-43-46-47-48-52-60-61-63-69-72-80-88-92-92
08-10-2009 66803 39750 09-10-2009 02-05-06-08-17-24-32-32-36-41-41-44-50-52-57-63-65-66-70-71-73-79-81-94-94-95-98
06-09-2009 99703 15152 07-09-2009 00-00-09-10-10-19-21-28-28-33-37-45-46-49-52-56-56-63-70-71-75-76-83-84-88-92-98
14-03-2009 42403 99069 15-03-2009 08-11-15-16-24-32-34-35-38-47-50-53-55-57-60-62-62-64-69-73-74-84-88-88-89-95-99
15-02-2009 38303 76639 16-02-2009 02-12-16-16-19-23-28-29-32-33-35-39-49-50-55-56-58-58-59-61-62-68-77-86-91-95-98
05-02-2009 65503 98716 06-02-2009 02-04-07-14-16-18-26-27-30-33-34-38-44-52-56-57-57-61-66-68-84-85-89-91-92-96-99
14-12-2008 85903 75746 15-12-2008 03-05-09-16-20-22-24-28-34-41-46-51-51-52-55-58-67-69-70-79-85-87-92-93-97-98-99
06-12-2008 69203 66419 07-12-2008 04-08-08-10-12-16-19-20-30-30-30-38-38-42-51-52-53-56-57-59-64-69-70-73-74-84-99
14-06-2008 40303 30454 15-06-2008 00-05-15-16-17-18-22-22-27-28-33-41-45-48-49-54-57-59-60-64-68-77-78-90-91-94-99
22-04-2008 09503 88061 23-04-2008 02-05-05-09-15-20-21-24-24-25-26-29-38-40-42-55-61-61-70-70-76-78-80-80-87-90-99
07-03-2008 92503 66280 08-03-2008 01-05-06-06-11-13-16-22-23-29-30-33-35-43-44-45-46-49-59-60-74-77-80-94-95-95-95
27-07-2007 92003 91681 28-07-2007 01-01-03-04-07-07-14-20-21-28-32-36-39-50-57-57-59-61-65-70-76-81-81-82-90-94-97
30-01-2007 83203 76850 31-01-2007 04-04-05-14-19-32-33-37-39-39-46-50-51-51-56-58-66-66-74-76-79-80-82-91-91-94-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 03 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 03 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 03 thì  hôm sau về con gì? Đề về 03 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 03 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 03 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 03 có nghĩa là như thế nào

Đề về 03 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 03 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc03, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 03 hoặc đề 03.

Khi đề về 03 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 03 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 03 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 03 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 03 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 03 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 03 người chơi chỉ cần lấy 0 + 3 = 03 như thế sẽ ra được số 03 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 03 – 30.

Khi mơ về số đề 03 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 03 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 03 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 03 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 03 đó. Đừng bỏ lỡ con số 03 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 03 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 03 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 30 – 33

Khi mơ thấy con số 03 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 03 bằng vàng là: 13 – 35

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 03 thì hãy đánh số đề con 32, 43 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 03 thì đánh con số 32, 39 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 03 đuổi theo mình thì quất ngay con số 05, 32 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 03 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 03 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 03 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 03 đánh con gì

Đề về 03 mà đi kèm con lô 13 thì hôm sau bạn cứ cặp con 23, 73 mà đánh

Nếu đề 03 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 43, 63 về cùng nhau

Lô 08 mà xuất hiện cùng đề 03, đừng nên bỏ qua con 38, 83, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 03 về cùng lô tô con 13, chốt ngay bạch thủ 66

Đề 03 mà về cùng lô 37, ngày mai nổ con 39 chắc chắn, nếu 30 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 30, 13

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 03 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.