Đề về 04 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 04

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 24 - 3 Lần 41 - 3 Lần
81 - 3 Lần 30 - 2 Lần 23 - 2 Lần
67 - 2 Lần 48 - 2 Lần 74 - 2 Lần
11 - 2 Lần 93 - 2 Lần 43 - 2 Lần
27 - 1 Lần 26 - 1 Lần 83 - 1 Lần
69 - 1 Lần 97 - 1 Lần 03 - 1 Lần
18 - 1 Lần 45 - 1 Lần 05 - 1 Lần
13 - 1 Lần 20 - 1 Lần 07 - 1 Lần
47 - 1 Lần 98 - 1 Lần 00 - 1 Lần
16 - 1 Lần 96 - 1 Lần 82 - 1 Lần
53 - 1 Lần 54 - 1 Lần 75 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần 28 - 1 Lần
89 - 1 Lần 70 - 1 Lần 15 - 1 Lần
72 - 1 Lần 71 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần 39 - 1 Lần 60 - 1 Lần
25 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 04

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 14 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 04

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-09-2023 43104 50925 19-09-2023 12-12-15-18-25-28-30-38-40-41-42-42-52-55-56-62-65-66-71-72-78-80-81-85-94-95-98
15-06-2023 46904 76830 16-06-2023 01-02-02-07-07-08-09-19-20-22-30-32-35-39-49-53-55-66-67-72-74-84-88-88-93-96-97
06-05-2023 02904 88060 07-05-2023 03-10-13-16-21-24-31-35-36-36-37-40-40-42-43-60-60-64-65-67-68-84-86-87-95-98-99
30-03-2023 11504 59381 31-03-2023 03-08-16-22-25-28-34-41-42-47-47-47-48-48-51-53-62-67-68-81-81-83-86-87-89-92-95
27-10-2022 89604 32041 28-10-2022 03-03-05-11-12-22-25-30-31-38-41-45-46-49-49-49-50-53-58-62-66-70-83-86-93-96-96
25-10-2022 50604 19739 26-10-2022 00-00-01-09-11-11-13-22-29-36-39-40-48-50-55-62-63-68-69-69-70-71-72-77-91-95-98
16-08-2022 05904 54182 17-08-2022 01-03-04-14-26-32-33-34-34-40-45-48-54-61-70-76-78-78-80-82-84-85-88-89-90-91-95
21-07-2022 27404 04093 22-07-2022 00-06-07-10-13-14-22-26-26-32-40-52-57-61-74-82-83-84-85-86-89-90-93-95-95-97-99
05-07-2022 68404 76796 06-07-2022 05-09-11-17-27-29-29-32-32-44-44-50-51-53-60-62-63-70-71-75-76-79-91-93-94-96-97
11-02-2022 49104 85672 12-02-2022 01-08-15-20-26-27-27-27-28-34-47-49-53-54-65-68-71-72-72-74-76-77-80-85-87-92-97
26-12-2021 57404 56903 27-12-2021 03-06-14-16-22-36-37-42-42-49-49-57-60-61-63-64-66-68-68-76-81-82-85-89-90-98-99
03-08-2021 10004 46441 04-08-2021 02-12-13-13-14-15-19-19-21-29-32-40-41-45-47-48-50-51-53-66-73-74-79-83-84-85-89
26-05-2021 64904 33003 27-05-2021 02-03-05-09-18-20-29-31-34-40-43-47-47-59-72-72-74-77-78-78-79-79-81-92-93-95-99
08-04-2021 63904 52070 09-04-2021 03-04-15-18-31-33-39-41-46-49-51-52-53-54-62-69-70-71-75-81-83-84-91-92-93-95-97
30-11-2020 05104 74507 01-12-2020 00-07-08-09-11-12-13-19-27-32-36-36-43-49-49-50-50-58-58-62-65-68-71-80-84-93-99
19-09-2020 54004 05042 20-09-2020 00-05-06-06-21-22-27-31-32-35-42-49-52-54-57-57-61-70-74-79-81-82-87-93-97-97-97
20-02-2020 22204 36089 21-02-2020 01-01-05-05-18-19-29-32-33-40-40-41-57-61-61-62-65-66-66-67-74-74-78-84-85-89-95
08-01-2020 78804 91574 09-01-2020 00-03-05-07-08-14-18-27-27-30-36-47-47-47-58-61-62-70-74-74-75-75-80-81-90-90-94
02-01-2020 73604 19143 03-01-2020 01-02-06-07-23-30-33-36-37-37-38-39-43-50-58-60-63-73-75-79-82-82-84-86-86-87-89
22-06-2019 13304 84095 23-06-2019 00-05-07-07-08-12-15-16-17-19-19-21-26-33-33-39-52-53-57-57-60-79-84-91-92-95-96
11-05-2018 37704 98581 12-05-2018 04-08-10-11-23-27-28-29-30-31-40-45-46-48-51-62-69-71-75-79-79-81-87-92-93-95-98
26-12-2017 12404 84416 27-12-2017 01-01-02-07-08-08-11-14-14-16-20-25-28-30-32-36-49-52-52-65-74-80-80-81-97-98-98
12-10-2017 49604 47028 13-10-2017 03-04-11-11-13-15-17-23-24-26-28-28-33-35-52-54-57-67-70-70-76-82-83-85-94-95-99
25-02-2017 87204 34623 26-02-2017 09-10-12-22-23-24-26-29-31-32-33-37-44-47-55-60-62-64-65-65-73-77-88-91-97-99-99
02-10-2016 78904 02821 03-10-2016 00-01-01-02-04-05-06-11-17-19-21-22-27-37-38-41-47-49-49-49-53-54-62-77-80-85-89
27-07-2016 45804 03248 28-07-2016 01-04-06-10-13-17-21-22-26-28-37-41-44-45-46-48-49-68-69-71-76-87-87-88-93-99-99
25-05-2016 49604 23854 26-05-2016 04-05-06-06-08-10-20-25-25-29-31-39-39-40-54-57-57-67-74-76-77-80-83-85-89-90-93
04-03-2016 74704 61911 05-03-2016 05-11-13-17-17-19-22-25-26-29-30-37-43-47-47-49-51-55-58-60-60-64-65-74-77-86-93
25-01-2016 11704 76605 26-01-2016 03-04-05-07-16-24-29-32-32-35-35-38-49-52-66-67-75-79-81-84-85-88-93-95-97-98-99
21-09-2015 08304 84120 22-09-2015 00-02-02-05-10-12-19-20-28-32-35-36-38-44-45-51-55-55-57-59-61-63-77-87-93-99-99
31-03-2015 04704 35200 01-04-2015 00-00-00-05-09-12-16-18-23-23-25-25-37-39-45-45-56-58-66-77-78-85-88-91-96-98-99
23-02-2015 01204 67313 24-02-2015 02-06-13-18-19-21-22-33-35-38-44-47-49-55-61-71-81-82-86-87-87-92-92-94-96-96-99
19-09-2014 60804 23315 20-09-2014 03-09-10-14-15-22-22-23-23-26-42-43-43-47-49-52-56-56-65-68-70-74-75-76-77-78-99
07-09-2014 95004 70121 08-09-2014 11-13-19-20-21-21-32-33-36-46-46-48-51-55-61-61-61-61-64-72-75-76-76-88-89-90-99
06-08-2014 26004 98053 07-08-2014 00-01-01-03-04-05-07-23-24-26-30-31-32-46-52-53-53-59-64-73-80-80-83-85-92-94-96
04-08-2014 53604 24005 05-08-2014 04-05-08-09-09-12-17-21-21-21-23-26-33-35-37-42-42-50-62-66-74-79-80-86-89-93-98
12-09-2013 87404 97705 13-09-2013 00-05-10-18-22-33-35-42-44-46-49-51-55-56-57-58-60-62-69-73-75-82-83-83-87-93-99
25-07-2013 08904 82009 26-07-2013 07-09-09-15-16-24-29-38-39-41-45-48-49-52-54-62-69-69-73-78-82-84-87-90-90-92-99
05-03-2013 91904 16998 06-03-2013 09-10-11-29-33-34-40-42-43-43-45-51-52-59-62-63-67-67-67-71-72-77-78-83-84-98-99
25-02-2013 65404 36545 26-02-2013 00-03-06-16-21-22-26-26-27-27-34-35-45-50-56-57-60-61-71-73-76-77-78-78-82-94-97
02-02-2013 39204 48124 03-02-2013 04-04-04-06-19-19-22-23-24-25-33-41-43-55-58-61-62-62-63-68-68-76-82-82-82-91-92
02-01-2013 10604 20781 03-01-2013 00-03-06-07-08-12-15-22-29-29-32-43-44-50-56-64-65-66-67-71-72-78-81-87-87-93-98
02-06-2012 09704 98641 03-06-2012 06-16-16-17-28-29-30-31-34-37-40-40-41-44-50-54-59-63-63-74-75-80-89-91-92-96-99
29-12-2011 34404 38407 30-12-2011 01-01-05-07-13-15-17-22-30-33-34-38-43-44-46-46-48-59-62-63-70-74-88-94-94-96-97
12-12-2011 95304 02023 13-12-2011 06-08-09-14-23-27-28-28-30-42-44-45-53-60-64-69-75-77-78-78-79-80-86-87-93-95-99
20-11-2011 22704 92397 21-11-2011 01-03-07-07-09-10-11-12-16-20-21-21-22-49-52-58-68-70-73-77-78-78-80-80-82-83-97
12-11-2011 83004 69843 13-11-2011 01-04-05-10-10-21-28-28-30-30-33-43-55-59-60-67-75-76-81-87-87-88-92-94-97-97-98
06-11-2011 32504 63169 07-11-2011 01-09-09-19-21-22-34-41-42-44-50-53-58-59-59-61-62-65-69-69-77-78-87-88-96-97-98
25-07-2011 19804 60018 26-07-2011 01-02-07-10-16-18-18-20-20-23-23-25-26-28-33-45-46-49-55-57-58-62-69-79-84-88-89
10-06-2010 61804 60593 11-06-2010 02-03-05-08-09-12-14-20-22-29-32-35-44-51-55-55-58-65-70-74-79-82-87-92-93-98-99
11-03-2010 02904 60467 12-03-2010 05-06-08-08-09-18-25-25-28-29-30-32-32-34-36-44-52-56-64-67-80-84-91-93-94-94-99
25-02-2010 43504 72122 26-02-2010 18-21-22-24-27-27-33-35-35-38-39-42-50-50-56-60-60-63-64-67-70-71-72-74-77-91-96
26-01-2010 16904 83647 27-01-2010 02-11-15-20-21-26-27-33-33-37-44-45-45-46-47-49-51-64-66-69-69-84-86-86-93-95-96
14-01-2010 80204 24011 15-01-2010 00-01-05-11-13-15-18-22-24-31-33-38-47-49-53-53-55-68-68-70-73-77-83-91-94-97-98
24-12-2009 50804 36074 25-12-2009 03-05-06-10-12-22-31-41-44-45-46-55-56-60-61-64-65-66-74-76-78-78-86-86-87-89-94
01-10-2009 75304 80975 02-10-2009 04-05-17-20-20-27-32-33-39-39-40-51-55-58-63-65-72-74-75-76-79-82-83-83-88-88-99
21-12-2008 97904 95330 22-12-2008 00-08-08-11-15-17-22-22-26-27-30-31-32-47-50-52-62-65-66-72-78-84-85-88-92-98-99
16-08-2008 07304 20221 17-08-2008 06-09-13-13-18-19-21-22-23-26-28-32-54-54-57-59-69-70-70-80-81-83-86-90-91-91-93
06-04-2008 54804 18983 07-04-2008 02-10-11-11-16-21-21-23-24-31-31-37-40-45-47-48-58-59-68-69-73-75-78-82-83-85-87
09-12-2006 84204 90771 10-12-2006 03-04-12-18-21-22-25-25-26-30-34-59-60-63-64-70-71-72-72-77-78-90-95-95-97-98-99
23-10-2006 36004 31624 24-10-2006 01-04-08-17-18-24-24-31-32-33-34-38-40-43-45-45-45-54-54-57-66-69-76-79-81-95-98
15-07-2006 16504 25048 16-07-2006 00-06-06-06-09-16-21-29-29-34-37-38-44-47-48-50-50-51-52-55-58-59-61-65-66-71-83
04-07-2006 99704 92067 05-07-2006 02-25-28-29-32-43-44-56-56-57-59-67-67-69-69-73-79-79-79-80-81-86-90-91-93-94-99
04-12-2005 80004 75026 05-12-2005 02-08-10-10-12-22-26-27-29-33-34-35-45-47-53-59-65-67-70-73-73-74-84-85-86-92-93
28-08-2005 83404 13927 29-08-2005 01-01-04-16-16-17-24-27-27-35-37-43-47-59-60-60-61-62-62-69-78-79-87-91-95-96-99
14-01-2005 74604 99024 15-01-2005 02-03-04-06-07-11-13-15-16-24-27-40-42-45-51-59-76-77-79-79-80-80-82-89-93-93-95

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 04 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 04 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 04 thì  hôm sau về con gì? Đề về 04 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 04 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 04 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 04 có nghĩa là như thế nào

Đề về 04 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 04 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc04, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 04 hoặc đề 04.

Khi đề về 04 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 04 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 04 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 04 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 04 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 04 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 04 người chơi chỉ cần lấy 0 + 4 = 04 như thế sẽ ra được số 04 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 04 – 40.

Khi mơ về số đề 04 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 04 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 04 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 04 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 04 đó. Đừng bỏ lỡ con số 04 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 04 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 04 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 40 – 44

Khi mơ thấy con số 04 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 04 bằng vàng là: 14 – 45

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 04 thì hãy đánh số đề con 42, 44 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 04 thì đánh con số 42, 49 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 04 đuổi theo mình thì quất ngay con số 05, 42 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 04 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 04 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 04 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 04 đánh con gì?

Đề về 04 mà đi kèm con lô 14 thì hôm sau bạn cứ cặp con 24, 74 mà đánh

Nếu đề 04 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 44, 64 về cùng nhau

Lô 08 mà xuất hiện cùng đề 04, đừng nên bỏ qua con 48, 84, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 04 về cùng lô tô con 14, chốt ngay bạch thủ 66

Đề 04 mà về cùng lô 47, ngày mai nổ con 49 chắc chắn, nếu 40 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 40, 14

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 04 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.