Đề về 05 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 05

Bộ số Bộ số Bộ số
92 - 3 Lần 89 - 3 Lần 45 - 2 Lần
32 - 2 Lần 71 - 2 Lần 72 - 2 Lần
62 - 2 Lần 10 - 2 Lần 99 - 2 Lần
50 - 2 Lần 83 - 2 Lần 67 - 1 Lần
51 - 1 Lần 34 - 1 Lần 08 - 1 Lần
13 - 1 Lần 09 - 1 Lần 94 - 1 Lần
15 - 1 Lần 82 - 1 Lần 19 - 1 Lần
60 - 1 Lần 03 - 1 Lần 33 - 1 Lần
76 - 1 Lần 97 - 1 Lần 56 - 1 Lần
77 - 1 Lần 98 - 1 Lần 85 - 1 Lần
06 - 1 Lần 04 - 1 Lần 14 - 1 Lần
00 - 1 Lần 01 - 1 Lần 84 - 1 Lần
11 - 1 Lần 73 - 1 Lần 75 - 1 Lần
16 - 1 Lần 18 - 1 Lần 91 - 1 Lần
53 - 1 Lần 35 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 05

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 0 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 5 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
16-11-2021 41405 99342 17-11-2021 01-10-10-15-17-21-23-24-28-29-32-37-42-44-46-46-56-57-61-62-63-66-72-84-87-92-92
22-06-2021 34505 98699 23-06-2021 06-10-15-17-17-24-32-33-34-36-41-43-50-54-58-59-60-66-67-68-82-84-87-87-94-96-99
13-04-2021 29405 74295 14-04-2021 01-02-05-11-14-15-20-23-32-32-35-38-38-39-48-51-59-67-72-76-80-82-83-84-95-96-98
30-12-2020 57905 42050 31-12-2020 00-02-02-04-04-05-07-07-08-08-10-11-16-22-24-30-32-36-41-45-46-50-57-61-69-69-77
05-12-2020 59405 50553 06-12-2020 03-03-04-05-06-10-13-16-32-47-49-50-53-54-56-61-68-68-69-78-79-79-80-84-85-89-95
29-08-2020 78305 73783 30-08-2020 00-01-03-12-19-23-24-30-39-44-45-48-48-51-53-54-55-60-71-80-81-82-83-83-86-89-91
29-02-2020 80805 04635 01-03-2020 01-04-08-09-11-13-15-16-18-18-19-30-35-46-47-49-55-60-62-69-72-72-77-77-81-88-89
01-01-2020 32905 73604 02-01-2020 01-04-04-09-10-11-12-14-18-19-29-31-34-38-41-48-56-58-69-76-76-77-82-82-86-87-88
20-07-2019 17705 50545 21-07-2019 03-10-17-22-22-24-28-32-42-44-45-45-47-54-55-60-64-69-71-73-73-75-82-83-92-96-99
07-07-2019 95705 01783 08-07-2019 01-02-04-09-13-17-19-21-22-25-36-40-50-51-52-52-52-61-65-66-71-75-83-84-93-94-97
31-05-2019 79905 68191 01-06-2019 00-01-02-08-11-23-25-29-32-32-34-34-39-42-53-54-55-63-66-72-80-80-82-85-86-91-98
23-03-2019 40005 86472 24-03-2019 03-09-09-13-13-16-21-22-22-23-24-25-39-43-50-50-54-54-59-61-64-72-83-87-87-89-92
02-03-2019 62505 58310 03-03-2019 06-10-10-12-14-22-24-32-33-34-36-42-45-57-65-66-70-74-82-82-82-88-89-92-93-93-99
19-02-2019 86105 28716 20-02-2019 16-22-29-32-33-33-41-41-43-43-44-48-50-51-55-55-64-64-66-71-73-87-87-88-94-94-98
11-10-2018 75705 68218 12-10-2018 06-10-17-18-22-27-27-32-34-37-43-44-45-48-56-60-61-63-68-69-69-70-75-78-85-87-99
05-01-2018 18105 15589 06-01-2018 10-10-13-13-26-26-26-32-37-41-48-53-63-66-69-70-71-75-76-77-78-79-83-89-93-96-96
28-12-2017 59705 53773 29-12-2017 03-05-07-11-15-23-23-24-24-27-28-32-37-41-47-48-48-52-56-65-68-73-73-77-78-81-89
28-11-2017 36205 95375 29-11-2017 03-07-11-17-22-30-30-33-33-34-34-37-38-39-40-45-47-56-58-61-70-71-75-77-81-85-93
23-04-2017 96705 80384 24-04-2017 02-09-10-14-15-17-19-19-20-22-23-26-29-30-31-32-36-41-42-65-68-72-84-84-86-93-95
21-01-2017 64105 52911 22-01-2017 03-07-11-12-12-13-16-17-20-24-28-29-34-39-40-46-57-63-67-71-74-80-80-84-84-88-88
17-09-2016 54005 85300 18-09-2016 00-03-06-09-10-11-17-19-25-28-29-35-42-49-53-53-55-58-62-68-69-74-76-76-88-91-92
08-09-2016 39005 32801 09-09-2016 01-01-04-05-06-11-20-22-24-26-39-40-42-57-59-59-61-65-72-78-79-81-82-86-92-93-99
17-05-2016 32205 28192 18-05-2016 02-04-09-11-13-17-19-23-25-40-41-43-47-55-55-58-60-65-66-69-70-71-71-89-92-92-99
20-02-2016 31805 87489 21-02-2016 05-05-07-10-15-15-19-20-20-22-22-23-23-24-27-39-40-40-42-44-48-56-68-68-71-85-89
13-02-2016 02105 14362 14-02-2016 02-05-05-12-13-23-29-29-30-31-39-42-57-57-59-61-61-62-66-68-69-78-78-80-89-95-99
26-01-2016 76605 11201 27-01-2016 01-03-03-06-07-10-12-12-19-22-27-28-31-33-33-39-47-48-50-52-60-64-66-78-83-92-92
13-12-2015 46605 48114 14-12-2015 01-14-18-19-22-23-27-31-33-36-37-46-52-57-60-63-63-64-66-80-83-83-84-85-92-93-94
12-08-2015 80505 15389 13-08-2015 00-04-05-06-08-12-16-23-25-30-45-46-50-56-57-64-67-68-72-75-76-78-79-80-85-89-90
05-02-2015 48405 50971 06-02-2015 11-11-13-19-25-35-36-38-38-38-39-45-49-51-52-52-57-61-71-72-73-75-75-80-85-92-93
06-01-2015 21705 08008 07-01-2015 02-08-09-13-13-16-17-19-28-40-44-46-56-61-63-68-72-76-78-81-82-85-85-87-89-91-98
09-11-2014 37305 77706 10-11-2014 03-06-12-18-18-24-27-34-36-41-44-47-50-59-60-61-67-72-77-77-77-78-79-80-80-85-95
05-08-2014 24005 26004 06-08-2014 02-04-04-05-07-32-33-34-35-37-45-47-47-62-65-65-66-68-68-68-78-79-83-86-94-97-99
13-09-2013 97705 03950 14-09-2013 02-08-09-10-10-14-15-20-21-24-26-34-34-39-40-43-43-44-50-56-64-76-77-80-85-92-98
22-06-2013 26305 53599 23-06-2013 04-08-10-14-15-15-17-17-19-25-40-46-48-55-55-60-63-69-75-75-76-76-80-82-91-99-99
18-06-2013 03805 54077 19-06-2013 01-02-03-10-13-13-15-16-16-21-21-24-24-27-28-28-35-36-59-60-73-77-79-85-90-93-99
30-12-2012 21505 63998 31-12-2012 02-03-09-09-17-20-31-34-36-47-52-53-55-69-69-73-78-80-80-84-84-85-88-89-90-98-98
07-11-2012 25905 98685 08-11-2012 03-03-12-15-18-19-22-23-35-37-38-41-54-59-60-62-65-77-77-79-82-85-89-89-90-93-96
14-08-2012 63305 02597 15-08-2012 02-10-10-11-11-15-15-29-31-34-43-44-47-50-51-53-54-56-60-72-74-81-84-86-91-96-97
05-07-2012 88705 28192 06-07-2012 05-10-10-10-11-12-13-15-18-19-20-22-26-40-41-47-47-48-49-66-69-77-85-87-88-89-92
27-05-2012 75205 27110 28-05-2012 01-10-16-17-22-23-26-29-29-31-33-38-45-46-46-47-55-57-62-77-83-90-90-95-96-96-99
07-12-2011 22005 01256 08-12-2011 06-08-08-08-12-12-18-20-21-22-24-25-35-38-49-56-57-57-59-60-65-68-80-83-84-85-86
03-12-2011 50005 99560 04-12-2011 00-00-02-05-06-10-11-16-17-19-25-26-28-34-46-48-49-53-60-61-62-71-81-88-93-96-98
20-10-2011 21505 18903 21-10-2011 03-03-04-07-25-28-30-34-38-41-41-45-45-50-52-53-53-55-56-57-58-65-65-67-72-80-89
16-09-2011 21205 38972 17-09-2011 00-05-10-10-12-12-15-18-23-24-30-30-41-45-45-47-53-61-64-69-70-72-77-79-83-90-99
10-06-2011 89705 55062 11-06-2011 02-04-08-13-14-17-19-26-30-37-37-38-41-42-44-54-57-59-61-62-77-79-81-86-91-93-93
04-04-2011 68505 24633 05-04-2011 01-04-07-11-14-24-25-30-32-33-43-44-53-54-65-67-67-70-71-72-76-78-79-83-88-89-99
16-02-2011 53305 16076 17-02-2011 00-06-10-11-18-21-24-24-28-36-46-46-48-49-50-51-57-70-76-81-83-85-87-90-94-96-97
15-09-2010 94005 46292 16-09-2010 06-14-16-19-21-23-23-30-33-36-38-45-46-50-51-59-61-62-68-70-71-72-76-92-98-98-98
01-07-2010 29605 12519 02-07-2010 04-08-12-19-28-31-35-43-45-55-56-59-66-68-68-71-75-76-76-85-86-87-87-87-90-96-98
05-03-2010 69805 41632 06-03-2010 04-06-06-09-10-10-11-13-23-30-31-32-35-40-41-42-44-46-50-58-59-59-60-63-65-74-88
27-07-2009 72205 70282 28-07-2009 12-17-18-20-26-29-30-38-40-49-51-56-56-56-57-60-64-67-73-73-75-80-80-82-87-95-97
04-06-2009 39305 33009 05-06-2009 02-03-03-03-05-06-06-09-13-21-37-38-38-39-43-45-46-46-54-61-71-86-89-91-94-95-98
02-04-2009 02305 33394 03-04-2009 03-05-11-14-14-23-30-38-41-43-43-46-52-53-64-65-67-82-85-86-87-88-93-94-94-94-99
29-03-2009 52205 55845 30-03-2009 05-06-10-12-12-13-15-18-20-21-25-38-39-40-42-45-45-52-57-61-63-73-78-83-87-88-92
12-03-2009 65405 88615 13-03-2009 02-09-11-15-26-28-29-30-31-36-42-47-49-49-50-56-57-69-73-78-86-86-88-93-94-98-99
11-12-2008 53205 90532 12-12-2008 01-01-03-04-05-09-10-18-20-24-25-29-30-32-32-38-42-44-46-48-57-57-63-83-87-91-99
31-10-2008 01405 62071 01-11-2008 03-03-07-09-18-22-37-39-47-48-48-48-52-53-56-57-64-67-71-76-77-78-80-85-85-88-98
26-05-2008 49205 29708 27-05-2008 01-02-04-07-08-08-11-15-27-28-29-30-37-39-41-46-50-54-55-57-59-67-68-78-84-88-94
21-03-2008 40905 00913 22-03-2008 05-08-13-14-29-33-34-38-39-41-47-52-55-55-58-59-59-65-66-66-73-79-81-83-86-92-99
11-09-2007 07605 46867 12-09-2007 02-03-04-08-15-15-20-23-28-30-31-36-42-44-47-54-56-63-67-67-71-71-72-77-83-88-91
18-08-2007 55605 51451 19-08-2007 01-06-06-15-22-22-23-24-27-28-30-31-51-51-54-55-57-58-59-60-62-64-66-72-78-95-99
21-07-2007 81505 87834 22-07-2007 00-00-01-03-11-18-18-23-26-31-34-38-39-43-46-50-56-58-59-59-72-73-82-87-91-92-93

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 05 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 05 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 05 thì  hôm sau về con gì? Đề về 05 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 05 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 05 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 05 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Đề về 05 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 05 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc05, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 05 hoặc đề 05.

Khi đề về 05 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 05 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 05 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 5 sẽ gồm những con số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 05 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 05 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 05 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 05 người chơi chỉ cần lấy 0 + 5 = 05 như thế sẽ ra được số 05 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 05 – 50.

Khi mơ về số đề 05 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 05 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 05 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 05 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 05 đó. Đừng bỏ lỡ con số 05 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 05 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 05 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 50 – 55

Khi mơ thấy con số 05 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 05 bằng vàng là: 15 – 55

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 05 thì hãy đánh số đề con 52, 55 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 05 thì đánh con số 52, 59 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 05 đuổi theo mình thì quất ngay con số 05, 52 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 05 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 05 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 05 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 05 đánh con gì

Đề về 05 mà đi kèm con lô 15 thì hôm sau bạn cứ cặp con 25, 75 mà đánh

Nếu đề 05 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 55, 65 về cùng nhau

Lô 08 mà xuất hiện cùng đề 05, đừng nên bỏ qua con 58, 85, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 05 về cùng lô tô con 15, chốt ngay bạch thủ 66

Đề 05 mà về cùng lô 57, ngày mai nổ con 59 chắc chắn, nếu 50 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 50, 15

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 05 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.