Đề về 06 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 06

Bộ số Bộ số Bộ số
83 - 3 Lần 99 - 3 Lần 45 - 2 Lần
18 - 2 Lần 56 - 2 Lần 98 - 2 Lần
13 - 2 Lần 62 - 2 Lần 37 - 2 Lần
10 - 2 Lần 53 - 1 Lần 57 - 1 Lần
87 - 1 Lần 59 - 1 Lần 07 - 1 Lần
82 - 1 Lần 89 - 1 Lần 43 - 1 Lần
03 - 1 Lần 78 - 1 Lần 16 - 1 Lần
09 - 1 Lần 69 - 1 Lần 27 - 1 Lần
19 - 1 Lần 91 - 1 Lần 06 - 1 Lần
67 - 1 Lần 50 - 1 Lần 80 - 1 Lần
44 - 1 Lần 22 - 1 Lần 02 - 1 Lần
72 - 1 Lần 38 - 1 Lần 42 - 1 Lần
11 - 1 Lần 39 - 1 Lần 20 - 1 Lần
90 - 1 Lần 52 - 1 Lần 75 - 1 Lần
51 - 1 Lần 85 - 1 Lần 21 - 1 Lần
68 - 1 Lần 41 - 1 Lần 24 - 1 Lần
25 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 06

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-08-2022 40306 90213 14-08-2022 03-04-06-07-13-21-22-24-26-31-34-44-53-53-56-63-63-68-74-74-75-89-89-91-95-95-99
10-05-2022 35106 27724 11-05-2022 01-04-06-08-13-15-15-16-21-24-24-25-31-36-36-37-38-38-51-71-74-80-87-90-92-93-95
10-12-2021 25206 34925 11-12-2021 01-02-03-03-05-07-10-17-20-25-29-35-44-51-57-57-58-59-65-67-70-70-73-87-94-96-98
14-11-2020 28106 76818 15-11-2020 02-08-12-18-19-22-23-26-30-36-40-40-42-49-53-54-57-62-68-70-83-86-87-91-93-94-95
18-01-2020 34706 70921 19-01-2020 05-11-11-16-21-21-21-23-24-24-28-34-34-36-37-39-39-46-50-51-62-71-72-74-76-92-95
15-12-2019 20806 28068 16-12-2019 01-10-13-19-22-23-30-38-39-40-41-48-49-53-54-55-59-60-61-63-68-73-74-79-90-96-97
30-04-2019 93006 34641 01-05-2019 05-07-18-20-23-31-32-41-41-43-52-52-53-54-59-63-72-74-81-83-85-85-88-93-94-96-98
18-10-2016 65206 42683 19-10-2016 04-05-05-20-39-39-40-44-46-46-49-49-53-53-58-59-59-65-70-75-81-83-83-90-91-94-97
24-09-2016 29506 47190 25-09-2016 00-02-08-10-10-11-13-16-30-31-33-37-41-44-46-51-53-54-64-66-67-71-79-88-90-94-99
06-06-2016 34206 62752 07-06-2016 00-00-03-13-15-22-24-28-31-38-39-41-45-47-52-55-58-66-67-69-76-79-81-85-86-93-96
19-04-2016 10506 20075 20-04-2016 03-05-06-09-09-10-12-20-22-23-26-27-29-31-41-45-50-55-61-62-65-68-75-75-82-88-90
27-03-2016 00806 81751 28-03-2016 06-07-08-13-15-18-23-32-38-40-40-41-45-46-48-51-64-67-69-69-78-82-88-92-93-97-98
18-01-2016 78706 82885 19-01-2016 01-03-04-07-09-10-17-18-21-28-28-34-38-44-54-67-68-70-72-76-85-89-91-91-92-94-94
03-10-2015 23506 80339 04-10-2015 01-01-08-10-20-22-22-25-26-28-33-34-36-39-40-42-45-55-83-87-88-90-90-92-92-92-95
18-05-2015 20906 44920 19-05-2015 00-10-13-15-17-18-18-20-22-22-25-40-42-47-50-63-64-67-69-75-75-78-82-85-87-93-94
09-02-2015 69006 71083 10-02-2015 02-09-13-14-15-18-19-21-34-34-35-37-38-43-50-52-59-62-71-71-74-74-76-79-83-89-96
15-01-2015 29806 72662 16-01-2015 00-03-04-08-09-13-18-23-26-27-27-29-30-39-44-49-49-56-60-62-63-78-79-88-93-94-95
11-11-2014 98606 13038 12-11-2014 05-06-09-10-18-25-27-30-34-38-42-47-47-49-51-57-65-75-85-86-87-88-92-94-98-98-99
10-11-2014 77706 98606 11-11-2014 04-06-14-21-21-26-31-32-34-41-43-44-48-50-60-63-64-68-69-74-75-80-84-84-87-89-99
21-10-2014 64906 86342 22-10-2014 02-02-05-12-16-19-24-26-28-30-33-33-35-42-43-45-55-67-68-69-75-81-86-87-89-93-97
03-06-2014 14006 61311 04-06-2014 00-00-02-03-07-11-16-17-23-26-29-31-40-44-56-57-62-67-71-77-78-80-83-89-92-93-93
16-04-2014 23906 09110 17-04-2014 04-10-12-13-16-17-19-25-33-35-35-35-39-42-50-54-56-59-59-60-64-66-69-75-82-91-93
30-12-2013 09706 12422 31-12-2013 08-09-14-19-22-22-26-31-33-35-38-39-42-47-53-61-63-68-72-73-75-78-81-87-94-98-99
09-12-2013 09006 44099 10-12-2013 03-16-17-19-21-25-28-29-29-38-40-42-46-50-55-60-62-75-90-92-94-97-98-98-98-99-99
16-11-2013 54106 22598 17-11-2013 02-04-04-05-09-13-23-47-48-50-50-57-60-61-63-63-68-73-77-78-84-85-85-86-87-89-98
18-10-2013 74506 35399 19-10-2013 03-05-12-21-22-22-23-23-29-38-41-45-47-51-52-64-64-70-71-74-80-83-87-92-92-96-99
16-08-2013 45906 16802 17-08-2013 00-01-01-02-16-17-22-23-41-45-48-49-53-55-59-60-62-63-64-70-79-84-85-90-91-97-97
07-08-2013 38906 84972 08-08-2013 02-04-18-19-20-22-22-25-27-31-31-32-39-39-40-44-50-56-62-70-72-74-79-81-90-92-93
03-05-2013 73306 54550 04-05-2013 03-11-12-14-14-15-16-17-29-32-40-45-50-51-52-70-72-74-76-76-80-80-83-90-90-93-96
23-01-2013 89406 55380 24-01-2013 04-04-05-11-12-16-16-27-29-33-36-38-40-41-44-47-60-62-70-73-76-76-80-84-89-94-97
14-10-2012 80606 26044 15-10-2012 00-03-04-09-15-16-23-31-31-33-36-39-40-44-44-48-48-49-52-53-56-63-63-67-68-95-96
30-08-2012 60106 39999 31-08-2012 00-03-04-07-09-11-14-25-27-31-35-36-36-45-45-48-60-66-78-83-83-86-86-86-88-95-99
16-06-2012 21606 07437 17-06-2012 00-02-08-10-20-22-24-25-28-33-33-37-37-38-45-53-55-58-68-81-85-87-90-95-95-97-99
08-06-2012 86206 76691 09-06-2012 10-14-21-25-31-34-37-38-38-39-43-45-46-50-54-58-66-66-72-73-78-78-80-91-92-98-98
07-06-2012 06606 86206 08-06-2012 01-01-06-06-12-13-17-22-35-38-39-43-43-50-50-56-56-58-67-70-75-79-80-81-86-89-96
28-03-2012 45306 20456 29-03-2012 02-02-03-06-08-14-14-15-20-22-23-24-26-27-29-36-48-53-54-56-58-58-61-73-74-83-98
07-03-2012 99806 51110 08-03-2012 05-10-10-14-17-33-51-52-55-56-58-65-66-67-74-75-79-80-85-88-88-93-93-96-96-98-98
08-01-2012 12506 02367 09-01-2012 11-15-22-23-25-26-29-32-34-34-35-43-45-48-50-63-66-67-67-68-77-79-79-86-90-93-98
11-07-2011 64206 09719 12-07-2011 00-01-02-05-06-08-19-19-19-24-26-32-34-37-43-46-57-58-69-72-77-77-78-79-82-84-86
22-03-2011 70406 19737 23-03-2011 01-09-12-14-20-29-29-30-37-37-41-51-55-57-61-65-69-75-78-78-83-90-93-94-94-94-99
30-01-2011 14506 05598 31-01-2011 04-08-08-17-19-19-21-39-40-43-47-48-49-55-56-57-60-66-70-71-77-80-83-87-96-96-98
02-12-2010 94106 96313 03-12-2010 00-01-03-04-04-06-09-13-20-22-23-27-27-28-31-32-34-38-39-48-53-60-72-73-75-75-75
01-09-2010 91206 66462 02-09-2010 00-03-05-06-07-09-09-19-19-25-31-37-52-53-57-62-64-66-66-68-71-72-78-80-85-85-87
26-06-2010 06306 14627 27-06-2010 01-10-12-23-27-27-31-34-36-36-42-46-50-52-57-64-67-67-73-73-80-83-84-86-87-94-95
15-03-2010 35806 43816 16-03-2010 05-07-09-10-11-16-17-19-19-21-23-24-33-36-39-40-47-49-50-51-55-58-62-64-68-80-91
19-02-2010 57806 52009 20-02-2010 00-02-08-09-14-15-17-32-33-47-51-53-55-56-59-60-62-63-64-67-74-79-86-87-88-91-94
28-08-2009 88306 03069 29-08-2009 03-03-05-08-14-19-20-29-29-35-41-42-48-51-53-56-56-60-62-62-68-69-74-77-79-87-99
27-03-2009 81606 20456 28-03-2009 00-03-05-09-11-13-33-35-37-37-41-44-54-54-56-61-65-66-69-69-70-79-90-90-94-97-99
21-03-2009 91406 67043 22-03-2009 07-12-14-19-19-23-25-29-30-39-40-43-44-46-46-47-56-56-59-61-64-66-86-87-94-97-97
05-12-2008 61506 69203 06-12-2008 03-06-08-13-18-21-21-25-26-27-33-35-37-42-45-55-62-65-69-80-81-81-82-86-90-90-94
17-09-2008 99506 34978 18-09-2008 01-02-08-12-13-16-17-18-20-25-29-35-41-45-46-52-54-56-64-70-73-75-75-78-79-80-84
28-07-2008 96206 72459 29-07-2008 00-13-18-18-21-22-28-30-39-40-43-44-45-48-59-62-66-70-71-74-78-79-81-82-83-85-89
15-07-2008 67106 04583 16-07-2008 00-01-06-07-18-25-32-36-37-39-40-50-54-57-58-63-70-74-76-79-83-84-85-86-91-91-95
02-06-2008 90906 69107 03-06-2008 07-07-07-10-10-11-14-19-19-19-23-33-50-54-55-60-68-71-74-75-75-81-92-94-96-96-99
31-05-2008 08906 42718 01-06-2008 00-02-02-04-18-30-36-39-41-43-47-51-55-56-61-61-62-66-72-72-74-75-77-81-87-88-94
25-02-2008 75406 43982 26-02-2008 00-08-13-14-15-25-32-35-40-40-47-48-54-54-61-71-72-73-76-79-82-82-84-85-91-92-95
13-02-2008 35506 51945 14-02-2008 05-10-14-15-19-21-23-24-25-27-30-33-35-40-43-45-47-50-59-61-63-64-69-73-76-77-79
05-11-2007 33106 22289 06-11-2007 02-02-04-07-08-11-14-22-23-23-28-31-37-45-50-56-59-59-61-68-74-80-83-86-87-89-95
09-10-2007 72306 17445 10-10-2007 05-05-08-09-11-14-19-28-29-37-40-45-49-53-53-53-56-57-62-62-65-72-75-76-77-92-98
13-07-2007 84906 53853 14-07-2007 07-16-17-24-32-40-41-47-50-53-53-55-57-58-62-64-67-69-74-74-78-79-79-80-82-92-97
05-04-2007 37206 28557 06-04-2007 01-02-03-04-06-06-06-07-16-21-24-25-27-27-34-37-41-47-57-57-62-63-65-79-90-90-98
22-02-2007 92106 50487 23-02-2007 01-06-13-13-15-16-21-21-28-36-37-43-47-47-50-59-60-61-62-64-66-67-76-76-81-87-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 06 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 06 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 06 thì  hôm sau về con gì? Đề về 06 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 06 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 06 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 06 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 06 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 06 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc06, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 06 hoặc đề 06.

Khi đề về 06 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 06 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 06 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 06 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 06 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 06 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 06 người chơi chỉ cần lấy 0 + 6 = 06 như thế sẽ ra được số 06 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 06 – 60.

Khi mơ về số đề 06 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 06 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 06 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 06 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 06 đó. Đừng bỏ lỡ con số 06 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 06 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 06 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 60 – 66

Khi mơ thấy con số 06 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 06 bằng vàng là: 16 – 66

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 06 thì hãy đánh số đề con 62, 66 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 06 thì đánh con số 62, 69 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 06 đuổi theo mình thì quất ngay con số 06, 62 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 06 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 06 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 06 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 06 đánh con gì?

Đề về 06 mà đi kèm con lô 16 thì hôm sau bạn cứ cặp con 26, 76 mà đánh

Nếu đề 06 mà đi cùng kép 66 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 66, 66 về cùng nhau

Lô 08 mà xuất hiện cùng đề 06, đừng nên bỏ qua con 68, 86, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 06 về cùng lô tô con 16, chốt ngay bạch thủ 66

Đề 06 mà về cùng lô 67, ngày mai nổ con 69 chắc chắn, nếu 60 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 60, 16

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 06 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.