Đề về 07 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 07

Bộ số Bộ số Bộ số
32 - 3 Lần 55 - 3 Lần 14 - 3 Lần
41 - 2 Lần 70 - 2 Lần 25 - 2 Lần
65 - 2 Lần 10 - 2 Lần 96 - 2 Lần
79 - 2 Lần 59 - 2 Lần 36 - 2 Lần
46 - 1 Lần 73 - 1 Lần 09 - 1 Lần
06 - 1 Lần 24 - 1 Lần 08 - 1 Lần
11 - 1 Lần 48 - 1 Lần 92 - 1 Lần
13 - 1 Lần 85 - 1 Lần 99 - 1 Lần
54 - 1 Lần 17 - 1 Lần 53 - 1 Lần
74 - 1 Lần 64 - 1 Lần 04 - 1 Lần
72 - 1 Lần 38 - 1 Lần 75 - 1 Lần
16 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 20 - 1 Lần 78 - 1 Lần
39 - 1 Lần 27 - 1 Lần 47 - 1 Lần
62 - 1 Lần 37 - 1 Lần 68 - 1 Lần
80 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 07

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 07

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-12-2022 48507 92059 15-12-2022 04-10-10-14-14-15-16-19-22-26-26-27-32-33-40-42-47-59-59-62-71-71-76-89-91-93-95
06-12-2022 84807 85979 07-12-2022 04-06-17-18-25-26-30-31-31-54-56-58-65-65-67-67-73-73-78-79-79-81-84-87-91-93-96
28-11-2022 65507 25380 29-11-2022 03-04-12-19-21-33-33-38-43-55-55-55-61-64-64-67-69-69-70-71-71-73-77-80-81-82-95
01-04-2022 76007 61762 02-04-2022 02-06-07-14-19-23-25-25-29-33-48-55-60-61-62-63-70-72-72-72-75-77-85-88-88-91-91
03-12-2021 85507 69447 04-12-2021 09-15-26-28-31-33-35-45-47-53-57-59-60-62-63-64-69-73-76-77-84-85-86-86-97-97-97
13-07-2021 41507 98653 14-07-2021 07-10-22-24-29-31-31-31-34-39-40-41-43-46-47-50-53-55-64-64-65-81-90-91-91-96-97
21-02-2021 57607 77708 22-02-2021 05-08-16-16-18-18-24-25-25-26-29-32-32-33-42-43-43-62-63-67-68-71-75-83-87-93-98
11-01-2021 05507 16592 12-01-2021 01-01-01-05-06-11-16-20-36-48-51-53-53-55-56-63-71-72-72-77-79-79-82-82-91-92-92
01-12-2020 74507 52117 02-12-2020 04-10-12-13-14-17-19-20-20-23-24-32-33-38-47-57-58-63-65-71-74-78-78-82-87-87-96
28-10-2020 07707 33136 29-10-2020 06-07-12-13-15-27-30-36-39-39-42-45-46-48-54-55-58-60-63-76-80-81-82-84-85-89-90
03-02-2020 63107 44410 04-02-2020 03-07-10-10-10-11-13-28-32-33-36-41-41-54-59-61-61-64-65-67-73-73-79-92-95-98-99
18-07-2019 85507 15102 19-07-2019 02-06-07-10-12-13-21-22-25-28-36-39-45-51-63-67-71-76-79-82-84-87-90-92-94-97-98
15-07-2019 77107 68355 16-07-2019 00-15-21-22-26-29-33-35-37-41-43-45-46-49-53-55-56-58-80-81-90-93-96-98-98-98-99
06-03-2019 87807 72672 07-03-2019 07-15-16-20-24-26-30-30-30-33-36-39-56-63-64-65-69-70-72-74-79-80-81-85-89-91-92
13-03-2018 58507 90354 14-03-2018 06-07-11-23-25-27-29-35-39-40-40-43-49-51-54-54-59-62-71-75-77-80-88-90-91-92-93
02-10-2017 53707 75648 03-10-2017 02-02-04-13-16-19-24-25-26-30-31-34-37-43-46-48-50-52-53-54-55-61-61-67-70-72-93
13-08-2017 95407 90225 14-08-2017 02-04-04-13-14-22-23-25-25-31-34-37-40-46-48-52-53-54-54-55-56-56-68-76-83-94-99
23-05-2017 62307 31099 24-05-2017 01-02-09-13-16-18-23-24-33-34-38-41-44-50-59-64-67-70-70-71-71-77-80-83-91-99-99
21-04-2017 56407 59036 22-04-2017 00-10-11-12-20-20-27-30-34-35-36-36-40-42-53-60-61-62-64-65-72-73-74-75-85-95-97
05-04-2017 66007 55708 06-04-2017 03-04-08-12-12-18-25-26-30-36-39-39-40-43-48-50-51-52-52-67-67-73-74-77-84-96-97
09-03-2017 00207 08701 10-03-2017 01-01-01-05-12-15-23-24-25-25-30-35-36-38-44-47-47-50-68-69-69-76-77-81-93-94-95
15-11-2016 29707 20979 16-11-2016 05-07-22-22-33-33-39-44-44-47-51-54-55-63-67-67-69-78-79-87-89-89-90-90-93-94-97
11-09-2016 04507 68724 12-09-2016 03-08-09-09-12-14-19-20-24-26-38-51-52-57-58-61-64-64-66-66-69-72-90-91-92-93-94
17-06-2016 98107 27927 18-06-2016 07-11-11-13-14-19-22-25-26-27-31-35-39-40-45-46-58-59-62-66-70-82-83-84-86-87-96
13-10-2015 73607 50685 14-10-2015 05-05-06-09-16-17-23-25-28-30-30-33-40-41-41-43-43-46-49-69-75-81-83-85-85-91-98
09-05-2015 32907 58268 10-05-2015 08-08-12-16-19-21-33-33-39-41-49-68-69-74-75-80-81-87-89-90-94-96-98-98-98-99-99
12-03-2015 93207 72429 13-03-2015 04-09-11-14-19-24-29-29-32-34-39-42-45-47-63-65-65-71-75-76-79-82-82-88-90-91-94
08-02-2015 03607 69006 09-02-2015 03-04-06-07-11-16-22-29-31-33-35-37-40-42-48-59-59-64-64-66-71-71-75-83-83-88-93
31-08-2014 98507 61809 01-09-2014 04-06-09-15-15-17-18-26-29-31-38-41-42-45-50-52-53-55-70-71-81-83-89-96-96-97-98
06-12-2013 25507 64314 07-12-2013 00-01-05-05-14-22-23-24-25-34-36-37-40-41-50-59-60-62-67-68-73-76-81-82-95-96-98
11-07-2013 62407 40316 12-07-2013 00-02-02-03-09-16-18-27-29-34-36-37-40-44-49-59-59-62-64-77-85-86-87-90-91-97-99
07-04-2013 14307 49432 08-04-2013 01-04-14-15-15-24-25-26-28-32-33-34-36-38-39-45-64-69-70-72-74-78-81-84-87-95-96
17-01-2013 88407 57514 18-01-2013 01-09-10-14-14-16-20-23-25-26-29-38-43-51-52-53-58-61-68-70-73-80-82-84-86-88-91
30-11-2012 13907 57839 01-12-2012 01-03-05-09-12-14-14-19-21-26-29-33-39-40-43-57-58-63-65-70-75-79-79-83-87-89-99
10-08-2012 22907 07332 11-08-2012 00-01-08-10-11-12-13-18-22-27-28-31-32-41-46-52-68-72-72-76-87-89-90-94-96-96-97
17-07-2012 51007 60909 18-07-2012 07-07-09-09-28-33-33-38-42-44-48-49-50-53-54-54-59-63-66-69-70-80-86-88-90-93-96
17-05-2012 64207 64770 18-05-2012 06-10-11-20-25-26-29-32-38-44-45-58-60-60-62-63-70-72-72-77-78-78-81-81-85-87-87
14-03-2012 87007 68441 15-03-2012 01-01-02-07-10-21-22-24-24-32-35-35-41-44-44-48-52-59-64-68-71-78-81-86-89-96-99
30-12-2011 38407 94078 31-12-2011 04-08-10-16-16-18-23-27-27-28-33-34-36-39-46-48-54-54-56-68-69-73-78-85-86-89-98
27-12-2011 34207 74125 28-12-2011 02-03-05-06-09-09-10-17-19-22-22-22-22-23-25-32-44-55-64-64-68-74-84-87-88-94-95
07-01-2011 99307 00865 08-01-2011 04-04-10-19-27-28-35-38-39-39-42-42-51-56-57-61-65-67-71-72-73-83-90-92-93-97-98
02-11-2010 38907 57496 03-11-2010 01-07-20-22-25-29-29-32-34-47-49-51-57-62-65-66-68-70-78-79-80-81-82-83-88-90-96
10-09-2010 38807 30920 11-09-2010 05-08-11-13-14-17-19-19-20-25-26-32-35-40-47-51-51-52-54-55-56-59-64-66-67-79-93
07-08-2010 31507 10532 08-08-2010 02-04-14-15-15-16-19-20-22-24-26-28-31-32-35-46-48-57-72-77-82-83-90-94-95-96-99
12-04-2010 88407 09811 13-04-2010 03-04-11-12-17-19-21-27-27-33-38-38-38-42-42-42-45-48-52-55-58-61-63-69-76-82-89
23-12-2009 33807 50804 24-12-2009 02-02-03-04-09-23-24-26-27-32-36-36-43-47-47-48-57-66-69-76-78-84-88-91-91-91-92
26-02-2009 90207 28575 27-02-2009 12-14-16-19-21-22-26-28-32-38-38-39-41-43-46-47-50-68-71-72-75-76-78-83-83-86-94
28-10-2008 76007 71155 29-10-2008 01-09-13-13-14-15-17-26-28-28-38-39-41-42-53-55-55-56-59-62-65-68-70-71-73-76-88
12-10-2008 31507 52970 13-10-2008 00-03-04-08-08-10-12-13-14-14-16-34-37-42-44-48-48-49-52-63-70-75-77-89-93-93-98
13-08-2008 09107 52559 14-08-2008 06-08-11-14-15-17-21-21-27-36-38-50-51-55-55-57-59-60-61-63-65-65-79-79-92-96-98
03-06-2008 69107 40113 04-06-2008 01-02-02-04-05-07-08-09-10-13-19-22-28-42-45-45-53-55-57-61-70-71-76-76-85-90-99
07-10-2007 22207 43773 08-10-2007 03-13-13-17-20-21-22-23-24-25-25-26-35-39-42-46-46-61-62-65-73-78-90-91-92-92-96
30-12-2006 02207 64837 31-12-2006 05-06-08-11-17-18-19-24-30-34-37-38-41-48-49-51-58-67-69-70-73-77-80-81-83-87-98
23-12-2006 30807 50396 24-12-2006 05-15-17-19-19-23-24-25-27-44-56-56-61-65-67-71-73-77-79-79-79-86-86-88-91-94-96
13-08-2006 80707 84546 14-08-2006 01-02-04-16-17-18-23-28-32-37-44-46-60-60-62-62-64-66-67-70-74-78-83-85-87-87-97
19-04-2006 57407 01114 20-04-2006 02-05-14-14-14-14-18-21-21-22-27-29-34-38-39-54-55-61-63-65-75-76-78-82-90-90-91
02-02-2006 12607 90538 03-02-2006 02-09-11-27-29-29-33-38-39-42-46-48-49-59-62-62-63-65-69-71-72-82-88-89-91-94-96
16-01-2006 19007 58265 17-01-2006 06-08-08-10-14-19-27-31-34-38-45-49-49-53-55-62-65-65-71-76-76-80-81-83-87-94-98
28-09-2005 71607 95964 29-09-2005 10-19-20-28-29-33-34-35-39-46-46-55-56-64-64-64-65-65-71-72-74-81-83-85-86-87-92
25-09-2005 65907 89241 26-09-2005 02-04-04-23-29-29-34-34-41-48-51-52-64-65-66-67-71-71-72-78-81-82-86-90-91-93-95
20-07-2005 54407 94274 21-07-2005 04-04-07-13-14-16-20-23-26-30-31-33-38-43-48-53-58-64-68-74-74-83-84-87-92-95-97
12-03-2005 75307 85755 13-03-2005 03-06-07-12-25-27-27-32-32-39-40-41-44-47-49-52-55-56-56-57-65-70-83-84-91-92-96
03-03-2005 40507 27910 04-03-2005 09-09-10-13-24-27-28-32-33-34-39-44-45-47-51-65-65-73-74-74-75-82-84-86-87-94-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 07 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 07 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 07 thì  hôm sau về con gì? Đề về 07 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 07 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 07 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 07 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 07 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 07 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc07, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 07 hoặc đề 07.

Khi đề về 07 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 07 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 07 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 7 sẽ gồm những con số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 07 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 07 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 07 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 07 người chơi chỉ cần lấy 0 + 7 = 07 như thế sẽ ra được số 07 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 07 – 70.

Khi mơ về số đề 07 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 07 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 07 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 07 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 07 đó. Đừng bỏ lỡ con số 07 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 07 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 07 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 70 – 77

Khi mơ thấy con số 07 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 07 bằng vàng là: 17 – 77

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 07 thì hãy đánh số đề con 72, 77 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 07 thì đánh con số 72, 79 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 07 đuổi theo mình thì quất ngay con số 07, 72 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 07 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 07 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 07 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 07 đánh con gì?

Đề về 07 mà đi kèm con lô 17 thì hôm sau bạn cứ cặp con 27, 77 mà đánh

Nếu đề 07 mà đi cùng kép 77 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 77, 37 về cùng nhau

Lô 08 mà xuất hiện cùng đề 07, đừng nên bỏ qua con 78, 87, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 07 về cùng lô tô con 17, chốt ngay bạch thủ 77

Đề 07 mà về cùng lô 77, ngày mai nổ con 79 chắc chắn, nếu 70 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 70, 17

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 07 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.