Đề về 08 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 08

Bộ số Bộ số Bộ số
71 - 4 Lần 38 - 3 Lần 41 - 3 Lần
81 - 3 Lần 46 - 2 Lần 18 - 2 Lần
22 - 2 Lần 35 - 2 Lần 88 - 2 Lần
79 - 2 Lần 60 - 2 Lần 62 - 2 Lần
08 - 1 Lần 99 - 1 Lần 66 - 1 Lần
47 - 1 Lần 98 - 1 Lần 73 - 1 Lần
15 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
27 - 1 Lần 34 - 1 Lần 85 - 1 Lần
37 - 1 Lần 40 - 1 Lần 48 - 1 Lần
55 - 1 Lần 05 - 1 Lần 30 - 1 Lần
83 - 1 Lần 58 - 1 Lần 92 - 1 Lần
28 - 1 Lần 59 - 1 Lần 24 - 1 Lần
82 - 1 Lần 69 - 1 Lần 54 - 1 Lần
89 - 1 Lần 94 - 1 Lần 75 - 1 Lần
10 - 1 Lần 23 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 08

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 10 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 12 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-06-2022 71808 81571 21-06-2022 00-04-05-05-05-06-08-10-21-28-28-34-37-38-39-40-43-47-51-54-61-71-72-76-78-78-95
23-12-2021 78708 37223 24-12-2021 00-03-09-15-18-23-25-28-31-33-36-37-40-46-49-50-52-52-58-62-70-71-76-79-81-90-93
25-09-2021 92408 21694 26-09-2021 05-05-05-07-15-15-22-27-27-30-34-34-60-61-72-74-74-74-74-75-79-83-93-94-94-98-99
30-06-2021 82308 01275 01-07-2021 07-10-13-19-19-30-30-31-31-32-34-43-46-50-58-61-63-70-75-78-80-81-81-85-93-95-96
22-02-2021 77708 17110 23-02-2021 01-01-06-08-10-13-17-21-26-28-32-43-58-58-59-64-65-69-74-75-81-83-86-87-91-97-98
16-10-2020 14408 99469 17-10-2020 00-00-01-02-09-11-13-14-18-18-21-29-33-35-38-38-45-48-49-51-69-69-70-78-79-92-97
25-07-2020 22508 71154 26-07-2020 00-01-09-11-12-13-17-19-35-37-40-53-54-56-58-59-60-67-72-87-88-89-91-96-96-97-98
13-07-2020 20508 44789 14-07-2020 03-06-16-17-18-20-20-23-26-28-36-39-39-41-41-41-60-61-62-68-73-78-82-88-89-91-96
31-12-2019 94908 32905 01-01-2020 03-05-10-12-28-29-33-36-41-46-51-53-56-58-63-64-64-67-68-70-81-84-87-89-91-94-99
15-11-2019 09208 01682 16-11-2019 00-03-10-14-19-20-26-35-37-42-46-49-49-56-63-68-77-78-79-82-83-84-85-87-92-93-98
28-07-2019 59008 79918 29-07-2019 07-11-14-15-18-19-25-37-39-45-47-48-53-57-61-64-71-74-77-80-80-83-84-85-89-92-97
12-04-2019 84308 46181 13-04-2019 11-13-16-18-20-23-38-41-45-46-47-51-51-51-52-57-58-59-62-64-70-81-82-85-86-94-94
14-03-2019 75608 40771 15-03-2019 05-09-16-17-17-20-26-26-29-31-32-42-49-52-63-64-66-71-71-75-82-85-87-88-89-98-99
10-02-2019 83208 27459 11-02-2019 01-03-04-04-05-15-17-20-21-25-33-33-36-39-41-41-44-46-48-49-51-59-79-80-86-93-98
20-01-2019 65208 00962 21-01-2019 05-14-17-17-20-27-29-35-38-39-42-43-52-53-58-62-69-73-78-81-85-87-89-93-93-97-97
02-01-2019 56508 60824 03-01-2019 06-13-15-22-24-24-28-28-31-38-40-41-46-52-58-62-66-68-72-73-75-78-83-89-89-93-94
09-12-2018 77308 39341 10-12-2018 00-01-02-03-05-06-07-07-24-26-27-30-41-55-66-67-71-78-78-81-85-85-85-91-92-93-96
04-09-2018 64308 93788 05-09-2018 00-04-05-07-18-25-29-31-32-35-35-36-40-43-46-51-52-53-59-60-70-71-84-88-89-90-96
27-05-2018 63408 44938 28-05-2018 01-05-06-10-19-21-23-23-28-38-52-54-61-62-62-64-67-68-71-73-80-84-86-91-91-97-97
19-02-2018 81908 38528 20-02-2018 00-01-03-09-11-12-13-14-14-15-23-28-30-33-34-42-46-58-74-76-83-83-84-85-90-91-92
08-01-2018 79708 81062 09-01-2018 01-17-20-23-27-30-39-45-50-59-61-62-62-64-64-66-67-70-73-80-84-87-88-89-95-96-99
17-11-2017 35408 01622 18-11-2017 00-06-12-20-22-22-24-25-28-30-33-38-39-41-42-44-46-55-55-55-56-61-62-67-72-88-94
04-08-2017 31308 52783 05-08-2017 03-03-03-07-08-10-10-25-26-35-39-42-51-52-56-61-61-64-68-73-75-75-77-78-83-93-96
02-05-2017 42808 99681 03-05-2017 03-14-15-20-23-23-24-29-30-32-32-41-41-42-46-50-64-69-71-72-72-81-81-87-92-95-96
06-04-2017 55708 27281 07-04-2017 00-01-04-17-20-33-36-38-41-42-47-53-59-59-60-60-63-65-79-79-81-81-87-92-93-96-97
26-03-2017 93508 13858 27-03-2017 04-04-06-07-09-10-14-15-19-23-24-33-40-45-53-58-60-65-69-71-73-77-77-87-89-89-99
18-12-2016 34908 18360 19-12-2016 05-09-18-19-28-29-36-38-42-46-46-50-53-55-57-57-60-60-60-66-66-71-71-74-80-90-92
26-11-2016 23808 37392 27-11-2016 13-17-17-19-21-21-22-24-25-26-26-30-35-35-42-46-46-59-62-66-66-74-79-89-91-92-92
04-10-2016 54308 19938 05-10-2016 05-07-15-16-21-22-33-33-35-35-38-40-43-44-46-52-63-67-68-69-70-74-75-83-86-96-98
07-10-2015 35208 44655 08-10-2015 06-09-11-19-20-22-22-24-36-42-43-52-52-55-58-66-68-68-73-76-79-80-80-85-90-95-97
11-09-2015 39208 72771 12-09-2015 01-02-04-10-16-17-18-20-38-42-47-47-55-57-58-71-71-73-75-75-78-79-80-82-83-86-98
11-08-2015 64908 80505 12-08-2015 05-08-09-09-10-11-22-26-36-45-46-46-47-48-49-53-59-67-71-73-75-76-82-83-86-88-88
04-08-2015 63108 54930 05-08-2015 00-02-03-15-22-24-24-27-30-32-33-44-47-49-55-59-61-68-69-73-75-77-77-79-81-93-95
07-01-2015 08008 98246 08-01-2015 01-03-03-08-09-19-24-25-29-33-40-44-46-62-68-72-72-74-75-77-78-78-85-89-92-98-99
20-04-2014 92108 31340 21-04-2014 17-18-19-28-34-37-40-41-42-44-44-48-62-64-68-69-75-75-84-84-86-87-89-93-96-97-98
26-02-2014 06508 07448 27-02-2014 04-12-16-17-29-29-38-47-48-49-53-54-54-58-59-62-62-65-67-70-70-73-75-81-86-92-97
13-02-2014 47208 11279 14-02-2014 02-03-06-10-10-11-18-19-20-22-24-27-29-35-36-39-47-53-61-66-75-76-79-87-88-88-99
07-07-2013 84108 43734 08-07-2013 03-06-11-14-14-17-21-28-34-38-42-44-45-47-48-50-50-52-52-55-56-60-72-80-82-94-99
26-01-2013 73308 99085 27-01-2013 03-11-21-21-22-28-29-31-35-35-38-54-57-60-61-66-68-77-77-78-78-85-90-90-93-93-96
27-11-2012 45808 38837 28-11-2012 00-01-05-09-17-23-31-33-37-38-38-41-47-48-53-60-63-66-75-78-78-79-87-87-93-97-99
19-08-2012 40708 17171 20-08-2012 07-13-15-20-24-27-32-32-41-42-46-50-52-52-56-58-61-62-63-65-70-71-90-93-98-98-99
01-03-2012 40908 72941 02-03-2012 09-12-12-14-14-15-26-28-34-35-41-42-43-45-49-55-58-62-64-68-80-82-86-87-89-94-98
15-12-2011 88208 83127 16-12-2011 02-03-10-22-24-27-28-46-52-53-53-59-63-63-65-66-69-73-73-73-74-80-84-90-90-94-97
05-08-2011 85608 23415 06-08-2011 02-10-11-15-23-27-38-39-41-46-52-59-60-63-64-68-71-72-72-76-78-81-81-85-87-90-96
21-06-2011 54108 58700 22-06-2011 00-01-02-07-10-14-14-15-18-19-24-30-33-38-42-42-45-58-60-60-61-65-79-81-82-85-88
23-04-2011 63208 95442 24-04-2011 09-10-14-21-24-27-27-27-42-43-44-47-50-54-61-64-70-73-74-80-83-85-86-88-90-90-95
28-11-2010 27008 13541 29-11-2010 00-03-09-09-12-14-19-20-27-31-33-41-46-58-65-66-73-74-78-80-87-88-92-93-95-95-96
23-11-2010 44808 92598 24-11-2010 03-06-09-12-13-16-22-23-28-35-46-53-53-58-60-62-69-75-77-78-80-95-96-98-98-98-99
08-10-2010 06908 55079 09-10-2010 09-10-12-13-16-16-22-35-36-40-43-45-47-52-54-57-61-62-72-77-78-79-83-88-89-93-93
08-09-2010 16308 84973 09-09-2010 04-05-05-06-15-20-22-24-24-24-28-29-37-40-46-47-48-58-73-74-79-82-84-85-87-94-98
23-05-2010 25008 44960 24-05-2010 07-13-14-16-24-26-26-28-38-41-44-47-48-49-50-50-51-56-57-60-72-72-73-73-79-81-83
17-03-2010 39208 14899 18-03-2010 07-07-16-25-28-29-34-35-36-45-45-46-49-49-50-52-56-57-58-68-69-81-90-92-95-95-99
20-11-2009 01608 69666 21-11-2009 00-08-12-18-22-23-24-33-36-47-49-49-57-57-62-62-66-66-69-70-71-75-79-84-87-89-97
11-10-2009 01708 17188 12-10-2009 05-06-09-10-10-14-23-24-25-25-26-27-27-47-53-54-58-65-66-67-67-73-73-84-88-94-96
31-08-2009 67508 35847 01-09-2009 00-11-13-18-22-24-26-37-47-54-59-61-62-64-65-67-68-76-77-78-80-81-83-84-87-95-97
30-06-2008 24808 64122 01-07-2008 03-09-09-09-09-09-10-15-22-28-30-35-40-40-44-47-52-70-73-78-78-80-84-89-94-96-98
27-05-2008 29708 46635 28-05-2008 02-12-14-20-20-25-30-31-35-36-36-41-43-44-47-49-55-56-64-66-68-72-73-81-81-82-93
29-03-2008 12608 99935 30-03-2008 10-14-15-18-24-25-25-35-37-43-44-46-46-54-54-58-61-62-67-79-82-88-91-93-93-93-95
28-03-2008 27208 12608 29-03-2008 00-01-03-08-08-09-12-14-18-20-23-24-27-27-30-32-36-42-59-67-70-80-83-93-94-98-99
29-02-2008 05108 47438 01-03-2008 06-10-15-25-26-30-38-40-45-46-48-53-54-57-62-64-64-65-66-67-80-87-87-88-91-94-98
08-07-2007 39508 76546 09-07-2007 01-04-11-18-27-38-39-44-46-46-49-49-52-52-53-60-62-66-69-72-72-79-83-93-98-99-99
16-01-2007 56308 62218 17-01-2007 02-03-03-11-14-15-18-21-22-23-25-29-34-38-38-57-62-64-68-70-82-87-89-92-95-99-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 08 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 08 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 08 thì  hôm sau về con gì? Đề về 08 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 08 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 08 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 08 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 08 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 08 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc08, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 08 hoặc đề 08.

Khi đề về 08 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 01 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 08 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 08 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 0 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 0 sẽ gồm những con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 08 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 08 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 08 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 08 người chơi chỉ cần lấy 0 + 8 = 08 như thế sẽ ra được số 08 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 08 – 80.

Khi mơ về số đề 08 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 08 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 08 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 08 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 08 đó. Đừng bỏ lỡ con số 08 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 08 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 08 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 80 – 88

Khi mơ thấy con số 08 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 08 bằng vàng là: 18 – 88

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 08 thì hãy đánh số đề con 82, 88 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 08 thì đánh con số 82, 89 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 08 đuổi theo mình thì quất ngay con số 08, 82 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 08 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 08 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 08 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 08 đánh con gì?

Đề về 08 mà đi kèm con lô 18 thì hôm sau bạn cứ cặp con 28, 68 mà đánh

Nếu đề 08 mà đi cùng kép 88 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 88, 08 về cùng nhau

Lô 08 mà xuất hiện cùng đề 08, đừng nên bỏ qua con 88, 38, nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 08 về cùng lô tô con 18, chốt ngay bạch thủ 58

Đề 08 mà về cùng lô 88, ngày mai nổ con 89 chắc chắn, nếu 80 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 80, 18

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 08 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.