Đề về 11 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 11

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 4 Lần 54 - 3 Lần 60 - 2 Lần
82 - 2 Lần 36 - 2 Lần 79 - 2 Lần
58 - 2 Lần 31 - 2 Lần 16 - 2 Lần
86 - 2 Lần 92 - 1 Lần 26 - 1 Lần
56 - 1 Lần 11 - 1 Lần 61 - 1 Lần
35 - 1 Lần 72 - 1 Lần 43 - 1 Lần
47 - 1 Lần 91 - 1 Lần 48 - 1 Lần
06 - 1 Lần 88 - 1 Lần 05 - 1 Lần
34 - 1 Lần 75 - 1 Lần 95 - 1 Lần
44 - 1 Lần 50 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 17 - 1 Lần 13 - 1 Lần
98 - 1 Lần 12 - 1 Lần 09 - 1 Lần
33 - 1 Lần 38 - 1 Lần 23 - 1 Lần
14 - 1 Lần 49 - 1 Lần 20 - 1 Lần
68 - 1 Lần 22 - 1 Lần 04 - 1 Lần
25 - 1 Lần 96 - 1 Lần 32 - 1 Lần
65 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 11

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 13 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 11

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-11-2022 78611 96305 13-11-2022 01-02-05-05-05-10-12-13-20-21-21-22-28-30-31-36-38-42-46-51-53-59-66-71-81-96-98
04-09-2022 62111 01548 05-09-2022 00-00-03-05-06-11-17-21-22-23-23-39-45-48-53-56-59-64-66-71-71-72-73-85-86-88-95
20-08-2022 10211 17965 21-08-2022 03-03-06-13-14-16-20-22-22-26-28-30-32-36-40-49-49-56-56-57-58-65-66-82-85-90-94
12-11-2021 04211 55230 13-11-2021 02-12-15-20-27-29-30-33-44-45-47-48-58-60-62-63-65-70-70-71-71-83-84-88-88-91-99
30-09-2021 45811 31220 01-10-2021 01-03-03-13-14-14-18-20-33-38-38-39-46-48-49-50-56-62-68-75-78-85-86-87-87-89-95
27-09-2021 73011 03234 28-09-2021 01-07-11-15-16-21-22-23-25-26-34-47-53-59-61-63-63-65-68-72-73-74-79-80-83-84-93
22-08-2021 98711 58391 23-08-2021 02-11-28-29-31-32-36-38-44-45-45-47-50-58-63-66-66-68-70-70-74-76-80-82-85-91-96
29-12-2020 63111 57905 30-12-2020 00-03-05-12-22-25-27-30-30-33-34-35-41-48-58-59-64-68-76-77-79-82-86-86-91-92-97
03-12-2020 29911 95549 04-12-2020 03-04-07-08-09-09-11-15-18-19-26-35-40-47-49-55-67-70-75-75-76-82-83-87-89-90-93
08-11-2020 46411 20047 09-11-2020 03-08-21-24-24-31-37-40-41-45-47-48-58-59-60-62-69-70-72-73-78-82-86-89-93-98-99
23-09-2020 97711 87082 24-09-2020 03-05-05-30-42-43-48-50-56-61-66-67-67-69-69-74-79-80-82-84-86-91-91-92-92-93-99
02-08-2020 57611 02836 03-08-2020 05-10-15-19-22-24-28-32-35-36-36-39-49-54-55-56-59-64-65-83-84-88-89-90-92-95-99
16-07-2020 24511 60814 17-07-2020 01-02-05-07-13-13-14-15-16-22-28-35-38-41-50-50-59-68-78-79-85-89-91-95-96-96-98
25-05-2020 67211 29154 26-05-2020 00-01-09-10-15-24-31-44-48-50-51-51-54-55-61-61-64-65-69-71-74-79-82-88-89-94-97
03-11-2019 40911 56043 04-11-2019 00-07-15-21-23-24-39-40-43-48-52-59-67-71-74-75-75-76-77-78-80-80-87-87-90-94-99
14-10-2019 64511 45930 15-10-2019 06-16-20-23-25-29-29-30-37-43-45-47-47-47-49-54-58-58-64-69-71-76-78-81-84-91-94
10-09-2019 82811 53841 11-09-2019 04-05-07-12-12-12-18-20-36-37-41-41-48-49-53-61-63-63-64-64-67-67-69-69-74-77-99
18-08-2019 07111 91082 19-08-2019 04-06-07-17-30-35-35-38-41-42-52-57-58-62-66-67-68-70-72-82-84-91-93-94-97-97-99
23-02-2019 63311 55232 24-02-2019 04-06-07-15-17-18-21-27-32-34-34-36-49-51-53-53-56-64-67-69-69-74-79-81-84-88-92
07-11-2018 89911 33079 08-11-2018 01-09-19-20-22-26-26-30-32-32-39-41-43-46-47-53-60-68-69-69-78-79-80-85-87-87-94
21-05-2018 06511 81330 22-05-2018 08-09-11-11-14-16-24-24-30-30-34-36-52-60-60-64-65-71-72-72-72-73-76-79-85-91-93
27-11-2017 19011 36205 28-11-2017 04-05-07-09-12-27-35-40-40-46-52-59-68-74-74-75-76-80-82-83-84-86-91-94-97-99-99
13-04-2017 37311 78123 14-04-2017 00-04-06-12-23-23-24-34-40-41-41-42-52-61-70-70-71-73-76-77-79-81-82-84-96-97-98
22-01-2017 52911 00872 23-01-2017 00-00-03-05-11-12-13-26-30-39-40-46-51-52-55-56-61-63-64-68-72-73-84-86-87-91-95
24-07-2016 69111 29835 25-07-2016 04-04-08-12-16-22-28-28-29-34-35-35-41-42-42-53-57-57-59-61-68-71-79-81-87-90-96
12-07-2016 90511 11427 13-07-2016 00-05-07-10-23-24-26-26-27-29-30-30-31-36-40-41-44-45-46-49-51-52-79-87-88-90-90
05-03-2016 61911 23296 06-03-2016 00-06-07-10-17-22-27-40-50-50-52-53-56-58-60-62-70-73-74-74-76-80-92-93-96-99-99
29-01-2016 76011 68158 30-01-2016 02-05-07-07-07-08-16-20-23-28-31-39-47-52-52-55-56-57-58-59-59-64-66-68-73-77-85
03-01-2016 97311 25261 04-01-2016 00-03-08-10-11-12-21-23-31-32-36-36-41-44-51-51-61-61-65-66-67-76-82-84-85-90-95
17-02-2015 29111 18-02-2015
02-11-2014 23411 42354 03-11-2014 00-02-10-12-21-25-30-33-34-37-39-40-41-41-47-48-52-54-57-57-65-70-73-82-91-96-96
26-09-2014 08111 92386 27-09-2014 04-07-09-11-12-14-18-20-25-26-27-29-34-43-47-49-51-52-54-65-76-86-90-93-94-97-99
04-06-2014 61311 98598 05-06-2014 01-08-09-11-18-20-24-28-29-37-37-44-44-45-46-48-49-53-69-75-76-76-77-78-79-87-98
14-05-2014 61511 79513 15-05-2014 01-03-09-13-22-22-28-31-31-32-41-43-43-54-57-58-59-60-62-71-71-78-86-87-88-97-99
28-03-2014 59111 93922 29-03-2014 00-03-04-08-10-11-13-20-22-28-37-40-41-46-52-58-60-65-70-72-75-76-76-78-81-88-88
18-03-2014 38111 89858 19-03-2014 00-05-06-12-17-20-22-29-31-32-33-38-44-51-51-54-58-63-68-70-72-76-86-88-97-98-98
08-03-2014 48911 78825 09-03-2014 08-10-12-13-17-17-19-21-23-25-25-27-37-40-45-46-49-61-63-64-65-69-70-81-82-83-95
10-10-2013 08711 63938 11-10-2013 05-11-18-24-34-35-35-38-38-41-41-43-43-50-50-52-53-57-65-74-82-83-87-88-90-94-95
03-10-2013 99511 43333 04-10-2013 01-01-03-06-08-09-15-21-33-36-44-46-50-51-51-54-54-56-58-64-68-71-73-77-83-84-86
25-05-2013 60011 29086 26-05-2013 01-01-03-10-20-22-25-26-34-39-44-46-52-53-57-60-61-77-77-80-82-83-85-86-90-95-98
20-04-2013 13411 35616 21-04-2013 01-05-06-09-13-16-23-33-36-41-48-49-55-58-59-68-72-74-76-77-78-81-85-91-91-95-95
09-04-2013 89411 00350 10-04-2013 09-17-18-19-23-25-26-27-32-35-35-35-36-37-39-46-50-51-58-58-60-61-77-87-88-89-97
21-01-2013 36311 07088 22-01-2013 04-14-16-18-20-21-32-33-36-37-40-41-42-43-44-48-50-50-58-64-66-68-82-88-92-93-94
20-01-2013 00611 36311 21-01-2013 11-11-15-18-22-23-30-31-32-33-42-42-51-52-54-55-56-57-59-62-64-72-73-83-87-88-95
16-10-2012 33911 37944 17-10-2012 01-08-13-19-26-27-29-31-31-44-44-46-51-52-62-67-78-79-80-81-89-91-92-94-95-98-99
27-10-2011 33511 35536 28-10-2011 01-02-17-23-28-29-34-35-36-44-45-55-58-59-62-65-65-76-86-87-88-89-92-92-96-96-98
01-10-2011 51611 25831 02-10-2011 00-00-01-05-20-22-22-26-27-31-37-42-42-49-67-70-71-71-73-75-78-88-88-90-91-92-92
16-12-2010 03711 16509 17-12-2010 04-05-07-09-09-18-19-21-21-25-26-28-31-32-32-36-41-50-53-61-63-65-81-81-83-92-94
27-10-2010 61211 35931 28-10-2010 08-14-15-15-24-24-24-25-31-34-36-47-51-53-55-56-56-57-58-63-69-79-82-83-94-94-95
05-10-2010 17711 82779 06-10-2010 04-05-08-15-25-29-32-33-39-45-52-52-55-61-62-64-68-72-79-81-84-88-90-93-94-97-98
13-04-2010 09811 87595 14-04-2010 01-08-09-12-12-23-28-32-33-41-44-44-47-48-55-56-65-73-77-77-80-81-84-91-92-95-97
21-03-2010 43311 43156 22-03-2010 09-12-12-14-24-27-31-32-35-37-43-43-44-46-49-51-55-56-63-71-75-77-77-78-86-88-98
15-01-2010 24011 71916 16-01-2010 01-13-16-21-22-27-27-32-34-37-50-52-54-58-59-71-71-73-77-80-82-85-89-94-94-95-95
15-10-2009 00411 02112 16-10-2009 01-10-12-13-18-23-26-27-29-29-33-37-37-43-44-44-45-58-62-72-73-76-79-84-86-90-95
30-10-2008 88111 01405 31-10-2008 02-05-08-11-15-18-19-21-32-35-37-38-45-48-48-50-50-52-53-55-65-66-73-74-91-91-92
07-09-2008 25511 17326 08-09-2008 00-01-07-22-26-27-34-37-38-43-50-54-56-58-60-60-63-65-67-68-73-74-81-82-87-89-99
14-07-2008 41511 67106 15-07-2008 03-04-06-09-11-11-24-29-40-40-41-41-44-57-58-59-66-67-71-73-77-81-85-88-93-96-99
05-12-2007 90611 31917 06-12-2007 00-00-03-07-08-13-17-18-20-22-25-25-25-30-39-41-48-54-57-64-64-67-71-74-85-87-95
17-08-2007 25511 55605 18-08-2007 01-05-06-13-14-17-20-28-33-36-38-38-42-52-54-61-62-62-63-72-79-92-93-94-97-98-99
03-06-2007 96111 92554 04-06-2007 02-03-07-22-23-26-38-38-39-46-53-53-54-62-64-65-65-69-70-71-76-77-90-92-94-95-99
08-05-2007 29911 97775 09-05-2007 01-01-04-04-05-11-11-14-16-18-19-21-25-31-32-39-47-53-57-62-68-75-81-82-83-88-90
08-04-2007 49311 09692 09-04-2007 06-10-18-26-30-35-37-40-41-43-48-48-52-56-60-62-68-69-72-75-76-82-87-92-95-96-98
09-06-2006 39211 05160 10-06-2006 04-07-11-13-16-19-19-20-32-34-44-45-53-57-59-60-71-71-73-75-76-77-85-86-89-96-97
29-03-2006 17011 87530 30-03-2006 03-23-23-24-24-28-29-30-30-34-37-42-42-50-54-69-72-75-76-76-81-83-85-90-94-95-97
03-12-2005 29411 80004 04-12-2005 03-04-13-15-17-18-25-29-30-31-31-32-34-35-36-38-38-39-47-55-73-78-85-86-93-95-97
24-07-2005 80411 90260 25-07-2005 02-04-08-11-12-19-21-22-26-29-34-35-37-50-51-52-60-63-65-65-67-78-79-81-86-87-93
20-05-2005 66311 28168 21-05-2005 00-03-15-24-26-26-29-30-33-41-51-65-68-68-69-73-74-76-80-84-84-85-86-92-95-96-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 11 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 11 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 11 thì  hôm sau về con gì? Đề về 11 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 11 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 11 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 11 có nghĩa là như thế nào

Đề về 11 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 11 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc11, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 11 hoặc đề 11.

Khi đề về 11 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 11 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 11 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 11 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 1 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 1 sẽ gồm những con số: 10, 11, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 11 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 11 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 11 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 11 người chơi chỉ cần lấy 1 + 1 = 11 như thế sẽ ra được số 11 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 11 – 11.

Khi mơ về số đề 11 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 11 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 11 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 11 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 11 đó. Đừng bỏ lỡ con số 11 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 11 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 11 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 11 – 01

Khi mơ thấy con số 11 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 13 bằng vàng là: 51 – 10

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 11 thì hãy đánh số đề con 21, 15 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 11 thì đánh con số 10, 12 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 11 đuổi theo mình thì quất ngay con số 13, 61 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 11 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 11 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 11 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 11 đánh con gì

Đề về 11 mà đi kèm con lô 00 thì hôm sau bạn cứ cặp con 21, 10 mà đánh

Nếu đề 11 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 41, 18 về cùng nhau

Lô 11 mà xuất hiện cùng đề 68, đừng nên bỏ qua con 15, 31 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 11 về cùng lô tô con 59, chốt ngay bạch thủ 91

Đề 11 mà về cùng lô 74, ngày mai nổ con 81 chắc chắn, nếu 27 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 17, 71

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 11 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.