Đề về 13 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 13

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 41 - 3 Lần 88 - 2 Lần
79 - 2 Lần 39 - 2 Lần 10 - 2 Lần
16 - 2 Lần 40 - 2 Lần 73 - 2 Lần
54 - 2 Lần 66 - 2 Lần 25 - 2 Lần
22 - 1 Lần 52 - 1 Lần 76 - 1 Lần
01 - 1 Lần 17 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 90 - 1 Lần 64 - 1 Lần
18 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
65 - 1 Lần 19 - 1 Lần 14 - 1 Lần
26 - 1 Lần 48 - 1 Lần 31 - 1 Lần
85 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
99 - 1 Lần 62 - 1 Lần 24 - 1 Lần
29 - 1 Lần 45 - 1 Lần 32 - 1 Lần
89 - 1 Lần 84 - 1 Lần 98 - 1 Lần
13 - 1 Lần 86 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 13

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 13

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-01-2024 13113 68586 13-01-2024 04-13-15-15-15-17-17-29-31-32-43-44-58-63-69-72-75-85-86-86-87-90-90-91-95-97-99
28-11-2023 11913 03141 29-11-2023 05-08-10-17-18-33-38-39-41-42-42-45-50-53-59-65-65-70-73-78-80-83-83-87-88-89-90
15-10-2023 15013 94540 16-10-2023 00-06-13-15-16-16-19-22-29-29-29-31-32-39-40-44-47-50-55-59-65-74-76-77-80-85-96
11-02-2023 98713 09841 12-02-2023 03-04-09-10-11-13-16-17-35-41-42-43-44-54-63-67-68-68-72-72-74-79-79-80-83-86-90
14-08-2022 90213 19117 15-08-2022 02-07-07-12-13-16-17-17-17-24-25-28-31-33-34-35-43-47-57-67-71-74-83-86-91-93-93
05-08-2022 49513 74873 06-08-2022 04-07-09-10-11-20-21-25-25-27-34-36-37-43-44-46-58-59-62-69-71-72-73-79-82-85-94
18-07-2022 36713 53393 19-07-2022 03-03-06-10-18-19-22-24-26-29-29-32-36-41-46-46-55-59-64-66-67-67-80-81-87-90-93
23-05-2022 29213 97218 24-05-2022 01-01-15-15-18-19-19-19-26-30-37-38-41-49-55-56-57-58-68-76-77-84-85-85-87-93-94
16-05-2022 17713 58553 17-05-2022 02-02-06-11-15-19-21-32-32-34-41-46-48-48-49-53-56-58-60-60-66-68-76-90-95-96-98
16-03-2022 18513 04440 17-03-2022 01-03-05-05-12-12-13-18-22-25-31-38-40-46-46-47-48-51-53-54-59-67-68-68-73-74-90
03-03-2022 42113 42399 04-03-2022 01-07-08-12-12-18-18-21-24-31-33-33-37-38-42-43-45-54-54-69-85-85-86-90-94-94-99
25-11-2021 64313 81610 26-11-2021 08-10-21-27-29-30-32-41-42-45-45-46-56-60-61-63-64-64-67-72-72-74-76-79-93-95-98
28-04-2021 91213 21916 29-04-2021 11-16-17-21-23-26-27-29-35-36-42-51-53-53-54-57-58-60-71-72-76-84-86-89-90-92-95
11-04-2021 29013 86039 12-04-2021 15-16-16-16-16-19-20-32-36-39-42-45-45-46-49-52-62-67-70-72-82-84-88-97-98-99-99
10-04-2021 85313 29013 11-04-2021 00-05-13-19-21-21-22-23-25-29-30-30-34-38-48-49-56-66-67-71-80-80-83-87-88-96-97
27-02-2021 26313 30398 28-02-2021 04-09-10-10-18-32-35-37-40-42-43-43-43-44-45-47-52-55-60-75-75-76-77-77-82-94-98
22-12-2020 81613 80188 23-12-2020 07-11-12-13-15-17-19-22-23-27-28-32-44-48-48-76-80-81-85-86-88-92-95-97-98-98-98
05-06-2020 79913 18932 06-06-2020 03-08-13-14-19-22-23-28-28-32-32-33-34-36-37-40-41-45-52-63-64-67-72-77-81-92-95
28-05-2020 09913 97954 29-05-2020 00-11-17-18-18-19-19-25-31-36-38-39-54-54-56-57-58-62-63-66-73-76-78-80-83-97-98
23-03-2018 14613 05545 24-03-2018 09-11-13-13-15-15-17-19-28-37-44-45-49-49-51-63-65-67-67-67-82-85-86-89-89-97-97
03-08-2017 54613 31308 04-08-2017 00-02-07-08-08-10-12-16-18-24-27-31-31-34-39-42-53-60-68-76-81-81-82-83-84-89-96
14-02-2017 45613 48219 15-02-2017 02-04-06-07-08-13-17-19-19-25-32-34-35-36-38-41-45-47-48-61-69-85-86-87-90-91-98
03-02-2017 22913 74529 04-02-2017 04-09-10-12-14-18-20-23-28-29-32-32-34-36-45-56-58-60-62-64-65-70-71-78-91-92-93
04-08-2016 39113 20146 05-08-2016 03-04-09-10-12-14-14-19-23-27-29-38-43-46-47-55-65-76-76-76-76-80-82-86-89-91-98
16-10-2015 19413 78016 17-10-2015 05-10-13-14-16-16-17-18-47-49-50-52-53-55-55-58-59-59-64-70-72-75-79-82-93-94-95
20-08-2015 83013 20073 21-08-2015 06-09-15-15-18-20-29-31-34-38-41-42-43-56-59-60-61-71-73-74-79-82-84-86-89-90-92
13-04-2015 49813 11164 14-04-2015 00-00-01-01-08-12-13-14-15-33-51-53-56-58-62-64-68-75-79-80-81-81-84-85-91-91-94
24-02-2015 67313 15853 25-02-2015 07-08-12-12-17-22-24-24-26-28-32-32-47-53-57-62-63-67-69-72-76-77-77-79-79-84-85
04-01-2015 91713 65001 05-01-2015 00-01-02-17-20-24-24-29-29-31-35-39-45-47-50-55-61-68-68-69-73-74-74-77-80-88-96
12-10-2014 38713 03839 13-10-2014 00-08-09-16-19-20-26-27-31-33-39-52-56-57-57-58-63-65-71-73-74-75-81-82-84-89-89
10-08-2014 42313 12979 11-08-2014 02-08-11-16-22-32-35-41-41-44-54-54-55-56-58-59-60-61-69-70-70-71-74-75-79-79-87
15-05-2014 79513 35053 16-05-2014 01-02-03-06-09-18-30-34-36-37-37-38-41-53-53-55-67-68-68-75-76-77-79-81-82-86-93
01-08-2013 92413 91085 02-08-2013 09-09-09-11-11-13-15-20-26-29-33-38-40-46-51-67-68-69-69-70-71-78-84-85-88-96-96
23-07-2013 34713 22865 24-07-2013 03-05-09-11-18-34-35-37-37-42-42-43-50-50-57-57-61-61-65-69-72-83-85-88-90-95-97
31-05-2013 93713 48425 01-06-2013 11-14-16-22-23-25-34-38-47-48-50-54-60-60-65-77-78-83-86-86-86-87-87-87-88-92-98
25-12-2011 63513 56788 26-12-2011 03-04-10-11-12-13-14-15-15-32-35-41-45-52-62-65-66-68-74-79-80-80-82-88-92-92-98
11-08-2011 11013 73231 12-08-2011 01-01-01-05-06-13-16-19-21-22-22-28-29-31-32-36-38-40-51-55-78-84-85-85-91-94-99
01-06-2011 61113 41841 02-06-2011 00-07-08-10-21-24-34-39-41-43-56-59-64-65-69-72-76-76-78-79-83-85-85-91-94-96-97
13-05-2011 95713 47224 14-05-2011 04-11-15-18-20-21-24-30-36-37-40-46-49-50-54-58-59-61-61-66-71-74-76-80-80-94-99
24-01-2011 69613 33590 25-01-2011 00-03-06-06-12-15-16-22-22-24-32-35-35-41-42-43-47-47-51-59-72-75-88-90-92-94-95
03-12-2010 96313 95653 04-12-2010 02-05-11-11-11-13-22-25-31-34-41-43-43-52-53-69-69-71-71-72-74-79-84-87-90-92-96
12-11-2010 15813 47262 13-11-2010 02-03-09-11-14-15-15-18-18-27-35-36-36-42-45-45-50-56-60-61-62-66-71-72-80-81-84
15-05-2010 73913 56325 16-05-2010 00-07-14-18-23-25-30-30-32-34-41-41-48-55-63-66-70-72-74-75-79-80-80-86-87-88-89
09-08-2009 23913 25076 10-08-2009 03-17-25-26-30-31-32-33-43-43-46-47-48-49-53-55-58-59-72-73-75-76-83-83-86-96-98
27-05-2009 06713 47348 28-05-2009 00-08-12-33-35-42-48-51-57-58-59-61-63-64-65-67-78-78-80-84-84-87-89-89-92-93-96
24-03-2009 11713 09810 25-03-2009 02-10-10-12-12-18-20-23-30-37-37-38-41-43-44-47-49-51-59-59-60-62-67-67-69-76-98
08-03-2009 20013 39052 09-03-2009 05-06-20-20-20-23-27-28-29-36-36-40-41-52-58-60-74-76-77-78-79-79-80-85-94-95-99
18-08-2008 39613 83438 19-08-2008 00-01-14-18-18-21-29-31-32-33-38-49-51-53-55-56-61-66-66-66-68-79-85-89-90-90-98
11-07-2008 65113 94266 12-07-2008 00-01-02-08-10-14-16-20-22-30-34-39-42-50-53-53-53-66-72-76-82-87-87-88-95-97-97
04-06-2008 40113 23226 05-06-2008 00-03-07-11-13-16-16-22-25-26-29-34-40-42-43-46-48-58-63-72-79-81-82-84-84-84-94
22-03-2008 00913 04384 23-03-2008 03-03-03-10-12-14-19-25-29-32-33-35-40-41-53-60-63-65-66-66-68-69-74-84-94-96-98
20-01-2008 81713 69922 21-01-2008 01-03-08-11-17-22-28-28-30-34-38-41-42-43-43-44-54-57-63-63-65-70-81-85-86-97-98
08-12-2007 48613 30766 09-12-2007 01-04-06-09-11-11-22-27-28-30-31-33-38-40-41-42-54-62-66-67-67-69-89-91-96-98-98
26-02-2007 72713 73059 27-02-2007 03-07-11-16-17-19-20-24-26-33-38-38-40-47-54-55-56-59-59-60-67-68-71-84-84-93-96
27-10-2006 57013 79554 28-10-2006 01-01-09-21-27-29-35-39-43-44-45-54-63-67-67-71-74-74-77-79-81-88-91-95-95-97-98
06-09-2006 14413 47814 07-09-2006 02-02-05-09-10-11-13-14-16-21-22-30-41-43-43-48-49-50-51-59-64-66-68-70-81-86-88
02-09-2006 68413 48979 03-09-2006 01-04-08-14-21-22-23-23-26-28-32-35-36-40-42-42-46-47-53-55-58-66-79-82-94-96-97
08-08-2006 06813 67967 09-08-2006 02-02-04-07-07-15-22-22-23-24-30-30-30-32-39-39-48-65-67-68-75-77-78-81-98-99-99
04-02-2006 89913 58189 05-02-2006 01-02-07-08-09-10-12-22-25-30-42-42-51-52-58-61-62-63-73-79-82-83-83-85-85-88-89

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 13 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 13 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 13 thì  hôm sau về con gì? Đề về 13 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 13 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 13 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 13 có nghĩa là như thế nào

Đề về 13 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 13 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc13, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 13 hoặc đề 13.

Khi đề về 13 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 13 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 13 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 13 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 1 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 1 sẽ gồm những con số: 10, 11, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 13 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 13 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 13 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 13 người chơi chỉ cần lấy 1 + 3 = 13 như thế sẽ ra được số 13 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 13 – 31.

Khi mơ về số đề 13 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 13 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 13 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 13 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 13 đó. Đừng bỏ lỡ con số 13 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 13 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 13 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 13 – 03

Khi mơ thấy con số 13 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 13 bằng vàng là: 53 – 30

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 13 thì hãy đánh số đề con 13, 35 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 13 thì đánh con số 30, 23 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 13 đuổi theo mình thì quất ngay con số 33, 63 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 13 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 13 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 13 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 13 đánh con gì

Đề về 13 mà đi kèm con lô 00 thì hôm sau bạn cứ cặp con 31, 30 mà đánh

Nếu đề 13 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 43, 38 về cùng nhau

Lô 13 mà xuất hiện cùng đề 48, đừng nên bỏ qua con 35, 33 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 13 về cùng lô tô con 89, chốt ngay bạch thủ 93

Đề 13 mà về cùng lô 70, ngày mai nổ con 83 chắc chắn, nếu 35 mà về 3 nháy thì mai chốt song thủ 37, 73

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 13 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.