Đề về 18 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 18

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 2 Lần 17 - 2 Lần 74 - 2 Lần
67 - 2 Lần 15 - 2 Lần 45 - 2 Lần
85 - 2 Lần 48 - 2 Lần 68 - 2 Lần
62 - 1 Lần 80 - 1 Lần 23 - 1 Lần
34 - 1 Lần 86 - 1 Lần 51 - 1 Lần
06 - 1 Lần 29 - 1 Lần 10 - 1 Lần
28 - 1 Lần 95 - 1 Lần 72 - 1 Lần
73 - 1 Lần 03 - 1 Lần 70 - 1 Lần
97 - 1 Lần 08 - 1 Lần 92 - 1 Lần
84 - 1 Lần 13 - 1 Lần 37 - 1 Lần
87 - 1 Lần 25 - 1 Lần 91 - 1 Lần
77 - 1 Lần 49 - 1 Lần 01 - 1 Lần
35 - 1 Lần 58 - 1 Lần 57 - 1 Lần
30 - 1 Lần 21 - 1 Lần 66 - 1 Lần
00 - 1 Lần 69 - 1 Lần 22 - 1 Lần
33 - 1 Lần 20 - 1 Lần 09 - 1 Lần
54 - 1 Lần 27 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 18

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-06-2022 17818 89927 13-06-2022 01-13-19-25-27-29-29-30-31-33-35-37-39-40-46-48-49-49-57-60-66-70-72-74-77-85-88
01-06-2022 31918 51768 02-06-2022 02-08-13-25-29-32-34-40-44-49-55-61-63-68-70-70-73-82-83-84-85-90-94-96-96-99-99
28-05-2022 57318 87354 29-05-2022 01-05-07-09-11-11-31-33-38-38-41-42-43-47-48-49-52-54-61-63-65-79-92-97-98-98-99
24-05-2022 97218 87109 25-05-2022 01-04-09-13-14-23-24-38-39-43-45-47-48-48-56-59-59-64-66-69-75-77-77-79-91-97-99
23-04-2022 77318 97285 24-04-2022 01-02-05-08-10-11-12-20-41-41-43-45-46-47-47-49-50-50-52-52-62-62-63-71-71-77-85
22-03-2022 43218 38074 23-03-2022 12-13-17-25-28-32-36-39-43-48-48-48-52-55-60-63-64-65-68-70-70-71-74-74-85-88-99
19-03-2022 39218 04348 20-03-2022 02-02-08-09-10-10-12-20-23-25-31-34-40-40-47-48-48-57-63-66-72-83-87-90-91-97-98
15-10-2021 64218 66067 16-10-2021 07-07-08-10-14-20-22-23-23-27-29-37-38-43-56-62-63-67-70-81-84-85-86-86-93-94-97
12-10-2021 05618 49522 13-10-2021 05-09-11-11-13-13-14-18-20-21-22-23-23-23-26-31-32-35-38-39-47-49-65-76-76-90-97
06-03-2021 61918 38433 07-03-2021 00-03-14-15-25-32-33-34-39-40-40-43-45-47-49-55-55-57-59-61-64-66-67-67-68-75-93
04-02-2021 48218 48520 05-02-2021 07-14-15-17-17-18-20-20-21-23-25-27-28-32-32-39-44-64-68-68-70-73-78-81-88-92-98
15-11-2020 76818 41130 16-11-2020 02-10-20-21-23-24-25-27-28-30-35-40-43-44-46-54-55-59-60-61-79-86-87-88-94-96-99
03-11-2020 53818 16921 04-11-2020 01-11-17-18-21-25-35-36-38-50-51-53-53-53-56-57-60-70-72-74-81-83-86-88-91-97-98
12-10-2020 25618 46266 13-10-2020 02-04-14-16-20-22-23-24-30-35-38-38-49-51-56-60-61-63-66-75-78-81-84-87-89-94-95
01-10-2020 03418 99600 02-10-2020 00-01-02-02-07-21-21-21-28-30-31-37-38-49-49-54-57-62-79-79-80-83-86-90-90-91-93
25-09-2020 98018 17069 26-09-2020 05-13-15-15-22-24-28-29-34-35-50-51-53-64-68-69-74-76-79-83-83-84-85-86-88-91-97
13-03-2020 73118 18915 14-03-2020 02-05-09-10-13-14-15-15-15-16-21-22-24-28-35-50-60-61-70-71-72-74-81-87-90-98-99
13-11-2019 29618 86358 14-11-2019 01-02-04-09-10-11-13-13-19-25-26-32-32-54-58-61-65-66-75-77-80-86-87-90-91-91-95
29-07-2019 79918 51357 30-07-2019 05-18-18-19-21-25-26-28-30-30-32-39-42-47-47-57-57-63-67-68-69-74-75-81-90-94-95
30-10-2018 42318 59535 31-10-2018 12-15-19-23-23-24-29-33-34-35-37-42-45-54-55-56-59-67-69-73-82-83-86-94-96-96-99
12-10-2018 68218 48145 13-10-2018 00-01-03-04-05-07-14-23-24-29-37-39-42-45-51-66-66-69-75-78-81-82-88-88-88-90-97
12-04-2018 70118 42501 13-04-2018 00-01-01-07-12-15-15-16-24-25-29-31-31-38-41-47-53-61-62-66-66-69-78-85-87-91-98
19-12-2017 25818 94568 20-12-2017 02-05-21-22-29-31-34-41-42-42-44-47-47-53-60-62-67-67-68-71-76-79-80-82-85-88-97
20-12-2016 66718 32777 21-12-2016 00-02-06-08-15-18-22-22-22-35-38-44-45-52-52-54-64-69-73-76-76-77-78-79-82-91-93
03-12-2016 16718 86749 04-12-2016 02-02-08-10-11-20-22-23-25-27-27-30-31-32-46-47-49-66-78-82-87-88-92-97-97-97-97
15-10-2016 42118 87787 16-10-2016 12-17-17-28-29-38-40-47-48-49-50-53-57-67-68-69-71-76-81-82-85-85-86-87-90-90-96
19-07-2016 61718 74248 20-07-2016 03-04-05-16-17-20-25-28-29-35-40-44-48-48-49-50-59-71-74-79-80-80-81-82-84-85-99
17-03-2016 98518 54125 18-03-2016 00-04-05-06-15-18-23-23-25-29-31-35-37-38-54-68-76-77-77-81-82-91-91-91-92-93-95
09-03-2016 26818 31091 10-03-2016 00-04-11-11-12-17-24-33-35-37-37-38-42-46-51-56-58-70-72-81-81-81-88-91-93-93-94
08-01-2016 45018 57584 09-01-2016 04-16-18-22-24-36-37-38-42-47-50-52-56-61-62-64-67-71-74-78-83-84-88-89-90-94-95
19-08-2015 16718 83013 20-08-2015 10-13-16-17-20-23-24-24-35-44-54-54-54-58-58-62-63-66-72-78-79-83-90-92-96-96-97
29-05-2015 45518 18637 30-05-2015 05-06-07-14-14-17-20-20-31-32-37-38-41-48-54-57-63-66-66-68-70-72-78-83-87-88-97
11-02-2015 27518 22545 12-02-2015 09-13-13-15-20-30-33-43-45-46-46-46-49-51-58-60-60-63-64-65-66-67-72-78-78-80-87
03-02-2015 84018 24285 04-02-2015 00-02-06-06-08-10-14-17-18-27-27-29-31-35-38-42-45-45-46-62-63-70-78-85-88-95-97
02-06-2014 70418 14006 03-06-2014 06-09-12-14-17-25-27-31-38-39-42-44-47-49-55-57-63-66-72-72-75-78-86-86-93-98-99
07-10-2012 68818 91692 08-10-2012 00-00-04-11-21-26-32-36-38-57-58-66-67-67-69-71-75-76-80-80-81-84-84-86-92-98-99
29-09-2012 81518 93665 30-09-2012 02-03-08-11-21-25-25-29-33-40-40-42-44-49-50-50-50-58-60-64-65-66-74-74-76-77-85
25-07-2012 37818 69615 26-07-2012 00-04-08-11-15-15-16-29-30-30-37-39-40-47-52-54-55-56-56-62-69-69-71-73-82-89-90
29-02-2012 93318 40908 01-03-2012 04-06-08-09-11-12-13-13-16-20-24-24-26-33-46-49-59-67-70-70-71-77-78-81-84-85-95
14-11-2011 79218 61503 15-11-2011 02-03-04-08-15-17-21-28-32-34-37-43-44-47-52-54-55-57-58-61-63-65-86-86-90-93-97
26-07-2011 60018 53567 27-07-2011 01-09-11-12-15-23-24-31-32-56-60-66-67-69-71-74-75-76-77-80-81-82-85-89-90-91-96
22-07-2011 93618 35070 23-07-2011 02-10-15-15-20-20-23-23-24-27-33-38-46-46-57-57-59-60-66-70-75-79-80-80-87-89-99
28-03-2011 41718 96797 29-03-2011 04-05-10-11-22-25-26-27-28-29-31-33-35-36-40-41-58-64-68-75-81-83-89-95-95-97-97
08-11-2010 11718 76972 09-11-2010 04-07-12-13-15-19-19-29-30-40-41-41-43-45-64-66-69-72-72-75-76-87-88-89-90-93-94
14-07-2010 63218 70673 15-07-2010 04-07-10-13-15-24-25-28-29-35-35-41-51-59-65-69-71-73-73-73-75-76-83-85-87-93-94
12-02-2010 91818 13-02-2010
07-08-2009 92218 04617 08-08-2009 00-03-06-17-18-24-26-29-29-31-31-34-36-43-46-50-58-70-79-81-86-89-93-95-96-97-97
13-07-2009 17518 22474 14-07-2009 00-01-07-07-08-10-20-21-22-40-43-54-65-66-74-74-75-75-75-75-76-81-82-88-90-94-97
27-06-2009 88118 93395 28-06-2009 02-06-09-12-29-30-30-42-45-45-47-47-52-53-63-63-65-66-72-73-74-85-88-89-95-97-99
24-05-2009 57618 91529 25-05-2009 01-02-03-15-17-26-27-29-32-33-43-44-47-48-58-64-72-74-76-76-77-82-83-85-90-94-99
10-05-2009 10218 38110 11-05-2009 03-07-10-10-12-24-27-32-34-41-45-54-54-55-57-59-63-64-65-69-73-73-80-84-84-91-98
28-01-2009 42218 78528 29-01-2009 04-05-08-12-15-18-18-20-28-30-30-32-39-39-43-49-52-53-56-62-72-81-86-89-90-92-98
02-08-2008 69618 53186 03-08-2008 06-14-15-16-19-21-24-25-29-36-43-47-60-62-64-64-65-68-72-75-81-83-86-87-93-94-99
20-07-2008 79218 29365 21-07-2008 02-02-12-14-14-15-16-18-19-23-24-28-43-46-56-58-62-63-65-65-66-78-82-85-91-92-95
18-06-2008 28318 71951 19-06-2008 05-06-10-17-19-22-29-39-44-46-49-51-51-51-51-56-60-71-71-72-82-82-90-91-91-92-95
01-06-2008 42718 90906 02-06-2008 05-06-07-09-10-10-13-14-23-24-26-28-39-43-45-53-55-56-59-66-73-75-75-80-86-91-99
15-03-2008 61118 95017 16-03-2008 00-03-05-07-13-17-19-30-33-33-34-35-39-41-41-43-44-50-54-56-61-67-74-84-93-95-99
23-07-2007 71718 10062 24-07-2007 02-06-08-12-14-18-26-30-30-31-41-42-52-53-56-57-58-62-67-70-75-84-84-94-95-98-98
17-03-2007 21918 76180 18-03-2007 00-00-02-03-18-22-25-30-32-33-37-37-38-40-41-43-45-55-56-56-58-64-64-76-79-80-82
08-03-2007 31918 24623 09-03-2007 09-11-17-23-30-39-45-51-52-52-54-59-61-62-65-69-71-77-84-86-89-89-90-93-94-95-95
17-01-2007 62218 55434 18-01-2007 04-11-15-16-25-34-37-38-41-43-44-47-48-52-55-62-63-65-68-69-73-75-80-84-86-93-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 18 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 18 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 18 thì  hôm sau về con gì? Đề về 18 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 18 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 18 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 18 có nghĩa là như thế nào

Đề về 18 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 18 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc18, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 18 hoặc đề 18.

Khi đề về 18 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 18 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 18 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 18 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 1 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 1 sẽ gồm những con số: 10, 11, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 18 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 18 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 18 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 18 người chơi chỉ cần lấy 1 + 8 = 18 như thế sẽ ra được số 18 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 18 – 81.

Khi mơ về số đề 18 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 18 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 18 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 18 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 18 đó. Đừng bỏ lỡ con số 18 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 18 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 18 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 18 – 08

Khi mơ thấy con số 18 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 18 bằng vàng là: 58 – 80

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 18 thì hãy đánh số đề con 18, 85 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 18 thì đánh con số 80, 28 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 18 đuổi theo mình thì quất ngay con số 84, 68 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 18 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 18 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 18 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 18 đánh con gì

Đề về 18 mà đi kèm con lô 00 thì hôm sau bạn cứ cặp con 81, 80 mà đánh

Nếu đề 18 mà đi cùng kép 48 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 80, 88 về cùng nhau

Lô 18 mà xuất hiện cùng đề 88, đừng nên bỏ qua con 85, 83 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 18 về cùng lô tô con 89, chốt ngay bạch thủ 98

Đề 18 mà về cùng lô 80, ngày mai nổ con 88 chắc chắn, nếu 58 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 08, 81

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 18 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.