Đề về 19 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 19

Bộ số Bộ số Bộ số
37 - 3 Lần 71 - 3 Lần 91 - 3 Lần
70 - 3 Lần 40 - 2 Lần 36 - 2 Lần
82 - 2 Lần 67 - 2 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 99 - 2 Lần 34 - 2 Lần
92 - 1 Lần 32 - 1 Lần 93 - 1 Lần
09 - 1 Lần 57 - 1 Lần 25 - 1 Lần
06 - 1 Lần 63 - 1 Lần 84 - 1 Lần
88 - 1 Lần 95 - 1 Lần 41 - 1 Lần
83 - 1 Lần 03 - 1 Lần 30 - 1 Lần
76 - 1 Lần 01 - 1 Lần 07 - 1 Lần
56 - 1 Lần 43 - 1 Lần 28 - 1 Lần
12 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
18 - 1 Lần 23 - 1 Lần 59 - 1 Lần
22 - 1 Lần 39 - 1 Lần 49 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 79 - 1 Lần
77 - 1 Lần 20 - 1 Lần 86 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 19

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 2 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 19

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
16-08-2023 82019 79186 17-08-2023 09-12-15-15-20-27-30-30-35-43-47-48-53-53-57-67-70-73-77-80-83-84-84-86-91-98-98
25-05-2023 20319 36191 26-05-2023 03-03-08-10-10-11-13-16-20-25-31-36-39-39-42-47-48-51-53-55-56-63-72-86-88-91-95
30-04-2023 90819 61820 01-05-2023 00-01-06-12-14-16-18-20-22-47-48-48-52-58-58-65-71-74-80-80-84-88-89-89-91-94-98
06-03-2023 39919 75877 07-03-2023 00-00-04-10-14-23-30-38-39-40-41-41-43-44-45-48-55-55-61-65-66-73-77-78-84-85-92
28-01-2023 87219 76479 29-01-2023 03-06-11-15-20-23-26-27-34-34-34-35-38-42-48-48-54-56-66-71-79-84-88-89-93-94-98
25-11-2022 36819 67896 26-11-2022 03-08-21-23-24-24-31-37-44-46-47-54-61-66-72-75-76-76-82-82-83-83-83-91-92-96-97
03-11-2022 66819 75371 04-11-2022 02-04-05-07-09-11-14-23-28-30-41-42-42-43-46-48-48-50-65-71-72-76-77-83-90-92-96
01-10-2022 35019 64668 02-10-2022 03-07-12-19-22-27-34-39-41-51-51-52-62-63-64-66-66-68-69-77-78-80-82-83-91-98-99
10-08-2022 42119 44082 11-08-2022 01-08-18-21-21-22-23-24-26-37-38-40-44-50-51-52-54-57-63-64-73-74-78-82-94-97-97
14-01-2022 87219 20222 15-01-2022 04-04-07-09-17-19-22-23-26-27-27-38-40-44-44-46-52-61-62-72-77-80-80-87-87-91-93
05-01-2022 10619 98437 06-01-2022 00-00-06-21-30-32-35-36-37-38-40-43-44-46-51-56-59-68-71-72-75-77-78-79-83-95-98
14-10-2021 04019 64218 15-10-2021 01-12-13-17-18-20-25-27-32-34-35-42-42-47-48-48-49-49-51-54-54-64-66-71-74-88-90
20-09-2021 74019 16083 21-09-2021 01-08-12-13-18-19-24-25-28-29-30-36-42-45-55-61-62-67-72-72-77-83-83-83-84-91-94
25-03-2021 44219 72042 26-03-2021 06-09-09-11-18-22-26-29-38-41-42-49-55-57-59-63-63-68-71-71-75-76-79-83-86-88-89
07-02-2021 25119 42991 08-02-2021 05-12-14-14-15-18-25-25-28-33-38-46-56-58-75-76-79-80-82-88-89-91-91-92-93-98-99
18-10-2020 62319 18225 19-10-2020 04-07-08-09-18-18-19-20-23-25-28-34-35-44-46-47-64-67-67-76-77-81-83-88-90-91-95
11-05-2020 02419 35009 12-05-2020 00-09-12-18-22-24-25-27-29-33-33-35-42-42-44-46-52-61-61-62-68-76-80-85-88-93-97
31-03-2020 98819 01-04-2020
04-12-2019 79119 22867 05-12-2019 06-09-21-25-30-35-37-38-40-42-42-42-43-61-67-74-75-75-78-80-84-87-90-92-93-94-94
15-05-2019 22819 23736 16-05-2019 06-07-12-15-21-23-26-27-28-31-32-36-36-40-42-42-53-60-67-72-75-75-85-89-89-90-96
28-04-2019 61019 00417 29-04-2019 00-06-10-12-17-18-24-28-29-30-33-37-42-45-49-54-59-68-75-78-78-85-86-88-89-97-99
22-04-2019 78819 95541 23-04-2019 02-09-09-10-14-17-27-28-34-38-39-41-47-48-48-52-57-58-62-64-71-73-87-89-89-96-98
17-04-2019 61619 54399 18-04-2019 00-03-06-06-11-12-13-19-20-23-27-36-37-49-51-53-61-63-85-86-86-86-90-92-96-96-99
25-03-2019 25019 94499 26-03-2019 07-09-10-16-23-28-33-35-38-40-43-43-46-48-52-61-65-65-69-82-84-87-91-92-95-99-99
15-10-2018 47019 82524 16-10-2018 01-09-11-19-21-23-24-32-33-35-44-48-49-49-57-60-61-64-67-70-71-73-75-76-85-90-96
01-09-2018 48319 19640 02-09-2018 05-17-20-22-23-36-40-41-43-48-52-56-64-65-69-72-74-76-81-86-87-88-94-98-99-99-99
19-08-2018 11219 93757 20-08-2018 03-04-51-53-54-57-58-58-59-59-59-64-65-69-76-78-79-81-83-85-87-87-90-92-95-96-96
11-09-2017 08819 76795 12-09-2017 00-10-13-16-16-22-23-37-40-46-48-48-54-60-68-73-82-84-87-90-90-90-95-96-96-97-98
04-04-2017 69919 66007 05-04-2017 00-07-08-09-10-14-15-19-20-22-30-39-41-44-45-50-51-61-65-72-78-79-79-87-89-95-98
15-02-2017 48219 85543 16-02-2017 00-05-13-17-27-27-27-28-31-37-43-45-49-54-58-61-69-73-73-77-78-91-92-94-95-97-99
26-01-2017 40519 27-01-2017
11-06-2016 95619 92524 12-06-2016 00-03-04-06-15-24-27-33-40-41-42-43-45-47-53-56-59-60-61-64-75-82-89-90-90-91-98
01-02-2016 47619 72537 02-02-2016 00-04-07-13-13-13-14-14-18-20-28-31-33-36-37-39-42-43-50-55-57-59-71-72-77-83-88
25-08-2015 50519 83301 26-08-2015 01-03-05-07-07-09-20-22-22-40-42-45-46-49-53-62-62-62-64-71-71-74-78-82-83-84-87
25-06-2015 83019 39900 26-06-2015 00-03-04-08-11-12-16-23-27-28-29-29-31-41-42-46-48-54-59-70-75-79-82-84-89-90-91
29-03-2015 20019 49471 30-03-2015 05-07-13-21-22-25-29-32-32-35-39-39-42-46-47-48-56-60-66-71-79-82-87-93-95-96-99
26-01-2015 25419 89188 27-01-2015 03-07-10-13-24-29-29-31-46-46-52-54-55-58-59-62-63-66-72-79-81-85-88-91-91-91-95
18-12-2014 05919 98712 19-12-2014 01-02-06-12-16-18-19-23-28-34-34-34-42-51-59-70-72-76-77-78-79-90-90-93-95-95-97
28-11-2014 36219 21759 29-11-2014 00-01-03-05-10-12-14-15-15-23-23-27-31-38-45-45-54-54-57-59-74-77-79-80-82-90-99
16-11-2014 83219 77267 17-11-2014 00-00-03-04-05-08-08-08-42-47-55-57-61-65-65-67-69-72-76-77-82-82-84-88-93-93-93
28-07-2013 32219 08309 29-07-2013 01-04-09-13-16-17-18-18-21-23-26-34-35-43-43-44-47-49-64-69-70-74-77-81-84-88-94
02-04-2013 23619 87670 03-04-2013 01-04-06-06-07-07-11-12-22-26-27-28-28-31-37-43-47-62-62-63-70-70-76-89-91-92-98
03-03-2013 13019 33982 04-03-2013 03-04-04-05-06-19-22-32-34-34-36-37-37-37-37-44-58-63-68-74-79-82-84-89-89-92-92
17-02-2013 02319 75593 18-02-2013 01-03-04-05-11-12-23-27-29-29-32-35-39-47-48-63-66-66-67-73-74-80-85-88-91-93-94
25-09-2012 93919 83176 26-09-2012 03-07-09-16-20-22-31-35-40-40-41-42-43-45-47-58-76-80-84-86-87-88-95-96-98-99-99
27-07-2012 51819 11934 28-07-2012 01-10-14-17-20-23-26-27-28-34-46-51-52-53-55-65-66-73-73-74-82-82-88-90-92-95-97
18-03-2012 66019 54436 19-03-2012 02-03-03-03-08-15-17-26-28-28-34-36-37-43-44-48-49-58-61-67-69-71-73-76-77-84-91
13-02-2012 67819 41384 14-02-2012 08-15-23-24-26-28-30-33-39-40-42-44-48-55-59-61-61-70-71-71-74-77-79-84-84-97-98
09-12-2011 21119 82470 10-12-2011 02-02-08-09-13-15-28-30-31-38-38-38-38-43-45-47-50-53-57-58-70-75-78-82-86-92-95
19-09-2011 95219 71463 20-09-2011 01-03-06-09-12-12-15-15-23-26-26-27-32-33-39-43-54-55-59-63-67-73-81-83-88-89-99
12-07-2011 09719 05730 13-07-2011 04-05-07-21-25-26-30-33-35-36-36-42-46-51-52-55-58-60-69-69-71-73-76-81-82-88-92
03-05-2011 43819 55471 04-05-2011 04-04-07-09-12-15-16-17-22-36-36-38-39-41-46-47-55-61-66-68-71-75-81-85-89-92-95
26-03-2011 13319 46549 27-03-2011 01-02-10-11-19-20-22-24-37-42-43-47-48-49-51-58-60-69-70-74-76-76-78-83-85-94-97
26-09-2010 41119 60640 27-09-2010 06-12-14-14-20-21-28-29-30-31-33-40-43-50-61-62-65-66-66-71-71-73-86-89-94-98-98
02-07-2010 12519 20823 03-07-2010 06-09-10-11-12-14-18-18-23-25-27-28-41-44-45-54-55-66-73-74-76-81-82-86-87-88-93
12-06-2010 87219 45939 13-06-2010 06-14-15-17-22-31-32-39-39-49-50-50-53-56-57-59-62-68-72-76-79-79-84-85-86-92-95
02-08-2009 35119 87332 03-08-2009 09-16-19-21-22-27-31-32-36-49-51-56-59-64-65-69-69-70-70-71-72-72-73-74-78-87-98
07-12-2008 66419 34937 08-12-2008 04-14-16-26-26-37-38-39-39-40-46-47-49-54-60-62-65-70-76-77-79-80-84-86-90-95-96
25-11-2008 04019 35991 26-11-2008 03-09-12-13-13-24-28-33-34-34-40-44-44-48-50-52-53-67-68-75-76-76-76-84-91-96-97
06-08-2008 01219 35256 07-08-2008 03-04-15-20-30-41-42-52-56-58-61-66-70-72-73-74-75-77-77-82-82-85-86-87-89-95-95
02-02-2007 83419 48134 03-02-2007 05-06-13-18-18-20-28-33-34-39-39-45-47-52-56-61-64-64-68-72-75-75-76-84-87-89-92
16-03-2006 42919 37670 17-03-2006 00-03-10-25-27-29-31-35-37-37-39-45-47-56-57-64-65-68-70-70-72-82-86-87-93-94-94
24-01-2006 46319 10303 25-01-2006 03-05-07-12-17-25-26-29-29-33-48-49-50-50-50-51-54-59-63-70-70-71-75-81-83-97-99
14-11-2005 83519 57506 15-11-2005 06-06-08-10-11-15-18-20-27-34-37-41-44-54-55-62-63-67-69-71-72-74-76-81-81-94-99
14-08-2005 92519 99092 15-08-2005 07-17-17-20-28-31-32-41-42-44-45-49-50-52-54-58-60-65-75-80-83-90-92-93-93-93-96
02-05-2005 67119 00717 03-05-2005 01-03-10-13-17-26-31-34-34-34-35-41-41-42-46-46-46-54-54-58-60-75-82-82-83-84-99
20-01-2005 88619 95528 21-01-2005 01-08-08-09-11-21-21-22-25-28-28-32-36-37-41-43-49-55-61-62-74-75-78-85-89-91-92

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 19 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 19 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 19 thì hôm sau về con gì? Đề về 19 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 19 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 19 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 19 có nghĩa là như thế nào

Đề về 19 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 19 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc19, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 19 hoặc đề 19.

Khi đề về 19 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 19 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 19 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 19 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 1 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 1 sẽ gồm những con số: 10, 11, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 19 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 19 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 19 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 19 người chơi chỉ cần lấy 1 + 9 = 19 như thế sẽ ra được số 19 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 19 – 91.

Khi mơ về số đề 19 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 19 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 19 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 19 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 19 đó. Đừng bỏ lỡ con số 19 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 19 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 19 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 19 – 09

Khi mơ thấy con số 19 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 19 bằng vàng là: 59 – 90

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 19 thì hãy đánh số đề con 19, 95 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 19 thì đánh con số 90, 29 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 19 đuổi theo mình thì quất ngay con số 94, 69 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 19 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 19 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 19 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 19 đánh con gì

Đề về 19 mà đi kèm con lô 00 thì hôm sau bạn cứ cặp con 91, 90 mà đánh

Nếu đề 19 mà đi cùng kép 49 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 90, 98 về cùng nhau

Lô 19 mà xuất hiện cùng đề 89, đừng nên bỏ qua con 95, 93 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 19 về cùng lô tô con 99, chốt ngay bạch thủ 98

Đề 19 mà về cùng lô 90, ngày mai nổ con 79 chắc chắn, nếu 59 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 09, 91

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 19 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.