Đề về 21 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 21

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 60 - 3 Lần 78 - 3 Lần
18 - 2 Lần 53 - 2 Lần 29 - 2 Lần
73 - 2 Lần 47 - 2 Lần 63 - 2 Lần
40 - 2 Lần 83 - 1 Lần 34 - 1 Lần
04 - 1 Lần 13 - 1 Lần 28 - 1 Lần
33 - 1 Lần 98 - 1 Lần 12 - 1 Lần
50 - 1 Lần 31 - 1 Lần 43 - 1 Lần
62 - 1 Lần 77 - 1 Lần 08 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 02 - 1 Lần
82 - 1 Lần 39 - 1 Lần 23 - 1 Lần
68 - 1 Lần 66 - 1 Lần 65 - 1 Lần
25 - 1 Lần 10 - 1 Lần 27 - 1 Lần
35 - 1 Lần 30 - 1 Lần 15 - 1 Lần
69 - 1 Lần 58 - 1 Lần 36 - 1 Lần
76 - 1 Lần 49 - 1 Lần 24 - 1 Lần
86 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 21

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 11 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 1 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 21

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-12-2023 47521 93178 06-12-2023 00-08-08-11-11-12-13-17-19-27-27-27-34-37-44-45-58-60-61-61-62-78-80-88-89-89-92
10-10-2023 84521 49140 11-10-2023 01-01-06-11-19-19-20-22-29-37-37-38-40-44-49-59-60-65-65-73-77-78-82-88-89-93-96
06-10-2023 73121 26547 07-10-2023 06-10-11-12-13-18-20-26-29-30-35-38-38-44-47-49-52-52-56-68-70-70-73-79-82-83-87
21-08-2023 27221 60279 22-08-2023 06-13-15-15-26-29-31-32-32-37-40-43-55-55-61-62-68-72-73-79-82-83-86-88-89-97-99
01-06-2023 95921 71963 02-06-2023 05-05-07-08-16-19-19-20-23-25-29-34-34-42-51-53-54-55-58-62-63-63-73-76-84-85-97
15-01-2023 44221 48260 16-01-2023 05-07-18-21-23-23-24-32-38-53-55-56-56-60-66-67-68-71-74-79-85-87-87-93-95-98-99
20-09-2022 50221 44823 21-09-2022 01-03-04-05-14-16-18-21-23-26-36-39-39-40-42-43-43-51-55-66-67-80-85-85-85-94-94
08-08-2022 76821 00180 09-08-2022 01-14-15-17-18-25-26-29-29-30-31-33-33-37-37-53-56-58-70-71-78-80-87-89-90-91-96
06-11-2021 19821 91386 07-11-2021 05-10-11-11-13-28-31-41-43-49-51-53-55-61-65-72-72-75-76-76-78-79-79-80-86-86-92
03-06-2021 62721 60930 04-06-2021 02-10-10-16-16-17-19-20-21-22-23-24-25-30-41-41-42-54-60-64-68-71-73-78-94-94-98
04-11-2020 16921 96225 05-11-2020 05-10-11-16-16-17-25-30-32-34-40-44-45-48-48-67-67-69-80-84-87-89-95-95-98-98-99
21-03-2020 55521 46024 22-03-2020 00-04-08-09-10-13-13-17-19-22-22-24-27-33-34-35-48-52-53-58-60-69-72-76-87-91-95
19-01-2020 70921 12850 20-01-2020 08-09-11-13-19-19-20-24-32-33-37-39-41-44-48-50-51-59-63-65-72-72-76-85-96-97-97
05-01-2020 45721 14012 06-01-2020 06-10-12-14-16-16-23-23-25-27-34-35-38-43-44-45-46-47-59-69-70-72-77-84-84-89-94
30-11-2018 88321 72729 01-12-2018 00-00-06-11-15-21-24-25-26-27-29-29-30-36-39-39-48-50-54-60-67-70-84-87-88-89-92
21-11-2018 79721 95565 22-11-2018 06-19-19-26-27-27-27-35-39-41-46-49-51-56-58-58-60-65-72-75-77-83-84-90-92-93-94
21-09-2018 31221 29578 22-09-2018 06-07-10-12-17-18-27-36-48-50-54-56-57-65-69-70-71-75-77-78-83-87-90-97-97-97-99
19-01-2018 67721 69463 20-01-2018 00-03-05-18-28-28-32-36-37-38-44-51-51-53-55-62-63-63-70-76-77-85-85-86-91-95-95
14-01-2018 45021 85298 15-01-2018 01-05-12-15-21-21-23-26-28-28-41-42-45-46-49-53-61-71-75-80-82-84-94-94-95-97-98
22-12-2017 59521 53369 23-12-2017 11-12-14-14-15-18-22-23-23-26-28-33-35-36-41-43-57-59-59-61-67-69-72-84-87-91-96
01-07-2017 82721 53349 02-07-2017 04-04-08-10-19-25-32-35-37-38-41-42-43-49-55-55-57-60-71-75-76-77-79-85-92-93-98
11-06-2017 18721 83555 12-06-2017 01-21-23-23-31-32-32-41-45-45-46-48-52-55-62-73-74-75-76-82-83-84-86-87-89-91-96
26-05-2017 56321 15355 27-05-2017 05-10-10-11-14-17-18-27-31-32-45-47-54-55-56-61-62-63-63-66-67-71-80-82-83-86-94
29-04-2017 54621 13176 30-04-2017 12-13-14-20-25-27-29-32-34-46-47-50-50-50-58-60-61-66-76-79-83-85-87-90-92-92-95
08-12-2016 83121 06735 09-12-2016 01-02-05-07-12-16-18-18-20-24-25-26-32-35-37-42-46-46-55-55-66-76-82-86-89-90-98
20-10-2016 39821 49878 21-10-2016 02-08-11-17-23-24-28-30-34-35-35-37-52-53-55-65-68-73-73-75-78-80-82-82-94-98-99
03-10-2016 02821 54308 04-10-2016 02-07-08-08-08-09-10-13-16-16-23-26-27-29-44-46-52-52-52-54-55-55-62-71-74-88-98
13-04-2016 09821 09866 14-04-2016 06-06-09-10-12-20-28-28-36-42-43-44-46-52-52-55-58-66-66-68-75-79-83-86-90-90-91
15-08-2015 58421 26736 16-08-2015 01-13-14-17-21-28-30-34-36-37-39-45-47-48-48-49-55-56-57-58-65-81-82-86-90-94-95
17-10-2014 96621 84860 18-10-2014 00-07-13-16-16-20-25-32-32-35-49-49-49-50-53-55-58-60-64-64-64-66-68-68-81-84-97
08-09-2014 70121 24077 09-09-2014 05-06-08-09-14-20-26-29-30-31-38-39-39-43-47-54-54-61-62-62-69-70-77-77-92-94-95
04-07-2014 77521 50815 05-07-2014 09-13-15-20-21-24-28-31-34-34-35-38-38-40-41-42-52-63-65-72-74-79-80-85-88-93-95
21-12-2013 59421 21155 22-12-2013 02-04-05-09-13-17-19-22-22-25-31-35-37-55-55-57-60-61-63-64-74-80-88-92-94-94-94
16-12-2013 03721 07673 17-12-2013 00-11-13-16-16-19-26-28-28-40-42-44-44-47-49-55-59-66-67-73-74-80-80-85-87-88-99
06-10-2012 66321 68818 07-10-2012 00-01-02-10-11-18-20-22-25-26-48-48-50-50-51-59-60-60-69-69-69-70-74-75-78-94-97
22-09-2012 47921 23673 23-09-2012 06-07-10-12-16-17-18-18-23-32-38-39-45-46-48-50-54-62-70-71-73-73-76-78-88-96-97
29-05-2012 34221 69939 30-05-2012 04-05-06-10-10-11-22-23-32-36-39-45-47-48-53-53-54-56-64-65-66-70-73-81-88-92-96
06-05-2012 71421 91229 07-05-2012 00-03-21-24-24-29-31-33-35-40-43-44-45-48-49-55-64-67-73-77-84-88-89-92-95-97-98
10-04-2012 50321 77582 11-04-2012 05-12-16-17-17-19-29-29-30-38-39-42-43-51-53-61-70-75-77-82-83-85-88-91-97-98-99
12-09-2011 35221 56462 13-09-2011 00-03-08-10-13-17-19-20-24-28-40-48-49-57-58-59-62-62-64-65-66-72-75-76-80-95-98
08-06-2011 47421 24268 09-06-2011 03-05-09-12-18-19-21-21-23-31-31-44-56-61-65-66-67-68-70-75-82-82-86-87-89-89-95
18-05-2011 29621 14560 19-05-2011 00-08-09-22-22-30-30-30-31-33-36-37-38-40-40-46-48-58-60-67-68-79-85-86-87-89-91
10-10-2010 50321 32933 11-10-2010 01-01-06-08-10-10-14-27-29-29-31-33-33-33-45-48-49-54-61-64-69-70-78-90-92-95-99
18-10-2009 66421 51328 19-10-2009 00-06-09-11-12-16-21-25-28-43-43-44-45-48-49-54-55-65-65-66-68-78-78-86-88-94-97
15-09-2009 53621 40002 16-09-2009 02-02-03-08-09-13-14-17-21-21-23-26-31-33-38-38-53-57-65-68-73-74-77-81-83-86-93
16-03-2009 01621 28743 17-03-2009 00-01-03-14-17-19-24-30-31-37-39-39-41-43-44-47-59-59-61-70-71-83-87-91-92-92-98
17-08-2008 20221 39613 18-08-2008 03-07-12-13-17-28-31-33-33-35-40-44-47-48-50-52-52-59-61-67-72-78-80-88-91-92-96
10-01-2008 59221 41827 11-01-2008 00-12-12-19-24-27-40-40-40-44-44-51-52-56-57-58-59-63-71-75-77-81-84-87-90-95-98
13-12-2007 55421 85247 14-12-2007 04-07-07-10-11-16-17-19-22-23-28-29-34-40-43-46-47-57-57-73-73-75-84-84-85-90-98
25-10-2007 84921 53010 26-10-2007 00-04-10-15-16-22-23-25-27-28-39-44-45-48-50-59-61-66-68-69-70-76-78-84-86-99-99
29-05-2007 47321 21753 30-05-2007 04-08-20-20-24-28-31-32-36-39-42-43-50-53-56-57-62-67-69-70-73-75-82-84-87-96-99
27-01-2007 50521 98340 28-01-2007 00-04-08-08-09-14-21-25-29-30-32-35-40-40-42-44-46-47-58-61-67-67-70-74-81-98-98
20-11-2006 35221 36231 21-11-2006 04-11-13-16-17-20-23-31-36-41-44-45-48-48-54-59-60-62-64-74-79-82-87-89-91-94-94
14-11-2006 16421 34175 15-11-2006 00-07-08-09-10-13-16-19-19-26-34-34-37-59-59-70-71-74-75-75-75-76-77-79-84-88-91
22-10-2006 78021 36004 23-10-2006 04-06-07-10-11-12-15-16-18-20-21-22-37-41-42-49-54-69-72-77-79-82-83-91-94-97-98
08-10-2006 89221 62953 09-10-2006 04-05-06-06-07-12-16-18-22-31-32-36-53-57-58-63-64-68-69-71-74-80-85-93-95-96-97
14-01-2006 98421 48258 15-01-2006 02-05-15-27-33-34-34-38-38-46-48-53-57-58-59-62-67-72-73-76-77-78-82-84-94-97-98
18-09-2005 07621 42218 19-09-2005 08-09-09-18-19-20-20-24-24-26-31-35-36-40-46-48-63-64-69-71-80-82-83-92-93-95-97
27-02-2005 22221 64034 28-02-2005 04-12-12-13-14-14-19-22-23-26-29-34-37-39-39-44-50-56-60-60-68-69-77-79-89-90-95
23-01-2005 94121 61083 24-01-2005 01-02-08-08-09-12-18-24-26-28-41-44-47-55-56-56-58-62-65-67-71-73-77-80-83-83-88

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 21 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 21 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 21 thì hôm sau về con gì? Đề về 21 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 21 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 21 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 21 có nghĩa là như thế nào

Đề về 21 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 21 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc21, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 21 hoặc đề 21.

Khi đề về 21 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 21 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 21 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 21 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 21 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 21 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 21 người chơi chỉ cần lấy 2 + 1 = 21 như thế sẽ ra được số 21 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 12 – 21.

Khi mơ về số đề 21 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 21 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 21 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 21 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 21 đó. Đừng bỏ lỡ con số 21 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 21 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 21 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 21 – 15

Khi mơ thấy con số 21 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 21 bằng vàng là: 13 – 19

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 21 thì hãy đánh số đề con 21, 91 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 21 thì đánh con số 19, 21 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 21 đuổi theo mình thì quất ngay con số 15, 61 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 21 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 21 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 21 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 21 đánh con gì?

Đề về 21 mà đi kèm con lô 11 thì hôm sau bạn cứ cặp con 12, 61 mà đánh

Nếu đề 21 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 91, 18 về cùng nhau

Lô 21 mà xuất hiện cùng đề 16, đừng nên bỏ qua con 15, 91 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 21 về cùng lô tô con 91, chốt ngay bạch thủ 71

Đề 21 mà về cùng lô 91, ngày mai nổ con 71 chắc chắn, nếu 19 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 19, 51

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 21 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.