Đề về 22 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 22

Bộ số Bộ số Bộ số
32 - 3 Lần 70 - 3 Lần 67 - 3 Lần
26 - 2 Lần 13 - 2 Lần 21 - 2 Lần
56 - 2 Lần 49 - 2 Lần 84 - 2 Lần
15 - 2 Lần 82 - 2 Lần 19 - 2 Lần
68 - 1 Lần 93 - 1 Lần 97 - 1 Lần
62 - 1 Lần 06 - 1 Lần 78 - 1 Lần
08 - 1 Lần 48 - 1 Lần 59 - 1 Lần
39 - 1 Lần 57 - 1 Lần 63 - 1 Lần
09 - 1 Lần 74 - 1 Lần 87 - 1 Lần
12 - 1 Lần 72 - 1 Lần 04 - 1 Lần
37 - 1 Lần 89 - 1 Lần 18 - 1 Lần
40 - 1 Lần 73 - 1 Lần 80 - 1 Lần
61 - 1 Lần 88 - 1 Lần 91 - 1 Lần
00 - 1 Lần 66 - 1 Lần 31 - 1 Lần
11 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 22

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 2 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-01-2022 20222 55431 16-01-2022 01-02-03-13-14-15-18-18-22-29-31-33-36-39-39-48-48-49-52-55-56-63-64-67-82-88-99
11-11-2021 33422 04211 12-11-2021 00-05-05-07-09-11-12-19-21-23-30-37-44-44-46-49-57-61-63-66-66-71-72-88-88-93-95
13-10-2021 49522 04019 14-10-2021 09-11-14-18-19-22-25-28-33-38-39-44-44-48-51-54-55-62-67-68-71-73-75-77-87-94-97
16-06-2021 34622 44367 17-06-2021 02-03-07-07-10-10-14-14-17-17-21-23-26-35-39-41-43-45-54-62-63-66-67-68-81-92-97
07-06-2021 26422 82266 08-06-2021 01-04-05-08-19-23-24-25-26-39-41-43-44-55-59-61-64-66-66-67-74-90-91-93-95-98-98
08-09-2020 22022 88000 09-09-2020 00-02-10-11-14-16-19-20-20-23-24-24-27-33-33-36-37-40-68-79-88-89-90-90-93-93-97
02-06-2020 79222 62500 03-06-2020 00-01-03-09-11-27-30-32-33-33-35-36-44-44-48-50-62-75-77-77-79-80-84-90-93-93-95
16-03-2020 28322 52267 17-03-2020 03-11-11-12-15-24-25-27-30-35-38-43-46-49-51-65-66-67-69-72-74-82-84-88-90-93-97
27-02-2020 26422 45982 28-02-2020 04-07-09-15-23-24-27-34-39-41-46-55-55-57-59-65-70-71-80-82-82-82-88-89-96-96-98
17-12-2019 83022 26849 18-12-2019 10-12-13-14-15-25-28-33-40-40-49-49-58-67-68-69-70-75-76-80-82-84-87-88-89-92-95
30-06-2019 73622 31284 01-07-2019 03-05-09-12-15-24-34-39-40-41-52-64-64-70-71-72-74-75-76-77-78-84-85-86-92-93-93
16-04-2019 11022 61619 17-04-2019 01-06-08-12-16-16-19-23-24-32-33-44-48-49-50-51-56-62-67-73-77-79-79-82-88-94-98
31-01-2019 77622 08988 01-02-2019 06-08-16-17-22-23-24-27-28-35-36-38-39-42-43-44-49-50-50-52-57-57-59-60-65-70-88
05-01-2019 90522 64391 06-01-2019 03-13-14-15-18-27-32-40-40-47-47-48-49-53-54-56-61-64-68-72-76-79-79-79-89-91-93
24-12-2018 50522 09956 25-12-2018 01-04-13-13-16-18-18-41-41-42-54-56-63-67-71-71-72-73-74-81-87-87-88-90-91-96-99
20-11-2018 02322 79721 21-11-2018 02-12-13-21-27-27-29-31-33-35-41-45-50-56-57-59-59-68-71-72-77-79-82-89-95-95-96
26-09-2018 49222 14915 27-09-2018 08-10-10-12-13-14-15-16-24-26-27-33-37-37-40-42-47-53-62-65-66-66-70-77-80-84-90
18-04-2018 73822 34580 19-04-2018 12-13-13-23-31-33-34-35-40-41-44-45-54-58-62-63-65-70-76-79-80-83-85-87-90-92-96
18-11-2017 01622 85761 19-11-2017 00-02-03-05-08-09-13-14-15-20-21-23-26-27-32-37-39-41-43-57-61-67-69-89-91-95-97
25-10-2017 22622 42282 26-10-2017 00-09-20-34-38-44-51-51-53-55-58-62-62-67-70-77-77-79-81-82-85-85-85-92-96-97-99
17-04-2017 45622 03215 18-04-2017 00-01-10-15-19-24-36-37-38-41-47-48-50-59-63-63-67-71-87-88-89-90-94-96-97-98-99
17-12-2016 76822 34908 18-12-2016 08-11-12-13-14-17-17-37-40-40-42-44-48-49-50-59-60-61-61-61-62-66-67-76-79-86-90
08-05-2016 78522 43873 09-05-2016 01-04-05-06-07-08-21-23-28-32-40-46-50-57-61-63-66-67-71-73-77-77-81-83-83-92-94
09-11-2015 11322 13137 10-11-2015 06-10-23-25-26-31-35-37-45-45-51-51-51-53-54-56-69-69-71-81-83-84-86-87-95-98-98
31-08-2015 92122 10689 01-09-2015 16-22-24-24-24-28-28-29-37-38-44-45-47-47-48-57-62-65-67-75-75-78-79-79-84-89-94
18-08-2015 65322 16718 19-08-2015 06-08-10-14-18-19-20-20-27-31-32-35-40-45-54-54-55-60-70-71-72-75-76-80-82-84-94
17-07-2015 46722 25540 18-07-2015 03-07-09-19-19-20-21-27-39-40-40-43-48-49-53-54-55-58-59-59-60-71-73-73-82-89-98
16-06-2015 15122 49267 17-06-2015 01-07-09-11-27-30-34-35-38-40-44-48-49-53-54-56-59-61-67-76-82-82-89-93-94-95-98
18-09-2014 39122 60804 19-09-2014 04-06-10-10-10-16-16-20-26-29-38-39-40-45-48-50-63-64-64-66-70-75-79-81-87-90-93
30-05-2014 79122 19070 31-05-2014 00-08-09-09-20-21-22-24-27-27-32-35-41-42-45-55-63-70-71-74-77-77-80-80-88-99-99
29-03-2014 93922 50174 30-03-2014 09-23-28-29-31-40-41-41-46-48-50-51-55-55-61-65-74-74-79-81-81-82-85-89-93-94-95
31-12-2013 12422 49932 01-01-2014 06-14-17-19-23-23-29-30-32-35-37-41-46-48-49-51-55-58-59-62-63-72-80-80-94-97-98
28-12-2013 18822 87887 29-12-2013 15-21-25-29-30-31-33-34-34-36-37-38-39-47-54-56-62-66-67-74-74-86-87-87-92-98-99
25-12-2013 94322 42212 26-12-2013 04-08-12-14-15-16-17-18-23-27-33-35-36-38-54-57-59-66-74-75-75-88-90-92-92-93-97
05-10-2013 25522 64372 06-10-2013 00-07-09-09-14-19-20-22-26-29-38-41-42-42-47-54-55-61-62-69-72-80-84-85-95-95-96
17-07-2013 69822 95963 18-07-2013 05-07-10-11-13-14-19-21-27-40-41-42-46-59-61-63-63-64-66-66-76-79-81-82-92-93-99
04-04-2013 51222 26909 05-04-2013 00-03-04-09-16-21-24-32-37-43-48-55-56-56-58-60-70-73-74-74-77-89-94-94-94-95-97
04-02-2012 34522 31384 05-02-2012 08-08-09-11-12-25-31-33-33-34-38-45-45-46-50-50-54-59-62-76-77-78-81-83-84-94-98
16-10-2011 93522 02856 17-10-2011 01-04-04-06-08-21-25-34-38-39-41-45-48-48-50-54-55-56-59-67-69-77-77-79-83-92-98
14-09-2011 48722 18659 15-09-2011 01-04-13-26-26-29-37-40-45-46-48-54-54-56-57-59-62-68-70-71-73-83-83-84-91-92-96
28-08-2011 09822 41470 29-08-2011 10-11-15-20-24-28-28-31-32-34-39-48-55-55-56-57-68-70-72-77-78-79-81-83-89-93-94
15-08-2011 94022 26949 16-08-2011 02-05-06-06-08-13-22-34-34-34-35-36-44-49-49-50-52-54-62-62-68-76-84-85-88-91-93
21-03-2011 11722 70406 22-03-2011 00-03-06-07-14-15-31-35-38-39-41-42-44-44-54-55-56-56-64-66-72-74-75-87-89-90-98
19-03-2011 71822 82939 20-03-2011 01-05-07-13-14-15-18-25-25-28-30-39-45-46-49-52-54-56-59-69-81-88-90-90-93-97-99
01-03-2011 57722 65257 02-03-2011 00-02-02-03-04-05-14-25-26-32-38-38-45-52-54-56-57-60-67-80-80-88-89-94-94-97-98
13-01-2011 16322 63970 14-01-2011 03-12-15-21-24-24-24-26-38-38-40-50-50-61-61-66-67-70-71-74-75-77-78-83-83-87-93
18-06-2010 79622 77048 19-06-2010 01-07-14-16-16-20-24-28-28-39-40-47-48-52-65-67-67-72-73-75-85-85-85-86-93-94-96
26-02-2010 72122 25632 27-02-2010 01-01-03-05-10-11-18-25-30-32-32-42-45-49-51-53-60-64-65-65-67-69-72-78-88-89-92
19-11-2009 82422 01608 20-11-2009 00-00-01-04-07-07-08-13-14-15-15-19-20-30-33-33-50-55-58-67-72-74-74-75-86-95-97
17-10-2009 86822 66421 18-10-2009 03-07-09-12-14-15-16-18-21-29-37-38-38-40-47-47-50-64-67-73-76-83-86-86-87-87-91
26-05-2009 62222 06713 27-05-2009 09-13-15-16-18-22-23-24-26-30-31-34-39-41-44-45-51-63-66-71-73-83-89-91-96-99-99
23-03-2009 85422 11713 24-03-2009 05-13-14-23-26-31-32-35-41-42-45-45-47-47-50-51-58-64-67-74-83-83-86-94-96-98-98
21-02-2009 59322 66997 22-02-2009 00-00-02-13-14-20-24-30-40-41-44-46-50-60-60-64-67-70-72-74-75-78-79-93-95-96-97
03-02-2009 93822 06762 04-02-2009 02-03-04-08-17-18-21-21-25-26-27-30-31-48-58-58-59-62-62-64-71-71-80-91-97-98-99
16-09-2008 73122 99506 17-09-2008 00-01-01-06-16-18-21-25-28-33-37-46-47-48-51-54-57-57-66-79-81-83-90-93-96-99-99
04-09-2008 43122 32978 05-09-2008 02-05-08-08-08-11-12-22-24-30-33-37-44-50-53-54-57-59-63-66-69-78-80-85-87-98-99
01-07-2008 64122 37726 02-07-2008 00-01-04-07-08-15-20-22-23-24-26-40-43-48-48-50-53-58-62-64-73-73-76-78-79-86-96
18-05-2008 59522 99368 19-05-2008 00-02-07-10-21-22-24-26-34-36-36-39-41-44-48-49-54-59-60-68-70-74-77-86-87-90-93
21-01-2008 69922 21893 22-01-2008 01-05-05-05-09-15-16-35-38-56-57-57-58-60-61-66-68-71-84-85-85-86-88-89-93-94-96
30-11-2007 34722 09926 01-12-2007 15-17-18-19-19-26-36-37-39-39-52-53-54-62-62-63-73-80-83-83-85-86-88-89-91-97-99
28-02-2007 44722 17232 01-03-2007 03-13-15-19-28-31-32-32-33-45-47-51-52-52-62-63-67-68-73-74-78-84-85-88-91-91-92

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 22 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 22 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 22 thì hôm sau về con gì? Đề về 22 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 22 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 22 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 22 có nghĩa là như thế nào

Đề về 22 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 22 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc22, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 22 hoặc đề 22.

Khi đề về 22 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 22 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 22 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 22 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 2 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 22 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 22 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 22 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 22 người chơi chỉ cần lấy 2 + 2 = 22 như thế sẽ ra được số 22 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 22.

Khi mơ về số đề 22 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 22 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 22 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 22 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 22 đó. Đừng bỏ lỡ con số 22 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 22 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 22 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 22 – 25

Khi mơ thấy con số 22 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 22 bằng vàng là: 23 – 29

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 22 thì hãy đánh số đề con 22, 92 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 22 thì đánh con số 29, 22 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 22 đuổi theo mình thì quất ngay con số 25, 62 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 22 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 22 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 22 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 22 đánh con gì

Đề về 22 mà đi kèm con lô 12 thì hôm sau bạn cứ cặp con 22, 62 mà đánh

Nếu đề 22 mà đi cùng kép 88 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 92, 28 về cùng nhau

Lô 22 mà xuất hiện cùng đề 26, đừng nên bỏ qua con 25, 92 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 22 về cùng lô tô con 82, chốt ngay bạch thủ 72

Đề 22 mà về cùng lô 92, ngày mai nổ con 72 chắc chắn, nếu 29 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 29, 52

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 22 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.