Đề về 23 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 23

Bộ số Bộ số Bộ số
36 - 3 Lần 99 - 2 Lần 94 - 2 Lần
23 - 2 Lần 63 - 2 Lần 67 - 2 Lần
87 - 2 Lần 29 - 2 Lần 45 - 2 Lần
69 - 2 Lần 55 - 2 Lần 77 - 2 Lần
40 - 2 Lần 92 - 2 Lần 72 - 2 Lần
86 - 1 Lần 79 - 1 Lần 38 - 1 Lần
98 - 1 Lần 33 - 1 Lần 88 - 1 Lần
78 - 1 Lần 22 - 1 Lần 65 - 1 Lần
07 - 1 Lần 18 - 1 Lần 57 - 1 Lần
02 - 1 Lần 68 - 1 Lần 91 - 1 Lần
70 - 1 Lần 85 - 1 Lần 89 - 1 Lần
05 - 1 Lần 52 - 1 Lần 61 - 1 Lần
93 - 1 Lần 30 - 1 Lần 25 - 1 Lần
24 - 1 Lần 84 - 1 Lần 01 - 1 Lần
11 - 1 Lần 64 - 1 Lần 46 - 1 Lần
76 - 1 Lần 14 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 23

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 23

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-08-2023 74923 08672 07-08-2023 04-07-14-15-16-18-22-26-27-30-34-37-41-41-42-46-59-63-67-67-72-74-77-79-86-87-96
02-07-2023 57123 96894 03-07-2023 01-02-05-05-05-06-08-10-24-24-34-36-38-49-51-51-54-60-62-64-67-70-82-83-83-94-96
20-04-2023 24623 47914 21-04-2023 01-05-07-07-14-16-17-19-19-21-29-36-36-39-46-48-53-53-60-62-65-75-89-91-94-97-97
02-12-2022 24523 10576 03-12-2022 01-03-09-18-28-33-37-44-45-46-49-53-54-55-55-57-61-62-63-72-76-80-80-88-90-93-94
21-09-2022 44823 76777 22-09-2022 01-10-17-19-19-27-27-31-35-37-39-43-51-55-60-65-66-66-75-77-78-83-85-89-92-95-96
24-12-2021 37223 31424 25-12-2021 06-10-11-17-24-29-30-31-32-32-38-38-43-63-67-67-68-68-76-76-78-78-80-88-88-89-92
12-07-2021 48323 41507 13-07-2021 01-06-07-13-18-25-30-35-36-45-48-54-56-61-63-64-75-75-89-89-90-93-93-94-94-95-97
21-05-2021 75723 94325 22-05-2021 00-05-06-10-25-27-28-30-37-38-40-46-49-51-55-56-59-62-64-69-73-74-76-82-87-90-97
05-10-2020 20823 34965 06-10-2020 06-27-29-31-35-38-40-48-50-51-53-53-54-57-57-65-67-71-76-81-83-85-86-89-92-93-99
29-09-2020 59323 64268 30-09-2020 02-05-08-11-12-19-21-21-23-23-40-43-45-47-48-49-53-54-58-68-68-71-75-76-88-92-97
01-06-2020 62323 79222 02-06-2020 03-05-09-10-12-16-17-22-23-25-25-26-27-29-35-39-46-50-51-53-56-59-67-81-83-87-90
23-03-2020 36123 31578 24-03-2020 05-12-16-20-21-22-29-31-37-42-43-48-59-59-63-65-74-77-78-85-85-87-88-93-95-98-99
04-03-2020 51223 52991 05-03-2020 04-05-05-07-26-33-38-39-51-53-53-59-63-66-66-76-77-79-80-81-83-84-90-91-93-97-98
03-03-2020 38823 51223 04-03-2020 04-08-13-14-23-24-31-38-41-46-49-50-53-54-58-59-61-65-77-77-79-83-85-93-97-98-98
07-08-2018 12723 90929 08-08-2018 00-04-04-06-16-18-25-28-29-35-36-36-36-46-52-56-58-59-61-63-65-74-74-79-87-89-99
17-07-2018 88323 09669 18-07-2018 01-03-03-17-20-22-27-29-30-36-37-45-45-49-53-53-56-65-65-69-76-77-80-83-95-97-97
14-07-2018 78023 84740 15-07-2018 09-14-17-18-20-21-21-23-36-38-40-41-44-49-54-55-57-58-70-73-81-84-88-90-95-97-98
17-05-2018 87623 38740 18-05-2018 04-11-12-16-18-22-23-23-26-27-34-37-40-43-46-50-56-61-64-69-78-84-84-86-89-92-99
09-04-2018 97323 79188 10-04-2018 07-08-19-21-22-23-23-26-26-29-39-43-51-52-52-60-62-67-72-73-78-82-85-88-88-90-96
26-03-2018 07223 18467 27-03-2018 03-07-12-18-22-22-24-29-31-44-45-50-50-56-58-59-61-67-67-68-70-75-78-80-82-89-98
09-03-2018 21423 03830 10-03-2018 06-09-09-13-22-27-28-30-30-31-35-36-37-39-45-48-51-64-66-69-72-74-77-85-90-91-94
10-11-2017 70523 02893 11-11-2017 08-10-15-18-20-30-31-39-55-59-66-66-71-72-72-74-74-77-78-80-80-84-87-93-93-94-98
07-08-2017 07823 46433 08-08-2017 05-07-11-19-20-30-33-39-46-49-50-52-53-54-57-63-65-74-76-77-78-87-87-90-93-93-99
23-06-2017 86523 03261 24-06-2017 01-02-06-12-20-21-21-23-25-26-27-44-44-45-48-48-50-50-61-64-70-73-84-89-90-90-94
14-04-2017 78123 88945 15-04-2017 00-02-06-08-08-20-22-26-33-34-36-39-44-44-45-56-60-62-67-69-74-78-78-81-84-87-89
27-02-2017 09823 83098 28-02-2017 01-06-23-23-26-29-32-33-37-37-38-38-40-44-51-54-65-68-77-77-85-88-89-90-92-97-98
26-02-2017 34623 09823 27-02-2017 05-10-11-23-24-26-29-33-37-38-38-39-40-40-44-48-51-52-52-57-61-75-85-85-88-91-95
17-01-2017 81223 37845 18-01-2017 00-06-06-07-15-15-17-25-25-29-31-33-34-38-45-52-56-59-61-62-66-71-73-81-85-99-99
11-12-2016 94423 94479 12-12-2016 02-13-22-23-27-27-30-34-38-46-48-49-55-62-68-71-73-79-79-80-86-87-88-90-92-99-99
09-04-2016 45423 18636 10-04-2016 01-02-10-11-11-14-17-32-36-37-42-44-45-46-51-54-56-68-68-71-73-75-79-79-94-96-97
12-12-2014 64123 81952 13-12-2014 02-04-09-16-17-20-24-25-32-35-43-47-47-49-52-55-55-60-62-62-73-73-80-85-86-90-94
11-01-2014 14523 66472 12-01-2014 02-03-13-14-16-17-18-19-24-25-30-31-32-40-45-46-56-58-59-60-61-64-72-78-82-88-94
21-06-2013 61123 26305 22-06-2013 05-05-06-11-16-18-24-24-29-31-39-40-45-52-58-58-65-71-71-75-78-81-83-84-85-86-94
01-09-2012 17223 36146 02-09-2012 06-10-18-21-21-32-40-43-46-50-53-53-54-60-62-67-70-70-72-75-75-82-83-88-88-89-90
27-06-2012 45023 14169 28-06-2012 06-06-10-11-13-15-25-26-26-29-32-32-35-36-38-38-40-43-49-61-65-65-65-69-86-92-95
07-04-2012 53823 45564 08-04-2012 00-04-06-06-07-08-08-11-18-20-23-32-33-37-44-44-45-56-58-59-64-67-76-85-85-95-96
22-12-2011 74123 29377 23-12-2011 04-08-08-16-16-21-24-35-38-44-45-47-52-54-54-58-60-63-70-71-73-77-77-88-89-94-96
13-12-2011 02023 88602 14-12-2011 01-02-07-08-10-15-20-25-28-29-29-29-30-30-32-34-42-42-44-48-61-62-68-83-89-95-97
18-11-2011 02023 83255 19-11-2011 03-03-06-08-20-34-36-38-40-45-52-55-56-56-58-61-62-66-66-73-73-74-76-79-85-87-97
26-05-2011 76823 49870 27-05-2011 10-15-18-19-20-22-27-30-32-36-37-43-43-45-59-62-63-65-70-70-71-73-74-78-92-97-99
23-02-2011 54923 26002 24-02-2011 00-01-02-04-10-12-13-28-31-35-36-40-44-44-52-57-58-63-71-73-78-84-84-87-89-90-97
14-02-2011 78923 81838 15-02-2011 04-05-08-09-12-21-24-27-30-36-38-50-52-52-58-60-60-63-64-70-70-74-76-83-87-90-90
08-02-2011 67723 79899 09-02-2011 07-07-14-16-17-18-18-21-26-26-31-36-41-44-48-49-62-64-64-76-79-82-86-86-89-90-99
01-10-2010 44023 88289 02-10-2010 00-04-05-10-11-17-19-19-22-33-37-37-44-46-50-51-53-63-74-75-78-82-83-85-89-95-99
03-07-2010 20823 40036 04-07-2010 01-10-12-12-18-25-26-26-26-31-31-32-36-38-53-58-61-62-63-67-71-73-73-88-89-92-95
06-04-2010 25923 93957 07-04-2010 05-11-12-13-13-15-31-34-38-44-46-50-50-54-56-57-65-67-72-72-79-86-88-89-90-91-92
11-12-2009 34023 82436 12-12-2009 01-02-07-12-18-22-23-27-27-30-33-33-33-36-37-46-48-48-49-55-64-80-80-87-90-90-97
04-11-2009 51323 07855 05-11-2009 01-03-09-12-19-19-22-24-30-38-39-44-51-53-54-55-55-58-62-64-66-67-75-81-83-87-87
07-07-2009 24923 73429 08-07-2009 02-08-15-21-22-26-29-46-47-50-50-52-52-53-55-55-62-62-65-66-69-71-75-78-94-97-99
15-06-2009 06223 22167 16-06-2009 02-05-06-07-14-19-22-23-24-25-26-30-31-34-34-35-36-42-56-58-61-63-67-73-73-88-96
27-01-2009 07523 42218 28-01-2009 04-07-08-09-11-11-13-18-21-21-21-24-25-28-39-43-46-49-57-58-60-69-72-75-80-96-99
13-01-2009 32223 30287 14-01-2009 01-06-07-09-12-17-17-27-29-30-36-40-41-44-56-58-61-64-68-75-75-75-80-87-88-95-98
24-05-2008 83623 68587 25-05-2008 01-05-05-06-09-10-10-18-19-26-27-27-28-35-39-42-50-58-64-66-67-70-71-76-87-89-93
17-02-2008 87223 41494 18-02-2008 03-08-11-16-18-22-23-28-28-36-44-46-49-55-60-69-71-75-75-75-78-81-81-81-89-91-94
15-09-2007 38423 22292 16-09-2007 13-16-21-25-26-26-28-31-33-34-39-45-50-51-53-55-59-62-62-74-75-79-80-86-88-92-94
11-07-2007 48123 84363 12-07-2007 00-00-01-05-06-10-12-23-24-26-32-32-39-40-43-44-49-54-58-58-63-64-65-67-88-91-93
25-06-2007 97323 74863 26-06-2007 00-01-08-11-13-18-21-26-33-37-39-41-56-61-61-63-75-75-75-78-83-87-91-91-93-97-98
02-06-2007 65323 96111 03-06-2007 02-03-04-05-11-16-16-18-20-25-35-38-43-60-62-62-63-69-77-78-79-82-85-86-86-90-92
09-03-2007 24623 95392 10-03-2007 03-05-06-07-13-14-18-22-27-37-42-46-50-51-54-59-62-63-70-72-72-77-86-88-89-92-99
22-09-2006 20723 80385 23-09-2006 04-05-13-13-17-19-20-32-42-44-47-48-53-56-58-60-67-67-70-71-76-82-85-87-88-89-97
09-09-2006 88323 54601 10-09-2006 01-01-07-09-14-22-24-24-29-33-39-40-44-53-57-60-62-66-69-72-77-85-85-88-91-92-92
27-08-2006 59623 21999 28-08-2006 01-03-05-05-06-06-08-08-15-19-23-28-31-32-36-47-55-57-71-75-78-79-82-83-85-96-99
08-07-2006 83823 61902 09-07-2006 00-02-03-04-04-07-15-15-16-23-24-27-30-33-35-38-41-49-54-63-64-70-79-86-92-92-98
18-12-2005 95323 93886 19-12-2005 02-05-07-11-21-23-31-33-40-40-46-50-52-54-59-59-62-65-66-68-69-69-70-83-86-88-92
05-02-2005 80123 07684 06-02-2005 00-04-05-12-13-13-17-25-32-35-47-48-54-56-56-58-61-61-62-63-66-67-77-79-84-84-89

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 23 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 23 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 23 thì hôm sau về con gì? Đề về 23 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 23 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 23 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 23 có nghĩa là như thế nào

Đề về 23 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 23 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc23, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 23 hoặc đề 23.

Khi đề về 23 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 23 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 23 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 23 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 23 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 23 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 23 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 23 người chơi chỉ cần lấy 2 + 3 = 23 như thế sẽ ra được số 23 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 23.

Khi mơ về số đề 23 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 23 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 23 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 23 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 23 đó. Đừng bỏ lỡ con số 23 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 23 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 23 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 23 – 35

Khi mơ thấy con số 23 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 23 bằng vàng là: 23 – 39

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 23 thì hãy đánh số đề con 23, 93 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 23 thì đánh con số 29, 33 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 23 đuổi theo mình thì quất ngay con số 25, 63 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 23 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 23 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 23 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 23 đánh con gì

Đề về 23 mà đi kèm con lô 13 thì hôm sau bạn cứ cặp con 23, 63 mà đánh

Nếu đề 23 mà đi cùng kép 88 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 93, 38 về cùng nhau

Lô 23 mà xuất hiện cùng đề 36, đừng nên bỏ qua con 35, 93 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 23 về cùng lô tô con 83, chốt ngay bạch thủ 73

Đề 23 mà về cùng lô 93, ngày mai nổ con 73 chắc chắn, nếu 39 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 39, 53

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 23 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.