Đề về 25 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 25

Bộ số Bộ số Bộ số
57 - 3 Lần 10 - 3 Lần 64 - 3 Lần
75 - 3 Lần 36 - 2 Lần 77 - 2 Lần
31 - 2 Lần 53 - 2 Lần 73 - 2 Lần
18 - 2 Lần 17 - 2 Lần 29 - 2 Lần
94 - 1 Lần 02 - 1 Lần 19 - 1 Lần
04 - 1 Lần 63 - 1 Lần 66 - 1 Lần
91 - 1 Lần 54 - 1 Lần 80 - 1 Lần
23 - 1 Lần 00 - 1 Lần 58 - 1 Lần
79 - 1 Lần 51 - 1 Lần 70 - 1 Lần
22 - 1 Lần 74 - 1 Lần 06 - 1 Lần
27 - 1 Lần 48 - 1 Lần 60 - 1 Lần
92 - 1 Lần 45 - 1 Lần 05 - 1 Lần
71 - 1 Lần 12 - 1 Lần 81 - 1 Lần
28 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
67 - 1 Lần 65 - 1 Lần 55 - 1 Lần
03 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 25

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 11 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 25

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-12-2023 08225 94636 26-12-2023 03-16-16-17-17-20-24-25-26-29-29-30-31-36-41-42-44-49-52-56-72-73-75-81-85-96-98
16-12-2023 74825 03257 17-12-2023 04-20-24-30-32-32-43-47-49-55-57-57-58-59-61-62-63-65-66-66-68-70-88-90-92-98-99
19-09-2023 50925 40303 20-09-2023 01-03-07-07-08-10-11-13-14-15-18-22-23-29-30-31-33-34-34-36-39-64-67-75-86-91-93
07-06-2022 87525 28977 08-06-2022 09-10-12-19-20-25-31-32-34-37-41-42-43-55-59-60-60-66-68-74-76-77-79-82-84-84-95
31-05-2022 39725 31918 01-06-2022 01-04-10-13-15-15-18-23-25-26-29-29-36-37-38-48-51-52-54-63-81-87-88-90-92-96-99
11-12-2021 34925 09055 12-12-2021 05-12-13-18-21-21-22-22-40-43-53-54-55-55-60-70-71-72-73-74-76-76-80-81-88-93-97
23-10-2021 73125 44417 24-10-2021 02-07-13-17-20-21-24-24-26-28-42-45-46-52-53-58-58-60-62-63-65-70-74-91-92-94-97
22-05-2021 94325 13529 23-05-2021 07-10-10-13-22-27-29-32-35-35-36-41-45-49-49-53-57-57-58-60-64-65-66-69-74-87-97
15-05-2021 59925 32965 16-05-2021 07-07-14-17-17-20-28-31-31-32-44-51-51-58-63-65-66-69-71-84-85-89-93-94-95-98-98
03-05-2021 51925 09580 04-05-2021 02-08-10-16-21-22-24-26-32-33-37-45-49-54-57-68-70-78-78-80-80-80-81-85-93-96-98
05-11-2020 96225 44571 06-11-2020 01-04-07-10-26-26-27-30-32-43-44-46-59-64-65-68-68-71-71-72-72-72-85-86-93-94-99
23-10-2020 06125 43128 24-10-2020 06-09-24-26-28-37-47-48-55-57-59-61-61-61-63-68-71-79-80-80-82-84-84-85-87-90-92
19-10-2020 18225 90157 20-10-2020 00-01-10-10-17-18-23-25-25-26-30-36-37-37-39-53-57-64-64-70-72-76-81-85-92-94-97
25-04-2020 46625 90667 26-04-2020 03-06-06-08-10-17-19-22-33-37-40-40-42-55-59-64-67-67-68-75-78-80-84-85-93-95-98
02-09-2019 40725 91254 03-09-2019 03-04-06-06-13-18-20-23-26-29-43-54-55-60-61-65-69-74-77-78-82-83-87-92-94-95-96
30-05-2019 47625 79905 31-05-2019 05-06-06-09-12-14-22-23-27-35-36-37-39-42-43-45-57-67-73-75-76-77-79-83-84-84-98
09-02-2018 18625 93481 10-02-2018 02-04-05-05-06-15-16-22-30-30-32-38-40-42-47-50-54-62-64-66-73-80-81-83-88-89-99
07-02-2018 74825 68975 08-02-2018 11-13-15-15-21-25-26-27-29-38-41-44-48-52-53-55-60-61-62-70-75-76-77-79-83-85-98
14-08-2017 90225 07631 15-08-2017 00-12-28-29-31-34-43-64-65-66-66-70-75-79-79-81-81-82-83-87-90-91-91-93-94-95-96
26-12-2016 42325 97291 27-12-2016 05-12-15-16-26-31-34-38-41-42-43-45-49-54-57-57-62-67-69-71-72-75-80-83-88-89-91
29-11-2016 89525 97475 30-11-2016 01-07-09-11-23-23-25-29-32-42-44-45-46-50-57-57-59-66-67-70-72-73-75-81-91-92-93
26-04-2016 83725 90964 27-04-2016 02-02-04-08-13-16-16-18-19-30-34-43-46-46-54-55-64-68-69-72-80-81-83-83-86-89-99
18-03-2016 54125 14610 19-03-2016 02-04-10-12-16-20-23-25-34-35-36-36-39-39-44-57-57-60-64-64-78-82-82-83-87-96-99
11-12-2015 32825 09312 12-12-2015 00-04-06-07-08-09-12-12-22-24-26-27-34-37-45-52-60-63-64-65-68-70-84-85-90-92-99
07-12-2015 85725 49977 08-12-2015 03-06-12-15-21-23-26-30-31-31-40-40-50-55-57-57-58-74-77-80-86-89-90-94-94-99-99
08-04-2015 93325 49175 09-04-2015 04-04-06-06-11-18-20-21-30-33-39-40-48-49-53-54-56-57-59-74-75-78-79-83-85-86-86
25-01-2015 83725 25419 26-01-2015 00-02-07-19-19-26-27-32-34-37-37-39-52-53-55-65-66-69-72-72-81-84-91-94-95-96-98
02-01-2015 84125 41864 03-01-2015 01-06-08-10-14-31-33-37-44-44-46-46-55-56-59-63-64-72-73-75-77-80-90-93-95-96-98
06-11-2014 04225 55145 07-11-2014 14-17-19-21-25-36-45-46-50-55-56-57-59-60-63-64-68-73-78-81-82-84-84-88-93-93-97
09-03-2014 78825 66657 10-03-2014 02-03-04-11-19-19-43-43-43-51-57-57-59-59-61-64-64-65-65-70-74-76-79-86-88-93-94
27-09-2013 08025 86810 28-09-2013 02-07-08-10-17-24-26-27-34-35-36-36-48-48-50-51-57-60-65-73-75-81-81-86-91-91-94
06-07-2013 69625 84108 07-07-2013 00-08-12-18-18-24-25-29-29-42-43-43-43-44-49-49-50-64-65-68-75-82-83-84-85-88-99
01-06-2013 48425 74829 02-06-2013 04-05-18-19-24-24-29-32-37-47-53-54-55-63-64-66-70-75-78-79-80-81-82-82-85-95-97
14-03-2013 71225 90692 15-03-2013 02-15-16-18-19-24-29-34-41-42-43-49-54-56-61-63-64-69-73-76-78-83-88-90-90-91-92
09-01-2013 48625 43764 10-01-2013 10-11-17-23-25-25-27-33-37-38-43-50-63-64-68-71-72-73-73-74-77-82-93-95-96-97-98
19-11-2012 25825 24966 20-11-2012 00-04-09-10-14-15-16-20-25-34-36-42-50-53-53-57-58-59-63-66-67-70-71-72-75-78-91
29-10-2012 49425 61010 30-10-2012 00-03-03-05-10-10-13-18-25-29-34-41-45-56-57-58-60-60-63-63-73-74-75-81-82-89-98
07-08-2012 91225 53851 08-08-2012 01-03-05-13-15-16-19-20-27-29-35-37-41-44-51-55-56-57-63-64-66-75-77-81-83-84-94
19-06-2012 80625 85173 20-06-2012 01-01-12-12-18-19-20-20-29-33-43-53-57-57-62-62-72-73-73-77-79-81-83-84-87-96-97
06-06-2012 85725 06606 07-06-2012 02-04-06-10-14-22-23-28-31-34-35-38-44-48-53-57-68-70-70-70-75-76-77-81-82-82-90
28-12-2011 74125 34404 29-12-2011 03-04-12-13-15-31-36-39-41-41-43-43-53-60-60-62-63-64-65-68-75-78-80-84-87-90-97
22-11-2011 27625 12753 23-11-2011 02-04-05-14-14-26-28-28-29-31-32-46-52-53-53-58-63-65-66-67-74-87-95-95-95-96-99
29-09-2011 17425 93960 30-09-2011 01-05-15-18-21-36-36-39-40-40-42-46-55-55-58-60-62-64-75-79-83-86-89-94-95-96-99
24-08-2011 59425 56074 25-08-2011 00-06-07-19-26-28-29-29-33-42-45-51-54-57-57-57-62-63-66-70-73-74-75-86-86-95-96
12-01-2011 09925 16322 13-01-2011 00-06-06-17-18-22-24-33-33-35-36-38-38-40-44-53-63-70-74-76-76-78-79-80-80-93-94
16-05-2010 56325 07002 17-05-2010 02-05-12-12-23-24-26-31-34-38-46-47-51-52-62-64-66-67-76-79-83-83-84-88-89-98-99
17-02-2010 54925 25970 18-02-2010 00-04-12-12-19-20-31-36-37-38-50-54-56-57-64-64-65-67-70-70-79-90-90-91-91-95-96
13-01-2010 34725 80204 14-01-2010 04-08-15-20-34-35-40-44-46-51-54-54-58-60-63-68-69-77-78-78-80-86-87-88-90-97-99
06-10-2009 26725 90579 07-10-2009 02-10-12-16-20-20-30-36-39-44-44-45-56-61-64-64-67-67-74-77-79-80-88-91-92-94-97
12-09-2009 04525 93546 13-09-2009 01-04-04-06-13-19-28-30-33-46-48-49-50-57-60-61-62-64-67-72-72-73-76-78-80-89-99
20-06-2009 14325 55953 21-06-2009 00-01-06-16-17-19-23-29-32-36-39-49-52-53-62-66-70-74-76-76-79-80-85-86-89-93-93
02-09-2008 35425 13258 03-09-2008 04-10-23-31-34-36-36-37-42-45-47-55-57-58-65-68-73-76-80-84-85-90-92-95-96-97-98
05-02-2008 28425 Tết 06-02-2008 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�t
30-12-2007 11025 22894 31-12-2007 06-06-09-09-10-16-20-27-31-39-40-47-50-57-58-60-69-69-74-76-79-79-85-93-94-94-95
27-09-2007 41025 04548 28-09-2007 03-04-05-14-23-24-26-27-28-28-29-46-46-48-48-54-57-59-63-65-74-77-83-83-87-88-96
23-09-2007 54225 86136 24-09-2007 06-09-10-17-23-23-25-35-36-39-43-47-49-50-54-62-64-70-71-75-81-84-84-87-87-87-99
10-07-2007 72925 48123 11-07-2007 00-02-03-13-17-21-22-23-29-32-35-38-39-43-48-52-57-59-63-65-66-66-70-89-89-97-97
24-05-2007 46025 48727 25-05-2007 00-01-02-10-13-27-28-28-34-38-43-47-53-55-59-60-61-62-64-66-71-72-81-81-84-86-99
26-03-2007 89725 79663 27-03-2007 01-08-09-14-14-15-18-18-24-26-31-41-45-51-52-52-63-63-66-68-69-71-72-84-89-92-99
24-11-2006 14425 21173 25-11-2006 02-06-08-12-16-20-35-44-47-48-50-52-52-53-59-65-68-73-76-78-78-80-83-85-89-90-96
03-07-2006 47925 99704 04-07-2006 00-00-00-00-03-04-04-04-05-08-08-09-12-14-28-31-36-39-45-47-49-51-60-71-73-75-80
08-12-2005 72225 61217 09-12-2005 03-03-05-09-12-16-17-17-18-25-26-29-29-33-43-45-46-51-56-58-74-77-79-79-90-95-97
25-08-2005 15025 33518 26-08-2005 00-04-05-10-11-17-18-19-19-20-23-29-29-29-31-32-36-45-52-65-69-81-82-83-84-92-92
17-03-2005 32625 29231 18-03-2005 03-04-06-06-07-13-15-25-28-31-31-34-38-49-51-56-56-59-79-80-82-84-85-85-88-91-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 25 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 25 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 25 thì hôm sau về con gì? Đề về 25 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 25 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 25 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 25 có nghĩa là như thế nào

Đề về 25 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 25 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc25, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 25 hoặc đề 25.

Khi đề về 25 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 25 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 25 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 25 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 5 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 5 sẽ gồm những con số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 25 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 25 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 25 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 25 người chơi chỉ cần lấy 2 + 5 = 25 như thế sẽ ra được số 25 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 25.

Khi mơ về số đề 25 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 25 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 25 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 25 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 25 đó. Đừng bỏ lỡ con số 25 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 25 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 25 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 25 – 55

Khi mơ thấy con số 25 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 25 bằng vàng là: 25 – 59

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 25 thì hãy đánh số đề con 25, 95 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 25 thì đánh con số 29, 35 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 25 đuổi theo mình thì quất ngay con số 25, 65 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 25 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 25 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 25 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 25 đánh con gì

Đề về 25 mà đi kèm con lô 15 thì hôm sau bạn cứ cặp con 25, 65 mà đánh

Nếu đề 25 mà đi cùng kép 88 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 95, 58 về cùng nhau

Lô 25 mà xuất hiện cùng đề 56, đừng nên bỏ qua con 55, 95 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 25 về cùng lô tô con 85, chốt ngay bạch thủ 75

Đề 25 mà về cùng lô 95, ngày mai nổ con 75 chắc chắn, nếu 59 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 59, 55

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 25 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.