Đề về 26 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 26

Bộ số Bộ số Bộ số
62 - 3 Lần 73 - 2 Lần 81 - 2 Lần
11 - 2 Lần 47 - 2 Lần 69 - 2 Lần
39 - 2 Lần 15 - 2 Lần 84 - 2 Lần
64 - 2 Lần 44 - 1 Lần 58 - 1 Lần
23 - 1 Lần 78 - 1 Lần 51 - 1 Lần
43 - 1 Lần 08 - 1 Lần 52 - 1 Lần
82 - 1 Lần 02 - 1 Lần 48 - 1 Lần
05 - 1 Lần 13 - 1 Lần 61 - 1 Lần
59 - 1 Lần 49 - 1 Lần 96 - 1 Lần
32 - 1 Lần 24 - 1 Lần 45 - 1 Lần
22 - 1 Lần 46 - 1 Lần 41 - 1 Lần
40 - 1 Lần 95 - 1 Lần 20 - 1 Lần
99 - 1 Lần 93 - 1 Lần 55 - 1 Lần
25 - 1 Lần 42 - 1 Lần 34 - 1 Lần
94 - 1 Lần 66 - 1 Lần 88 - 1 Lần
63 - 1 Lần 01 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 26

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 26

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-11-2023 07426 12301 01-12-2023 00-01-01-10-17-18-18-20-25-28-30-32-41-42-42-43-49-62-64-74-74-79-82-84-87-87-94
08-11-2023 98526 34562 09-11-2023 08-09-09-09-15-15-22-37-40-43-44-44-45-47-49-49-50-54-57-61-61-62-62-92-96-97-97
09-04-2023 10026 06363 10-04-2023 00-03-04-05-13-19-21-32-34-39-43-46-52-52-54-55-56-58-59-61-63-72-80-84-87-95-96
05-04-2023 96226 89911 06-04-2023 05-05-06-10-11-12-12-21-25-31-33-34-36-42-44-49-51-58-60-63-65-68-71-89-91-93-93
28-01-2022 83926 11699 29-01-2022 01-01-06-16-16-18-18-22-24-33-33-39-40-40-41-43-45-51-53-53-61-69-78-81-89-96-99
15-11-2021 77626 41405 16-11-2021 00-05-05-06-12-16-21-29-30-30-32-33-37-46-46-56-59-60-68-68-74-77-82-83-90-95-95
29-07-2021 10326 94715 30-07-2021 07-15-15-18-21-27-28-29-35-35-36-43-50-50-53-54-55-59-63-65-66-68-72-72-79-82-86
17-05-2021 67626 10448 18-05-2021 05-09-09-20-20-28-29-33-39-47-48-51-53-57-63-67-68-82-86-88-89-90-90-92-93-97-98
11-03-2021 47526 85439 12-03-2021 01-03-03-09-15-22-29-36-38-39-39-40-41-63-66-70-75-77-83-84-84-88-89-89-93-97-98
08-01-2021 00726 82064 09-01-2021 00-02-11-15-15-16-17-23-29-30-38-40-51-54-56-64-65-73-74-77-84-87-88-88-90-90-95
27-11-2020 23126 10764 28-11-2020 06-08-08-09-11-16-23-25-30-33-42-44-47-55-57-59-64-64-67-70-77-84-90-92-96-96-99
08-10-2020 09726 60541 09-10-2020 01-01-02-04-09-13-14-21-22-25-33-38-38-40-41-42-47-47-47-53-63-66-71-87-88-96-99
24-12-2019 75726 15181 25-12-2019 02-04-07-13-18-24-26-28-30-30-33-38-42-43-49-51-58-59-59-59-61-72-76-81-86-92-94
07-08-2019 28326 09562 08-08-2019 00-05-08-08-18-19-20-23-26-28-32-37-39-53-61-62-64-67-75-75-75-91-92-92-92-95-98
09-02-2019 65826 83208 10-02-2019 01-08-13-25-27-29-33-40-42-44-45-45-55-56-62-64-65-67-71-74-85-87-87-89-89-92-96
05-10-2018 04926 68515 06-10-2018 02-11-15-29-37-41-43-43-49-50-50-52-57-61-63-67-72-72-73-80-83-84-85-86-90-93-95
30-10-2016 35526 45373 31-10-2016 05-09-13-17-22-22-23-28-29-31-33-46-53-59-59-60-63-67-69-73-86-88-91-93-96-97-97
19-08-2016 98526 56320 20-08-2016 09-15-16-17-17-18-20-20-23-25-31-32-35-38-39-41-50-56-56-59-79-80-81-87-91-94-96
22-05-2015 23026 41469 23-05-2015 03-05-12-14-16-17-19-25-26-28-31-40-43-44-47-48-49-51-54-60-60-62-69-69-75-80-94
30-01-2015 71426 11084 31-01-2015 03-04-14-15-18-24-25-26-36-41-50-51-53-53-57-61-65-70-72-74-77-80-83-84-88-88-98
20-07-2014 31926 27778 21-07-2014 02-06-12-16-33-35-42-45-47-50-50-52-56-59-61-62-62-63-65-76-77-77-78-86-88-88-92
16-01-2014 90626 55839 17-01-2014 07-17-19-21-25-26-28-28-32-39-42-44-51-54-55-55-57-60-61-63-69-82-85-87-88-90-97
29-06-2013 26526 20888 30-06-2013 00-15-15-16-18-24-27-27-35-36-37-39-43-43-47-53-56-57-63-64-75-75-76-76-87-88-99
11-04-2013 27626 58046 12-04-2013 02-04-05-09-15-16-17-18-25-30-30-37-46-46-55-59-71-72-74-76-77-77-78-80-81-85-87
05-01-2013 84326 62866 06-01-2013 02-06-06-19-19-23-27-53-55-56-58-58-59-62-63-65-66-67-68-71-74-76-78-90-91-92-97
24-10-2012 25426 91649 25-10-2012 05-10-11-25-28-28-29-30-37-37-39-49-51-52-53-56-59-61-63-74-76-78-78-79-84-86-98
11-07-2012 67926 16447 12-07-2012 02-03-07-08-28-31-31-31-32-32-36-47-58-61-63-73-75-76-79-82-83-83-87-91-94-94-96
24-04-2012 63726 58547 25-04-2012 05-15-19-22-25-25-26-28-31-37-45-45-47-47-48-50-58-58-60-62-63-65-72-76-78-80-97
30-01-2012 13526 91802 31-01-2012 02-03-05-08-10-14-16-17-25-26-35-36-39-47-48-57-59-61-66-69-70-81-82-82-84-96-98
03-09-2011 62326 16584 04-09-2011 00-03-04-05-12-15-18-35-39-39-40-42-45-48-57-57-59-61-68-69-83-84-84-87-92-95-96
13-02-2011 98026 78923 14-02-2011 02-05-10-18-22-23-23-24-32-37-41-43-52-55-59-60-63-64-65-65-68-71-74-76-78-80-92
06-02-2011 15526 43758 07-02-2011 06-08-12-17-23-24-28-31-33-34-36-39-41-41-49-50-58-64-64-65-72-75-77-86-87-88-98
04-10-2010 42326 17711 05-10-2010 00-06-08-10-11-12-13-14-16-16-19-24-25-27-33-41-55-60-66-70-73-78-79-87-89-89-96
13-03-2010 71826 53494 14-03-2010 03-04-05-07-17-21-27-27-28-36-37-43-51-52-52-53-55-59-61-62-65-67-81-87-90-94-95
01-02-2010 47426 38762 02-02-2010 02-10-12-16-23-35-36-39-41-42-43-50-52-53-54-56-56-61-61-62-65-68-83-85-95-97-99
08-01-2010 85726 86595 09-01-2010 00-08-11-13-16-20-21-28-28-38-40-41-46-59-64-65-69-70-76-77-82-88-92-92-93-95-97
04-01-2010 79226 65882 05-01-2010 12-16-16-17-20-23-27-30-37-39-39-41-42-43-45-50-67-68-72-74-75-80-82-84-87-89-92
28-02-2009 41626 83834 01-03-2009 08-13-14-16-23-26-26-29-34-35-37-44-54-56-59-67-73-77-79-80-83-84-85-86-87-87-93
28-12-2008 09926 98173 29-12-2008 02-04-05-08-12-18-20-21-28-32-39-42-43-44-44-59-63-65-65-69-71-73-73-83-86-88-98
08-09-2008 17326 71052 09-09-2008 02-23-24-27-27-30-31-37-43-52-59-59-60-64-67-68-69-73-75-82-82-86-88-93-94-96-98
02-07-2008 37726 61759 03-07-2008 03-09-19-19-28-36-36-36-37-38-38-41-43-44-45-49-50-52-53-55-59-62-66-67-83-88-92
05-06-2008 23226 48469 06-06-2008 00-06-17-18-21-30-34-36-48-55-56-57-60-60-62-63-67-68-69-80-81-83-86-89-89-91-95
01-12-2007 09926 60442 02-12-2007 01-02-03-04-04-08-11-14-24-33-42-43-48-49-49-56-56-57-60-69-70-73-86-90-91-93-95
29-11-2007 80126 34722 30-11-2007 01-10-13-21-22-23-24-28-30-33-34-35-36-40-41-42-42-43-46-57-60-64-81-86-88-92-97
22-09-2007 85726 54225 23-09-2007 07-07-12-14-14-20-21-21-23-23-25-26-26-27-49-52-52-52-53-57-60-73-85-86-89-92-96
05-07-2007 83226 91345 06-07-2007 06-11-11-12-28-30-32-33-34-36-37-40-45-45-46-55-59-60-75-78-78-79-80-83-83-84-93
27-06-2007 12426 83561 28-06-2007 07-13-14-16-21-31-32-40-40-42-43-60-61-62-71-74-75-77-82-83-88-89-90-90-91-98-99
12-02-2007 10326 00681 13-02-2007 02-09-16-23-30-38-41-44-44-47-50-52-59-59-62-70-72-74-74-79-81-85-85-89-92-93-95
19-01-2007 74826 35640 20-01-2007 00-10-11-12-14-32-40-45-47-55-57-65-66-66-66-67-72-76-78-80-83-84-91-91-91-95-98
15-01-2007 83926 56308 16-01-2007 00-06-07-07-08-12-15-19-22-23-31-32-33-42-45-46-53-54-57-58-64-69-74-77-88-93-94
05-09-2006 59626 14413 06-09-2006 03-13-13-15-19-28-30-33-35-40-41-45-48-54-56-59-61-75-76-77-77-79-89-94-97-97-97
01-07-2006 80526 59455 02-07-2006 02-14-15-18-20-23-24-28-33-37-37-47-49-52-53-55-56-58-60-62-64-74-78-83-85-90-98
25-06-2006 49126 97844 26-06-2006 00-13-22-26-28-32-32-37-37-37-38-44-48-66-71-72-74-76-82-86-86-88-91-96-97-98-99
02-03-2006 26526 24024 03-03-2006 04-07-10-14-16-16-24-25-28-30-37-38-38-45-47-48-51-54-55-56-56-59-62-65-69-78-83
16-02-2006 00426 18932 17-02-2006 20-20-27-27-31-32-33-40-40-40-41-44-49-52-63-71-72-74-75-76-77-79-88-89-91-92-93
05-12-2005 75026 75343 06-12-2005 01-03-05-10-10-11-12-19-21-27-29-34-41-43-45-50-51-59-63-63-69-77-86-87-89-92-93
13-10-2005 38426 78896 14-10-2005 00-05-06-10-14-17-21-23-26-31-34-40-40-42-44-53-60-65-65-66-77-81-82-88-88-91-96
08-10-2005 45626 12393 09-10-2005 11-11-14-15-15-17-17-19-21-22-23-28-35-38-41-43-45-50-58-61-70-77-77-82-90-93-93
08-08-2005 99926 00651 09-08-2005 06-13-15-30-32-35-36-40-41-41-43-43-45-51-58-58-60-73-75-79-80-83-85-86-89-91-92

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 26 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 26 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 26 thì hôm sau về con gì? Đề về 26 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 26 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 26 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 26 có nghĩa là như thế nào

Đề về 26 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 26 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc26, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 26 hoặc đề 26.

Khi đề về 26 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 26 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 26 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 26 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 6 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 26 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 26 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 26 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 26 người chơi chỉ cần lấy 2 + 6 = 26 như thế sẽ ra được số 26 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 26.

Khi mơ về số đề 26 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 26 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 26 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 26 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 26 đó. Đừng bỏ lỡ con số 26 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 26 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 26 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 26 – 56

Khi mơ thấy con số 26 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 26 bằng vàng là: 26 – 69

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 26 thì hãy đánh số đề con 26, 96 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 26 thì đánh con số 29, 36 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 26 đuổi theo mình thì quất ngay con số 46, 66 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 26 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 26 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 26 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 26 đánh con gì

Đề về 26 mà đi kèm con lô 16 thì hôm sau bạn cứ cặp con 26, 66 mà đánh

Nếu đề 26 mà đi cùng kép 88 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 96, 68 về cùng nhau

Lô 26 mà xuất hiện cùng đề 66, đừng nên bỏ qua con 65, 96 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 26 về cùng lô tô con 86, chốt ngay bạch thủ 76

Đề 26 mà về cùng lô 96, ngày mai nổ con 76 chắc chắn, nếu 69 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 69, 56

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 26 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.