Đề về 29 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 29

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 4 Lần 10 - 3 Lần 71 - 3 Lần
88 - 3 Lần 65 - 2 Lần 85 - 2 Lần
32 - 2 Lần 49 - 2 Lần 96 - 2 Lần
41 - 2 Lần 68 - 1 Lần 77 - 1 Lần
84 - 1 Lần 55 - 1 Lần 22 - 1 Lần
31 - 1 Lần 44 - 1 Lần 61 - 1 Lần
01 - 1 Lần 24 - 1 Lần 20 - 1 Lần
06 - 1 Lần 48 - 1 Lần 35 - 1 Lần
70 - 1 Lần 15 - 1 Lần 17 - 1 Lần
23 - 1 Lần 07 - 1 Lần 21 - 1 Lần
27 - 1 Lần 51 - 1 Lần 47 - 1 Lần
87 - 1 Lần 11 - 1 Lần 82 - 1 Lần
80 - 1 Lần 54 - 1 Lần 03 - 1 Lần
64 - 1 Lần 83 - 1 Lần 93 - 1 Lần
81 - 1 Lần 67 - 1 Lần 16 - 1 Lần
98 - 1 Lần 56 - 1 Lần 19 - 1 Lần
79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 29

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 11 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 29

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-11-2023 38429 49071 20-11-2023 01-05-18-21-25-28-32-34-36-49-50-60-60-67-69-71-72-81-82-82-86-88-89-91-92-93-99
26-07-2023 87929 21171 27-07-2023 03-08-08-10-14-21-22-22-22-25-26-28-29-34-39-40-42-43-47-47-57-66-68-71-79-88-90
22-11-2022 30529 47779 23-11-2022 03-06-13-14-15-24-29-31-32-34-35-41-48-51-55-63-64-68-68-73-73-75-78-79-84-91-94
29-09-2022 92129 89651 30-09-2022 00-02-04-04-06-09-12-24-26-26-28-36-51-62-64-65-67-71-82-82-82-84-88-91-92-92-96
10-03-2022 72929 61349 11-03-2022 01-01-10-12-16-19-22-23-26-29-33-36-39-41-42-47-49-60-64-71-72-73-77-88-95-95-97
05-12-2021 04329 71784 06-12-2021 00-04-06-06-08-10-12-13-15-18-22-26-34-36-37-42-47-59-61-63-67-68-72-76-79-83-84
10-09-2021 04529 26654 11-09-2021 09-11-13-19-19-25-38-39-42-45-47-47-51-53-54-58-63-70-73-77-80-84-85-92-94-95-96
23-05-2021 13529 19685 24-05-2021 00-02-09-12-15-29-31-40-41-41-51-59-59-62-69-69-75-76-79-83-85-85-88-89-90-92-93
10-02-2021 04629 11-02-2021
07-12-2020 09929 06320 08-12-2020 02-07-07-12-16-17-19-20-26-27-28-31-36-37-39-39-40-42-43-50-68-73-76-79-85-92-98
11-09-2020 16129 51880 12-09-2020 03-04-05-14-18-19-21-24-29-32-50-51-52-53-57-57-61-61-61-71-73-78-80-80-84-87-97
20-07-2020 30629 51088 21-07-2020 01-10-19-21-23-24-33-36-36-42-42-43-44-44-45-46-49-63-66-73-74-86-87-88-92-92-97
02-07-2020 61129 58827 03-07-2020 02-06-11-16-17-19-27-27-28-28-29-32-39-42-46-47-49-52-52-57-58-70-78-82-84-89-98
30-06-2020 67229 44435 01-07-2020 00-02-04-21-26-28-35-37-43-43-49-53-55-55-61-65-68-71-74-85-86-87-88-91-95-96-97
23-09-2019 92329 33024 24-09-2019 01-02-02-02-05-08-11-16-23-24-25-26-33-35-36-40-56-68-72-73-80-82-83-86-87-92-92
27-04-2019 66029 61019 28-04-2019 02-03-13-18-19-21-34-35-35-36-50-51-54-56-61-68-68-70-71-72-74-74-80-81-83-94-99
24-04-2019 61229 44188 25-04-2019 18-21-27-28-32-34-36-42-44-46-52-59-62-64-74-74-76-79-80-84-84-86-88-91-92-96-97
14-02-2019 28929 65132 15-02-2019 00-02-09-09-09-11-15-19-24-28-31-32-36-38-39-50-53-54-59-68-68-70-78-80-96-97-99
22-01-2019 40829 17810 23-01-2019 03-03-10-11-14-19-19-22-23-25-26-27-36-36-37-40-40-44-50-52-59-65-65-70-80-91-98
27-12-2018 24529 66241 28-12-2018 00-00-07-11-15-15-18-20-22-28-33-40-41-43-44-44-47-51-55-64-68-74-77-84-86-86-92
01-12-2018 72729 71456 02-12-2018 00-03-07-11-27-30-37-38-38-47-56-58-59-60-66-66-68-71-74-76-84-85-85-89-93-95-97
29-11-2018 98929 88321 30-11-2018 02-03-06-15-19-21-24-25-26-31-31-34-44-46-48-49-53-64-68-72-73-75-76-92-95-97-97
08-08-2018 90929 47717 09-08-2018 01-12-12-16-17-18-25-25-29-31-37-44-52-56-57-63-68-69-69-76-77-82-83-85-86-88-95
11-03-2018 35229 17577 12-03-2018 14-17-18-26-30-34-36-39-41-44-47-50-52-56-61-67-67-75-76-77-81-83-87-88-89-90-91
05-02-2018 36829 68495 06-02-2018 02-04-11-13-17-18-26-33-36-37-48-51-54-58-58-60-66-71-73-80-85-86-88-93-95-98-99
30-01-2018 93729 74348 31-01-2018 03-09-10-15-21-22-23-27-43-46-47-47-48-50-51-53-54-60-70-73-74-75-82-84-86-88-89
05-05-2017 95129 61795 06-05-2017 05-08-10-27-38-43-45-45-48-49-55-56-59-60-65-65-71-74-77-83-84-85-86-91-92-95-98
20-04-2017 64829 56407 21-04-2017 00-07-11-30-30-36-47-48-59-60-60-60-63-67-71-71-75-81-82-83-86-86-87-89-91-98-98
04-02-2017 74529 22998 05-02-2017 00-06-07-10-11-15-15-18-21-21-24-34-34-39-40-48-51-62-65-65-68-68-75-77-95-98-99
03-09-2016 04829 14716 04-09-2016 01-05-12-16-16-20-26-42-43-49-52-54-55-57-57-63-63-73-77-79-79-80-82-88-93-94-99
23-06-2016 34529 76741 24-06-2016 04-07-14-18-20-22-24-26-26-27-28-34-40-41-42-47-52-55-57-58-66-70-75-78-80-81-97
24-11-2015 56329 92396 25-11-2015 01-02-08-08-25-26-27-30-35-36-38-38-43-52-56-57-61-64-65-70-73-77-79-86-87-96-97
12-06-2015 83329 24282 13-06-2015 00-01-04-12-14-20-24-28-37-43-44-58-59-60-60-62-72-77-79-79-80-82-83-84-89-90-98
27-04-2015 53429 48571 28-04-2015 03-06-07-21-23-24-32-38-42-43-48-68-70-70-71-73-75-77-80-87-93-94-96-97-98-99-99
13-03-2015 72429 88301 14-03-2015 01-04-05-10-11-13-15-17-23-35-37-44-45-48-49-70-70-76-76-79-83-84-87-90-91-93-98
21-08-2014 96929 91788 22-08-2014 00-05-06-09-11-18-19-23-26-31-33-34-37-38-43-51-55-60-60-67-67-68-72-73-88-89-94
22-05-2014 06529 65996 23-05-2014 01-01-02-03-05-05-14-21-23-26-26-33-39-42-43-46-49-54-55-61-61-65-80-81-85-96-97
10-02-2014 63229 72501 11-02-2014 00-01-05-09-09-13-15-16-17-21-23-24-26-32-32-32-37-39-47-54-57-58-59-60-70-90-99
04-01-2014 53329 87267 05-01-2014 11-12-32-40-44-44-45-48-54-54-57-62-66-67-68-72-73-73-74-74-79-79-87-87-89-90-91
25-11-2013 97429 24761 26-11-2013 00-02-06-08-09-10-18-21-22-24-28-42-42-43-44-52-61-66-67-73-74-75-79-82-84-91-93
02-06-2013 74829 51795 03-06-2013 02-04-04-10-10-25-27-29-32-32-35-37-40-45-47-53-53-56-62-66-70-71-75-92-94-95-95
24-05-2013 19229 60011 25-05-2013 07-11-14-17-18-19-25-28-30-32-37-38-38-44-49-54-55-57-58-64-68-69-72-75-82-88-99
08-03-2013 33629 97887 09-03-2013 07-13-14-14-15-16-20-23-30-35-39-41-44-44-46-46-47-53-53-58-65-66-67-72-75-87-98
24-12-2012 27429 72349 25-12-2012 14-15-16-22-25-27-30-36-37-41-47-49-51-54-58-60-60-63-68-70-71-75-78-79-81-86-97
24-11-2012 05629 57581 25-11-2012 01-02-02-03-14-20-24-24-26-28-31-41-42-43-53-59-68-80-80-81-81-85-88-89-93-95-99
20-10-2012 36829 35693 21-10-2012 00-00-01-03-04-06-13-15-21-24-26-35-45-47-49-50-51-52-62-68-84-90-93-93-93-96-99
12-08-2012 24729 54610 13-08-2012 10-13-16-17-18-20-20-27-29-31-33-43-50-51-56-63-64-66-66-73-74-76-84-86-88-97-97
07-05-2012 91229 45644 08-05-2012 01-04-06-16-17-25-33-36-37-43-44-49-49-55-65-68-69-75-75-79-81-85-87-89-92-93-95
17-07-2011 73429 09265 18-07-2011 03-06-07-07-11-19-20-20-34-35-40-46-46-47-49-57-58-61-61-62-62-65-67-68-80-89-89
18-04-2011 13729 58731 19-04-2011 03-03-05-11-19-22-23-27-31-38-38-49-50-53-55-59-68-68-77-77-80-83-87-92-93-94-97
14-10-2010 00429 23365 15-10-2010 00-04-04-08-15-19-30-41-52-52-53-53-54-56-62-64-65-68-70-74-75-77-79-84-86-94-94
31-08-2010 30029 91206 01-09-2010 04-06-17-25-32-34-37-38-39-46-51-51-55-56-63-68-70-76-76-78-79-79-80-80-85-88-98
10-12-2009 14429 34023 11-12-2009 03-10-15-23-26-27-30-31-32-36-39-43-43-48-54-62-64-64-73-80-81-81-82-84-90-96-99
08-07-2009 73429 67315 09-07-2009 04-10-11-12-15-20-21-22-31-34-37-39-42-44-45-49-50-53-53-54-64-75-84-86-92-96-99
25-05-2009 91529 62222 26-05-2009 08-08-09-10-12-22-23-25-27-32-33-36-39-47-48-54-59-62-66-69-78-82-85-91-93-95-96
30-08-2008 17629 50483 31-08-2008 03-03-05-07-11-13-16-22-24-30-32-43-45-46-47-48-56-59-62-73-77-83-84-86-93-98-98
26-07-2008 77529 22585 27-07-2008 01-03-04-06-12-15-15-18-20-27-32-38-39-39-55-56-58-62-64-73-73-76-82-83-85-91-92
14-05-2008 30329 38970 15-05-2008 01-01-03-08-12-14-16-18-19-22-26-32-34-55-56-57-60-60-67-68-70-75-79-87-92-94-97
19-05-2007 63029 85164 20-05-2007 00-04-06-09-15-16-18-21-39-43-44-51-51-59-61-64-64-66-68-74-76-80-86-93-94-94-98
20-04-2007 10329 17647 21-04-2007 05-07-16-23-25-26-30-32-36-36-44-47-47-53-54-57-58-61-61-71-74-77-90-93-94-96-98
10-07-2006 18829 55332 11-07-2006 04-05-08-18-31-32-32-35-39-42-44-53-54-56-61-62-66-68-68-70-73-73-74-75-76-84-98
28-06-2006 25029 84695 29-06-2006 00-01-01-02-08-12-13-15-24-30-35-45-52-57-57-59-63-65-68-69-74-80-86-87-90-95-97
23-06-2006 85429 83410 24-06-2006 10-14-21-21-24-27-29-30-34-35-41-44-48-49-51-52-53-56-67-70-71-76-83-85-88-91-97
11-03-2006 68629 06903 12-03-2006 02-03-06-10-10-13-14-18-19-20-22-25-25-29-30-35-36-48-53-55-65-69-69-76-82-92-97
09-05-2005 24829 25355 10-05-2005 05-08-12-14-19-24-28-30-32-36-38-49-50-55-59-66-68-70-72-73-78-86-89-90-93-99-99
02-01-2005 65629 36268 03-01-2005 02-02-06-10-11-13-15-17-25-32-38-39-41-42-44-58-62-63-66-67-68-69-78-88-88-92-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 29 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 29 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 29 thì hôm sau về con gì? Đề về 29 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 29 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 29 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 29 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 29 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 29 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc29, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 29 hoặc đề 29.

Khi đề về 29 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 29 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 29 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 29 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 29 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 29 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 29 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 29 người chơi chỉ cần lấy 2 + 9 = 29 như thế sẽ ra được số 29 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 29.

Khi mơ về số đề 29 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 29 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 29 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 29 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 29 đó. Đừng bỏ lỡ con số 29 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 29 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 29 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 29 – 59

Khi mơ thấy con số 29 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 29 bằng vàng là: 29 – 99

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 29 thì hãy đánh số đề con 29, 99 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 29 thì đánh con số 29, 39 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 29 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 69 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 29 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 29 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 29 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 29 đánh con gì?

Đề về 29 mà đi kèm con lô 19 thì hôm sau bạn cứ cặp con 29, 69 mà đánh

Nếu đề 29 mà đi cùng kép 99 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 99, 89 về cùng nhau

Lô 29 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 95, 99 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 29 về cùng lô tô con 98, chốt ngay bạch thủ 97

Đề 29 mà về cùng lô 99, ngày mai nổ con 79 chắc chắn, nếu 99 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 99, 59

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 29 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.