Đề về 30 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 30

Bộ số Bộ số Bộ số
71 - 4 Lần 73 - 3 Lần 15 - 2 Lần
19 - 2 Lần 93 - 2 Lần 95 - 2 Lần
28 - 2 Lần 82 - 2 Lần 17 - 2 Lần
69 - 2 Lần 29 - 2 Lần 34 - 2 Lần
65 - 2 Lần 08 - 1 Lần 00 - 1 Lần
50 - 1 Lần 58 - 1 Lần 09 - 1 Lần
24 - 1 Lần 44 - 1 Lần 41 - 1 Lần
25 - 1 Lần 26 - 1 Lần 96 - 1 Lần
59 - 1 Lần 85 - 1 Lần 92 - 1 Lần
88 - 1 Lần 01 - 1 Lần 77 - 1 Lần
87 - 1 Lần 36 - 1 Lần 68 - 1 Lần
98 - 1 Lần 52 - 1 Lần 86 - 1 Lần
38 - 1 Lần 63 - 1 Lần 03 - 1 Lần
54 - 1 Lần 43 - 1 Lần 70 - 1 Lần
55 - 1 Lần 07 - 1 Lần 40 - 1 Lần
48 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 30

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 11 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 30

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-03-2023 83230 66228 28-03-2023 01-02-04-17-20-22-26-28-30-32-37-38-43-44-52-66-67-68-74-78-81-81-82-91-92-99-99
19-12-2022 90230 40448 20-12-2022 00-03-05-07-12-13-15-21-28-29-34-36-38-45-48-52-56-60-60-73-73-74-78-83-86-91-99
08-11-2022 66130 57765 09-11-2022 05-07-09-17-21-21-23-23-30-34-42-42-45-51-56-59-60-65-65-66-70-78-78-85-88-90-90
19-01-2022 76930 71085 20-01-2022 00-02-08-16-25-25-27-28-38-41-41-41-43-48-49-54-56-64-67-71-73-82-84-85-87-90-97
04-01-2022 46330 10619 05-01-2022 05-19-25-28-30-37-39-41-41-50-56-59-60-61-65-68-69-70-71-75-84-87-87-88-88-92-92
18-12-2021 70830 07173 19-12-2021 04-07-09-14-19-20-23-25-25-29-35-42-45-45-49-63-66-69-69-70-70-73-78-87-89-89-93
13-11-2021 55230 53940 14-11-2021 00-01-01-03-12-13-14-16-16-20-23-27-28-31-34-35-37-40-40-41-50-57-69-76-90-92-99
17-09-2021 35330 93901 18-09-2021 01-02-03-06-10-14-17-36-39-43-44-45-47-47-49-51-52-59-65-65-67-71-74-78-83-83-89
04-06-2021 60930 10263 05-06-2021 01-02-04-07-11-12-12-13-30-33-36-37-38-41-44-44-45-55-60-63-64-65-77-82-89-89-92
20-02-2021 70030 57607 21-02-2021 05-07-08-08-10-13-16-19-20-20-24-27-40-40-49-49-50-69-69-72-77-78-82-88-94-95-98
18-11-2020 88630 17017 19-11-2020 04-05-05-07-16-17-20-34-35-37-41-58-58-62-63-64-67-73-76-86-88-91-92-95-96-97-98
16-11-2020 41130 82093 17-11-2020 05-10-18-22-25-26-26-26-27-29-29-32-35-46-50-54-62-64-69-75-77-78-85-86-86-93-99
15-09-2020 23030 89582 16-09-2020 11-12-19-20-21-29-32-33-33-40-40-43-51-52-54-59-61-74-82-83-86-87-88-92-93-94-97
19-06-2020 04630 18969 20-06-2020 13-17-18-28-31-37-42-45-54-58-58-59-60-64-69-72-76-78-79-80-80-84-84-89-90-98-99
10-06-2020 63530 76634 11-06-2020 00-04-07-07-10-18-19-30-31-32-34-34-35-35-37-40-41-43-45-59-59-66-68-83-90-91-97
01-02-2020 72130 79434 02-02-2020 05-10-10-11-16-18-18-21-30-34-38-38-40-40-50-53-58-63-66-72-73-81-89-92-92-92-96
06-12-2019 82830 60238 07-12-2019 04-06-09-16-16-21-21-28-28-29-36-38-40-41-46-56-56-61-68-68-72-73-78-82-92-99-99
15-10-2019 45930 83641 16-10-2019 02-05-05-06-07-08-12-15-16-16-25-29-29-41-41-45-54-55-61-63-65-73-76-81-90-94-97
07-05-2019 74530 36128 08-05-2019 03-10-11-13-15-16-24-25-28-30-36-38-52-59-59-64-67-68-68-73-81-81-87-88-89-90-98
26-12-2018 73330 24529 27-12-2018 05-14-15-15-19-21-26-27-27-29-32-33-34-37-42-46-48-49-56-58-68-79-83-83-86-90-93
29-09-2018 08030 68455 30-09-2018 02-07-08-13-14-19-25-29-29-30-35-36-42-47-53-55-56-60-67-67-70-72-72-75-80-97-99
03-07-2018 09530 31995 04-07-2018 02-06-06-14-16-16-19-20-20-35-39-46-47-53-55-55-59-62-62-63-71-77-82-82-92-95-98
22-05-2018 81330 37544 23-05-2018 03-16-17-22-24-24-33-40-42-44-49-51-61-66-67-71-72-72-73-76-77-82-83-87-91-94-99
27-04-2018 10230 39786 28-04-2018 00-10-13-27-29-31-33-34-36-36-47-49-51-54-60-61-63-66-71-75-77-80-86-86-87-93-98
10-03-2018 03830 35229 11-03-2018 00-04-10-16-22-23-29-30-32-36-42-43-47-49-49-58-70-73-73-86-88-95-95-96-97-99-99
08-09-2017 00730 41715 09-09-2017 06-09-15-19-22-22-24-27-31-32-33-37-41-43-53-53-62-63-63-67-68-72-74-83-87-89-97
29-07-2017 66230 55570 30-07-2017 03-15-16-17-20-21-25-26-28-28-40-43-56-56-56-66-67-68-70-70-81-82-88-94-96-98-98
01-06-2017 98130 81736 02-06-2017 00-01-08-14-15-21-36-37-37-39-40-41-46-50-53-53-58-66-70-75-77-87-87-88-89-93-94
11-11-2016 72030 92452 12-11-2016 02-04-05-14-17-17-19-23-25-30-32-34-35-39-40-41-42-45-47-48-48-52-54-83-84-92-97
30-06-2016 08930 48487 01-07-2016 00-02-03-04-11-12-17-22-23-23-23-30-31-33-43-46-49-52-54-59-71-73-78-80-87-90-90
21-03-2016 59430 66350 22-03-2016 05-08-10-11-27-31-32-35-37-38-40-44-45-50-52-59-62-74-76-80-81-81-82-86-94-97-98
21-10-2015 93930 61669 22-10-2015 04-05-10-12-12-17-18-22-22-25-29-36-38-38-48-50-53-61-63-64-67-69-72-75-80-85-96
05-08-2015 54930 68373 06-08-2015 00-01-11-12-12-17-22-24-26-31-42-43-56-57-64-66-67-67-72-73-73-78-87-88-89-93-97
08-10-2014 92630 66759 09-10-2014 08-18-20-22-24-31-32-47-50-50-59-59-60-64-66-71-72-76-77-81-81-84-85-85-91-95-99
19-05-2014 44730 65500 20-05-2014 00-00-00-09-10-15-16-19-20-21-34-41-41-50-51-52-52-54-57-57-62-74-78-81-81-88-99
11-03-2014 23630 67195 12-03-2014 03-04-07-08-08-10-18-18-23-25-27-30-34-52-54-58-58-59-64-71-73-78-79-88-92-94-95
12-12-2013 22230 65877 13-12-2013 03-11-18-20-20-23-24-31-32-34-40-40-44-45-45-45-52-56-59-59-63-66-77-81-81-94-99
25-04-2013 47030 30101 26-04-2013 00-01-07-19-22-25-27-28-34-36-38-42-43-44-47-61-61-64-68-73-75-76-77-79-95-97-98
31-07-2012 57830 60324 01-08-2012 02-05-06-09-13-15-18-20-24-24-32-34-38-39-39-41-46-49-49-60-69-73-75-86-88-92-99
13-07-2011 05730 14996 14-07-2011 06-13-15-17-17-18-22-30-37-39-43-47-52-57-58-59-63-70-70-89-91-96-97-97-98-98-99
07-05-2011 08030 08493 08-05-2011 02-11-14-15-16-19-27-34-44-45-50-51-56-57-62-67-67-68-72-72-74-77-77-80-93-93-96
02-05-2011 76630 43819 03-05-2011 03-03-08-11-13-14-19-25-27-28-28-50-53-56-62-66-67-71-73-73-84-85-89-92-95-96-98
15-01-2011 77030 01543 16-01-2011 01-04-12-15-22-34-34-42-43-44-45-47-49-50-55-57-60-67-73-73-78-78-85-92-94-94-95
06-12-2010 31030 26215 07-12-2010 00-03-04-05-05-08-10-15-19-22-30-31-35-36-37-37-39-39-54-63-65-65-67-67-70-91-94
27-05-2010 44930 14388 28-05-2010 06-06-08-10-15-17-19-23-24-25-28-30-30-31-35-36-38-42-52-54-59-76-79-79-87-88-91
21-04-2010 31530 49117 22-04-2010 04-10-11-12-13-17-19-22-22-26-27-27-34-43-53-57-58-59-61-62-69-70-73-84-89-91-92
05-02-2010 75330 46065 06-02-2010 03-07-09-12-22-29-33-33-34-34-38-43-48-51-53-55-58-61-63-65-69-76-82-95-97-97-98
30-01-2010 98330 79354 31-01-2010 08-10-11-11-14-15-16-24-35-37-38-44-49-51-54-56-60-62-63-69-70-70-73-75-78-89-99
11-11-2009 40830 42871 12-11-2009 09-14-15-27-28-29-31-34-38-39-40-54-56-59-64-66-71-74-74-75-75-79-79-81-89-97-99
22-12-2008 95330 29871 23-12-2008 02-03-05-09-09-10-12-20-23-25-29-36-49-50-50-50-54-54-56-70-71-73-82-84-86-94-95
13-12-2008 66130 85903 14-12-2008 03-03-04-07-13-14-15-15-17-20-20-21-23-35-40-42-43-53-55-55-63-72-74-79-84-88-98
26-06-2008 12630 82682 27-06-2008 00-07-08-13-23-25-38-39-41-44-46-47-47-54-54-59-61-62-64-65-67-73-75-82-90-91-98
18-01-2008 47630 39798 19-01-2008 02-06-07-08-09-19-30-36-42-48-52-54-61-63-66-67-70-71-74-74-76-76-79-80-91-96-98
27-11-2007 45130 42509 28-11-2007 01-05-09-15-15-17-19-20-21-28-30-34-39-47-48-61-64-65-73-74-81-83-85-85-94-96-97
23-04-2007 54330 47271 24-04-2007 01-08-26-32-32-33-39-41-45-49-50-53-55-65-66-71-72-74-75-82-82-84-92-93-96-97-98
19-09-2006 64130 00173 20-09-2006 00-04-04-09-13-39-40-45-46-47-49-49-50-51-51-63-63-67-71-73-73-73-76-84-85-87-93
30-03-2006 87530 77592 31-03-2006 02-14-17-22-31-32-38-45-45-48-51-51-52-52-53-58-62-68-72-72-76-82-91-91-92-93-97
20-03-2006 84630 04008 21-03-2006 03-06-08-10-28-33-36-38-39-58-63-64-66-67-69-73-75-78-79-84-89-89-91-94-94-95-99
15-02-2006 58730 00426 16-02-2006 08-17-22-22-26-26-32-42-51-53-54-58-59-60-64-65-72-73-77-79-80-81-82-85-96-96-98
19-11-2005 10230 22003 20-11-2005 03-03-03-07-15-16-18-29-30-32-34-41-49-51-56-58-59-60-61-61-62-64-72-75-80-85-86
14-06-2005 07230 72458 15-06-2005 02-05-15-16-18-22-24-25-25-43-44-46-47-47-53-58-63-69-80-83-89-92-92-95-96-97-98
01-04-2005 64930 42868 02-04-2005 03-21-22-23-24-28-31-37-41-41-50-54-58-59-59-64-68-71-72-75-75-75-75-81-93-93-93
16-03-2005 65930 32625 17-03-2005 00-03-04-06-10-16-19-20-25-29-39-41-43-47-49-51-54-58-65-66-66-77-90-91-92-98-98
10-01-2005 65730 05771 11-01-2005 04-10-20-22-29-32-33-38-42-46-49-50-52-54-56-57-70-71-72-74-74-79-80-89-91-96-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 30 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 30 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 30 thì hôm sau về con gì? Đề về 30 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 30 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 30 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 30 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 30 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 30 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc30, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 30 hoặc đề 30.

Khi đề về 30 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 30 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 30 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 30 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 0 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 0 sẽ gồm những con số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 30 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 30 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 30 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 30 người chơi chỉ cần lấy 3 + 0 = 30 như thế sẽ ra được số 30 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 30.

Khi mơ về số đề 30 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 30 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 30 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 30 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 30 đó. Đừng bỏ lỡ con số 30 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 30 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 30 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 30 – 09

Khi mơ thấy con số 30 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 30 bằng vàng là: 35 – 06

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 30 thì hãy đánh số đề con 31, 10 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 30 thì đánh con số 38, 03 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 30 đuổi theo mình thì quất ngay con số 39, 60 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 30 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 30 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 30 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 30 đánh con gì?

Đề về 30 mà đi kèm con lô 13 thì hôm sau bạn cứ cặp con 30, 90 mà đánh

Nếu đề 30 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 39, 50 về cùng nhau

Lô 30 mà xuất hiện cùng đề 36, đừng nên bỏ qua con 38, 70 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 30 về cùng lô tô con 37, chốt ngay bạch thủ 60

Đề 30 mà về cùng lô 00, ngày mai nổ con 30 chắc chắn, nếu 00 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 39, 50

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 30 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.