Đề về 31 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 15 - 3 Lần 66 - 3 Lần
75 - 2 Lần 35 - 2 Lần 78 - 2 Lần
17 - 2 Lần 31 - 2 Lần 06 - 1 Lần
27 - 1 Lần 44 - 1 Lần 04 - 1 Lần
45 - 1 Lần 41 - 1 Lần 00 - 1 Lần
81 - 1 Lần 19 - 1 Lần 28 - 1 Lần
22 - 1 Lần 82 - 1 Lần 23 - 1 Lần
67 - 1 Lần 91 - 1 Lần 16 - 1 Lần
85 - 1 Lần 57 - 1 Lần 90 - 1 Lần
39 - 1 Lần 80 - 1 Lần 73 - 1 Lần
32 - 1 Lần 64 - 1 Lần 01 - 1 Lần
38 - 1 Lần 47 - 1 Lần 09 - 1 Lần
34 - 1 Lần 33 - 1 Lần 53 - 1 Lần
36 - 1 Lần 77 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 11 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 2 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 31

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-07-2023 45631 67115 12-07-2023 04-10-12-15-16-23-24-24-32-44-47-55-57-61-61-64-64-64-65-69-71-73-85-86-95-95-97
16-05-2023 19031 67949 17-05-2023 00-00-12-13-13-18-24-26-28-28-30-36-38-39-41-41-42-44-49-49-52-53-54-72-76-79-93
26-02-2022 07631 70968 27-02-2022 04-14-15-17-17-17-19-48-50-53-54-59-61-68-68-68-69-72-75-75-79-83-84-84-87-93-96
16-01-2022 55431 88041 17-01-2022 05-08-09-17-21-22-30-31-38-39-39-41-44-52-57-64-64-65-70-75-77-79-89-96-98-98-99
07-12-2021 63631 29115 08-12-2021 00-03-12-15-17-19-23-27-44-48-49-52-53-58-62-62-64-67-80-81-85-87-92-95-96-96-99
21-01-2021 21331 09264 22-01-2021 02-15-23-26-38-40-49-49-50-51-57-61-63-64-66-66-67-71-74-75-79-81-81-82-86-95-99
28-09-2020 96331 59323 29-09-2020 00-10-11-12-19-21-23-28-33-36-39-42-42-48-60-68-72-80-81-83-89-91-93-94-97-97-98
27-07-2020 38931 91382 28-07-2020 05-07-07-11-16-23-28-31-32-33-34-45-51-51-52-53-57-57-59-70-78-82-82-92-92-98-99
26-11-2019 16031 34257 27-11-2019 06-06-07-07-07-16-19-22-22-23-24-25-25-26-26-40-42-46-49-57-58-59-63-73-79-79-89
13-01-2019 38231 51545 14-01-2019 02-03-04-04-16-20-21-25-28-34-39-43-45-49-51-56-59-64-67-73-74-81-84-92-93-95-99
27-07-2018 69031 20833 28-07-2018 02-05-11-17-23-24-33-41-47-57-57-59-62-64-64-66-67-67-71-72-73-78-78-81-84-86-94
02-01-2018 84631 11717 03-01-2018 04-05-08-17-18-22-23-28-29-50-56-56-57-60-60-62-64-72-74-74-78-81-88-89-89-96-99
16-12-2017 71531 35048 17-12-2017 01-07-11-15-31-34-36-37-40-42-45-48-48-48-50-54-62-62-69-76-80-90-94-94-95-96-97
19-10-2017 59331 65732 20-10-2017 10-12-13-15-18-19-25-27-31-32-37-38-49-51-58-59-59-64-65-66-67-67-69-71-74-89-91
02-09-2017 05731 95371 03-09-2017 00-03-10-10-11-14-16-19-22-22-25-28-31-31-39-40-44-46-47-58-65-71-76-98-98-99-99
15-08-2017 07631 28985 16-08-2017 01-09-10-14-25-27-27-38-42-43-49-52-56-57-59-61-67-73-73-74-76-79-85-86-86-92-95
13-07-2017 07831 79866 14-07-2017 03-12-16-28-29-33-35-35-36-40-43-54-60-65-66-67-70-72-72-75-79-83-87-90-91-97-99
30-05-2017 59431 32266 31-05-2017 01-05-06-08-18-29-29-32-38-42-42-48-49-50-54-54-62-66-66-79-82-82-84-87-90-92-93
20-05-2017 43031 99377 21-05-2017 02-05-06-15-22-24-27-31-34-38-39-44-48-58-63-63-66-66-69-75-77-77-81-84-84-89-99
27-10-2016 89231 33073 28-10-2016 02-03-13-13-14-26-33-37-38-41-42-43-44-56-57-61-65-68-72-73-73-77-78-80-89-91-91
06-09-2016 47831 19416 07-09-2016 03-04-06-09-12-12-16-18-20-21-23-27-28-40-42-42-57-70-72-73-76-83-85-95-95-96-98
29-04-2016 65431 25434 30-04-2016 01-15-21-27-29-32-32-33-34-34-35-36-42-43-49-55-71-76-77-80-85-85-93-93-97-98-98
20-11-2015 63131 12809 21-11-2015 03-05-06-09-15-16-26-32-36-38-42-56-57-60-62-65-68-74-78-78-79-81-88-89-90-93-96
19-11-2015 62931 63131 20-11-2015 04-05-10-11-11-12-13-13-20-25-28-29-31-33-38-45-50-51-58-63-67-69-75-89-93-96-99
15-11-2015 62831 58915 16-11-2015 06-12-15-16-17-22-24-26-30-33-40-53-55-60-68-70-71-82-83-83-89-89-94-95-95-95-97
20-09-2015 40031 08304 21-09-2015 04-04-05-15-17-17-21-22-24-26-26-27-47-48-50-53-55-55-55-63-70-72-74-81-89-89-98
17-08-2015 68631 65322 18-08-2015 00-01-01-03-05-06-09-16-21-22-22-30-35-41-42-46-46-48-49-50-55-65-66-77-84-85-86
08-08-2015 21531 57536 09-08-2015 00-04-05-07-08-10-14-15-23-24-25-26-26-33-35-36-38-52-70-78-79-82-86-86-89-93-96
14-06-2015 25731 86948 15-06-2015 04-14-16-25-26-26-29-30-33-34-41-47-48-50-50-51-57-66-67-71-80-86-87-90-93-94-95
01-05-2015 46431 92947 02-05-2015 00-04-10-10-11-27-32-41-41-43-45-45-47-49-50-51-54-59-65-67-71-76-77-78-78-85-89
21-01-2015 54831 24290 22-01-2015 14-16-17-17-17-24-32-38-42-59-60-60-65-69-71-74-75-75-86-86-89-89-90-91-91-94-99
29-06-2014 63731 86444 30-06-2014 01-02-03-13-17-24-26-27-28-31-32-32-32-35-37-42-44-51-64-69-72-73-73-74-86-89-99
17-11-2012 77131 60548 18-11-2012 00-07-08-27-27-28-29-32-32-39-39-45-48-58-67-68-69-70-70-70-72-73-83-86-94-96-96
03-04-2012 27131 59317 04-04-2012 04-04-05-16-17-17-17-25-34-36-38-41-55-56-58-60-68-70-74-80-80-82-83-84-85-92-93
17-02-2012 61931 18175 18-02-2012 01-09-10-18-19-21-25-27-29-31-33-38-52-54-58-66-67-68-70-71-74-75-77-80-88-88-91
17-01-2012 96231 34978 18-01-2012 05-06-08-09-09-10-12-13-16-23-25-44-49-52-54-62-62-62-63-64-78-80-81-81-88-96-99
02-10-2011 25831 05527 03-10-2011 01-03-06-09-09-13-17-25-26-27-30-31-37-42-43-51-51-55-59-63-65-65-66-79-81-97-98
12-08-2011 73231 51066 13-08-2011 01-04-05-06-18-27-29-31-37-47-51-52-52-59-62-65-65-65-66-68-71-71-75-80-86-88-91
28-06-2011 51231 05378 29-06-2011 00-02-05-11-16-16-18-24-30-34-38-45-46-47-51-58-58-58-60-63-68-70-78-85-90-90-99
19-04-2011 58731 05691 20-04-2011 01-04-05-07-12-14-24-25-26-29-38-40-42-42-44-53-55-61-61-68-71-72-80-88-91-95-98
18-11-2010 36931 38480 19-11-2010 12-29-33-34-36-38-39-40-43-46-48-52-54-64-67-70-72-78-78-78-80-80-82-84-87-89-99
17-11-2010 68531 36931 18-11-2010 00-05-05-06-10-19-21-27-30-31-32-42-52-57-61-65-71-72-73-74-75-78-80-86-92-93-96
28-10-2010 35931 45739 29-10-2010 03-04-05-08-09-10-20-30-39-40-41-44-44-45-62-71-79-85-85-87-88-92-93-95-97-97-98
04-05-2010 27931 49835 05-05-2010 02-09-09-13-15-15-16-22-23-24-25-28-34-35-37-38-40-43-50-62-65-68-74-87-95-96-99
18-08-2009 61131 83467 19-08-2009 00-05-06-06-10-11-15-17-19-21-22-29-29-33-34-43-43-48-48-50-65-67-71-74-83-87-90
01-06-2009 58731 87228 02-06-2009 09-16-17-25-26-28-31-32-48-48-50-54-64-67-68-70-71-76-77-80-82-87-88-92-93-95-98
24-11-2008 57531 04019 25-11-2008 03-05-09-12-16-19-20-26-45-53-54-55-57-57-60-66-66-78-79-79-82-83-85-87-91-91-92
03-11-2008 54231 79381 04-11-2008 09-11-17-18-24-26-35-40-40-46-46-50-50-56-58-60-62-66-73-79-81-84-86-87-92-96-98
24-02-2008 92131 75406 25-02-2008 01-04-06-07-11-16-20-24-27-28-30-35-52-54-58-58-59-62-70-73-75-75-80-80-87-88-99
25-01-2008 20031 44538 26-01-2008 04-07-08-13-22-27-38-49-58-59-62-63-64-64-65-66-66-69-74-74-76-80-91-94-94-96-96
05-02-2007 40131 44875 06-02-2007 06-08-10-12-15-24-25-29-30-39-46-46-47-57-57-60-65-68-72-75-76-83-84-85-86-91-93
21-11-2006 36231 97735 22-11-2006 02-07-13-22-27-34-35-37-38-42-43-43-43-44-51-54-57-58-59-62-63-67-86-87-93-96-99
16-10-2006 13131 57300 17-10-2006 00-02-03-10-16-29-30-31-33-37-37-39-39-40-44-44-45-46-58-71-73-76-79-83-87-89-99
29-07-2006 32031 77153 30-07-2006 02-05-05-07-10-12-19-19-20-20-29-41-43-46-51-53-57-58-59-60-65-67-70-81-87-93-98
18-03-2005 29231 80701 19-03-2005 01-03-04-05-07-09-11-15-18-27-28-39-39-49-52-56-59-64-65-71-77-77-86-96-98-98-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 31 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 31 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 31 thì hôm sau về con gì? Đề về 31 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 31 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 31 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 31 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 31 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 31 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc31, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 31 hoặc đề 31.

Khi đề về 31 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 31 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 31 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 31 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 31 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 31 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 31 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 31 người chơi chỉ cần lấy 3 + 1 = 31 như thế sẽ ra được số 31 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 31.

Khi mơ về số đề 31 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 31 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 31 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 31 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 31 đó. Đừng bỏ lỡ con số 31 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 31 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 31 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 31 – 19

Khi mơ thấy con số 31 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 31 bằng vàng là: 35 – 16

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 31 thì hãy đánh số đề con 31, 11 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 31 thì đánh con số 38, 13 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 31 đuổi theo mình thì quất ngay con số 39, 61 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 31 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 31 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 31 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 31 đánh con gì

Đề về 31 mà đi kèm con lô 13 thì hôm sau bạn cứ cặp con 31, 91 mà đánh

Nếu đề 31 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 39, 51 về cùng nhau

Lô 31 mà xuất hiện cùng đề 36, đừng nên bỏ qua con 38, 71 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 31 về cùng lô tô con 37, chốt ngay bạch thủ 61

Đề 31 mà về cùng lô 10, ngày mai nổ con 31 chắc chắn, nếu 10 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 39, 51

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 31 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.