Đề về 32 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 32

Bộ số Bộ số Bộ số
36 - 3 Lần 29 - 2 Lần 60 - 2 Lần
67 - 2 Lần 30 - 2 Lần 10 - 2 Lần
22 - 2 Lần 91 - 2 Lần 44 - 2 Lần
45 - 2 Lần 32 - 2 Lần 57 - 2 Lần
73 - 2 Lần 02 - 1 Lần 82 - 1 Lần
64 - 1 Lần 72 - 1 Lần 51 - 1 Lần
61 - 1 Lần 34 - 1 Lần 42 - 1 Lần
99 - 1 Lần 11 - 1 Lần 43 - 1 Lần
25 - 1 Lần 76 - 1 Lần 71 - 1 Lần
65 - 1 Lần 52 - 1 Lần 90 - 1 Lần
40 - 1 Lần 38 - 1 Lần 85 - 1 Lần
48 - 1 Lần 23 - 1 Lần 95 - 1 Lần
68 - 1 Lần 80 - 1 Lần 58 - 1 Lần
35 - 1 Lần 55 - 1 Lần 03 - 1 Lần
86 - 1 Lần 49 - 1 Lần 39 - 1 Lần
47 - 1 Lần 88 - 1 Lần 53 - 1 Lần
79 - 1 Lần 70 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 32

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-08-2022 24832 28670 25-08-2022 00-01-05-12-18-29-33-35-35-37-39-42-42-44-52-60-64-67-70-74-74-74-81-83-85-87-96
04-06-2022 60832 05479 05-06-2022 05-07-08-25-27-31-32-32-32-38-46-48-50-53-55-65-66-67-72-79-80-82-88-91-92-95-97
24-01-2022 97132 20653 25-01-2022 00-05-15-20-21-23-24-31-33-36-38-38-44-50-52-53-58-59-66-67-68-76-89-89-97-98-99
16-12-2021 43032 73157 17-12-2021 00-02-04-04-05-07-19-23-30-30-37-39-39-42-43-44-44-46-56-57-70-76-81-85-88-93-99
03-01-2021 43132 42988 04-01-2021 09-09-12-14-14-14-16-21-26-27-34-39-43-46-51-63-71-71-75-79-80-80-88-88-95-95-97
06-06-2020 18932 88039 07-06-2020 03-08-18-19-19-21-21-27-28-28-32-38-39-42-45-48-50-54-55-61-64-66-74-76-83-91-94
02-05-2020 82632 08247 03-05-2020 07-08-09-14-15-16-18-28-39-42-47-54-55-57-57-63-68-71-73-74-80-84-85-86-88-89-90
13-02-2020 54232 51855 14-02-2020 02-04-05-05-12-21-25-33-34-41-44-55-62-63-68-69-69-70-74-83-83-88-88-89-90-92-99
28-11-2019 23232 40803 29-11-2019 01-03-03-05-13-22-25-31-34-35-37-38-38-42-45-47-48-48-52-65-65-66-78-78-81-87-96
04-08-2019 63132 60091 05-08-2019 07-12-25-33-35-36-44-44-45-46-49-51-57-68-72-76-81-87-89-89-91-91-91-92-93-94-95
20-06-2019 25132 69886 21-06-2019 00-04-07-09-11-18-26-28-28-33-34-37-40-40-46-47-48-54-57-58-58-82-86-90-91-91-93
17-05-2019 10532 92849 18-05-2019 05-09-16-19-21-34-36-40-49-49-51-52-54-57-58-59-61-66-67-69-73-73-77-82-84-91-99
24-02-2019 55232 37168 25-02-2019 01-04-05-08-10-13-14-19-22-23-29-36-38-45-50-50-53-56-57-65-67-68-79-81-86-91-99
15-02-2019 65132 57480 16-02-2019 00-08-12-16-17-19-25-26-27-29-30-47-49-49-50-51-52-52-55-58-68-73-75-76-77-80-80
03-11-2018 14832 15844 04-11-2018 02-02-05-12-12-14-21-25-32-35-36-37-40-44-50-50-57-61-70-74-83-86-87-87-92-92-94
21-10-2018 15132 81258 22-10-2018 05-09-10-12-12-15-16-17-21-21-24-24-25-32-48-58-59-62-66-75-79-82-85-87-92-93-96
08-10-2018 06832 99135 09-10-2018 01-06-06-11-13-16-23-28-30-31-33-35-35-42-45-48-56-62-73-76-76-83-86-94-95-99-99
20-10-2017 65732 75095 21-10-2017 02-17-18-18-24-27-27-28-38-39-43-45-47-49-57-60-63-63-75-75-76-77-80-82-87-88-95
24-03-2017 80732 17867 25-03-2017 01-16-20-24-26-26-27-33-34-35-40-40-52-59-61-64-66-67-70-76-88-89-89-92-94-96-99
20-02-2017 48532 79548 21-02-2017 01-13-15-16-21-23-24-37-39-40-42-44-45-48-48-54-55-57-65-66-78-80-81-82-85-87-99
19-02-2017 13332 48532 20-02-2017 06-12-14-18-21-22-23-25-29-31-32-38-40-42-43-44-46-48-53-61-63-66-68-70-80-81-82
16-01-2017 66332 81223 17-01-2017 03-07-08-11-15-18-18-23-30-30-30-38-41-45-46-49-50-60-70-74-74-79-83-92-93-95-99
09-11-2016 22632 61973 10-11-2016 00-01-04-06-19-23-24-26-30-33-33-34-41-43-46-50-56-57-62-65-71-73-82-83-87-88-89
14-09-2016 96332 11538 15-09-2016 02-06-09-09-10-13-16-20-24-24-26-38-41-48-48-49-52-67-70-70-80-82-83-86-92-93-94
01-04-2016 92332 79373 02-04-2016 00-01-19-19-19-20-21-22-24-24-28-40-44-52-54-58-67-69-71-73-78-90-91-92-94-95-96
15-02-2016 35632 56185 16-02-2016 05-09-09-12-23-27-30-34-38-39-49-52-65-68-70-73-77-80-80-82-84-85-86-88-88-91-94
30-09-2015 77432 71290 01-10-2015 01-04-06-07-07-11-19-19-27-27-34-35-37-44-46-47-49-59-64-71-78-79-84-87-90-95-99
02-06-2015 17132 40740 03-06-2015 01-01-12-21-28-29-30-32-33-37-38-40-40-43-45-55-58-58-61-65-70-78-82-85-85-87-88
21-11-2014 83532 21736 22-11-2014 02-04-05-07-10-15-15-22-22-27-36-37-38-42-42-45-45-51-53-63-68-78-85-87-89-92-94
04-10-2014 41632 14165 05-10-2014 00-01-04-11-13-14-21-23-29-31-32-44-45-48-53-55-59-59-60-62-65-73-75-92-95-99-99
12-09-2014 23832 57052 13-09-2014 02-04-07-11-14-18-24-35-36-42-43-44-47-52-52-58-59-66-69-75-80-80-81-82-84-86-94
01-01-2014 49932 26757 02-01-2014 03-07-08-09-09-11-14-17-22-26-30-38-40-41-52-55-57-58-59-64-69-71-80-83-84-92-97
24-12-2013 88132 94322 25-12-2013 04-12-13-15-17-17-20-21-22-26-28-28-31-38-53-57-57-64-71-74-75-76-80-81-86-92-96
01-12-2013 18932 71176 02-12-2013 19-19-23-23-24-26-29-31-32-34-40-41-48-50-57-61-64-66-68-72-73-75-76-84-85-89-98
14-08-2013 40132 25771 15-08-2013 00-08-11-18-33-43-48-49-52-53-54-55-56-65-65-68-70-71-72-75-76-85-87-88-89-93-98
05-06-2013 86032 87636 06-06-2013 07-16-18-20-27-31-33-34-36-40-43-46-49-50-50-51-54-54-54-62-73-80-85-88-88-89-93
08-04-2013 49432 89411 09-04-2013 03-04-07-11-12-13-15-24-26-35-40-40-43-44-48-49-51-54-55-59-60-62-67-80-83-84-93
29-01-2013 63532 42243 30-01-2013 01-03-04-20-20-24-27-30-38-43-49-51-54-58-62-67-68-68-68-68-71-73-76-83-84-91-97
08-01-2013 90932 48625 09-01-2013 00-02-05-16-23-25-25-28-30-30-35-38-42-44-50-53-54-59-59-60-63-75-82-90-90-93-99
09-09-2012 71932 52499 10-09-2012 03-05-07-13-14-16-19-20-21-26-42-48-49-50-55-56-57-57-58-59-63-64-86-91-93-95-99
08-09-2012 65632 71932 09-09-2012 02-03-05-06-14-15-16-17-22-25-27-28-32-36-37-45-58-63-64-64-67-71-72-73-79-91-98
11-08-2012 07332 24729 12-08-2012 01-06-06-14-19-21-21-23-24-25-25-25-29-29-35-36-39-47-48-55-55-58-65-77-79-89-94
27-11-2011 74832 11334 28-11-2011 07-09-09-17-17-27-32-34-38-45-51-52-55-56-58-64-72-75-79-85-87-88-91-92-93-93-94
01-11-2011 12232 37842 02-11-2011 00-03-06-09-20-23-25-27-34-42-46-55-68-71-73-76-79-81-82-83-90-90-93-97-98-98-99
06-05-2011 64832 08030 07-05-2011 01-02-08-09-10-13-22-24-26-30-30-33-37-38-41-57-60-65-66-69-69-78-79-84-86-89-95
24-12-2010 34032 26845 25-12-2010 04-14-14-16-16-20-25-29-38-42-42-44-45-52-57-65-65-66-67-80-81-81-81-85-88-88-93
20-08-2010 96332 19510 21-08-2010 02-02-09-10-11-12-18-19-24-24-26-36-37-45-53-56-58-68-72-75-80-83-86-92-94-96-98
08-08-2010 10532 08451 09-08-2010 03-05-07-17-18-18-21-22-32-32-33-35-47-51-51-52-55-59-66-68-75-81-83-84-88-88-93
30-07-2010 70732 21261 31-07-2010 03-13-15-24-30-33-34-35-42-43-46-52-52-58-59-61-61-63-72-75-76-78-82-84-87-90-95
06-03-2010 41632 16764 07-03-2010 06-15-15-17-23-24-27-31-31-33-33-35-37-46-49-51-55-59-64-66-68-71-72-75-78-93-96
27-02-2010 25632 11636 28-02-2010 00-07-12-20-31-36-38-42-51-52-60-63-64-68-72-75-83-85-87-87-87-88-88-91-93-94-99
10-02-2010 56732 15172 11-02-2010 06-08-11-11-13-13-16-17-20-25-26-28-31-42-42-42-42-42-46-48-69-72-76-95-95-96-97
02-01-2010 22732 44591 03-01-2010 01-06-12-16-17-19-20-22-22-22-36-37-47-49-57-57-57-57-58-65-69-70-77-89-90-91-97
03-08-2009 87332 61244 04-08-2009 00-01-04-17-18-24-32-40-42-44-44-46-47-48-49-53-59-62-63-66-68-69-81-82-85-87-98
25-07-2009 06732 76545 26-07-2009 03-08-10-20-23-26-28-30-32-45-45-46-46-53-54-56-57-61-70-71-74-77-90-90-90-94-96
19-03-2009 34732 96567 20-03-2009 06-10-11-12-21-23-24-32-34-53-55-58-60-62-63-63-64-67-67-80-81-82-85-88-90-94-96
10-01-2009 42732 61082 11-01-2009 01-01-06-06-09-09-15-18-22-23-27-29-39-39-44-48-49-53-57-62-63-76-80-82-84-97-98
12-12-2008 90532 66130 13-12-2008 01-05-05-07-07-10-20-20-21-26-30-38-43-43-48-53-62-71-74-77-77-78-78-89-89-94-97
27-09-2008 64032 95510 28-09-2008 02-10-13-19-31-37-37-40-41-45-50-56-58-59-61-65-68-68-69-71-72-76-78-78-83-87-98
15-09-2008 58432 73122 16-09-2008 18-21-22-22-24-25-30-32-47-47-49-50-51-52-54-56-63-64-66-68-73-77-77-79-95-97-98
13-05-2008 90732 30329 14-05-2008 01-10-15-16-17-27-28-29-29-33-42-44-49-49-51-58-64-65-66-70-75-79-86-93-94-98-99
26-03-2008 01632 79660 27-03-2008 00-02-02-05-11-12-22-29-31-33-36-37-39-42-46-46-50-60-73-73-74-80-85-90-90-91-99
16-12-2007 36432 45560 17-12-2007 01-05-05-07-23-23-34-44-44-51-51-54-54-60-62-63-63-64-71-72-72-74-75-78-83-86-87
01-03-2007 17232 46102 02-03-2007 01-02-06-06-13-15-20-22-22-25-29-35-41-44-51-57-60-63-63-69-69-79-90-91-91-93-94

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 32 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 32 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 32 thì hôm sau về con gì? Đề về 32 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 32 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 32 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 32 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 32 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 32 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc32, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 32 hoặc đề 32.

Khi đề về 32 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 32 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 32 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 32 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 2 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 32 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 32 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 32 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 32 người chơi chỉ cần lấy 3 + 2 = 32 như thế sẽ ra được số 32 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 32.

Khi mơ về số đề 32 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 32 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 32 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 32 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 32 đó. Đừng bỏ lỡ con số 32 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 32 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 32 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 32 – 29

Khi mơ thấy con số 32 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 32 bằng vàng là: 35 – 26

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 32 thì hãy đánh số đề con 32, 12 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 32 thì đánh con số 38, 23 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 32 đuổi theo mình thì quất ngay con số 39, 62 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 32 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 32 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 32 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 32 đánh con gì?

Đề về 32 mà đi kèm con lô 23 thì hôm sau bạn cứ cặp con 32, 92 mà đánh

Nếu đề 32 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 39, 52 về cùng nhau

Lô 32 mà xuất hiện cùng đề 36, đừng nên bỏ qua con 38, 72 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 32 về cùng lô tô con 37, chốt ngay bạch thủ 62

Đề 32 mà về cùng lô 20, ngày mai nổ con 32 chắc chắn, nếu 20 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 39, 52

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 32 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.