Đề về 33 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 33

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 3 Lần 92 - 3 Lần 14 - 2 Lần
62 - 2 Lần 13 - 2 Lần 56 - 2 Lần
39 - 2 Lần 60 - 2 Lần 91 - 2 Lần
80 - 2 Lần 64 - 2 Lần 20 - 2 Lần
18 - 1 Lần 59 - 1 Lần 01 - 1 Lần
41 - 1 Lần 55 - 1 Lần 78 - 1 Lần
07 - 1 Lần 77 - 1 Lần 89 - 1 Lần
36 - 1 Lần 85 - 1 Lần 27 - 1 Lần
17 - 1 Lần 44 - 1 Lần 24 - 1 Lần
47 - 1 Lần 87 - 1 Lần 33 - 1 Lần
70 - 1 Lần 22 - 1 Lần 34 - 1 Lần
06 - 1 Lần 05 - 1 Lần 94 - 1 Lần
52 - 1 Lần 50 - 1 Lần 63 - 1 Lần
08 - 1 Lần 32 - 1 Lần 45 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 33

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 33

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-07-2023 27433 58062 23-07-2023 08-13-14-18-21-29-30-37-42-42-42-44-46-47-47-60-61-62-64-69-69-71-87-89-93-94-95
03-04-2023 52333 75345 04-04-2023 01-04-15-21-24-24-24-33-34-38-44-45-45-50-50-59-59-76-80-82-83-84-88-88-90-93-96
30-12-2021 62033 24147 31-12-2021 00-00-07-11-25-26-30-37-43-47-47-48-64-65-66-69-69-74-75-80-88-90-91-92-92-97-98
19-07-2021 47133 23036 20-07-2021 00-02-17-18-22-22-36-37-38-42-45-50-52-55-56-62-68-71-72-73-78-80-81-81-81-82-99
27-04-2021 49333 91213 28-04-2021 00-04-05-08-13-15-17-19-23-30-43-45-49-50-59-60-60-64-67-71-71-78-82-83-86-96-98
18-03-2021 37733 55324 19-03-2021 00-05-05-06-08-08-08-14-18-20-24-24-26-30-32-43-45-48-50-51-78-78-85-89-93-93-99
07-03-2021 38433 20859 08-03-2021 09-09-12-14-15-17-17-31-36-38-43-44-44-46-47-50-59-59-65-67-75-75-80-84-88-89-92
10-12-2019 99233 45585 11-12-2019 00-01-07-10-15-18-20-22-24-38-42-44-47-50-53-54-57-59-61-76-78-78-85-87-97-99-99
03-08-2019 25333 63132 04-08-2019 05-06-10-12-25-29-31-32-32-37-39-41-44-52-52-53-54-64-70-73-75-78-78-81-87-89-94
25-05-2019 45433 90064 26-05-2019 02-07-08-09-09-12-14-14-22-23-25-38-47-54-55-64-68-69-75-77-82-88-88-90-92-92-97
12-02-2019 11333 67091 13-02-2019 02-03-09-09-15-15-19-25-28-35-36-36-41-59-60-61-67-73-76-77-80-83-86-89-91-93-97
26-11-2018 74033 44616 27-11-2018 01-11-15-16-26-39-39-40-42-43-47-53-57-57-58-63-65-66-68-68-71-75-81-86-92-98-99
26-10-2018 78933 13194 27-10-2018 02-13-15-20-25-25-32-43-44-44-49-54-54-55-62-64-64-65-66-66-75-81-81-86-88-93-94
28-07-2018 20833 69492 29-07-2018 01-02-05-17-20-31-33-39-39-41-47-48-57-59-59-61-66-80-82-84-86-88-92-92-92-93-95
18-06-2018 86133 15489 19-06-2018 03-04-05-07-09-27-36-37-39-41-44-47-51-54-55-58-65-66-68-71-80-89-90-90-95-96-99
04-12-2017 60833 82177 05-12-2017 02-04-10-13-17-21-21-26-27-33-49-55-56-61-63-65-68-71-77-77-83-85-87-91-94-96-98
08-08-2017 46433 89716 09-08-2017 00-02-15-16-19-22-36-36-47-50-57-57-59-64-67-68-74-75-76-84-86-89-90-95-98-98-98
27-07-2017 77333 85139 28-07-2017 11-12-14-22-24-35-39-42-45-47-54-54-55-58-58-59-61-66-68-70-73-73-75-77-79-80-93
20-07-2017 11733 20464 21-07-2017 01-12-16-19-28-32-41-44-47-53-53-54-55-56-59-63-64-66-75-76-76-77-88-91-92-95-99
28-03-2017 92233 18516 29-03-2017 04-05-08-09-15-16-27-28-28-39-40-41-42-45-48-53-54-67-68-73-75-77-81-82-82-89-99
20-01-2017 43033 64105 21-01-2017 00-01-05-16-19-20-22-23-27-35-35-40-43-46-51-53-53-58-67-70-72-78-80-81-84-89-90
23-09-2016 21533 29506 24-09-2016 01-04-06-07-13-14-16-16-17-23-30-35-41-41-49-55-59-60-68-71-71-76-77-77-77-85-88
29-02-2016 36733 47739 01-03-2016 01-01-04-04-05-08-11-11-16-26-27-32-38-38-38-39-70-76-76-77-80-80-83-91-91-93-95
06-02-2016 90033 07-02-2016
26-11-2015 60233 61591 27-11-2015 03-08-08-08-22-22-23-23-24-31-36-41-45-49-51-55-59-60-63-64-66-80-84-89-91-95-97
23-09-2015 20433 52117 24-09-2015 10-12-14-17-25-34-35-38-41-46-48-48-50-52-64-64-67-71-71-75-77-80-87-91-91-96-99
18-03-2015 96033 83756 19-03-2015 05-09-12-13-13-16-25-31-31-39-43-50-56-56-60-63-66-73-73-76-76-84-90-92-93-95-95
19-01-2015 78933 64256 20-01-2015 05-10-11-15-19-23-27-31-31-34-38-44-45-49-51-51-55-56-57-67-74-78-90-91-91-94-95
01-07-2014 18133 29160 02-07-2014 02-02-07-11-11-11-15-24-33-34-41-43-43-50-53-59-60-68-68-69-69-75-78-79-81-88-99
01-06-2014 51233 70418 02-06-2014 07-08-09-10-18-20-21-28-30-32-38-41-45-56-56-57-64-67-70-73-74-79-79-81-90-94-95
11-04-2014 95633 85634 12-04-2014 10-12-25-27-27-31-34-35-35-38-42-43-44-47-53-53-56-63-68-68-70-73-78-80-80-88-90
06-02-2014 66933 52114 07-02-2014 07-09-14-15-17-18-23-27-33-34-34-35-47-48-52-56-65-65-66-68-72-73-81-84-87-96-97
07-11-2013 29933 75180 08-11-2013 07-09-18-26-29-32-35-41-46-46-51-61-74-75-76-79-80-81-82-86-87-89-91-92-92-95-99
04-10-2013 43333 25522 05-10-2013 09-11-12-13-14-15-19-22-24-32-34-39-40-49-50-51-53-63-66-69-70-74-82-83-83-87-97
22-07-2013 63833 34713 23-07-2013 01-03-03-03-13-14-16-23-24-24-26-28-36-52-57-65-69-69-70-71-76-77-81-82-84-85-94
10-03-2013 33433 83014 11-03-2013 02-03-03-07-12-14-14-16-17-26-29-30-36-39-40-47-49-51-54-54-56-61-62-81-82-87-88
22-12-2012 00633 49780 23-12-2012 01-01-05-06-07-08-11-14-23-25-27-39-43-50-50-51-53-53-59-63-64-77-80-81-83-92-98
18-08-2012 42933 40708 19-08-2012 04-08-12-15-18-22-27-28-33-44-45-50-57-57-58-58-58-62-63-67-69-70-74-85-89-93-94
16-07-2012 88533 51007 17-07-2012 01-05-07-07-10-17-23-25-28-29-37-39-48-54-54-55-62-62-66-67-78-85-86-90-91-94-96
31-08-2011 20433 94392 01-09-2011 11-11-14-21-24-27-31-32-33-34-37-39-43-48-49-52-52-60-68-70-73-82-83-88-90-92-94
08-04-2011 82033 18970 09-04-2011 00-06-12-17-18-24-28-29-32-36-40-46-47-47-48-48-50-50-65-70-73-81-85-89-95-98-98
05-04-2011 24633 76460 06-04-2011 00-09-11-12-13-13-17-19-32-34-34-39-59-59-60-61-62-73-74-77-80-81-88-91-95-98-99
11-10-2010 32933 99178 12-10-2010 01-07-08-13-17-21-22-26-39-42-46-51-55-72-75-78-78-80-81-81-82-82-83-88-96-97-98
29-05-2010 45333 90063 30-05-2010 08-10-11-11-13-16-16-16-28-32-33-48-52-56-56-63-65-65-72-72-76-84-91-92-92-94-95
01-05-2010 06233 54420 02-05-2010 00-02-03-06-10-17-20-23-24-30-43-46-48-66-67-69-70-70-71-74-77-83-86-88-95-96-96
30-04-2010 58533 06233 01-05-2010 03-04-25-26-26-29-30-33-36-44-47-48-49-51-53-53-59-61-61-64-72-73-77-85-87-90-95
06-06-2009 64633 27150 07-06-2009 00-01-06-06-07-07-14-21-28-32-39-43-44-48-49-49-50-51-65-66-70-71-73-79-79-87-96
03-12-2008 38533 33092 04-12-2008 10-13-23-27-31-34-35-36-45-46-46-49-50-52-53-53-53-55-57-65-76-76-78-83-90-92-93
22-08-2008 72033 09820 23-08-2008 05-08-08-10-16-20-22-24-25-26-27-28-29-29-30-30-52-60-64-70-72-72-73-86-90-90-91
28-04-2008 53633 06562 29-04-2008 00-02-04-06-11-13-13-14-15-18-19-28-30-46-58-61-62-65-74-75-79-80-86-93-96-97-98
24-04-2008 97133 48444 25-04-2008 03-06-10-16-20-29-31-36-43-43-44-52-56-68-68-70-74-76-76-76-80-84-86-88-91-95-98
05-03-2007 32033 92355 06-03-2007 05-08-14-17-20-25-26-31-46-46-46-53-55-55-60-60-62-63-65-69-73-78-89-89-89-90-98
22-05-2006 82533 01641 23-05-2006 03-07-08-14-15-17-21-23-24-31-34-36-41-41-46-50-53-54-55-60-66-67-70-79-93-93-99
11-01-2006 46333 65327 12-01-2006 03-10-19-19-24-27-29-30-41-47-49-59-60-62-65-78-78-81-85-86-87-89-91-92-94-95-99
11-11-2005 77533 85287 12-11-2005 01-04-07-12-15-21-24-39-44-44-49-56-61-66-71-72-75-76-77-78-86-87-88-91-96-99-99
23-04-2005 34133 36852 24-04-2005 02-02-04-13-23-24-25-29-35-36-37-38-42-51-52-57-72-75-85-85-89-89-89-91-93-98-98
04-04-2005 17333 62501 05-04-2005 00-01-01-14-18-22-23-23-29-30-44-49-50-55-56-58-61-63-65-69-74-78-78-82-85-92-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 33 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 33 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 33 thì hôm sau về con gì? Đề về 33 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 33 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng Danhlode.org khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 33 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 33 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 33 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 33 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc33, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 33 hoặc đề 33.

Khi đề về 33 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 33 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 33 hôm sau đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 33 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 33 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 33 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 33 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 33 người chơi chỉ cần lấy 3 + 3 = 33 như thế sẽ ra được số 33 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 33.

Khi mơ về số đề 33 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 33 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 33 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 33 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 33 đó. Đừng bỏ lỡ con số 33 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 33 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 33 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 33 – 39

Khi mơ thấy con số 33 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 33 bằng vàng là: 35 – 36

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 33 thì hãy đánh số đề con 33, 13 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 33 thì đánh con số 38, 33 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 33 đuổi theo mình thì quất ngay con số 39, 63 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 33 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 33 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 33 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 33 đánh con gì?

Đề về 33 mà đi kèm con lô 23 thì hôm sau bạn cứ cặp con 33, 93 mà đánh

Nếu đề 33 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 39, 53 về cùng nhau

Lô 33 mà xuất hiện cùng đề 36, đừng nên bỏ qua con 38, 73 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 33 về cùng lô tô con 37, chốt ngay bạch thủ 63

Đề 33 mà về cùng lô 30, ngày mai nổ con 33 chắc chắn, nếu 30 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 39, 53

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 33 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.