Đề về 34 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 34

Bộ số Bộ số Bộ số
18 - 3 Lần 23 - 3 Lần 39 - 2 Lần
26 - 2 Lần 15 - 2 Lần 75 - 2 Lần
80 - 2 Lần 16 - 2 Lần 98 - 2 Lần
27 - 2 Lần 22 - 2 Lần 94 - 1 Lần
85 - 1 Lần 59 - 1 Lần 93 - 1 Lần
10 - 1 Lần 09 - 1 Lần 68 - 1 Lần
88 - 1 Lần 91 - 1 Lần 55 - 1 Lần
38 - 1 Lần 74 - 1 Lần 48 - 1 Lần
76 - 1 Lần 53 - 1 Lần 79 - 1 Lần
50 - 1 Lần 32 - 1 Lần 60 - 1 Lần
67 - 1 Lần 92 - 1 Lần 11 - 1 Lần
20 - 1 Lần 81 - 1 Lần 14 - 1 Lần
05 - 1 Lần 42 - 1 Lần 63 - 1 Lần
84 - 1 Lần 73 - 1 Lần 07 - 1 Lần
35 - 1 Lần 29 - 1 Lần 03 - 1 Lần
77 - 1 Lần 78 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 34

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 11 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
08-02-2022 96534 35498 09-02-2022 05-08-22-22-22-25-33-37-38-42-47-49-50-51-54-55-56-56-57-60-65-68-77-87-97-97-98
28-09-2021 03234 76477 29-09-2021 03-09-21-21-27-28-32-32-35-38-39-41-50-53-54-54-55-57-63-66-76-77-77-78-80-85-96
23-09-2021 11534 51678 24-09-2021 02-04-06-11-16-18-27-28-37-40-40-42-43-45-45-52-69-72-74-74-78-86-89-90-92-95-96
07-08-2021 49634 38115 08-08-2021 03-07-14-15-16-24-28-29-33-39-41-41-43-51-55-55-63-63-67-80-82-85-85-92-97-98-99
19-07-2020 08834 30629 20-07-2020 05-06-07-12-18-22-27-29-29-32-35-35-36-37-38-41-48-50-51-62-71-72-86-87-89-90-99
11-06-2020 76634 51903 12-06-2020 00-03-03-08-09-22-24-28-33-34-34-39-40-46-46-48-49-54-55-69-70-71-77-80-83-84-97
31-05-2020 83834 62323 01-06-2020 03-08-08-13-13-20-23-27-29-33-43-49-51-52-59-61-61-64-66-68-76-77-78-88-88-91-98
02-02-2020 79434 63107 03-02-2020 00-07-07-09-11-11-11-25-25-30-37-44-49-49-50-57-68-73-78-78-79-85-88-91-97-99-99
29-06-2019 97734 73622 30-06-2019 01-04-14-21-22-23-30-31-34-39-42-42-43-46-48-50-50-67-74-77-77-86-89-94-95-97-99
21-05-2019 04934 31635 22-05-2019 00-00-02-02-02-05-19-35-38-38-39-44-45-47-47-57-64-67-73-77-78-81-85-86-88-94-99
03-04-2019 18934 70084 04-04-2019 00-02-06-09-22-26-27-31-41-45-45-46-60-63-64-69-76-76-79-83-84-85-86-91-96-97-98
18-03-2019 41334 39473 19-03-2019 00-05-06-15-17-23-25-31-32-39-39-47-47-54-58-63-70-71-72-73-80-81-87-89-91-97-97
04-10-2018 26134 04926 05-10-2018 02-08-09-12-26-33-33-34-35-38-41-42-47-47-50-52-57-60-68-69-73-80-81-83-83-87-95
03-11-2017 31134 40627 04-11-2017 02-11-13-13-16-21-27-28-36-43-45-49-50-58-62-71-74-81-81-84-84-89-94-95-95-97-98
24-10-2017 20234 22622 25-10-2017 00-03-05-13-14-14-16-22-23-25-36-37-39-52-53-62-63-68-71-72-80-84-85-85-89-91-93
30-09-2017 99334 52863 01-10-2017 00-01-16-18-19-19-20-22-25-26-31-36-36-38-43-43-44-47-48-63-68-74-83-90-90-94-94
13-01-2017 96334 27739 14-01-2017 00-02-07-07-09-24-29-38-39-40-40-44-47-49-55-56-57-67-73-80-82-83-84-91-93-95-96
10-12-2016 67134 94423 11-12-2016 12-14-20-23-23-28-29-34-36-39-39-39-45-50-56-57-58-62-66-69-71-72-72-72-76-77-96
16-05-2016 09334 32205 17-05-2016 03-05-11-16-17-19-22-22-25-27-29-29-31-32-32-34-36-40-42-43-47-60-68-69-77-89-97
30-04-2016 25434 90242 01-05-2016 04-05-07-10-12-13-20-29-30-34-41-42-49-49-60-62-62-64-68-70-72-72-73-76-77-78-80
07-01-2016 03734 45018 08-01-2016 01-05-10-16-18-19-22-23-30-30-32-36-37-39-43-45-48-53-54-76-77-80-81-85-93-96-96
05-10-2015 75734 89780 06-10-2015 00-00-04-12-15-16-27-32-36-43-49-51-62-66-69-73-78-80-87-88-90-91-94-95-95-96-97
17-09-2015 80834 63514 18-09-2015 07-12-12-14-14-16-17-17-19-26-39-44-49-51-53-63-66-71-73-78-83-85-87-91-94-96-97
22-09-2014 03334 18320 23-09-2014 01-07-20-21-21-29-30-34-36-40-44-48-51-53-56-56-58-71-73-76-79-82-86-89-89-94-99
14-07-2014 65034 70181 15-07-2014 09-11-13-20-20-20-25-34-44-45-48-49-49-54-59-62-62-70-73-73-74-81-86-95-96-97-99
09-07-2014 42534 10716 10-07-2014 00-01-04-10-10-11-13-16-24-35-37-50-52-52-52-54-57-58-59-61-69-69-69-70-76-85-87
12-04-2014 85634 35867 13-04-2014 00-03-07-07-07-12-16-22-23-23-28-29-32-42-43-58-62-67-67-69-72-78-83-85-96-97-97
13-03-2014 47934 18427 14-03-2014 02-08-14-17-18-20-22-25-27-36-38-39-48-48-50-65-68-73-76-77-78-79-80-83-85-92-97
27-11-2013 22634 61492 28-11-2013 01-02-08-14-17-19-27-28-33-35-37-45-48-52-52-58-60-61-62-69-71-81-86-89-92-97-98
02-10-2013 18234 99511 03-10-2013 03-06-09-11-11-11-19-23-24-26-29-35-43-45-45-52-56-58-72-76-76-79-82-86-87-97-98
08-07-2013 43734 84480 09-07-2013 01-02-08-12-13-14-14-15-17-18-27-33-36-43-48-48-50-57-58-76-80-80-82-86-86-87-90
26-06-2013 14734 39316 27-06-2013 00-04-07-09-16-20-20-25-28-32-37-38-40-42-43-44-57-60-62-72-72-74-78-82-84-88-99
07-06-2013 42634 49579 08-06-2013 05-08-23-26-35-38-38-41-42-42-43-43-56-58-61-66-67-69-70-78-79-80-82-83-87-92-93
21-05-2013 61334 18450 22-05-2013 05-06-06-07-10-11-14-18-23-25-28-38-41-42-50-55-63-72-73-79-82-85-91-92-94-96-98
29-03-2013 44334 79398 30-03-2013 02-11-11-12-21-21-27-27-37-43-46-48-49-51-57-59-69-73-76-78-78-81-82-83-86-91-98
07-01-2013 16934 90932 08-01-2013 03-06-07-21-26-26-26-31-32-38-52-52-61-62-65-66-80-80-85-86-87-87-88-88-89-91-95
04-10-2012 50734 09260 05-10-2012 00-05-07-10-16-20-29-44-48-58-60-63-64-65-67-70-70-71-77-83-85-85-92-94-94-96-99
28-07-2012 11934 67776 29-07-2012 05-11-22-30-31-33-34-37-39-45-49-54-54-55-56-63-66-66-73-76-76-82-87-88-91-94-95
01-07-2012 70234 15453 02-07-2012 13-16-21-22-26-26-34-37-41-41-43-49-53-56-60-60-67-71-77-80-81-83-84-89-90-96-98
28-11-2011 11334 93574 29-11-2011 08-12-15-22-27-28-29-30-38-41-50-51-52-62-72-72-73-74-74-78-82-85-86-87-96-98-99
13-10-2011 63834 00175 14-10-2011 00-04-09-10-11-25-31-33-37-40-41-42-43-44-46-48-49-71-74-75-78-79-84-87-92-96-97
22-08-2011 15034 27548 23-08-2011 00-06-13-15-17-27-27-31-36-37-46-48-51-52-53-56-58-59-69-77-82-87-88-95-96-97-99
16-05-2011 07634 21975 17-05-2011 02-20-20-21-24-28-30-31-35-40-41-50-55-58-59-59-60-62-64-67-75-76-80-81-81-95-98
06-06-2010 69934 41555 07-06-2010 05-09-23-24-27-28-34-35-36-53-54-55-55-58-59-59-60-65-66-66-73-74-77-88-89-93-99
10-05-2010 25634 06238 11-05-2010 04-05-06-07-07-14-15-15-26-31-31-32-33-33-38-52-55-55-63-68-68-71-72-78-81-92-98
15-12-2009 73634 59691 16-12-2009 04-05-10-15-18-22-23-31-36-37-45-46-47-49-53-55-56-67-72-77-83-86-88-89-91-93-99
02-05-2009 16234 88409 03-05-2009 02-04-05-09-17-20-24-28-28-42-42-45-48-50-55-56-58-63-71-76-78-81-85-86-88-95-99
18-04-2009 71534 52968 19-04-2009 02-08-21-29-39-40-44-45-49-49-59-68-68-71-72-73-75-77-78-83-85-87-87-87-94-96-99
01-03-2009 83834 40415 02-03-2009 02-06-15-28-42-46-47-50-53-54-55-62-63-65-66-68-74-75-76-79-85-85-87-92-94-98-99
22-11-2008 28434 21688 23-11-2008 00-06-06-16-16-17-18-24-24-31-40-44-58-60-64-66-72-77-79-79-82-84-88-91-92-93-99
23-05-2008 69034 83623 24-05-2008 03-08-11-13-17-23-27-36-37-38-40-40-46-48-52-58-59-63-64-65-70-73-74-77-77-82-95
15-11-2007 89934 24510 16-11-2007 06-09-10-11-13-18-21-25-25-26-30-38-42-42-43-55-56-56-59-62-67-67-68-81-82-84-94
03-10-2007 15934 87939 04-10-2007 03-08-10-12-15-18-29-31-36-39-39-40-49-50-59-63-66-70-73-75-80-81-82-83-85-89-96
22-07-2007 87834 71718 23-07-2007 01-13-17-18-19-20-26-36-37-39-40-41-41-46-48-49-50-52-53-59-72-77-89-89-92-96-97
15-07-2007 80834 79194 16-07-2007 00-03-04-06-06-10-18-20-23-24-24-27-34-41-44-50-57-61-63-64-69-73-82-83-91-93-94
05-05-2007 43134 08485 06-05-2007 00-03-08-08-09-11-14-18-20-27-31-33-34-35-36-37-46-48-49-63-75-75-80-85-85-92-96
31-03-2007 93734 31059 01-04-2007 03-03-04-14-14-17-18-21-25-28-34-37-38-38-41-41-42-46-53-54-59-63-67-73-78-79-79
16-03-2007 75934 21918 17-03-2007 03-06-16-18-18-19-20-21-23-31-34-34-39-39-42-44-45-50-59-61-67-69-70-80-81-82-93
03-02-2007 48134 68493 04-02-2007 00-01-03-05-16-17-21-24-25-36-45-51-53-54-54-59-63-67-70-74-80-89-93-93-95-95-97
18-01-2007 55434 74826 19-01-2007 00-01-03-05-20-26-35-37-39-39-43-46-49-51-62-65-66-68-71-82-83-89-91-96-96-97-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 34 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 34 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 34 thì hôm sau về con gì? Đề về 34 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 34 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 34 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 34 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 34 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 34 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc34, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 34 hoặc đề 34.

Khi đề về 34 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 34 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 34 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 34 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 4 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 34 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 34 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 34 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 34 người chơi chỉ cần lấy 3 + 4 = 34 như thế sẽ ra được số 34 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 34.

Khi mơ về số đề 34 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 34 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 34 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 34 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 34 đó. Đừng bỏ lỡ con số 34 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 34 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 34 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 34 – 49

Khi mơ thấy con số 34 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 34 bằng vàng là: 45 – 46

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 34 thì hãy đánh số đề con 34, 14 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 34 thì đánh con số 48, 34 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 34 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 64 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 34 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 34 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 34 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 34 đánh con gì?

Đề về 34 mà đi kèm con lô 24 thì hôm sau bạn cứ cặp con 34, 94 mà đánh

Nếu đề 34 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 49, 54 về cùng nhau

Lô 34 mà xuất hiện cùng đề 46, đừng nên bỏ qua con 48, 74 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 34 về cùng lô tô con 47, chốt ngay bạch thủ 64

Đề 34 mà về cùng lô 40, ngày mai nổ con 34 chắc chắn, nếu 40 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 49, 54

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 34 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.