Đề về 35 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 35

Bộ số Bộ số Bộ số
73 - 3 Lần 71 - 3 Lần 16 - 2 Lần
17 - 2 Lần 78 - 2 Lần 43 - 2 Lần
86 - 2 Lần 24 - 2 Lần 51 - 2 Lần
08 - 1 Lần 36 - 1 Lần 37 - 1 Lần
04 - 1 Lần 33 - 1 Lần 87 - 1 Lần
81 - 1 Lần 74 - 1 Lần 20 - 1 Lần
40 - 1 Lần 91 - 1 Lần 15 - 1 Lần
49 - 1 Lần 38 - 1 Lần 80 - 1 Lần
07 - 1 Lần 93 - 1 Lần 89 - 1 Lần
83 - 1 Lần 29 - 1 Lần 44 - 1 Lần
94 - 1 Lần 11 - 1 Lần 55 - 1 Lần
13 - 1 Lần 65 - 1 Lần 92 - 1 Lần
59 - 1 Lần 66 - 1 Lần 45 - 1 Lần
34 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
68 - 1 Lần 70 - 1 Lần 41 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 35

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 35

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-03-2024 62135 36909 31-03-2024 02-03-03-09-11-17-26-27-28-28-32-35-46-47-57-59-69-71-74-79-81-81-83-87-88-90-91
04-03-2024 58535 87122 05-03-2024 00-02-02-05-12-12-18-21-22-26-29-45-48-51-51-69-75-78-83-83-84-88-89-89-89-92-99
17-02-2023 18435 44971 18-02-2023 02-04-06-07-09-10-16-16-21-29-33-35-36-39-45-46-58-71-71-72-78-78-79-93-94-96-98
10-09-2022 17535 99951 11-09-2022 09-14-15-17-18-23-33-39-46-47-48-49-49-49-49-51-62-63-67-71-75-77-87-88-93-97-99
02-08-2022 36335 37686 03-08-2022 01-09-14-15-18-19-26-27-34-40-42-46-48-50-51-60-60-71-73-74-75-78-83-86-86-86-93
29-10-2021 67635 24242 30-10-2021 07-11-12-18-27-28-30-41-42-42-44-47-51-53-53-55-55-57-60-60-63-64-73-79-87-88-99
10-12-2020 24835 46551 11-12-2020 02-03-09-21-26-26-40-41-45-47-48-48-48-49-51-53-59-66-70-74-79-83-83-86-88-95-96
22-08-2020 81535 47441 23-08-2020 02-02-09-10-11-13-14-15-15-18-20-38-40-41-48-57-62-67-70-73-73-76-77-79-88-96-99
01-07-2020 44435 61129 02-07-2020 01-04-12-22-24-27-29-31-35-38-48-51-51-53-56-59-60-76-79-80-84-85-86-87-87-90-95
26-03-2020 94135 33555 27-03-2020 04-09-11-23-28-32-38-38-44-45-48-54-55-57-62-67-70-71-76-78-79-79-82-84-93-94-99
01-03-2020 04635 73787 02-03-2020 00-06-12-15-18-20-23-37-42-47-49-56-56-58-60-62-65-66-74-77-78-78-82-85-87-94-96
22-05-2019 31635 98583 23-05-2019 02-03-08-31-36-37-38-43-44-45-46-52-53-55-56-59-65-69-73-74-79-81-83-86-92-94-96
10-05-2019 95735 48500 11-05-2019 00-03-04-10-22-23-26-27-29-31-32-35-47-49-49-51-52-57-62-63-66-80-91-92-92-93-97
25-11-2018 34635 74033 26-11-2018 04-09-20-23-27-33-33-36-37-42-43-43-46-47-55-56-71-75-78-78-80-81-83-83-85-96-99
31-10-2018 59535 51489 01-11-2018 00-04-09-10-10-17-25-28-37-37-43-49-50-51-55-56-62-63-70-78-79-80-81-89-93-96-99
09-10-2018 99135 90043 10-10-2018 03-05-08-10-12-18-19-25-25-39-42-43-44-45-45-53-53-53-53-54-59-62-64-65-73-80-85
23-08-2018 48935 63517 24-08-2018 00-14-16-17-17-20-21-22-29-33-33-36-37-38-40-47-57-57-63-65-66-67-78-79-82-84-90
01-04-2017 03235 31270 02-04-2017 05-08-09-14-19-21-21-27-28-43-46-54-55-62-62-65-70-72-74-76-77-78-78-79-80-86-90
07-03-2017 86735 56949 08-03-2017 01-08-11-21-25-30-38-38-41-43-48-49-52-59-61-66-68-75-79-83-83-84-85-92-94-96-98
09-12-2016 06735 67134 10-12-2016 02-03-14-22-25-29-32-34-34-39-41-45-51-54-55-58-61-62-62-62-70-71-72-73-74-87-96
25-07-2016 29835 95471 26-07-2016 02-02-05-05-07-24-27-27-29-29-31-44-45-52-53-53-61-64-69-69-69-70-71-73-77-84-99
11-04-2016 28435 10140 12-04-2016 04-05-06-13-13-17-18-24-29-29-33-34-37-40-41-47-56-63-70-73-76-78-81-86-91-93-97
18-02-2016 31635 41543 19-02-2016 00-11-23-27-36-38-39-43-43-48-53-56-62-64-64-65-69-70-75-76-80-81-81-84-88-95-98
19-12-2015 97935 58868 20-12-2015 05-09-18-23-25-26-30-30-40-41-43-47-49-52-61-63-64-66-67-68-77-81-81-89-90-91-95
03-11-2015 39435 26978 04-11-2015 00-02-04-17-31-33-38-39-41-43-43-53-61-64-65-66-69-77-78-78-84-84-85-88-92-93-95
11-10-2015 18535 56873 12-10-2015 00-04-05-08-10-10-15-17-19-20-27-31-41-43-59-65-70-73-76-85-86-86-86-87-87-90-92
24-09-2014 75935 49293 25-09-2014 02-06-07-08-10-10-12-15-28-35-37-39-40-42-47-48-58-58-68-73-79-80-81-83-87-93-93
27-03-2014 14235 59111 28-03-2014 02-09-11-18-21-24-28-30-45-47-50-57-58-59-59-61-65-68-69-73-80-80-86-89-89-90-98
13-11-2013 32135 22171 14-11-2013 07-12-12-13-16-32-36-38-38-39-41-42-43-51-52-53-66-69-70-71-74-75-79-84-89-91-96
21-09-2013 59735 63978 22-09-2013 02-03-09-13-16-18-34-35-36-36-42-58-60-64-70-74-75-78-78-79-83-88-91-93-93-93-96
09-06-2013 99535 06373 10-06-2013 03-06-09-12-19-24-32-33-37-39-40-41-41-58-59-61-61-63-71-73-77-83-83-85-92-94-95
31-03-2013 28635 76416 01-04-2013 03-12-12-16-17-20-29-36-42-55-56-58-64-65-67-69-71-74-76-78-80-80-81-86-87-96-99
13-07-2012 75535 41486 14-07-2012 00-03-09-10-11-12-20-25-27-29-38-41-49-51-54-58-64-65-72-78-79-81-82-86-96-97-99
16-05-2012 64435 64207 17-05-2012 06-06-07-07-08-11-23-27-33-33-35-36-37-39-43-44-49-54-66-73-74-78-80-93-95-97-99
04-05-2012 90435 53045 05-05-2012 03-03-05-05-08-14-16-22-22-23-28-34-41-45-46-47-59-59-65-68-69-73-83-83-85-86-91
27-04-2012 44035 21766 28-04-2012 04-10-10-15-33-39-43-44-45-45-47-50-64-66-70-75-82-83-83-85-88-90-90-92-93-94-95
09-09-2011 38335 07959 10-09-2011 00-12-17-19-19-20-23-32-41-46-48-49-51-56-59-67-67-68-70-79-84-86-90-90-95-95-97
24-07-2011 59635 19804 25-07-2011 04-04-07-17-18-21-23-25-26-26-27-27-28-31-42-44-47-56-64-64-68-75-80-84-87-91-97
26-06-2011 00135 05473 27-06-2011 03-12-15-17-18-18-30-30-34-38-49-52-53-56-63-70-71-72-73-78-81-81-83-85-90-97-98
18-01-2011 57235 48117 19-01-2011 02-14-17-19-24-25-29-35-41-47-54-55-59-60-64-66-69-74-77-80-82-85-94-96-96-96-98
05-05-2010 49835 87824 06-05-2010 04-05-10-12-19-24-33-37-39-41-41-50-54-56-56-59-59-62-66-66-67-68-72-73-77-86-87
19-04-2010 49435 82120 20-04-2010 00-02-08-14-20-24-25-26-26-36-40-45-47-50-59-64-68-72-73-77-86-87-90-91-93-96-97
30-03-2010 06735 79815 31-03-2010 10-15-18-20-22-26-30-31-32-36-40-42-43-48-49-61-64-66-72-74-78-78-87-93-94-94-99
06-04-2009 24335 38074 07-04-2009 02-13-17-28-29-29-31-35-36-37-37-38-40-41-46-57-65-67-68-69-74-83-83-87-89-94-96
16-11-2008 37835 86537 17-11-2008 02-02-08-08-10-18-20-22-29-37-42-43-45-47-57-57-61-64-68-77-80-82-86-89-90-95-95
28-05-2008 46635 28916 29-05-2008 01-05-09-09-16-19-28-29-30-34-37-48-53-54-55-58-60-64-65-66-76-76-78-80-80-84-98
30-03-2008 99935 65636 31-03-2008 00-00-04-14-20-25-25-32-32-36-36-36-38-43-50-51-54-57-59-60-61-66-69-74-97-97-98
22-02-2008 34735 93992 23-02-2008 00-00-04-04-07-13-16-23-24-28-31-42-43-53-61-68-78-80-86-91-92-92-93-94-94-97-99
15-06-2007 79335 28865 16-06-2007 03-11-11-11-17-24-26-27-30-30-46-52-55-63-63-65-67-72-77-78-85-86-87-91-91-92-96
17-05-2007 06135 79394 18-05-2007 00-04-11-11-13-20-26-33-54-55-57-63-63-65-67-75-77-79-81-85-87-91-94-94-95-96-97
10-05-2007 77635 04344 11-05-2007 00-00-06-07-10-11-11-19-21-22-31-31-35-35-42-44-46-46-56-56-65-67-68-70-72-82-92
22-11-2006 97735 08080 23-11-2006 08-09-15-23-23-24-33-36-41-42-43-46-50-53-59-69-73-73-80-82-88-89-91-92-96-96-98
01-09-2006 95335 68413 02-09-2006 10-12-13-13-13-28-29-36-39-47-49-49-59-61-68-71-72-73-74-74-78-78-80-90-92-92-95
18-05-2006 51235 12524 19-05-2006 03-04-10-11-17-20-23-24-33-33-40-41-45-47-52-56-57-59-60-70-82-82-83-87-91-95-98
16-10-2005 31335 49408 17-10-2005 08-09-13-19-30-31-36-38-39-39-40-40-42-43-54-64-68-69-73-88-89-89-92-92-92-93-96
04-07-2005 93735 66581 05-07-2005 06-07-08-10-13-13-17-22-23-26-28-37-39-42-42-55-57-59-63-66-71-73-73-74-81-83-87
22-03-2005 06635 52191 23-03-2005 02-05-05-07-08-12-14-15-19-24-25-26-36-41-44-45-49-51-54-56-58-64-80-84-91-92-99
23-02-2005 63235 97738 24-02-2005 12-12-13-13-17-19-20-23-24-27-28-33-36-38-40-44-46-53-65-66-70-79-80-94-94-98-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 35 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 35 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 35 thì hôm sau về con gì? Đề về 35 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 35 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 35 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 35 có nghĩa là như thế nào

Đề về 35 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 35 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc35, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 35 hoặc đề 35.

Khi đề về 35 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 35 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 35 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 35 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 5 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 5 sẽ gồm những con số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 35 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 35 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 35 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 35 người chơi chỉ cần lấy 3 + 5 = 35 như thế sẽ ra được số 35 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 35.

Khi mơ về số đề 35 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 35 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 35 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 35 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 35 đó. Đừng bỏ lỡ con số 35 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 35 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 35 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 35 – 59

Khi mơ thấy con số 35 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 35 bằng vàng là: 55 – 56

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 35 thì hãy đánh số đề con 35, 15 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 35 thì đánh con số 58, 35 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 35 đuổi theo mình thì quất ngay con số 59, 65 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 35 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 35 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 35 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 35 đánh con gì?

Đề về 35 mà đi kèm con lô 25 thì hôm sau bạn cứ cặp con 35, 95 mà đánh

Nếu đề 35 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 59, 55 về cùng nhau

Lô 35 mà xuất hiện cùng đề 56, đừng nên bỏ qua con 58, 75 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 35 về cùng lô tô con 57, chốt ngay bạch thủ 65

Đề 35 mà về cùng lô 50, ngày mai nổ con 35 chắc chắn, nếu 50 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 59, 55

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 35 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.