Đề về 37 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 37

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 4 Lần 88 - 4 Lần 53 - 3 Lần
89 - 3 Lần 76 - 2 Lần 78 - 2 Lần
64 - 2 Lần 92 - 1 Lần 62 - 1 Lần
17 - 1 Lần 41 - 1 Lần 02 - 1 Lần
48 - 1 Lần 45 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần 65 - 1 Lần
60 - 1 Lần 56 - 1 Lần 75 - 1 Lần
01 - 1 Lần 32 - 1 Lần 72 - 1 Lần
15 - 1 Lần 36 - 1 Lần 52 - 1 Lần
29 - 1 Lần 13 - 1 Lần 33 - 1 Lần
43 - 1 Lần 34 - 1 Lần 93 - 1 Lần
08 - 1 Lần 83 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 99 - 1 Lần 31 - 1 Lần
97 - 1 Lần 14 - 1 Lần 81 - 1 Lần
70 - 1 Lần 39 - 1 Lần 09 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 37

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 30 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 12 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 37

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-02-2024 99937 82488 22-02-2024 04-11-12-13-20-25-26-26-34-37-38-47-48-48-50-60-66-67-70-72-78-81-88-90-93-95-99
30-09-2023 19237 07289 01-10-2023 03-06-07-08-08-15-23-25-29-32-33-33-33-38-44-52-56-56-59-63-70-71-74-87-88-89-94
02-08-2023 88137 80288 03-08-2023 02-02-08-17-17-22-30-38-51-53-53-57-62-62-64-67-68-69-72-72-73-74-82-87-88-92-96
08-06-2023 13437 84288 09-06-2023 00-00-21-25-26-38-40-43-45-46-49-63-66-68-70-76-81-82-83-84-86-88-88-89-91-98-98
27-05-2023 96237 79459 28-05-2023 13-18-20-24-26-27-28-32-37-39-48-50-56-59-67-71-72-74-76-77-80-81-83-85-87-89-91
09-02-2023 29337 85120 10-02-2023 03-11-16-17-17-20-27-34-40-42-44-47-49-52-53-57-61-64-70-79-82-87-88-90-92-95-99
07-10-2022 13037 94309 08-10-2022 04-09-13-14-16-20-24-33-34-39-42-42-43-55-55-58-65-65-71-74-79-87-92-93-93-93-97
23-08-2022 63437 24832 24-08-2022 00-05-10-10-13-17-23-25-28-32-39-43-45-51-52-53-56-57-62-63-75-79-81-88-95-97-97
06-01-2022 98437 33657 07-01-2022 01-02-03-04-13-14-18-28-30-31-32-33-36-37-47-48-50-52-53-57-58-60-63-64-64-67-91
18-08-2020 72437 95501 19-08-2020 01-01-05-09-11-13-16-22-26-29-29-29-37-39-48-52-56-60-61-67-70-75-76-91-92-95-96
22-10-2019 17237 08753 23-10-2019 00-02-02-10-12-32-32-33-34-35-36-37-45-52-53-54-60-60-60-71-74-79-85-87-95-96-96
21-08-2019 78137 56093 22-08-2019 04-16-17-20-23-28-31-33-34-39-39-40-40-41-44-52-56-58-58-60-64-69-75-81-89-93-98
05-07-2019 81937 82297 06-07-2019 00-00-00-02-05-07-11-19-25-30-43-45-49-51-57-58-59-60-61-65-68-68-80-84-89-90-97
03-10-2018 58237 26134 04-10-2018 01-11-12-13-14-26-26-34-35-35-37-45-47-52-56-65-66-67-68-69-72-74-75-77-79-87-97
13-06-2018 03937 54343 14-06-2018 01-02-04-04-10-13-15-18-24-25-30-34-43-43-44-50-56-57-65-66-71-72-76-80-84-90-95
20-11-2017 33137 19753 21-11-2017 08-13-13-28-32-42-45-48-51-53-55-56-62-62-66-68-69-70-70-70-78-82-82-91-97-98-98
09-10-2017 15437 62571 10-10-2017 09-11-16-23-24-30-40-42-47-54-55-56-57-58-59-66-68-69-71-71-71-77-77-82-84-86-87
24-07-2017 34037 97164 25-07-2017 00-04-04-07-10-16-20-21-23-36-43-52-57-58-61-64-66-70-70-71-79-80-81-82-83-90-97
19-07-2017 66937 11733 20-07-2017 05-11-14-19-21-24-28-33-34-36-37-42-51-51-55-56-64-65-67-67-70-74-74-78-89-91-94
03-08-2016 82837 39113 04-08-2016 03-05-08-13-18-19-21-21-27-33-35-38-44-46-52-53-56-60-71-71-75-78-81-81-84-85-93
22-06-2016 82537 34529 23-06-2016 11-14-21-29-34-35-37-41-46-48-48-49-51-52-54-58-58-62-63-69-71-71-77-81-83-90-91
02-02-2016 72537 84175 03-02-2016 01-07-18-32-33-34-34-34-36-39-44-55-56-60-62-67-68-68-70-74-75-89-93-93-94-95-98
10-11-2015 13137 96056 11-11-2015 02-04-05-09-12-16-17-18-21-22-33-41-45-47-51-56-61-62-62-65-73-77-84-90-94-95-99
30-05-2015 18637 16739 31-05-2015 11-11-13-14-14-21-24-24-25-33-36-37-37-38-39-39-42-55-61-61-67-68-68-68-75-81-98
18-02-2014 91737 31764 19-02-2014 03-05-06-10-12-16-18-30-35-44-45-46-47-54-64-64-66-74-74-75-82-82-83-84-92-97-98
03-08-2013 22537 18089 04-08-2013 05-06-09-09-09-13-15-22-33-37-40-43-45-51-55-66-68-69-74-81-82-84-86-89-93-96-96
29-05-2013 34437 64352 30-05-2013 03-14-22-22-29-36-42-46-47-50-52-53-57-65-69-72-76-76-83-83-84-85-85-92-93-96-97
06-05-2013 84037 57145 07-05-2013 03-07-08-09-13-15-17-19-21-23-25-28-31-33-45-47-48-51-63-66-67-67-68-71-76-83-97
12-03-2013 74237 48660 13-03-2013 07-13-22-27-27-30-41-47-51-53-55-58-58-59-60-65-72-74-77-77-79-81-81-82-83-83-98
23-02-2013 67437 62370 24-02-2013 01-22-23-28-29-32-33-36-40-43-46-47-48-52-58-59-59-64-65-65-70-76-77-80-85-88-88
15-01-2013 90137 76353 16-01-2013 03-04-12-22-22-22-25-25-35-36-38-52-53-57-60-68-76-76-83-85-85-86-90-91-93-96-97
03-12-2012 10237 59048 04-12-2012 01-04-08-11-14-17-32-37-38-45-48-49-56-59-64-65-66-73-75-81-84-86-86-88-91-91-93
28-11-2012 38837 59488 29-11-2012 01-05-07-15-16-18-24-24-25-25-26-37-37-38-42-42-65-68-71-71-80-80-81-81-86-88-92
16-11-2012 02637 77131 17-11-2012 02-09-10-13-13-20-23-24-31-34-37-38-40-45-47-49-49-52-60-70-71-76-79-83-91-92-94
27-10-2012 71037 47181 28-10-2012 02-02-03-07-07-10-12-14-19-21-26-28-41-46-47-64-71-71-74-77-81-87-88-89-93-93-94
17-06-2012 07437 63692 18-06-2012 00-12-17-18-24-26-30-32-37-40-44-45-49-50-51-52-57-58-59-60-64-65-81-86-90-90-92
12-06-2012 10837 97665 13-06-2012 01-06-06-14-14-15-20-25-25-31-32-35-35-45-49-51-57-61-62-62-64-65-66-74-77-91-98
28-04-2011 78237 60991 29-04-2011 01-04-06-07-09-15-19-20-25-27-35-36-39-40-46-59-60-60-64-69-78-81-86-91-94-97-98
23-03-2011 19737 05436 24-03-2011 00-05-10-10-11-18-25-26-31-31-33-36-42-43-44-50-52-62-62-65-71-76-91-92-92-93-99
04-11-2010 81637 97183 05-11-2010 00-00-02-05-09-23-23-24-27-32-38-41-43-45-45-46-50-59-62-63-66-79-83-88-92-93-93
19-10-2010 57037 69149 20-10-2010 00-07-10-13-13-15-16-21-24-25-37-40-40-42-43-49-51-53-54-56-56-57-60-65-66-89-94
07-10-2010 91737 06908 08-10-2010 00-04-06-08-13-14-22-24-25-25-25-31-41-42-43-45-48-49-56-61-61-62-82-82-83-93-93
04-06-2010 63537 74699 05-06-2010 00-08-10-13-14-24-29-33-34-35-42-42-43-54-54-60-61-64-65-67-68-73-74-75-81-85-99
02-12-2009 42737 30415 03-12-2009 00-02-04-07-12-15-17-20-20-21-25-32-33-39-45-46-48-50-66-74-75-76-77-77-93-96-97
08-06-2009 78937 84202 09-06-2009 02-07-08-10-12-12-30-33-40-42-43-49-55-57-59-61-66-68-75-78-80-81-81-87-92-94-97
20-04-2009 83437 98141 21-04-2009 00-01-03-12-13-18-18-23-26-29-41-41-48-52-64-67-68-73-73-75-76-78-78-80-87-97-98
31-12-2008 72837 30872 01-01-2009 01-02-06-07-09-12-25-26-28-41-46-47-48-48-53-60-63-70-70-72-72-76-85-85-88-91-93
08-12-2008 34937 14317 09-12-2008 02-05-07-12-12-16-17-17-20-21-22-22-39-39-41-52-54-63-65-67-68-68-73-79-86-94-96
17-11-2008 86537 53362 18-11-2008 07-09-28-28-33-40-53-54-57-59-62-63-66-67-68-71-71-78-78-80-83-84-90-91-92-92-95
14-11-2008 59837 26289 15-11-2008 01-02-10-11-24-25-25-26-29-30-32-37-39-42-53-53-54-58-65-68-83-87-89-89-90-92-94
09-07-2008 71537 56259 10-07-2008 00-04-10-17-18-25-26-27-27-29-30-35-36-45-46-56-59-61-62-72-74-83-86-93-93-93-95
16-04-2008 83937 84878 17-04-2008 11-11-29-33-40-42-43-44-46-49-51-55-59-60-60-66-68-74-78-81-81-85-86-87-89-93-96
04-01-2008 20337 71559 05-01-2008 01-06-08-08-09-12-38-39-46-47-48-48-49-50-50-51-55-56-59-61-63-63-68-91-91-93-93
28-10-2007 37337 95878 29-10-2007 15-19-19-20-31-36-37-39-39-43-43-46-48-50-52-56-56-57-62-65-65-76-78-78-81-81-86
13-10-2007 05937 62214 14-10-2007 00-02-03-03-09-14-14-16-21-23-26-27-32-34-34-37-39-39-40-54-62-62-79-89-93-93-98
31-12-2006 64837 78376 01-01-2007 00-00-00-15-16-18-22-34-38-42-43-49-52-55-55-60-60-60-63-64-75-76-76-77-80-86-93
25-09-2006 00537 81476 26-09-2006 04-09-13-13-15-27-28-29-35-36-45-55-56-56-64-64-66-70-71-74-75-76-76-78-83-95-96
22-05-2005 46837 96959 23-05-2005 04-05-10-13-24-24-25-25-34-35-36-36-43-44-48-55-56-58-59-59-60-68-73-76-86-89-97
25-01-2005 34437 97368 26-01-2005 04-08-12-14-16-16-18-20-29-32-35-52-53-58-58-60-61-62-65-66-67-68-68-70-72-92-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 37 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 37 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 37 thì hôm sau về con gì? Đề về 37 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 37 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 37 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 37 có nghĩa là như thế nào

Đề về 37 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 37 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc37, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 37 hoặc đề 37.

Khi đề về 37 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 37 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 37 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 37 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 7 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 7 sẽ gồm những con số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 37 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 37 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 37 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 37 người chơi chỉ cần lấy 3 + 7 = 37 như thế sẽ ra được số 37 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 37.

Khi mơ về số đề 37 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 37 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 37 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 37 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 37 đó. Đừng bỏ lỡ con số 37 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 37 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 37 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 37 – 79

Khi mơ thấy con số 37 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 37 bằng vàng là: 57 – 67

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 37 thì hãy đánh số đề con 37, 17 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 37 thì đánh con số 78, 37 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 37 đuổi theo mình thì quất ngay con số 79, 76 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 37 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 37 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 37 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 37 đánh con gì

Đề về 37 mà đi kèm con lô 27 thì hôm sau bạn cứ cặp con 37, 97 mà đánh

Nếu đề 37 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 79, 57 về cùng nhau

Lô 37 mà xuất hiện cùng đề 67, đừng nên bỏ qua con 78, 77 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 37 về cùng lô tô con 77, chốt ngay bạch thủ 76

Đề 37 mà về cùng lô 70, ngày mai nổ con 37 chắc chắn, nếu 70 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 79, 76

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 37 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.