Đề về 38 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 38

Bộ số Bộ số Bộ số
97 - 4 Lần 47 - 2 Lần 94 - 2 Lần
11 - 2 Lần 79 - 2 Lần 98 - 2 Lần
95 - 2 Lần 40 - 2 Lần 19 - 2 Lần
93 - 1 Lần 02 - 1 Lần 09 - 1 Lần
23 - 1 Lần 70 - 1 Lần 36 - 1 Lần
01 - 1 Lần 37 - 1 Lần 39 - 1 Lần
21 - 1 Lần 05 - 1 Lần 82 - 1 Lần
72 - 1 Lần 32 - 1 Lần 55 - 1 Lần
52 - 1 Lần 46 - 1 Lần 42 - 1 Lần
63 - 1 Lần 48 - 1 Lần 71 - 1 Lần
50 - 1 Lần 76 - 1 Lần 49 - 1 Lần
57 - 1 Lần 99 - 1 Lần 64 - 1 Lần
83 - 1 Lần 33 - 1 Lần 14 - 1 Lần
86 - 1 Lần 07 - 1 Lần 28 - 1 Lần
24 - 1 Lần 85 - 1 Lần 45 - 1 Lần
12 - 1 Lần 53 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 38

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 7 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
02-09-2022 03138 47153 03-09-2022 02-04-07-17-20-21-22-24-32-34-36-40-40-42-43-46-53-54-63-64-71-84-84-84-88-92-95
06-04-2022 17538 98245 07-04-2022 05-07-08-13-17-18-19-26-33-33-41-42-42-45-45-45-54-55-57-60-63-64-65-69-73-74-90
13-01-2022 46638 87219 14-01-2022 02-04-05-11-16-18-18-19-26-29-29-30-32-34-38-46-53-60-62-67-67-70-78-84-91-92-97
30-11-2021 71738 62712 01-12-2021 05-10-12-17-18-21-21-29-38-38-40-40-41-45-51-76-77-79-83-85-85-88-92-93-95-98-99
08-09-2021 14938 63724 09-09-2021 04-12-17-24-26-27-31-40-41-50-50-55-58-62-62-65-68-71-78-81-84-86-88-89-94-95-95
24-03-2021 66438 44219 25-03-2021 03-04-05-06-07-11-13-18-19-22-24-26-27-34-36-52-57-59-63-69-73-80-88-90-90-91-93
20-03-2021 97438 68140 21-03-2021 02-03-05-14-17-33-34-35-39-40-40-51-56-60-61-62-62-62-65-66-67-67-71-82-82-84-93
14-01-2021 51338 68285 15-01-2021 00-03-03-05-13-14-16-22-26-28-28-29-31-33-42-43-47-48-48-58-60-77-80-85-85-96-97
27-10-2020 45538 07707 28-10-2020 01-02-04-07-09-10-11-13-16-16-34-38-40-42-48-58-59-64-76-80-82-82-83-85-88-94-95
09-08-2020 83138 98628 10-08-2020 01-02-08-12-16-17-22-28-31-37-40-41-44-44-44-45-46-55-59-62-68-70-75-80-84-91-92
21-05-2020 58738 27298 22-05-2020 08-12-18-25-26-36-37-39-40-41-42-50-51-66-67-77-78-81-82-82-84-87-93-97-98-98-98
07-12-2019 60238 70840 08-12-2019 00-12-19-25-29-39-39-40-42-44-48-49-50-54-56-63-64-66-67-69-76-77-78-86-90-92-96
09-06-2019 53338 11797 10-06-2019 06-06-09-10-13-18-20-20-20-24-32-39-39-59-61-66-67-68-77-82-86-86-87-89-89-93-97
25-10-2018 72838 78933 26-10-2018 00-05-06-16-20-21-21-33-34-35-41-42-45-47-49-57-68-75-82-83-85-90-91-92-93-94-98
05-08-2018 92138 84214 06-08-2018 01-14-14-17-18-19-27-27-31-32-33-37-40-44-53-57-58-65-72-75-83-88-91-93-94-98-99
02-08-2018 25638 49786 03-08-2018 01-07-13-14-15-16-20-33-36-44-45-48-49-50-63-64-66-70-72-79-80-83-86-92-92-92-92
08-06-2018 27538 54099 09-06-2018 01-04-07-17-18-19-27-28-30-35-36-45-48-52-62-64-71-72-73-75-82-84-87-88-91-98-99
28-05-2018 44938 26997 29-05-2018 05-05-05-07-12-18-19-19-21-30-38-40-46-50-55-59-60-63-66-74-78-80-85-90-97-97-99
06-05-2018 78238 85664 07-05-2018 00-06-14-14-16-22-25-26-26-47-53-53-55-57-60-61-61-62-63-64-64-68-77-82-88-91-96
18-03-2018 58038 08294 19-03-2018 10-13-15-18-18-19-24-25-27-33-37-40-42-43-47-62-78-79-81-83-84-85-86-92-93-94-96
07-11-2017 71038 03183 08-11-2017 09-20-20-21-24-26-29-32-37-41-44-47-48-58-63-71-73-75-75-80-82-83-86-88-92-98-98
11-03-2017 53838 63995 12-03-2017 05-10-10-11-18-23-24-37-38-42-44-46-46-47-53-55-56-64-66-72-75-85-89-93-95-95-96
17-02-2017 77038 64476 18-02-2017 09-09-10-10-15-18-18-23-25-26-27-32-39-43-44-45-56-61-70-73-76-79-82-87-92-93-99
01-02-2017 71838 09649 02-02-2017 01-02-04-07-07-14-16-19-21-23-25-32-42-48-49-49-50-61-66-67-70-72-82-83-85-91-96
24-12-2016 16938 82057 25-12-2016 06-06-14-16-18-20-23-25-25-31-34-35-43-45-53-55-56-57-65-68-72-76-78-80-81-84-94
05-10-2016 19938 43271 06-10-2016 01-02-05-09-10-11-13-19-19-22-37-38-44-53-54-57-62-63-65-71-72-78-79-84-88-91-93
15-09-2016 11538 13850 16-09-2016 02-11-15-16-21-27-27-37-39-41-42-44-46-47-50-55-59-62-63-69-79-80-81-82-83-87-98
30-05-2016 78638 53097 31-05-2016 02-05-06-06-08-08-08-25-29-30-30-35-44-51-51-54-55-58-63-72-75-82-85-94-97-97-98
22-12-2015 37538 01309 23-12-2015 09-13-19-22-23-28-30-32-35-39-44-48-49-52-57-57-58-63-69-72-76-77-78-86-91-91-91
30-10-2015 37538 08048 31-10-2015 01-02-04-07-10-11-11-12-24-29-43-48-54-54-54-60-61-62-67-70-72-74-76-76-85-90-98
16-02-2015 71638 29111 17-02-2015 01-03-08-10-11-12-14-22-24-31-31-37-49-55-57-59-67-69-72-76-80-88-89-93-94-95-97
15-12-2014 17338 25952 16-12-2014 03-03-05-10-11-18-30-30-31-32-35-43-52-54-58-66-69-77-77-80-80-81-83-85-94-95-95
12-11-2014 13038 15446 13-11-2014 01-05-10-11-18-23-23-25-31-34-41-43-46-49-49-50-55-62-65-67-72-78-79-84-89-94-94
22-06-2014 49038 79142 23-06-2014 06-10-12-13-20-32-36-41-42-43-44-45-47-55-60-62-67-70-70-74-80-81-82-82-90-94-99
16-06-2014 00138 60863 17-06-2014 00-01-02-04-06-07-09-18-21-22-23-27-39-43-45-63-72-74-74-74-76-80-81-83-90-93-98
23-12-2013 64738 88132 24-12-2013 01-04-14-14-14-20-24-30-32-41-41-43-58-59-60-61-62-64-64-69-75-78-81-82-84-86-92
15-10-2013 20538 73595 16-10-2013 02-06-41-43-43-49-50-56-56-59-59-59-60-63-70-76-80-84-92-92-92-93-95-97-97-97-98
11-10-2013 63938 63255 12-10-2013 00-06-18-34-36-38-39-49-49-51-51-51-55-58-58-60-68-70-73-76-79-81-83-84-94-95-99
08-10-2013 81438 63197 09-10-2013 00-06-06-14-15-23-24-27-31-37-44-45-52-64-67-69-71-74-80-82-84-85-87-90-93-94-97
22-04-2013 52138 82447 23-04-2013 03-14-23-23-25-29-32-46-46-47-50-57-65-67-69-70-76-79-82-82-82-85-87-90-91-94-94
09-11-2012 73438 15582 10-11-2012 01-02-08-09-26-28-30-30-35-36-37-44-47-50-64-65-77-78-80-81-82-82-88-89-89-90-98
12-10-2012 75138 17172 13-10-2012 04-15-20-23-30-31-35-44-47-48-53-54-55-56-61-62-67-72-72-72-72-81-84-89-98-98-98
24-06-2011 35738 60579 25-06-2011 02-06-06-07-10-10-21-22-31-33-40-43-47-50-51-52-53-60-61-70-77-77-78-79-90-91-99
07-06-2011 43838 47421 08-06-2011 04-13-14-16-16-20-21-30-32-39-52-57-62-64-67-69-71-74-78-88-91-92-93-93-93-94-94
21-02-2011 61338 54198 22-02-2011 00-03-05-15-17-21-22-23-27-28-30-40-40-41-42-44-45-72-75-79-84-85-94-94-96-98-99
15-02-2011 81838 53305 16-02-2011 05-11-21-22-27-28-32-37-40-44-47-47-54-58-59-63-65-65-69-70-71-74-78-78-84-96-96
14-06-2010 38938 62401 15-06-2010 01-04-05-10-10-12-16-25-29-33-37-37-41-47-47-47-53-61-63-69-71-75-75-76-89-96-99
03-06-2010 60338 63537 04-06-2010 00-00-09-11-12-14-14-19-27-32-33-37-41-46-47-53-54-68-72-76-77-79-79-82-88-88-94
11-05-2010 06238 95739 12-05-2010 03-04-04-12-14-16-29-29-33-35-39-45-55-59-63-65-66-71-72-72-80-81-85-87-91-95-99
05-04-2010 69438 25923 06-04-2010 04-09-14-22-22-23-28-31-31-31-33-33-44-45-46-49-50-51-59-67-69-76-78-84-84-93-96
27-03-2010 54438 16170 28-03-2010 00-01-02-03-08-11-20-21-21-22-31-43-47-48-53-58-59-59-61-61-68-68-70-76-80-83-97
23-02-2010 21038 81579 24-02-2010 09-19-22-27-31-33-37-38-38-40-40-42-43-43-47-53-54-63-66-68-70-79-79-90-93-98-99
31-07-2009 99738 52236 01-08-2009 00-01-06-07-08-10-22-23-26-32-33-33-36-38-39-43-47-48-52-59-61-61-78-78-84-90-94
06-09-2008 24438 25511 07-09-2008 00-03-09-11-18-18-18-32-33-33-42-47-50-52-55-56-56-56-57-66-67-82-82-89-90-93-97
19-08-2008 83438 09609 20-08-2008 02-07-09-19-37-38-43-44-47-49-50-59-63-63-65-70-73-76-79-81-81-82-83-92-94-95-96
01-03-2008 47438 07147 02-03-2008 02-11-13-19-22-27-33-36-38-40-41-47-50-53-54-56-67-69-71-76-79-84-84-92-94-95-99
26-01-2008 44538 85694 27-01-2008 06-06-07-12-20-22-23-28-32-34-39-39-41-49-53-53-59-60-61-71-76-82-88-88-89-89-94
14-05-2007 27438 83693 15-05-2007 00-01-12-17-31-32-34-36-37-38-38-39-43-45-52-57-58-62-63-77-79-82-83-84-84-85-93
26-04-2007 52138 24402 27-04-2007 02-02-11-12-13-14-16-16-18-18-21-22-23-25-29-42-46-48-50-54-56-62-68-75-75-97-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 38 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 38 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 38 thì hôm sau về con gì? Đề về 38 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 38 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 38 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 38 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 38 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 38 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc38, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 38 hoặc đề 38.

Khi đề về 38 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 38 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 38 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 38 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 3 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 3 sẽ gồm những con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 38 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 38 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 38 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 38 người chơi chỉ cần lấy 3 + 8 = 38 như thế sẽ ra được số 38 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 38.

Khi mơ về số đề 38 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 38 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 38 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 38 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 38 đó. Đừng bỏ lỡ con số 38 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 38 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 38 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 38 – 89

Khi mơ thấy con số 38 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 38 bằng vàng là: 58 – 68

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 38 thì hãy đánh số đề con 38, 18 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 38 thì đánh con số 88, 38 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 38 đuổi theo mình thì quất ngay con số 89, 86 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 38 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 38 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 38 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 38 đánh con gì

Đề về 38 mà đi kèm con lô 28 thì hôm sau bạn cứ cặp con 38, 98 mà đánh

Nếu đề 38 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 89, 58 về cùng nhau

Lô 38 mà xuất hiện cùng đề 68, đừng nên bỏ qua con 88, 78 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 38 về cùng lô tô con 87, chốt ngay bạch thủ 86

Đề 38 mà về cùng lô 80, ngày mai nổ con 38 chắc chắn, nếu 80 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 89, 86

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 38 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.