Đề về 40 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 40

Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 3 Lần 76 - 3 Lần 21 - 3 Lần
20 - 2 Lần 90 - 2 Lần 56 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 14 - 2 Lần
82 - 1 Lần 28 - 1 Lần 43 - 1 Lần
71 - 1 Lần 49 - 1 Lần 15 - 1 Lần
09 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
55 - 1 Lần 51 - 1 Lần 94 - 1 Lần
41 - 1 Lần 89 - 1 Lần 11 - 1 Lần
81 - 1 Lần 34 - 1 Lần 12 - 1 Lần
73 - 1 Lần 02 - 1 Lần 77 - 1 Lần
32 - 1 Lần 40 - 1 Lần 85 - 1 Lần
45 - 1 Lần 31 - 1 Lần 03 - 1 Lần
79 - 1 Lần 75 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 40

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 1 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 40

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-01-2024 10240 38267 05-01-2024 01-04-04-11-15-17-26-32-37-41-45-47-50-52-53-58-59-61-63-63-67-67-69-69-69-93-96
16-10-2023 94540 70876 17-10-2023 03-06-07-07-10-17-25-30-37-47-47-56-64-67-67-71-76-76-78-80-83-88-91-93-94-94-95
11-10-2023 49140 50875 12-10-2023 02-03-12-20-25-32-32-33-35-39-46-51-53-57-65-66-71-75-75-76-80-81-82-84-92-96-98
31-08-2023 73040 61379 01-09-2023 08-09-10-18-21-23-26-27-31-36-37-43-43-50-54-54-59-68-73-73-79-79-84-87-87-92-99
14-01-2023 62940 44221 15-01-2023 00-01-04-04-08-12-16-21-28-33-38-41-45-45-49-57-64-66-69-78-79-80-90-91-92-92-94
08-01-2023 20040 78014 09-01-2023 03-11-11-14-15-17-17-25-26-27-30-34-38-47-52-54-57-57-59-59-65-67-70-84-86-89-91
23-06-2022 97140 49677 24-06-2022 00-00-01-04-08-11-13-24-40-41-44-45-48-55-55-56-57-58-70-71-77-77-77-85-86-91-95
17-03-2022 04440 90202 18-03-2022 01-02-05-06-08-10-14-18-19-34-37-37-39-41-46-51-52-70-70-76-76-82-84-92-93-96-97
27-01-2022 16440 83926 28-01-2022 08-13-16-17-19-22-26-28-36-38-39-46-51-55-57-58-60-72-74-74-75-76-76-79-79-79-98
14-11-2021 53940 77626 15-11-2021 05-07-15-19-22-26-27-27-27-30-31-34-46-47-55-55-59-71-72-73-75-81-93-94-95-97-97
17-10-2021 24640 11609 18-10-2021 00-01-09-09-16-18-19-27-28-31-32-33-34-47-48-49-52-55-61-62-68-70-70-71-72-89-96
21-03-2021 68140 54315 22-03-2021 02-05-09-10-11-15-19-26-36-37-38-41-44-46-49-51-55-55-59-61-66-68-74-78-81-84-86
28-01-2020 50940 80389 29-01-2020 02-10-13-15-15-20-21-25-28-35-63-63-65-74-77-77-79-82-83-87-88-89-93-94-95-98-99
08-12-2019 70840 55076 09-12-2019 01-08-11-12-13-15-21-22-23-27-28-31-36-36-37-38-47-57-59-72-76-76-83-87-92-93-94
10-08-2019 14040 86376 11-08-2019 05-08-26-27-28-31-32-34-35-36-38-41-43-50-65-69-72-72-74-75-76-81-84-84-86-87-92
06-06-2019 35740 43073 07-06-2019 06-10-10-14-15-20-20-21-24-36-40-41-45-48-50-53-67-68-69-73-75-80-86-89-93-96-97
12-12-2018 63140 83517 13-12-2018 00-03-05-16-17-24-26-34-39-44-56-57-58-62-67-68-69-71-75-83-83-84-85-86-92-92-94
11-09-2018 50040 81156 12-09-2018 02-04-05-10-11-15-21-25-27-29-34-37-39-46-54-55-56-57-59-67-82-85-90-90-90-97-99
02-09-2018 19640 52049 03-09-2018 01-03-05-07-08-08-10-11-12-16-16-26-27-32-33-38-40-47-47-49-58-65-69-71-86-91-97
15-07-2018 84740 44371 16-07-2018 03-06-07-18-25-26-29-33-34-35-38-40-41-42-57-60-66-70-71-71-71-72-84-86-90-96-97
18-05-2018 38740 15245 19-05-2018 01-10-11-14-19-23-26-32-34-40-45-46-54-55-61-64-66-67-73-78-82-82-84-84-87-88-90
14-09-2017 42140 66956 15-09-2017 00-01-01-02-07-08-13-14-15-33-39-53-54-54-56-58-63-73-74-76-77-77-84-89-90-92-92
14-03-2017 81040 98441 15-03-2017 07-09-11-14-19-23-23-27-27-40-40-41-41-41-56-62-65-66-68-69-72-79-86-86-86-89-97
10-01-2017 42040 07790 11-01-2017 01-01-03-06-08-29-31-36-39-48-58-60-66-66-69-73-76-78-82-87-88-89-90-91-95-98-99
21-07-2016 98540 46412 22-07-2016 00-12-12-13-14-15-17-17-23-24-30-40-40-50-53-70-72-73-84-85-88-89-96-97-97-97-98
04-05-2016 09640 83220 05-05-2016 05-11-13-13-16-17-20-23-34-40-43-58-59-65-65-67-71-72-75-76-77-79-84-86-87-94-94
12-04-2016 10140 09821 13-04-2016 00-05-06-19-21-31-36-39-41-46-46-48-53-57-59-64-64-67-68-70-71-75-80-85-85-87-88
25-12-2015 85140 23185 26-12-2015 04-09-11-12-13-14-14-19-23-26-41-43-46-49-52-52-58-59-60-60-62-71-73-80-85-89-90
02-12-2015 90340 15390 03-12-2015 02-03-10-18-21-22-26-34-40-42-47-50-50-51-65-66-68-69-69-76-83-84-90-90-93-94-95
18-07-2015 25540 94703 19-07-2015 03-06-09-15-19-23-30-32-35-37-37-40-45-46-46-49-52-71-71-73-76-77-85-85-91-92-97
03-06-2015 40740 41878 04-06-2015 03-04-08-15-22-30-37-39-49-50-52-54-60-62-63-66-70-75-78-80-83-87-93-95-97-99-99
28-06-2014 41940 63731 29-06-2014 06-06-18-19-24-31-32-37-38-41-42-43-46-46-47-48-55-61-62-63-72-73-78-90-92-96-97
27-06-2014 60240 41940 28-06-2014 02-08-11-11-14-17-27-38-40-40-42-49-53-62-62-62-63-69-71-72-75-78-78-87-91-96-97
21-04-2014 31340 55155 22-04-2014 01-03-05-06-14-16-17-22-22-22-28-34-35-35-45-55-56-58-58-58-61-63-66-73-81-87-97
03-07-2013 91840 18981 04-07-2013 01-02-02-03-11-14-36-40-41-46-51-52-53-55-60-63-73-74-79-80-81-86-87-88-94-94-95
28-04-2013 46640 69043 29-04-2013 08-08-12-22-23-24-29-29-29-31-35-40-43-46-47-49-50-54-60-66-68-68-73-81-84-92-95
28-03-2013 62540 44334 29-03-2013 08-10-17-18-23-30-33-34-38-41-42-43-44-47-51-59-63-63-69-69-74-74-81-85-88-88-91
25-06-2012 67340 38860 26-06-2012 07-08-09-10-11-12-16-16-18-18-28-34-44-47-56-59-60-62-65-74-77-84-90-90-92-92-97
13-01-2012 01940 91517 14-01-2012 01-09-17-18-22-23-25-26-30-33-34-44-54-58-62-63-64-64-64-65-70-75-78-83-93-95-96
03-10-2010 86340 42326 04-10-2010 01-01-02-05-14-16-19-19-26-27-32-35-41-41-42-45-48-48-59-60-64-66-68-78-79-85-95
27-09-2010 60640 75197 28-09-2010 04-07-07-09-12-17-17-23-30-43-43-47-47-52-59-61-64-70-71-73-79-80-83-84-86-92-97
18-07-2010 02640 02020 19-07-2010 01-02-03-09-10-10-12-16-20-23-25-30-33-35-45-48-57-69-72-78-78-82-86-87-90-90-92
14-10-2009 32040 00411 15-10-2009 00-11-11-14-14-18-24-27-28-29-34-35-37-38-40-40-43-44-45-78-84-85-89-90-92-93-94
25-08-2009 68840 92594 26-08-2009 12-15-18-24-29-30-33-36-45-49-58-61-61-67-69-72-72-73-80-83-84-89-89-94-95-95-97
09-01-2009 67140 42732 10-01-2009 02-02-03-03-05-12-13-13-15-15-25-28-32-36-42-43-49-55-61-61-69-71-76-80-82-89-90
20-04-2008 65540 06128 21-04-2008 02-06-09-13-14-15-21-28-28-32-35-37-38-48-52-54-61-69-70-77-80-84-86-89-89-92-97
28-01-2007 98340 74382 29-01-2007 05-07-14-17-17-18-22-25-30-36-38-39-42-46-53-55-61-66-69-70-71-82-82-84-86-87-97
26-01-2007 18540 50521 27-01-2007 00-02-07-10-14-19-21-35-35-36-37-37-39-46-46-49-50-58-63-64-64-74-80-88-90-95-97
20-01-2007 35640 14478 21-01-2007 00-04-06-13-16-19-20-23-24-29-33-38-44-53-53-56-57-58-59-61-70-78-87-88-96-96-98
22-08-2006 10540 63951 23-08-2006 00-00-03-06-09-13-17-17-30-34-36-40-40-45-45-48-51-51-60-68-74-79-80-81-83-86-88
07-05-2005 38340 56514 08-05-2005 08-09-14-15-15-20-20-21-23-23-25-26-31-33-59-63-65-68-71-74-83-85-86-88-89-94-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 40 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 40 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 40 thì hôm sau về con gì? Đề về 40 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 40 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 40 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 40 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 40 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 40 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc40, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 40 hoặc đề 40.

Khi đề về 40 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 40 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 40 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 40 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 0 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 0 sẽ gồm những con số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 40 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 40 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 40 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 40 người chơi chỉ cần lấy 4 + 0 = 40 như thế sẽ ra được số 40 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 40.

Khi mơ về số đề 40 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 40 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 40 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 40 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 40 đó. Đừng bỏ lỡ con số 40 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 40 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 40 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 46 – 50

Khi mơ thấy con số 40 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 40 bằng vàng là: 49 – 60

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 40 thì hãy đánh số đề con 41, 10 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 40 thì đánh con số 48, 70 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 40 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 10 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 40 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 40 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 40 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 40 đánh con gì

Đề về 40 mà đi kèm con lô 29 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 20 mà đánh

Nếu đề 40 mà đi cùng kép 00 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 49, 50 về cùng nhau

Lô 40 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 46, 70 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 40 về cùng lô tô con 49, chốt ngay bạch thủ 60

Đề 40 mà về cùng lô 50, ngày mai nổ con 30 chắc chắn, nếu 90 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 96

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 40 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.