Đề về 42 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 42

Bộ số Bộ số Bộ số
38 - 3 Lần 96 - 3 Lần 61 - 3 Lần
36 - 2 Lần 16 - 2 Lần 56 - 2 Lần
98 - 2 Lần 51 - 2 Lần 55 - 2 Lần
60 - 2 Lần 77 - 2 Lần 08 - 1 Lần
20 - 1 Lần 88 - 1 Lần 75 - 1 Lần
68 - 1 Lần 24 - 1 Lần 57 - 1 Lần
05 - 1 Lần 00 - 1 Lần 09 - 1 Lần
85 - 1 Lần 30 - 1 Lần 18 - 1 Lần
42 - 1 Lần 46 - 1 Lần 66 - 1 Lần
37 - 1 Lần 49 - 1 Lần 28 - 1 Lần
03 - 1 Lần 01 - 1 Lần 76 - 1 Lần
90 - 1 Lần 54 - 1 Lần 34 - 1 Lần
92 - 1 Lần 07 - 1 Lần 78 - 1 Lần
81 - 1 Lần 32 - 1 Lần 63 - 1 Lần
44 - 1 Lần 11 - 1 Lần 17 - 1 Lần
52 - 1 Lần 59 - 1 Lần 19 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 42

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 12 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 42

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-03-2024 16342 59619 26-03-2024 04-07-08-15-15-17-19-19-20-21-28-32-37-39-40-42-59-59-71-73-78-80-81-82-86-92-99
24-07-2023 62442 75659 25-07-2023 03-05-09-18-20-20-23-27-31-40-43-50-52-56-57-59-59-60-60-60-64-66-69-71-76-81-83
12-06-2023 55442 88661 13-06-2023 04-05-05-07-10-11-30-41-44-47-47-48-50-61-65-70-71-72-73-73-78-79-81-81-83-86-94
11-01-2023 04942 18452 12-01-2023 00-02-05-18-18-19-21-22-25-29-30-34-40-47-47-49-52-55-56-70-74-79-82-83-84-85-94
03-06-2022 89242 60832 04-06-2022 00-03-11-18-19-25-29-32-34-42-44-48-53-58-61-62-65-66-68-77-78-85-87-87-94-96-98
17-11-2021 99342 04960 18-11-2021 00-02-03-06-06-10-13-17-29-30-40-41-44-53-55-60-60-65-69-73-77-81-82-89-92-96-98
30-10-2021 24242 54798 31-10-2021 01-06-15-21-23-24-26-35-39-41-47-58-61-62-63-65-65-72-76-79-80-93-94-96-97-97-98
11-10-2021 72142 05618 12-10-2021 00-07-07-09-18-20-22-25-26-26-34-47-48-50-58-62-64-66-68-68-81-86-88-90-94-95-97
03-07-2021 02942 96477 04-07-2021 11-16-16-17-18-18-24-29-31-33-37-39-39-43-46-47-49-52-62-67-69-71-76-77-81-84-94
26-03-2021 72042 54601 27-03-2021 01-05-10-17-23-29-31-31-32-38-38-40-41-43-43-45-54-54-56-60-64-72-74-83-92-92-94
11-11-2020 56842 44516 12-11-2020 05-07-13-13-16-20-27-27-30-39-39-40-42-43-51-54-57-67-71-72-73-77-80-86-88-94-98
20-09-2020 05042 68757 21-09-2020 02-11-13-17-19-21-29-35-36-37-39-47-47-49-51-54-57-63-64-64-74-81-84-91-95-96-98
22-07-2020 20942 09592 23-07-2020 00-03-05-07-10-17-19-21-30-32-32-35-35-42-44-50-55-56-61-65-67-67-69-76-85-90-92
22-12-2019 43242 70724 23-12-2019 01-02-02-03-04-07-12-12-15-24-26-27-29-35-35-44-51-52-60-69-74-75-76-84-91-94-96
24-11-2019 31742 30468 25-11-2019 07-08-11-13-13-14-24-26-26-26-31-36-39-47-47-50-56-58-68-74-81-84-85-85-89-93-98
19-11-2019 19942 72751 20-11-2019 03-04-05-06-09-12-21-23-29-30-35-40-44-51-53-54-54-55-58-58-59-60-65-77-87-97-98
29-10-2019 42342 40698 30-10-2019 03-11-14-15-23-24-26-27-30-42-45-46-47-49-49-50-54-56-63-68-68-71-78-89-96-98-99
06-05-2019 44642 74530 07-05-2019 01-02-05-14-17-17-23-30-31-32-38-43-44-49-50-53-55-59-59-66-73-81-84-90-92-96-98
29-03-2019 21642 64361 30-03-2019 09-12-18-20-24-32-36-42-43-44-44-50-53-55-56-59-60-61-63-72-82-83-88-95-96-99-99
30-06-2018 02442 66017 01-07-2018 00-00-01-09-10-12-17-24-29-41-46-48-49-57-58-59-62-64-67-73-78-85-86-92-94-95-96
03-11-2016 31142 01381 04-11-2016 05-18-25-29-32-33-34-35-36-45-49-49-50-52-56-61-61-62-66-67-70-77-81-82-93-96-98
25-10-2016 18942 29449 26-10-2016 00-00-04-13-16-18-19-19-30-32-34-38-39-49-52-53-59-61-63-72-72-79-82-86-87-90-94
31-07-2016 74642 14575 01-08-2016 02-13-13-15-15-21-22-22-22-25-31-40-42-42-45-51-53-54-61-62-64-65-75-79-85-88-98
21-06-2016 93142 82537 22-06-2016 03-08-10-13-17-20-23-30-32-37-38-54-57-60-61-62-67-69-70-70-72-76-78-82-84-92-98
01-05-2016 90242 04196 02-05-2016 01-04-08-18-25-30-33-37-37-37-39-42-43-45-49-54-55-56-59-70-77-78-81-83-94-96-99
14-03-2016 22142 90316 15-03-2016 00-11-16-20-21-21-22-22-28-35-35-36-41-45-53-54-56-60-60-84-86-89-91-94-95-95-97
02-01-2016 13142 97311 03-01-2016 00-00-08-11-11-19-20-24-32-37-46-48-51-54-61-62-63-63-69-72-75-75-76-77-87-94-96
21-12-2015 07742 37538 22-12-2015 00-01-03-03-07-10-14-14-15-17-19-20-30-31-38-45-46-49-50-54-66-67-75-77-93-94-96
16-09-2015 58642 80834 17-09-2015 03-04-05-08-09-16-19-19-22-29-33-34-35-43-56-62-67-70-73-75-82-83-83-84-88-96-98
14-12-2014 76442 17338 15-12-2014 03-10-11-12-14-29-34-34-35-38-45-53-54-55-57-57-64-68-68-72-73-76-77-87-89-90-92
22-10-2014 86342 91254 23-10-2014 01-01-02-02-04-05-10-12-17-26-28-29-32-32-36-39-44-45-52-54-56-62-76-77-84-90-94
03-09-2014 19342 86390 04-09-2014 02-04-11-14-14-20-24-29-34-37-47-48-49-52-53-54-60-62-69-71-72-75-79-83-90-97-98
23-06-2014 79142 43285 24-06-2014 02-03-05-07-07-13-17-21-31-38-42-43-48-57-57-62-65-66-71-73-79-85-87-92-95-96-98
10-05-2014 75042 03377 11-05-2014 04-14-14-17-43-45-51-52-54-61-62-63-64-69-69-71-76-77-78-79-83-84-85-85-89-92-93
25-02-2014 15342 06508 26-02-2014 00-02-08-13-16-16-19-20-21-24-33-35-41-42-44-45-47-52-61-62-64-65-65-68-84-91-97
19-12-2013 80942 19578 20-12-2013 01-04-06-21-25-27-28-29-31-32-41-42-47-54-56-56-63-68-78-78-82-82-84-84-86-87-99
05-12-2013 75842 25507 06-12-2013 02-04-06-07-18-20-22-22-23-28-31-38-44-44-44-59-63-67-67-70-71-72-75-79-88-92-99
15-05-2013 72642 98376 16-05-2013 04-06-09-11-12-14-22-30-38-41-44-49-53-58-59-62-63-71-73-73-76-80-84-86-88-96-99
04-06-2012 36742 82009 05-06-2012 04-05-07-09-14-17-21-21-22-26-35-39-42-44-44-46-46-48-52-54-65-77-77-78-80-91-92
02-11-2011 37842 21001 03-11-2011 01-08-19-20-20-24-27-31-33-35-36-37-39-42-42-44-56-56-65-77-80-81-87-88-89-92-98
02-07-2011 41742 24644 03-07-2011 07-09-12-13-19-23-25-26-44-44-48-51-57-66-67-70-71-73-77-80-80-83-87-89-95-97-98
06-06-2011 93442 43838 07-06-2011 02-05-06-17-19-24-27-29-30-33-38-38-43-45-48-52-56-58-59-63-63-68-70-72-86-87-94
26-04-2011 16142 12856 27-04-2011 03-10-10-10-11-14-16-24-30-31-32-36-39-54-54-56-63-74-76-79-80-80-84-91-92-94-95
24-04-2011 95442 65188 25-04-2011 03-07-13-13-15-17-24-26-31-32-49-53-54-56-61-64-66-67-68-70-76-81-84-84-88-90-98
15-04-2011 29442 81055 16-04-2011 00-04-12-17-20-21-22-25-27-30-35-37-41-47-49-51-53-55-62-66-76-78-84-86-88-90-94
05-01-2011 61942 35003 06-01-2011 03-04-09-09-17-20-21-23-42-44-46-47-48-48-49-51-61-62-64-66-67-79-83-84-84-90-95
02-09-2009 25442 95428 03-09-2009 07-13-18-21-23-25-26-28-28-30-37-37-39-40-41-45-47-48-54-59-62-76-85-87-89-97-99
24-04-2009 61842 24856 25-04-2009 01-03-04-05-08-13-24-25-29-32-33-41-46-46-50-56-62-72-72-73-76-80-82-86-90-95-98
19-10-2008 82142 75620 20-10-2008 00-00-00-09-16-17-20-29-30-33-36-37-41-45-46-50-54-55-55-55-72-77-79-86-89-91-93
29-06-2008 52142 24808 30-06-2008 01-02-03-04-08-13-17-18-21-40-42-45-50-52-54-55-55-56-58-59-62-71-84-92-94-98-99
28-02-2008 29942 05108 29-02-2008 06-08-09-19-19-33-35-36-48-52-52-55-57-61-66-66-69-70-74-76-77-87-88-94-97-98-98
24-12-2007 36142 85700 25-12-2007 00-06-14-20-21-23-23-23-36-38-43-43-44-46-52-52-53-54-54-64-69-72-74-74-78-93-96
02-12-2007 60442 75036 03-12-2007 02-05-23-24-34-35-36-36-48-52-58-59-63-65-74-75-75-78-81-81-82-85-86-87-88-89-94
08-11-2007 08842 41751 09-11-2007 03-03-13-15-18-18-33-36-37-41-45-46-47-49-51-57-57-72-75-82-82-82-84-87-90-95-96
26-12-2006 05542 36766 27-12-2006 00-09-12-13-19-24-29-30-38-41-42-47-54-54-56-59-59-66-70-71-77-83-85-88-91-95-95
27-09-2006 80442 03636 28-09-2006 01-02-04-11-18-26-31-31-35-36-37-43-54-58-59-70-73-73-74-76-78-81-87-89-93-94-98
06-07-2006 93542 95196 07-07-2006 01-09-13-19-26-31-35-41-44-46-47-54-55-56-60-60-64-66-67-67-69-73-84-87-96-97-97
03-06-2006 23542 09760 04-06-2006 02-07-09-11-15-18-20-30-34-36-39-41-45-46-51-52-57-58-60-74-78-79-85-88-90-94-96
22-04-2006 93342 71701 23-04-2006 01-09-10-14-17-18-26-31-32-38-41-41-44-53-54-57-59-63-67-75-81-81-82-83-87-90-96
01-04-2006 21042 06163 02-04-2006 05-09-13-19-20-31-32-33-39-41-47-52-54-55-58-59-63-64-65-67-71-72-80-89-93-93-98
07-03-2006 64242 94246 08-03-2006 00-06-08-16-24-27-30-32-33-37-38-39-40-41-41-42-46-46-56-60-61-69-72-80-83-85-88
22-06-2005 49842 15455 23-06-2005 07-11-11-22-27-35-39-42-42-43-50-55-56-58-58-59-64-69-69-74-76-82-84-85-92-94-99
21-06-2005 52742 49842 22-06-2005 00-08-12-13-14-16-16-23-33-34-34-35-39-42-46-53-58-60-60-69-70-71-81-88-96-98-99
16-05-2005 33242 11596 17-05-2005 07-13-19-22-25-25-28-30-30-35-37-42-51-53-56-63-66-70-70-71-76-78-84-85-90-90-96
26-03-2005 35042 90861 27-03-2005 10-11-12-17-18-25-28-30-31-33-35-51-53-55-55-56-56-57-58-61-61-64-74-76-83-94-95
07-03-2005 14142 06805 08-03-2005 00-04-05-15-16-16-17-17-20-25-26-27-47-47-49-53-53-60-62-64-71-74-75-76-78-80-88

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 42 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 42 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 42 thì hôm sau về con gì? Đề về 42 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 42 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 42 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 42 có nghĩa là như thế nào

Đề về 42 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 42 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc42, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 42 hoặc đề 42.

Khi đề về 42 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 42 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 42 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 42 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 2 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 42 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 42 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 42 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 42 người chơi chỉ cần lấy 4 + 2 = 42 như thế sẽ ra được số 42 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 42.

Khi mơ về số đề 42 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 42 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 42 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 42 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 42 đó. Đừng bỏ lỡ con số 42 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 42 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 42 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 46 – 52

Khi mơ thấy con số 42 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 42 bằng vàng là: 49 – 62

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 42 thì hãy đánh số đề con 42, 12 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 42 thì đánh con số 48, 72 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 42 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 12 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 42 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 42 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 42 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 42 đánh con gì?

Đề về 42 mà đi kèm con lô 29 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 22 mà đánh

Nếu đề 42 mà đi cùng kép 12 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 49, 52 về cùng nhau

Lô 42 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 46, 72 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 42 về cùng lô tô con 49, chốt ngay bạch thủ 62

Đề 42 mà về cùng lô 52, ngày mai nổ con 32 chắc chắn, nếu 92 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 96

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 42 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.