Đề về 43 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 43

Bộ số Bộ số Bộ số
22 - 3 Lần 63 - 3 Lần 44 - 3 Lần
90 - 3 Lần 88 - 2 Lần 50 - 2 Lần
46 - 2 Lần 93 - 2 Lần 74 - 1 Lần
52 - 1 Lần 60 - 1 Lần 14 - 1 Lần
16 - 1 Lần 07 - 1 Lần 02 - 1 Lần
51 - 1 Lần 43 - 1 Lần 18 - 1 Lần
58 - 1 Lần 04 - 1 Lần 53 - 1 Lần
27 - 1 Lần 06 - 1 Lần 76 - 1 Lần
66 - 1 Lần 34 - 1 Lần 08 - 1 Lần
94 - 1 Lần 62 - 1 Lần 42 - 1 Lần
05 - 1 Lần 59 - 1 Lần 19 - 1 Lần
38 - 1 Lần 45 - 1 Lần 29 - 1 Lần
92 - 1 Lần 77 - 1 Lần 20 - 1 Lần
49 - 1 Lần 03 - 1 Lần 64 - 1 Lần
79 - 1 Lần 10 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 43

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 2 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
08-09-2022 75743 01293 09-09-2022 06-10-14-19-20-32-35-37-42-43-45-46-51-52-53-54-55-55-61-62-65-70-74-86-90-93-96
03-05-2022 48243 79110 04-05-2022 01-04-10-11-11-12-13-24-25-29-35-46-51-52-54-67-72-79-79-82-83-85-89-89-92-94-97
18-08-2021 10443 21544 19-08-2021 02-04-05-06-07-08-08-11-23-27-37-44-48-49-57-65-67-74-75-76-83-86-86-86-93-96-99
23-11-2020 00843 52664 24-11-2020 01-02-03-05-06-06-06-18-20-28-35-38-41-41-45-45-51-55-60-64-65-71-74-83-90-92-96
21-10-2020 07043 48879 22-10-2020 00-04-04-06-08-15-16-16-16-31-32-35-37-38-40-40-41-48-60-72-78-79-81-84-95-96-96
03-01-2020 19143 54949 04-01-2020 06-07-07-09-11-15-19-19-19-20-20-35-47-49-53-54-61-67-70-71-79-84-86-88-97-98-99
04-11-2019 56043 63990 05-11-2019 00-03-04-10-21-22-29-32-32-34-34-43-48-51-54-57-57-59-62-63-78-88-90-91-93-94-98
14-09-2019 81843 42303 15-09-2019 03-10-11-12-19-28-29-32-39-42-46-48-56-61-62-63-65-68-73-74-79-87-88-88-89-96-97
15-04-2019 57843 11022 16-04-2019 02-22-22-22-25-28-32-32-36-39-43-45-46-48-52-57-61-61-71-81-82-88-90-92-92-95-97
02-02-2019 93843 61090 03-02-2019 01-07-08-10-14-15-24-27-28-29-30-33-34-35-42-43-54-55-57-62-69-76-83-84-89-90-97
10-10-2018 90043 75705 11-10-2018 05-05-07-08-09-12-13-18-19-21-32-32-39-43-49-50-71-72-74-76-77-79-81-89-90-96-96
17-09-2018 93143 91720 18-09-2018 00-06-10-17-19-20-20-20-26-32-32-34-37-37-38-42-45-55-58-58-63-74-88-90-91-96-97
14-06-2018 54343 70145 15-06-2018 02-10-10-17-22-26-28-33-35-39-45-47-47-51-52-53-53-55-63-66-73-77-80-83-83-84-88
04-02-2018 52643 36829 05-02-2018 00-04-04-07-12-24-29-31-32-41-50-53-55-56-64-67-69-71-73-77-78-84-85-86-91-94-97
31-10-2017 48743 83492 01-11-2017 05-09-09-23-24-25-26-30-33-41-51-54-55-60-68-70-70-72-73-76-77-79-82-84-86-92-94
26-09-2017 35043 62777 27-09-2017 01-09-16-21-29-31-31-33-34-39-41-45-50-51-52-56-62-64-72-74-77-80-85-97-98-98-99
10-04-2017 34343 20459 11-04-2017 00-00-01-02-03-14-15-19-22-23-23-26-28-46-51-54-58-58-59-66-66-67-79-83-95-97-98
03-04-2017 06143 69919 04-04-2017 02-10-19-22-26-33-34-37-41-43-51-53-55-57-61-63-64-65-69-72-83-84-85-86-87-89-99
16-02-2017 85543 77038 17-02-2017 03-12-22-24-27-30-33-34-34-37-38-39-42-44-51-51-52-58-66-70-72-73-77-83-85-95-96
02-11-2016 79843 31142 03-11-2016 00-04-07-12-24-27-28-30-33-33-36-36-42-43-46-50-52-56-61-72-77-79-81-87-88-91-93
10-07-2016 18443 83690 11-07-2016 00-15-16-18-20-28-29-32-33-37-49-50-59-62-64-65-66-68-74-82-85-86-87-88-90-94-96
19-02-2016 41543 31805 20-02-2016 03-05-07-08-09-11-12-22-24-26-29-29-36-42-43-45-45-47-51-51-55-57-57-62-69-70-95
10-09-2015 60043 39208 11-09-2015 00-07-08-09-10-17-19-20-25-25-29-34-36-50-50-51-54-57-61-65-73-74-76-81-89-90-96
08-09-2015 47743 81894 09-09-2015 02-06-15-16-20-20-21-27-33-36-42-42-48-49-50-52-55-69-71-73-74-82-85-90-92-92-94
01-08-2015 66443 15650 02-08-2015 01-03-04-13-14-14-19-35-42-43-44-44-50-58-60-61-68-73-76-81-84-85-88-92-94-95-98
16-05-2015 93043 08062 17-05-2015 02-08-10-13-16-17-17-20-22-26-35-40-42-50-57-61-62-68-70-71-73-77-79-82-85-97-97
11-01-2015 89443 02476 12-01-2015 00-01-04-05-11-11-13-15-17-27-29-29-30-31-33-42-43-49-50-68-76-80-80-85-89-90-91
10-10-2014 11443 37766 11-10-2014 01-01-03-05-06-06-09-10-10-11-18-20-22-23-26-44-45-50-51-55-55-66-75-82-94-96-98
21-09-2014 26443 03334 22-09-2014 06-08-16-18-21-21-21-29-29-30-31-31-34-35-36-41-52-57-66-73-85-85-89-90-96-96-99
26-07-2014 32143 94263 27-07-2014 01-05-09-12-19-22-28-29-34-37-38-39-43-55-56-57-58-61-63-71-73-82-84-89-90-92-93
18-06-2014 97343 88244 19-06-2014 03-05-08-20-23-25-26-29-29-40-44-47-52-53-53-54-55-59-63-65-67-70-72-81-90-93-94
15-04-2014 86743 23906 16-04-2014 02-03-06-08-15-16-19-20-21-21-25-30-41-47-48-49-50-50-52-53-56-58-60-77-79-84-85
12-06-2013 18643 38053 13-06-2013 04-04-07-10-12-14-22-24-25-26-39-40-47-48-53-55-56-61-66-67-69-71-74-85-89-94-98
29-04-2013 69043 13627 30-04-2013 07-16-22-27-42-43-47-48-51-55-61-64-65-65-65-70-70-71-72-73-73-77-77-78-79-86-89
30-01-2013 42243 98944 31-01-2013 01-02-06-08-09-17-18-23-26-35-40-40-41-44-46-46-47-52-65-73-81-82-83-84-85-87-88
04-09-2012 73943 26558 05-09-2012 00-03-08-14-18-21-24-28-29-32-45-52-54-55-58-58-58-69-71-77-80-85-87-94-95-95-97
19-07-2012 15943 71146 20-07-2012 05-06-09-11-12-12-13-14-22-24-34-35-36-40-42-46-50-53-54-74-81-83-85-91-94-95-96
01-06-2012 49343 09704 02-06-2012 02-04-04-09-10-11-18-19-22-24-29-32-32-40-40-41-42-55-61-61-64-68-72-77-81-93-98
13-11-2011 69843 79218 14-11-2011 03-05-07-11-15-16-18-18-21-23-29-32-53-55-65-68-69-70-72-74-76-78-80-80-89-96-98
14-08-2011 32343 94022 15-08-2011 00-03-04-04-06-13-15-22-23-23-25-26-30-33-39-46-48-59-64-72-75-81-86-87-88-91-92
16-01-2011 01543 52688 17-01-2011 03-07-10-14-14-15-18-20-22-25-31-32-35-35-53-55-59-61-62-64-68-74-78-83-88-88-92
26-11-2010 54143 38551 27-11-2010 00-05-06-09-11-12-15-23-38-39-41-43-48-49-50-51-51-59-60-72-72-86-87-89-93-94-98
25-11-2010 37043 54143 26-11-2010 02-05-06-19-19-26-28-33-36-43-43-43-44-45-53-56-57-72-73-74-81-84-85-87-89-91-92
22-10-2010 92443 89193 23-10-2010 00-05-07-09-11-12-13-13-18-23-27-29-37-43-50-54-56-57-68-73-79-80-81-84-89-91-93
31-05-2010 80643 81063 01-06-2010 11-11-13-16-20-24-26-32-38-41-45-49-54-63-64-69-71-73-78-83-83-86-88-90-93-96-98
11-04-2010 78143 88407 12-04-2010 00-03-07-07-08-17-28-33-36-41-42-44-55-59-60-65-73-76-80-81-83-84-84-84-87-90-95
11-01-2010 65443 18902 12-01-2010 02-04-08-10-12-20-20-30-40-45-50-51-52-53-57-59-69-71-75-77-88-90-90-92-92-97-99
09-11-2009 36143 85563 10-11-2009 00-01-10-35-44-47-49-50-54-58-59-61-63-69-69-69-70-79-82-84-88-88-91-94-95-98-98
23-08-2009 33443 83188 24-08-2009 07-07-09-09-11-14-15-25-25-31-38-39-52-52-56-62-63-64-69-77-81-83-88-88-91-93-94
23-07-2009 65943 29050 24-07-2009 10-12-12-14-18-30-35-36-38-43-43-44-45-47-48-50-52-58-61-72-75-79-80-87-90-98-98
17-07-2009 35643 78046 18-07-2009 03-08-08-11-15-15-20-24-24-36-36-39-46-53-57-61-65-69-70-72-77-78-81-81-84-91-91
22-03-2009 67043 85422 23-03-2009 03-13-15-16-16-17-20-22-27-29-38-41-43-43-45-50-52-54-59-60-60-63-63-72-74-80-88
17-03-2009 28743 34716 18-03-2009 01-12-14-16-25-37-37-38-39-40-44-45-54-55-55-60-64-66-70-71-75-76-80-81-85-94-97
03-05-2008 86343 66552 04-05-2008 14-16-18-24-25-29-34-39-41-43-45-47-47-48-52-58-61-62-66-78-79-81-95-95-96-96-99
02-01-2008 83743 45560 03-01-2008 01-10-15-25-31-34-36-36-42-42-43-44-45-46-53-60-60-69-79-80-81-85-88-91-92-94-96
25-11-2007 80843 22314 26-11-2007 07-09-13-14-18-19-20-28-32-34-40-45-47-47-52-54-56-65-66-72-75-77-77-83-88-90-92
17-04-2007 51043 00474 18-04-2007 06-09-10-15-22-28-30-30-31-37-41-45-49-49-52-54-60-61-66-74-74-81-83-92-98-99-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 43 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 43 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 43 thì hôm sau về con gì? Đề về 43 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 43 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 43 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 43 có nghĩa là như thế nào

Đề về 43 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 43 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc43, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 43 hoặc đề 43.

Khi đề về 43 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 43 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 43 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 43 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 43 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 43 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 43 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 43 người chơi chỉ cần lấy 4 + 3 = 43 như thế sẽ ra được số 43 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 43.

Khi mơ về số đề 43 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 43 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 43 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 43 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 43 đó. Đừng bỏ lỡ con số 43 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 43 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 43 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 46 – 53

Khi mơ thấy con số 43 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 43 bằng vàng là: 49 – 63

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 43 thì hãy đánh số đề con 43, 13 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 43 thì đánh con số 48, 73 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 43 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 13 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 43 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 43 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 43 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 43 đánh con gì?

Đề về 43 mà đi kèm con lô 39 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 23 mà đánh

Nếu đề 43 mà đi cùng kép 13 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 49, 53 về cùng nhau

Lô 43 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 46, 73 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 43 về cùng lô tô con 49, chốt ngay bạch thủ 63

Đề 43 mà về cùng lô 53, ngày mai nổ con 33 chắc chắn, nếu 93 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 96

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 43 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.