Đề về 45 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 45

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 4 Lần 48 - 3 Lần 57 - 3 Lần
65 - 3 Lần 28 - 3 Lần 50 - 2 Lần
49 - 2 Lần 16 - 2 Lần 51 - 2 Lần
27 - 2 Lần 90 - 2 Lần 69 - 2 Lần
83 - 2 Lần 09 - 1 Lần 05 - 1 Lần
43 - 1 Lần 22 - 1 Lần 15 - 1 Lần
98 - 1 Lần 02 - 1 Lần 61 - 1 Lần
66 - 1 Lần 45 - 1 Lần 40 - 1 Lần
96 - 1 Lần 91 - 1 Lần 30 - 1 Lần
59 - 1 Lần 29 - 1 Lần 47 - 1 Lần
31 - 1 Lần 73 - 1 Lần 33 - 1 Lần
20 - 1 Lần 00 - 1 Lần 92 - 1 Lần
44 - 1 Lần 82 - 1 Lần 21 - 1 Lần
99 - 1 Lần 94 - 1 Lần 70 - 1 Lần
53 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 45

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 13 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 2 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 45

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
28-12-2022 55145 51849 29-12-2022 02-06-08-08-09-17-22-30-31-33-33-35-36-38-41-47-49-54-61-65-66-75-76-82-83-87-95
12-10-2022 67145 65353 13-10-2022 07-10-12-16-20-21-23-25-30-33-41-42-42-47-53-59-60-64-65-68-69-69-70-73-83-96-96
15-04-2022 54045 36554 16-04-2022 02-08-10-20-27-36-45-46-48-54-66-69-69-69-70-73-77-80-81-81-81-83-85-90-91-94-98
07-04-2022 98245 43769 08-04-2022 01-15-18-22-22-31-32-35-35-41-42-42-52-55-59-60-60-62-65-69-73-77-79-82-87-88-88
21-01-2022 78645 74954 22-01-2022 02-04-05-06-07-10-22-23-26-26-33-37-40-41-43-45-45-51-54-59-62-69-84-90-92-94-95
10-01-2022 08845 55427 11-01-2022 02-03-05-07-08-09-10-16-17-24-27-31-35-38-39-40-52-52-52-58-61-88-89-89-89-97-99
06-10-2021 82245 97469 07-10-2021 00-08-09-16-19-27-39-41-45-46-51-51-58-59-61-63-65-69-71-71-71-72-75-78-78-82-91
20-01-2021 60545 21331 21-01-2021 07-09-19-19-24-24-25-31-37-40-44-49-52-52-55-58-58-59-60-66-69-78-79-80-84-87-95
12-12-2020 09945 08528 13-12-2020 00-02-06-20-26-28-33-35-39-40-42-47-49-53-58-62-62-63-66-70-81-82-86-87-90-98-99
10-02-2020 96045 07696 11-02-2020 03-05-05-11-11-16-33-36-36-37-52-54-55-63-63-64-68-70-84-86-93-94-94-94-96-96-97
21-07-2019 50545 12598 22-07-2019 00-03-08-08-15-16-17-21-24-24-26-27-29-36-37-43-47-52-58-60-79-83-84-90-96-97-98
14-01-2019 51545 84265 15-01-2019 03-09-09-10-14-16-19-21-22-22-28-29-31-43-49-50-52-61-65-65-78-79-86-87-90-90-98
13-10-2018 48145 35128 14-10-2018 03-12-13-26-28-28-30-41-46-46-47-51-53-53-57-57-58-59-62-64-64-76-79-86-92-98-99
10-09-2018 51845 50040 11-09-2018 01-03-04-07-15-20-21-27-27-33-36-40-45-46-48-48-49-49-57-61-67-75-77-79-80-94-98
09-07-2018 14845 76157 10-07-2018 00-06-07-10-12-12-15-21-22-31-35-40-42-48-49-54-56-56-57-66-69-75-75-81-82-94-95
15-06-2018 70145 81948 16-06-2018 00-02-05-14-16-18-19-20-21-22-24-26-30-40-43-48-66-69-73-74-76-89-89-92-97-98-98
19-05-2018 15245 32370 20-05-2018 02-03-04-05-09-15-24-25-26-29-29-40-40-49-49-53-55-62-63-64-68-69-70-73-77-80-88
14-05-2018 41345 10316 15-05-2018 02-05-14-16-18-29-36-39-46-51-54-60-62-65-66-66-67-67-70-73-77-77-88-88-95-98-99
24-04-2018 28845 26550 25-04-2018 08-15-15-17-19-22-27-29-32-32-37-37-40-42-44-50-54-59-62-62-75-79-79-87-91-94-97
24-03-2018 05545 96594 25-03-2018 02-09-15-18-21-22-24-27-27-29-31-34-43-55-56-57-59-71-72-77-77-78-81-87-93-94-98
26-01-2018 82445 31583 27-01-2018 02-05-11-12-15-16-17-19-20-21-29-33-34-35-50-53-61-64-72-79-80-82-82-83-86-91-93
15-04-2017 88945 73309 16-04-2017 01-06-07-08-09-11-19-27-29-30-33-35-40-41-43-48-50-52-54-57-66-72-73-75-77-79-82
05-03-2017 00745 75615 06-03-2017 00-07-08-08-12-14-15-16-16-18-21-25-30-31-35-52-55-61-61-70-76-78-86-87-90-94-99
18-01-2017 37845 80047 19-01-2017 04-13-17-17-19-23-26-33-44-44-47-50-51-55-63-67-69-70-71-72-74-78-78-79-83-95-99
08-11-2015 35545 11322 09-11-2015 00-02-03-14-17-17-19-22-22-29-30-37-41-54-58-63-66-72-72-75-75-76-78-81-87-87-90
20-10-2015 44745 93930 21-10-2015 03-10-12-15-16-16-26-30-33-33-41-41-44-48-57-59-61-62-62-71-75-78-79-88-91-92-93
19-10-2015 83245 44745 20-10-2015 00-04-05-06-13-14-32-42-45-46-48-52-57-57-62-63-67-68-75-77-82-84-86-88-91-92-99
27-03-2015 25345 45057 28-03-2015 02-03-13-14-15-16-23-24-28-30-30-31-45-49-56-57-57-66-74-74-75-76-78-79-83-84-98
12-02-2015 22545 81254 13-02-2015 04-11-13-14-16-16-21-23-27-28-30-34-35-45-48-53-54-56-66-74-74-77-77-77-86-87-88
01-02-2015 76945 60649 02-02-2015 01-05-07-09-18-19-19-21-26-27-29-49-51-53-54-55-64-65-67-74-78-81-82-84-90-91-94
03-12-2014 76145 66465 04-12-2014 04-07-09-27-28-33-33-42-44-46-46-50-50-51-65-68-69-70-72-73-79-84-85-86-86-89-91
07-11-2014 55145 62292 08-11-2014 00-04-14-15-20-27-33-34-35-39-49-51-55-57-58-59-65-72-74-76-78-83-85-85-92-92-96
15-09-2014 46745 22951 16-09-2014 03-14-19-20-23-24-27-27-29-29-31-35-36-46-46-51-51-56-57-61-65-71-78-89-89-95-97
02-08-2014 80945 28099 03-08-2014 02-02-04-05-07-12-14-16-16-27-30-39-44-44-45-48-48-55-57-66-71-87-91-92-97-99-99
06-07-2014 85345 44050 07-07-2014 00-00-01-03-05-09-12-20-22-29-33-40-42-50-51-54-55-59-65-69-79-84-86-87-90-90-95
26-05-2014 34345 45566 27-05-2014 01-03-04-05-10-10-11-18-21-22-37-41-45-47-54-54-55-57-66-68-70-88-94-95-97-98-99
08-02-2014 66145 05148 09-02-2014 00-02-03-05-05-07-16-17-21-24-26-28-32-33-35-42-45-48-49-50-53-60-62-74-79-82-91
07-01-2014 54545 15791 08-01-2014 02-03-15-19-22-30-32-33-33-44-46-49-50-51-52-53-58-68-69-72-73-74-79-79-91-97-99
26-10-2013 72845 27183 27-10-2013 04-07-18-25-29-30-30-36-39-40-51-52-52-56-58-60-61-63-66-67-71-83-83-94-95-98-99
29-09-2013 27245 47648 30-09-2013 04-06-07-11-12-15-16-25-29-34-35-36-48-52-52-55-62-64-80-82-83-85-90-92-94-95-99
07-05-2013 57145 72965 08-05-2013 01-09-09-11-14-23-23-26-31-34-43-51-54-54-63-65-66-67-71-71-75-76-87-88-91-92-93
26-02-2013 36545 83590 27-02-2013 02-02-05-07-09-10-11-26-28-29-31-31-43-52-56-66-67-71-71-73-75-76-76-79-85-90-96
05-05-2012 53045 71421 06-05-2012 00-00-02-03-03-07-07-08-10-19-20-21-26-29-31-36-36-42-42-43-65-68-75-86-90-90-94
06-12-2011 24045 22005 07-12-2011 00-05-05-08-09-13-14-14-17-18-27-41-41-42-47-53-57-62-63-70-73-78-85-86-87-89-97
22-01-2011 73445 73957 23-01-2011 03-03-05-05-08-17-20-21-23-29-31-38-39-47-56-57-60-63-65-69-76-80-86-89-94-98-99
25-12-2010 26845 80790 26-12-2010 01-06-07-09-13-17-18-20-25-28-29-41-44-51-59-62-67-69-76-77-81-81-82-84-86-90-96
17-09-2010 73045 83100 18-09-2010 00-14-21-22-24-30-34-38-41-46-48-53-61-61-62-65-66-72-76-77-80-83-85-87-88-92-99
10-01-2010 48345 65443 11-01-2010 03-04-06-06-13-13-14-18-23-34-38-43-43-52-52-52-57-57-62-70-73-75-80-83-86-93-98
09-12-2009 40945 14429 10-12-2009 01-03-23-24-27-29-35-35-37-39-44-44-54-58-61-64-69-71-76-76-79-81-84-93-94-95-97
26-07-2009 76545 72205 27-07-2009 02-05-07-07-13-16-17-18-21-22-26-27-39-40-41-41-42-43-50-66-67-78-79-83-88-94-94
30-05-2009 89645 69651 31-05-2009 00-01-03-05-17-23-26-35-47-47-51-51-53-56-57-58-61-65-78-78-83-85-90-96-97-98-99
30-03-2009 55845 03161 31-03-2009 04-04-06-08-12-12-28-30-35-44-44-48-50-54-57-61-65-66-68-76-78-81-86-90-96-97-99
24-01-2009 08245 Tết 25-01-2009 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-t
08-11-2008 29445 65182 09-11-2008 02-14-17-24-28-31-32-33-34-39-53-54-55-55-56-65-66-68-71-76-77-82-83-85-86-88-90
14-04-2008 86045 87616 15-04-2008 07-15-16-19-22-25-35-36-36-41-43-50-52-53-59-61-62-78-78-87-87-89-90-93-95-95-98
14-02-2008 51945 11173 15-02-2008 00-03-03-05-08-20-21-34-38-46-48-50-52-54-56-57-58-68-68-73-75-77-84-85-94-97-98
10-10-2007 17445 56659 11-10-2007 02-13-21-25-26-27-32-32-41-43-45-47-48-54-55-55-59-63-65-72-76-81-82-83-91-95-98
07-08-2007 14545 95227 08-08-2007 01-04-05-07-09-11-11-18-27-29-31-36-37-40-41-49-49-53-59-76-79-81-82-88-90-98-99
06-07-2007 91345 71554 07-07-2007 10-11-11-12-13-15-24-30-31-32-39-41-42-44-49-54-60-61-64-76-76-78-78-84-84-93-96
07-05-2006 37445 13509 08-05-2006 01-01-08-09-09-12-13-16-22-29-37-39-45-46-53-55-63-66-72-82-82-84-86-88-89-89-93
18-03-2006 75045 03744 19-03-2006 01-01-14-20-23-24-29-30-37-39-39-40-44-44-46-60-64-66-75-78-79-80-83-84-85-90-95
23-12-2005 21345 65520 24-12-2005 17-20-21-23-24-26-28-29-30-34-36-37-42-48-49-58-62-72-74-77-80-86-88-89-89-93-99
11-07-2005 48345 99402 12-07-2005 02-05-06-13-14-15-19-21-24-24-28-28-33-47-47-48-55-71-71-79-85-91-92-93-94-97-98
17-06-2005 28645 05005 18-06-2005 04-04-04-05-06-19-23-32-34-34-37-42-50-50-54-61-61-66-67-72-75-78-88-90-90-95-98
22-04-2005 77245 34133 23-04-2005 00-02-06-07-08-11-21-22-31-31-33-36-39-40-45-46-53-63-64-66-67-68-69-75-80-83-89
02-02-2005 35345 03928 03-02-2005 04-09-13-16-20-21-22-27-28-28-38-46-58-61-64-69-71-73-73-74-76-77-80-86-95-95-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 45 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 45 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 45 thì hôm sau về con gì? Đề về 45 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 45 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 45 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 45 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 45 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 45 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc45, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 45 hoặc đề 45.

Khi đề về 45 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 45 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 45 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 45 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 5 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 5 sẽ gồm những con số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 45 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 45 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 45 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 45 người chơi chỉ cần lấy 4 + 5 = 45 như thế sẽ ra được số 45 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 45.

Khi mơ về số đề 45 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 45 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 45 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 45 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 45 đó. Đừng bỏ lỡ con số 45 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 45 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 45 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 46 – 55

Khi mơ thấy con số 45 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 45 bằng vàng là: 59 – 65

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 45 thì hãy đánh số đề con 55, 15 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 45 thì đánh con số 58, 75 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 45 đuổi theo mình thì quất ngay con số 59, 15 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 45 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 45 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 45 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 45 đánh con gì?

Đề về 45 mà đi kèm con lô 59 thì hôm sau bạn cứ cặp con 59, 25 mà đánh

Nếu đề 45 mà đi cùng kép 15 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 59, 55 về cùng nhau

Lô 45 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 56, 75 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 45 về cùng lô tô con 59, chốt ngay bạch thủ 65

Đề 45 mà về cùng lô 55, ngày mai nổ con 35 chắc chắn, nếu 95 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 96

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 45 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.