Đề về 46 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 46

Bộ số Bộ số Bộ số
82 - 3 Lần 35 - 2 Lần 39 - 2 Lần
25 - 2 Lần 83 - 2 Lần 29 - 2 Lần
85 - 2 Lần 52 - 1 Lần 36 - 1 Lần
75 - 1 Lần 71 - 1 Lần 31 - 1 Lần
07 - 1 Lần 84 - 1 Lần 54 - 1 Lần
56 - 1 Lần 44 - 1 Lần 64 - 1 Lần
38 - 1 Lần 78 - 1 Lần 66 - 1 Lần
03 - 1 Lần 88 - 1 Lần 57 - 1 Lần
41 - 1 Lần 65 - 1 Lần 73 - 1 Lần
01 - 1 Lần 10 - 1 Lần 76 - 1 Lần
15 - 1 Lần 20 - 1 Lần 22 - 1 Lần
69 - 1 Lần 40 - 1 Lần 53 - 1 Lần
50 - 1 Lần 97 - 1 Lần 62 - 1 Lần
68 - 1 Lần 60 - 1 Lần 06 - 1 Lần
47 - 1 Lần 42 - 1 Lần 90 - 1 Lần
04 - 1 Lần 91 - 1 Lần 45 - 1 Lần
27 - 1 Lần 14 - 1 Lần 16 - 1 Lần
80 - 1 Lần 95 - 1 Lần 77 - 1 Lần
19 - 1 Lần 96 - 1 Lần 23 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 46

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 9 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 46

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
01-07-2023 90746 57123 02-07-2023 02-09-10-12-14-21-23-23-26-27-32-61-65-69-71-75-79-79-81-83-95-95-96-96-99-99-99
09-05-2023 58546 97996 10-05-2023 02-02-05-09-19-25-27-35-43-46-49-50-51-56-56-59-59-64-67-79-79-84-84-84-91-91-96
02-11-2022 67246 66819 03-11-2022 11-16-19-20-20-22-25-30-30-32-33-37-38-39-43-45-47-52-54-54-57-57-64-68-70-73-94
16-10-2022 35546 15677 17-10-2022 00-01-07-12-12-13-14-26-28-32-41-44-47-49-49-51-52-54-59-65-70-71-74-77-84-90-91
28-09-2022 41946 92129 29-09-2022 03-11-22-26-28-29-34-35-37-37-41-48-56-65-66-67-69-76-77-82-82-83-84-86-86-92-94
22-06-2022 50846 97140 23-06-2022 00-01-01-05-06-10-12-16-19-23-33-40-41-42-46-47-48-50-54-70-71-78-81-82-92-97-99
09-12-2021 34346 25206 10-12-2021 03-06-06-11-24-24-24-27-30-32-45-46-51-61-61-65-69-72-74-75-76-77-81-81-89-93-95
27-10-2021 92046 47069 28-10-2021 03-04-08-12-15-20-20-26-27-30-31-31-32-37-38-50-53-54-66-68-68-69-74-78-89-90-94
08-07-2021 10346 70060 09-07-2021 03-03-05-05-09-18-21-21-29-49-55-57-60-62-64-69-71-74-75-77-78-79-81-85-97-97-99
14-06-2021 18146 27483 15-06-2021 01-03-16-22-23-25-27-31-33-36-37-39-43-49-50-59-65-67-68-73-77-78-83-85-93-97-99
16-01-2021 12046 55095 17-01-2021 00-01-02-08-11-12-16-25-36-43-51-62-63-64-64-65-66-67-70-74-80-87-91-94-95-97-98
10-01-2021 48146 05507 11-01-2021 06-07-07-08-10-13-17-17-20-30-35-40-41-41-44-48-53-59-60-65-67-75-77-80-83-89-91
26-10-2020 77946 45538 27-10-2020 04-05-11-13-19-27-28-31-34-36-38-41-45-46-57-61-65-68-69-75-79-79-81-85-91-92-95
27-09-2020 37546 96331 28-09-2020 04-08-16-21-23-31-36-38-38-39-49-49-56-57-58-59-76-78-82-84-85-85-88-90-96-98-99
16-05-2020 75146 76380 17-05-2020 15-18-23-23-30-34-34-35-35-38-40-40-47-54-64-72-76-80-80-81-83-85-87-88-93-96-97
26-02-2020 23146 26422 27-02-2020 00-05-06-07-12-20-20-22-43-43-44-47-52-52-58-60-62-73-77-81-82-82-83-86-91-91-94
10-10-2019 44946 16768 11-10-2019 00-01-03-08-12-14-18-18-27-28-31-36-48-50-57-57-58-67-68-74-79-80-81-87-94-95-95
18-09-2019 10846 80620 19-09-2019 04-05-06-10-20-21-22-23-25-27-30-45-49-55-56-60-61-68-72-74-78-79-80-84-85-88-98
29-05-2019 19146 47625 30-05-2019 12-14-16-20-20-23-25-30-35-40-46-49-49-51-56-73-76-76-83-83-83-84-86-89-90-92-96
16-04-2018 20546 83064 17-04-2018 01-02-04-07-08-14-16-18-22-24-25-29-30-31-35-38-39-40-49-55-64-65-67-72-81-83-86
03-04-2018 85446 64482 04-04-2018 07-08-09-10-13-17-26-27-36-38-40-43-51-52-55-63-67-68-74-82-82-86-87-92-93-94-96
19-09-2017 68546 07873 20-09-2017 00-10-12-21-21-32-35-42-45-45-50-50-60-62-65-72-72-73-76-77-83-87-91-95-95-97-99
03-06-2017 40346 38585 04-06-2017 10-15-16-17-19-20-25-27-30-31-36-41-45-49-50-56-69-73-85-88-90-91-93-94-94-95-97
08-04-2017 99346 23716 09-04-2017 00-04-09-10-13-16-17-23-29-29-31-33-34-49-53-54-57-65-65-72-74-75-88-96-97-98-99
29-08-2016 31946 86844 30-08-2016 00-01-04-09-14-20-23-25-30-33-34-35-37-42-44-46-58-71-73-75-80-83-90-92-96-96-98
05-08-2016 20146 20891 06-08-2016 00-02-03-05-08-10-14-15-16-36-39-41-43-58-65-66-68-75-80-82-83-83-89-91-94-96-99
29-07-2016 75446 64182 30-07-2016 04-06-09-10-16-25-27-29-36-37-38-39-40-49-56-68-70-74-81-82-82-85-86-89-91-95-99
28-11-2015 52446 07314 29-11-2015 00-02-08-08-09-10-13-14-16-23-25-25-31-33-34-35-40-47-53-56-58-65-67-73-78-84-88
28-10-2015 76946 52515 29-10-2015 05-15-19-24-28-29-36-36-36-37-37-40-47-55-60-63-70-70-71-72-76-77-79-84-85-91-99
07-07-2015 07746 34665 08-07-2015 04-08-12-16-19-21-22-33-34-38-38-40-44-51-55-61-65-65-70-76-81-88-88-89-96-97-98
25-05-2015 47246 16856 26-05-2015 02-06-08-16-20-20-22-26-34-42-43-44-44-45-50-56-57-59-63-67-70-71-71-76-81-88-95
08-01-2015 98246 41262 09-01-2015 02-02-06-12-18-20-21-31-31-31-36-39-44-45-49-57-62-70-73-78-79-81-84-84-86-87-93
31-12-2014 23646 56276 01-01-2015 01-11-17-19-20-20-29-30-31-32-37-38-38-43-45-47-49-54-68-76-80-91-94-95-95-97-99
13-11-2014 15446 47897 14-11-2014 10-13-14-18-21-23-24-24-34-34-35-36-50-50-50-53-60-64-69-72-74-76-80-81-85-90-97
12-07-2014 13146 16482 13-07-2014 01-03-06-07-15-23-30-31-34-34-37-42-43-45-49-50-53-62-62-63-71-73-82-83-90-96-99
19-11-2013 85746 15241 20-11-2013 03-14-14-23-30-37-41-41-42-42-46-47-48-51-53-54-60-65-67-74-76-76-84-86-94-98-98
03-09-2013 07046 96157 04-09-2013 02-05-09-11-13-16-16-20-22-27-32-37-39-47-53-55-57-59-61-65-75-78-79-84-86-91-93
12-04-2013 58046 39985 13-04-2013 01-05-06-09-10-26-27-30-32-35-36-36-40-47-50-53-63-63-75-76-82-82-85-88-92-97-98
07-03-2013 29946 33629 08-03-2013 06-08-14-18-18-29-31-31-33-35-35-44-46-56-56-57-57-63-64-65-70-75-75-79-82-86-93
13-11-2012 78446 63783 14-11-2012 07-11-13-14-15-16-17-19-27-35-42-54-55-58-68-71-71-77-77-79-82-83-91-92-96-97-98
02-09-2012 36146 14271 03-09-2012 05-05-09-13-14-19-19-20-22-27-34-38-39-44-47-48-57-63-63-71-72-78-79-85-85-93-95
28-08-2012 96446 35188 29-08-2012 02-07-11-12-20-26-27-30-31-31-33-40-45-47-57-58-61-63-66-78-82-85-86-87-88-91-93
20-07-2012 71146 67703 21-07-2012 00-03-03-03-05-11-14-14-17-17-30-30-34-36-48-52-54-56-57-63-65-68-73-84-89-93-98
11-11-2011 46346 83004 12-11-2011 01-04-06-13-14-15-17-26-32-32-36-36-41-47-49-51-52-53-56-69-74-77-78-79-81-84-91
08-09-2011 54446 38335 09-09-2011 10-17-30-34-35-42-42-46-48-48-53-53-57-60-60-61-63-64-66-70-76-76-80-81-84-89-92
11-07-2010 19446 14975 12-07-2010 01-02-04-08-09-09-14-21-22-28-28-28-38-48-55-59-71-75-76-83-87-89-89-94-94-95-95
29-06-2010 45246 51503 30-06-2010 03-03-05-12-14-20-25-26-26-26-29-30-30-49-49-51-52-54-59-63-66-67-68-68-77-85-87
13-09-2009 93546 34439 14-09-2009 03-13-16-19-19-19-22-31-34-37-39-40-40-41-41-43-43-45-47-56-56-64-69-71-87-93-96
18-07-2009 78046 47027 19-07-2009 00-01-03-06-09-17-20-23-23-27-33-43-44-47-54-55-57-60-66-69-72-76-78-87-88-91-91
18-01-2009 51146 76036 19-01-2009 01-02-06-08-18-19-23-32-34-34-35-36-36-41-52-62-64-67-75-76-82-83-87-88-89-92-98
16-01-2009 68046 04690 17-01-2009 01-04-09-09-13-16-19-20-20-22-28-36-38-45-46-53-55-56-59-61-64-67-70-70-86-90-90
15-12-2008 75746 89454 16-12-2008 01-08-16-19-24-25-27-29-31-36-40-40-49-54-56-58-59-62-62-64-67-68-70-76-84-85-95
13-03-2008 86246 82050 14-03-2008 05-14-17-19-33-38-39-40-41-44-46-46-50-52-55-62-65-69-70-75-80-82-85-96-97-97-98
05-03-2008 33446 50910 06-03-2008 00-01-06-07-07-08-10-10-12-13-13-16-19-26-33-44-44-53-54-55-55-57-60-71-75-77-90
16-10-2007 62646 31066 17-10-2007 01-01-08-11-12-17-17-21-21-30-43-45-55-59-59-65-66-67-71-73-73-79-80-85-88-90-91
09-07-2007 76546 72925 10-07-2007 12-18-25-25-26-34-36-40-44-46-54-55-62-65-68-70-73-73-74-74-76-79-79-91-91-93-94
07-12-2006 82046 45239 08-12-2006 19-19-24-31-35-36-38-39-43-49-50-54-56-58-60-69-73-74-75-76-77-79-87-89-92-93-96
14-08-2006 84546 54084 15-08-2006 01-09-11-14-19-27-31-36-39-43-44-46-47-57-62-64-65-67-68-70-72-72-74-74-83-84-99
06-05-2006 45046 37445 07-05-2006 01-04-07-13-17-37-40-45-45-50-50-51-52-53-55-57-57-63-63-65-74-78-83-84-90-94-99
21-04-2006 14746 93342 22-04-2006 07-18-20-24-25-31-35-39-41-42-44-46-49-51-60-64-66-72-72-78-80-82-83-83-89-92-93
26-03-2006 16846 28952 27-03-2006 00-01-06-15-17-17-18-21-25-30-44-47-51-52-53-53-55-61-67-67-70-78-79-87-88-92-97
08-03-2006 94246 45201 09-03-2006 00-01-01-02-05-18-25-32-33-43-45-45-50-58-72-72-73-75-81-81-82-86-87-90-92-93-95
01-11-2005 09946 47678 02-11-2005 00-04-06-07-07-10-22-26-29-30-32-36-39-41-48-53-54-55-58-59-62-66-68-74-78-81-96
05-08-2005 37046 50047 06-08-2005 02-04-14-15-15-16-18-19-21-26-29-33-43-47-52-53-57-58-65-67-67-67-83-90-96-96-96
03-07-2005 20546 93735 04-07-2005 00-01-02-10-10-15-17-17-22-25-29-33-33-35-37-37-40-41-47-65-68-72-75-82-82-86-95
07-04-2005 99046 76253 08-04-2005 02-13-16-25-32-34-35-35-37-39-41-44-45-46-53-56-56-57-62-62-65-67-67-69-80-83-89

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 46 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 46 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 46 thì hôm sau về con gì? Đề về 46 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 46 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 46 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 46 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 46 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 46 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc46, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 46 hoặc đề 46.

Khi đề về 46 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 46 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 46 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 46 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 6 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 46 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 46 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 46 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 46 người chơi chỉ cần lấy 4 + 6 = 46 như thế sẽ ra được số 46 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 46.

Khi mơ về số đề 46 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 46 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 46 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 46 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 46 đó. Đừng bỏ lỡ con số 46 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 46 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 46 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 46 – 56

Khi mơ thấy con số 46 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 46 bằng vàng là: 69 – 66

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 46 thì hãy đánh số đề con 65, 16 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 46 thì đánh con số 68, 76 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 46 đuổi theo mình thì quất ngay con số 69, 16 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 46 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 46 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 46 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 46 đánh con gì?

Đề về 46 mà đi kèm con lô 69 thì hôm sau bạn cứ cặp con 69, 26 mà đánh

Nếu đề 46 mà đi cùng kép 16 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 69, 56 về cùng nhau

Lô 46 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 66, 76 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 46 về cùng lô tô con 69, chốt ngay bạch thủ 66

Đề 46 mà về cùng lô 65, ngày mai nổ con 36 chắc chắn, nếu 96 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 96

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 46 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.