Đề về 47 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 47

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 41 - 3 Lần 39 - 2 Lần
62 - 2 Lần 42 - 2 Lần 29 - 2 Lần
58 - 2 Lần 73 - 2 Lần 88 - 2 Lần
76 - 2 Lần 87 - 2 Lần 55 - 1 Lần
51 - 1 Lần 30 - 1 Lần 61 - 1 Lần
14 - 1 Lần 45 - 1 Lần 36 - 1 Lần
13 - 1 Lần 10 - 1 Lần 65 - 1 Lần
74 - 1 Lần 70 - 1 Lần 67 - 1 Lần
01 - 1 Lần 49 - 1 Lần 80 - 1 Lần
96 - 1 Lần 60 - 1 Lần 24 - 1 Lần
32 - 1 Lần 63 - 1 Lần 92 - 1 Lần
95 - 1 Lần 35 - 1 Lần 59 - 1 Lần
33 - 1 Lần 66 - 1 Lần 93 - 1 Lần
25 - 1 Lần 84 - 1 Lần 27 - 1 Lần
79 - 1 Lần 38 - 1 Lần 07 - 1 Lần
04 - 1 Lần 43 - 1 Lần 15 - 1 Lần
44 - 1 Lần 98 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 47

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 47

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-10-2023 26547 75188 08-10-2023 00-02-05-05-14-18-20-22-34-46-51-60-62-64-66-68-69-71-73-79-81-82-88-89-90-93-96
27-09-2023 93447 11698 28-09-2023 00-04-16-17-20-22-23-24-36-43-43-48-56-61-62-68-69-75-78-78-84-86-88-92-96-97-98
05-05-2023 82647 02904 06-05-2023 00-04-06-08-11-12-16-16-19-19-22-25-26-27-27-35-37-38-42-51-58-60-62-62-68-74-97
22-05-2022 24547 29213 23-05-2022 06-08-13-17-19-22-25-26-29-36-40-42-48-51-53-54-55-66-77-79-80-81-92-92-95-98-99
26-04-2022 32047 02541 27-04-2022 00-01-08-10-14-15-18-18-19-22-24-28-41-42-46-53-58-60-65-66-66-76-79-83-83-89-90
17-04-2022 87347 80436 18-04-2022 04-07-11-18-18-22-29-36-43-47-47-47-50-58-61-64-65-67-70-72-75-75-77-77-84-93-98
04-02-2022 67147 23184 05-02-2022 02-14-23-24-24-25-26-37-43-47-48-51-57-62-62-62-65-73-74-80-80-80-84-93-97-98-99
31-12-2021 24147 10676 01-01-2022 05-07-07-08-08-10-11-21-44-45-49-56-62-62-65-66-69-71-76-77-82-82-86-92-95-99-99
04-12-2021 69447 04329 05-12-2021 08-10-16-18-29-29-32-37-43-46-50-51-54-59-65-65-69-70-84-85-85-91-94-94-95-97-98
19-10-2021 86847 56449 20-10-2021 01-10-11-17-24-29-29-30-33-38-44-46-47-49-55-56-57-64-72-73-78-79-81-87-93-97-99
04-10-2021 45747 73967 05-10-2021 07-08-09-09-11-13-22-23-23-23-30-45-49-49-56-56-59-61-67-70-71-77-77-87-93-96-98
14-05-2021 81047 59925 15-05-2021 04-08-11-15-16-19-21-25-29-41-43-45-48-52-55-58-63-64-76-77-77-80-87-93-93-94-95
10-05-2021 54247 57470 11-05-2021 04-04-06-08-13-13-18-20-21-26-36-47-50-51-52-54-56-58-69-70-72-74-82-83-83-86-86
07-05-2021 70447 26493 08-05-2021 00-04-07-18-22-25-28-33-38-42-42-50-56-59-65-67-68-75-78-80-82-86-88-93-93-96-99
09-11-2020 20047 37874 10-11-2020 04-10-18-18-20-33-35-42-47-51-58-59-62-62-64-69-69-71-73-73-74-80-86-92-94-96-97
16-08-2020 82147 30548 17-08-2020 03-07-17-22-25-28-29-32-34-36-38-41-43-43-44-48-48-51-52-52-71-85-88-88-93-94-96
03-05-2020 08247 36662 04-05-2020 01-08-10-10-17-22-22-22-29-29-30-48-53-59-62-67-67-79-79-80-81-83-84-89-91-93-97
22-02-2020 37647 36144 23-02-2020 02-03-04-07-08-20-24-26-38-40-42-44-57-61-63-65-68-69-71-73-75-75-75-76-77-78-97
12-02-2020 19747 54232 13-02-2020 05-06-06-07-08-13-13-22-23-24-28-29-30-31-32-34-36-54-56-69-69-73-76-77-85-89-96
09-02-2020 60347 96045 10-02-2020 01-02-02-06-19-21-25-26-41-45-57-59-60-62-64-69-76-77-78-78-83-84-84-96-97-98-99
12-12-2019 02447 30476 13-12-2019 01-13-14-16-17-26-28-32-43-48-49-49-51-60-60-60-61-75-76-76-84-86-88-92-93-93-96
23-08-2019 79347 25362 24-08-2019 04-17-19-22-23-25-28-31-40-40-44-45-45-51-61-62-69-71-73-78-79-82-82-82-90-92-94
27-05-2019 09247 96458 28-05-2019 02-04-05-11-22-24-26-29-34-34-40-41-43-44-49-58-65-66-67-72-73-76-80-83-84-86-95
29-04-2018 19447 45514 30-04-2018 01-04-05-10-14-15-15-22-27-36-46-46-49-55-57-67-68-69-70-71-71-73-74-76-77-78-93
29-01-2018 75547 93729 30-01-2018 02-03-20-24-24-29-31-35-38-40-46-47-49-56-57-57-62-65-70-75-81-83-85-91-91-96-99
31-07-2017 09747 96565 01-08-2017 01-04-22-30-33-35-36-38-54-56-58-58-59-60-65-66-68-72-74-78-78-80-84-85-89-91-98
10-07-2017 32247 69010 11-07-2017 03-03-10-22-34-36-38-39-43-45-46-48-58-61-63-63-64-80-81-81-86-88-91-92-93-96-99
12-02-2017 94247 94939 13-02-2017 03-10-12-19-23-31-32-34-37-39-42-47-52-53-53-58-59-62-63-68-71-84-84-86-87-92-98
19-01-2017 80047 43033 20-01-2017 04-06-08-14-16-18-22-25-28-29-33-35-44-44-45-54-57-66-68-68-70-81-88-89-89-91-93
04-04-2016 57747 77541 05-04-2016 03-03-05-06-13-15-18-26-26-35-41-53-54-56-57-63-70-72-73-75-76-77-86-86-94-95-99
27-09-2015 49047 97561 28-09-2015 01-04-08-17-17-34-36-37-39-39-41-44-48-50-53-55-57-58-61-68-69-83-83-86-87-93-95
25-09-2015 67847 92987 26-09-2015 00-02-08-09-10-13-13-13-16-20-21-22-27-31-47-49-50-51-54-55-56-64-68-69-70-87-88
02-05-2015 92947 85415 03-05-2015 00-00-01-06-06-15-22-23-30-31-31-38-38-50-51-52-54-54-57-61-65-67-70-77-80-83-94
25-03-2015 31447 38024 26-03-2015 07-10-17-17-17-23-24-24-26-27-27-27-30-31-33-35-39-43-43-48-55-63-66-69-74-75-97
25-12-2014 23747 55659 26-12-2014 00-01-02-03-07-10-20-22-23-26-37-40-41-48-59-60-60-60-62-66-70-72-80-82-84-93-99
18-05-2014 30547 44730 19-05-2014 02-04-10-10-12-15-23-24-25-28-28-30-31-31-32-40-41-42-48-57-60-63-68-70-79-84-91
05-05-2014 90547 80448 06-05-2014 00-01-12-14-14-16-19-21-35-37-44-48-50-57-69-69-74-74-75-76-78-79-79-79-91-93-94
24-02-2014 47447 15342 25-02-2014 00-06-08-10-16-16-19-20-20-21-33-38-42-43-43-47-51-51-54-65-65-67-70-78-90-92-92
23-04-2013 82447 13101 24-04-2013 00-01-01-16-17-18-27-29-33-34-38-40-41-45-45-51-51-56-61-71-74-77-86-87-88-94-94
14-12-2012 67147 85239 15-12-2012 00-01-03-07-07-11-19-25-28-31-35-38-39-39-40-43-45-50-54-57-59-70-73-78-96-98-99
12-07-2012 16447 75535 13-07-2012 00-06-11-12-29-32-35-36-42-50-50-52-52-56-59-61-62-68-69-77-81-82-87-88-89-96-97
25-04-2012 58547 78460 26-04-2012 00-05-05-14-16-20-24-36-39-40-41-42-43-48-51-52-54-56-60-62-69-70-70-73-79-83-91
28-07-2011 97647 85288 29-07-2011 02-15-17-20-21-23-23-25-26-31-34-39-44-47-51-57-65-66-74-74-78-79-85-86-88-99-99
13-08-2010 30147 81187 14-08-2010 05-06-15-17-22-23-25-28-35-52-54-55-56-61-74-74-76-77-78-84-86-86-86-87-89-95-99
20-05-2010 71147 92095 21-05-2010 00-02-04-19-19-25-25-26-28-40-52-55-71-72-81-84-86-86-86-93-94-94-95-95-95-95-96
27-01-2010 83647 66996 28-01-2010 03-07-09-10-11-21-21-22-23-26-30-34-39-40-46-48-49-52-59-61-68-81-85-89-92-96-97
29-09-2009 66147 13173 30-09-2009 03-04-07-08-08-10-11-17-24-31-31-32-33-34-38-42-44-54-56-59-73-79-87-87-88-89-89
01-09-2009 35847 25442 02-09-2009 05-09-16-29-30-32-38-42-44-44-49-52-56-67-67-69-73-76-76-77-79-82-83-84-87-99-99
22-08-2009 58947 33443 23-08-2009 05-09-11-22-25-26-31-37-38-39-42-42-43-54-55-56-59-65-72-73-75-82-88-92-92-93-98
21-05-2009 39547 02092 22-05-2009 01-04-05-11-13-14-21-29-30-31-37-45-60-63-70-73-75-76-79-82-83-84-91-92-94-97-99
10-03-2009 49447 10341 11-03-2009 03-11-12-16-16-19-30-33-38-41-42-43-43-51-53-54-54-61-64-64-69-71-76-79-86-97-97
20-12-2008 78747 97904 21-12-2008 04-05-05-22-35-36-38-45-45-47-48-49-55-59-62-69-69-69-70-71-82-82-84-88-88-90-93
02-03-2008 07147 62351 03-03-2008 07-11-13-21-24-27-29-32-43-44-46-47-51-52-53-59-61-62-65-67-69-74-85-86-86-92-93
14-12-2007 85247 21266 15-12-2007 00-08-11-12-17-18-28-29-33-34-35-38-39-42-42-61-66-66-67-68-75-78-79-79-81-91-93
12-11-2007 04947 28448 13-11-2007 00-01-07-13-15-24-24-30-34-48-48-51-53-55-56-57-61-64-68-69-71-77-84-84-91-91-97
21-04-2007 17647 25373 22-04-2007 05-10-16-18-19-21-24-28-30-32-32-35-38-40-41-51-57-64-64-68-73-74-77-91-91-99-99
03-03-2007 44847 76258 04-03-2007 05-10-14-15-20-21-24-24-28-30-32-33-36-42-43-52-58-62-71-72-73-74-76-77-78-80-86
18-02-2007 52447 33855 19-02-2007 00-07-15-17-18-23-26-28-38-42-43-44-49-51-51-55-56-58-59-61-70-75-80-83-86-95-98
11-10-2006 39447 73180 12-10-2006 07-11-12-14-17-19-25-25-39-39-41-44-50-54-58-65-67-72-74-77-78-79-80-82-88-89-96
12-08-2006 14547 80707 13-08-2006 01-01-02-07-12-18-18-22-27-32-37-41-42-45-46-48-50-53-54-57-58-62-66-71-80-85-88
15-04-2006 53647 55238 16-04-2006 00-06-19-21-29-33-34-36-37-38-40-43-45-53-53-54-64-65-74-75-80-82-86-90-94-94-96
07-01-2006 51647 30779 08-01-2006 02-03-07-07-15-36-37-38-43-44-45-45-46-47-51-54-57-66-72-72-73-77-79-79-84-89-91
22-09-2005 12647 57263 23-09-2005 04-07-08-11-17-18-20-21-21-22-22-28-29-39-39-41-44-51-55-62-63-63-70-71-78-86-87
06-08-2005 50047 22927 07-08-2005 12-13-13-14-14-16-19-25-26-27-28-29-32-46-52-52-56-58-61-66-69-71-76-80-86-87-97
27-05-2005 97247 60401 28-05-2005 00-00-01-03-04-10-11-15-22-28-30-30-30-33-35-37-52-66-68-70-72-73-81-83-92-97-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 47 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 47 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 47 thì hôm sau về con gì? Đề về 47 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 47 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 47 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 47 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 47 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 47 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc47, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 47 hoặc đề 47.

Khi đề về 47 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 47 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 47 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 47 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 7 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 7 sẽ gồm những con số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 47 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 47 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 47 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 47 người chơi chỉ cần lấy 4 + 7 = 47 như thế sẽ ra được số 47 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 47.

Khi mơ về số đề 47 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 47 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 47 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 47 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 47 đó. Đừng bỏ lỡ con số 47 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 47 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 47 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 47 – 57

Khi mơ thấy con số 47 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 47 bằng vàng là: 79 – 76

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 47 thì hãy đánh số đề con 75, 17 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 47 thì đánh con số 78, 77 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 47 đuổi theo mình thì quất ngay con số 79, 17 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 47 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 47 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 47 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 47 đánh con gì?

Đề về 47 mà đi kèm con lô 79 thì hôm sau bạn cứ cặp con 79, 27 mà đánh

Nếu đề 47 mà đi cùng kép 17 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 79, 57 về cùng nhau

Lô 47 mà xuất hiện cùng đề 79, đừng nên bỏ qua con 67, 77 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 47 về cùng lô tô con 79, chốt ngay bạch thủ 76

Đề 47 mà về cùng lô 75, ngày mai nổ con 37 chắc chắn, nếu 97 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 97

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 47 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.