Đề về 48 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 48

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 5 Lần 64 - 3 Lần 76 - 3 Lần
36 - 2 Lần 25 - 2 Lần 11 - 2 Lần
39 - 2 Lần 75 - 2 Lần 42 - 2 Lần
82 - 2 Lần 49 - 1 Lần 89 - 1 Lần
84 - 1 Lần 56 - 1 Lần 24 - 1 Lần
01 - 1 Lần 50 - 1 Lần 21 - 1 Lần
74 - 1 Lần 09 - 1 Lần 27 - 1 Lần
29 - 1 Lần 53 - 1 Lần 28 - 1 Lần
60 - 1 Lần 55 - 1 Lần 22 - 1 Lần
46 - 1 Lần 40 - 1 Lần 38 - 1 Lần
33 - 1 Lần 66 - 1 Lần 91 - 1 Lần
51 - 1 Lần 79 - 1 Lần 20 - 1 Lần
02 - 1 Lần 32 - 1 Lần 26 - 1 Lần
94 - 1 Lần 80 - 1 Lần 05 - 1 Lần
37 - 1 Lần 59 - 1 Lần 83 - 1 Lần
72 - 1 Lần 44 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 48

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 14 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 2 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-09-2022 55448 21776 13-09-2022 01-03-05-10-13-17-18-29-31-36-38-39-43-52-55-66-67-68-70-76-78-84-85-86-91-97-97
05-09-2022 01548 44816 06-09-2022 00-02-02-02-16-16-16-16-17-18-20-21-27-31-33-34-35-43-45-56-58-69-73-76-86-94-97
20-03-2022 04348 76044 21-03-2022 00-17-23-27-31-42-44-48-53-57-58-59-61-66-70-72-73-74-75-76-77-77-80-91-91-92-98
04-11-2021 34148 66152 05-11-2021 00-02-03-09-10-31-34-38-43-43-47-50-52-64-66-69-75-76-85-87-88-88-89-89-90-90-97
13-09-2021 95548 32159 14-09-2021 00-04-08-10-10-14-21-26-31-38-49-50-52-52-55-59-60-64-67-71-74-76-79-82-84-84-84
11-06-2021 15348 02283 12-06-2021 00-01-01-03-04-17-18-19-22-23-35-38-39-46-49-55-56-57-60-64-66-67-76-83-84-86-99
18-05-2021 10448 83572 19-05-2021 01-04-08-12-19-23-23-26-31-36-39-40-46-58-59-65-70-71-72-72-80-81-86-87-92-93-99
10-10-2020 52248 82094 11-10-2020 00-04-08-09-11-11-12-18-20-25-26-35-37-39-46-49-56-60-65-65-66-68-72-73-73-78-94
02-09-2020 45148 80180 03-09-2020 21-21-31-34-36-38-41-48-49-54-59-61-69-69-77-80-82-82-83-83-88-93-94-96-97-97-98
28-08-2020 17448 78305 29-08-2020 01-02-03-05-10-16-26-28-30-33-35-38-44-51-53-54-58-59-65-80-83-84-85-88-88-90-90
17-08-2020 30548 72437 18-08-2020 03-04-04-06-07-10-11-14-37-39-40-42-45-47-47-49-52-52-55-57-61-64-79-84-93-98-98
21-12-2019 24148 43242 22-12-2019 01-08-12-13-24-26-26-29-29-33-42-44-50-50-53-59-63-69-70-70-80-80-81-86-89-96-98
13-10-2019 75348 64511 14-10-2019 02-11-17-21-25-26-33-36-36-38-40-44-44-50-53-55-57-59-62-67-75-75-75-77-79-80-87
06-08-2019 32648 28326 07-08-2019 00-00-03-04-07-11-15-18-19-19-23-23-26-28-28-30-30-36-36-39-50-59-84-86-91-93-97
31-03-2019 13748 83620 01-04-2019 08-10-15-16-20-22-26-27-28-35-43-47-49-52-55-56-56-60-61-62-66-82-83-85-91-96-97
26-02-2019 17948 68716 27-02-2019 00-03-08-13-16-26-26-28-32-36-37-39-51-54-57-58-60-63-64-79-87-92-92-93-94-99-99
16-11-2018 52348 96702 17-11-2018 02-06-07-09-09-15-26-27-28-28-30-39-48-48-48-58-59-62-64-68-72-76-77-79-86-91-95
02-11-2018 54448 14832 03-11-2018 00-06-09-10-10-12-15-23-28-30-31-31-32-41-50-57-59-62-65-68-76-80-81-82-87-87-91
16-06-2018 81948 83564 17-06-2018 02-04-06-08-16-35-36-38-39-39-40-40-47-54-59-61-64-64-73-78-81-83-87-87-88-91-97
31-01-2018 74348 40951 01-02-2018 03-04-11-17-33-36-40-42-42-44-44-50-51-55-66-70-71-73-74-77-80-83-84-88-88-89-91
17-12-2017 35048 64375 18-12-2017 01-06-17-18-29-30-33-36-41-44-51-51-51-54-55-62-63-68-71-75-83-87-87-89-91-93-97
03-10-2017 75648 09379 04-10-2017 04-05-18-19-20-23-31-35-42-46-46-50-60-66-71-71-72-73-77-79-81-84-90-93-95-95-95
04-07-2017 89148 72716 05-07-2017 04-06-16-20-24-30-40-45-48-48-50-50-58-59-59-66-68-70-75-77-78-81-82-87-91-91-96
21-02-2017 79548 45266 22-02-2017 17-19-24-26-26-27-27-28-32-33-37-43-45-48-48-48-58-61-62-62-66-71-76-81-83-85-96
01-12-2016 04448 16291 02-12-2016 06-14-15-16-26-39-40-40-40-42-42-45-46-48-48-53-56-61-65-67-72-75-81-84-91-94-97
28-07-2016 03248 75446 29-07-2016 03-09-10-11-19-24-26-28-29-29-30-35-36-36-44-46-49-51-58-62-67-79-79-82-84-89-91
20-07-2016 74248 98540 21-07-2016 01-03-06-11-12-13-16-21-22-28-30-31-40-57-60-62-65-65-67-75-75-77-82-84-88-94-96
29-05-2016 95848 78638 30-05-2016 00-01-06-08-13-20-22-30-38-41-43-44-45-52-52-53-54-55-56-60-61-66-67-84-85-89-91
22-05-2016 06448 93882 23-05-2016 04-06-19-23-27-29-33-33-35-37-38-42-43-50-52-59-67-73-77-82-83-84-84-85-94-98-99
28-02-2016 46648 36733 29-02-2016 04-06-14-15-16-23-24-24-27-33-35-40-45-48-49-51-54-63-65-69-71-77-82-92-95-95-97
31-10-2015 08048 93476 01-11-2015 00-05-13-19-19-22-29-32-32-42-43-45-46-50-51-62-62-63-76-80-82-85-85-87-91-94-95
15-06-2015 86948 15122 16-06-2015 00-01-06-14-14-16-22-26-29-32-35-35-36-39-47-52-55-56-61-69-75-76-77-85-85-87-92
17-04-2015 34848 89316 18-04-2015 00-01-16-17-21-22-24-24-27-29-30-33-37-37-44-45-48-48-52-52-55-58-61-65-78-94-96
03-03-2015 34548 14455 04-03-2015 01-02-12-14-17-22-31-31-36-39-39-50-54-55-60-62-64-67-70-71-71-73-76-77-80-86-94
02-09-2014 71548 19342 03-09-2014 01-11-11-12-12-19-20-20-28-33-34-37-39-42-44-44-50-52-54-59-59-61-69-92-93-98-99
23-08-2014 54448 46782 24-08-2014 02-06-08-09-12-13-24-29-36-38-38-40-44-48-50-54-55-66-72-72-76-77-80-80-80-82-88
06-05-2014 80448 96027 07-05-2014 00-02-03-06-20-21-22-24-27-28-29-29-35-44-46-54-59-65-67-72-75-85-86-88-90-90-93
27-02-2014 07448 67736 28-02-2014 04-07-09-15-17-17-18-19-25-28-30-31-32-36-38-41-47-49-54-68-74-78-78-84-94-94-98
09-02-2014 05148 63229 10-02-2014 03-04-05-05-15-16-16-22-22-25-27-29-32-41-43-43-48-49-51-52-66-72-72-83-94-94-94
29-11-2013 92748 22253 30-11-2013 10-20-23-24-27-28-32-33-36-44-50-51-52-53-55-56-61-71-76-76-79-79-80-87-89-91-96
31-10-2013 57148 59628 01-11-2013 00-04-05-05-14-20-24-28-30-39-43-55-60-60-64-65-67-67-73-74-74-81-88-88-92-95-97
30-09-2013 47648 38960 01-10-2013 08-11-13-15-16-20-28-30-46-48-52-57-59-60-65-66-66-72-78-78-82-83-84-86-91-96-97
13-07-2013 71448 25509 14-07-2013 08-08-09-10-29-36-37-38-39-43-46-47-54-56-57-60-67-68-68-73-79-82-82-84-88-90-99
19-04-2013 48048 13411 20-04-2013 01-04-05-05-08-11-11-12-30-30-33-36-38-38-40-44-45-56-57-59-59-63-67-70-78-85-94
13-02-2013 50148 26439 14-02-2013 05-06-06-07-09-11-15-26-28-30-31-31-39-49-56-57-59-59-60-61-66-75-77-80-83-87-88
04-12-2012 59048 61775 05-12-2012 00-06-11-15-24-29-34-37-38-42-49-50-54-55-60-63-65-65-72-72-75-77-78-78-92-94-98
18-11-2012 60548 25825 19-11-2012 07-08-09-12-15-19-20-25-25-32-43-43-46-50-55-56-57-65-72-72-73-75-77-77-88-96-96
11-11-2012 86348 64639 12-11-2012 03-03-04-07-09-15-17-19-21-26-31-38-39-40-50-59-67-76-77-77-78-90-91-93-94-94-98
09-04-2012 57148 50321 10-04-2012 01-09-21-21-29-30-30-36-41-41-42-43-44-47-53-53-66-69-73-78-78-78-80-91-96-97-99
24-02-2012 40948 41674 25-02-2012 00-00-07-15-16-16-18-21-24-26-28-42-44-45-48-54-54-56-57-63-68-71-72-74-76-80-88
23-08-2011 27548 59425 24-08-2011 17-17-24-25-29-31-32-35-42-45-56-60-63-66-68-70-80-84-85-85-92-92-95-95-97-97-99
19-06-2010 77048 20316 20-06-2010 00-03-05-05-07-09-11-12-14-15-16-22-28-48-50-51-52-54-60-63-67-73-74-76-82-83-96
02-04-2010 96948 99456 03-04-2010 02-03-04-13-23-28-32-32-36-40-42-44-45-46-52-54-54-55-56-56-61-67-71-81-82-83-98
19-03-2010 45948 16224 20-03-2010 08-09-09-18-19-24-25-26-35-46-47-50-54-55-64-66-68-71-73-75-82-85-85-87-87-92-95
21-01-2010 95748 91336 22-01-2010 01-07-09-12-14-17-23-29-34-36-36-37-44-45-58-60-61-64-64-69-69-70-72-74-77-83-97
25-09-2009 02248 20801 26-09-2009 00-01-01-10-10-13-18-19-24-30-30-34-46-48-50-52-53-57-60-66-69-79-82-82-96-97-99
11-07-2009 91848 71750 12-07-2009 00-00-00-09-09-12-21-25-27-27-33-35-37-48-50-63-67-71-82-82-82-85-85-87-95-96-99
28-05-2009 47348 18084 29-05-2009 00-02-13-17-17-20-29-34-34-42-46-47-53-54-55-58-59-66-68-71-81-84-87-88-93-94-97
18-07-2008 49648 26764 19-07-2008 08-10-18-23-25-29-34-42-43-49-55-56-59-59-60-60-64-67-79-80-85-86-87-89-89-90-94
09-02-2008 96348 74164 10-02-2008 09-10-12-17-18-21-28-41-42-53-54-59-64-65-69-70-71-72-73-76-78-83-87-88-91-92-98
13-11-2007 28448 69576 14-11-2007 01-03-13-15-15-15-18-18-38-39-48-49-52-58-62-63-64-65-66-69-73-76-79-82-84-92-98
28-09-2007 04548 89549 29-09-2007 08-09-13-17-17-19-24-26-26-29-38-39-40-40-45-49-56-63-63-65-66-73-81-86-91-94-96
31-05-2007 41948 93489 01-06-2007 04-07-10-10-10-13-21-24-28-34-38-46-50-51-51-59-63-63-65-67-68-79-81-89-96-98-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 48 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 48 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 48 thì hôm sau về con gì? Đề về 48 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 48 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 48 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 48 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 48 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 48 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc48, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 48 hoặc đề 48.

Khi đề về 48 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 48 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 48 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 48 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 48 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 48 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 48 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 48 người chơi chỉ cần lấy 4 + 8 = 48 như thế sẽ ra được số 48 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 48.

Khi mơ về số đề 48 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 48 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 48 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 48 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 48 đó. Đừng bỏ lỡ con số 48 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 48 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 48 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 48 – 58

Khi mơ thấy con số 48 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 48 bằng vàng là: 89 – 86

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 48 thì hãy đánh số đề con 85, 18 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 48 thì đánh con số 88, 87 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 48 đuổi theo mình thì quất ngay con số 89, 18 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 48 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 48 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 48 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 48 đánh con gì?

Đề về 48 mà đi kèm con lô 89 thì hôm sau bạn cứ cặp con 89, 28 mà đánh

Nếu đề 48 mà đi cùng kép 18 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 89, 58 về cùng nhau

Lô 48 mà xuất hiện cùng đề 89, đừng nên bỏ qua con 68, 78 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 48 về cùng lô tô con 89, chốt ngay bạch thủ 86

Đề 48 mà về cùng lô 85, ngày mai nổ con 38 chắc chắn, nếu 98 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 98

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 48 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.