Đề về 49 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 49

Bộ số Bộ số Bộ số
18 - 3 Lần 76 - 2 Lần 92 - 2 Lần
86 - 2 Lần 13 - 2 Lần 98 - 2 Lần
24 - 2 Lần 77 - 2 Lần 71 - 2 Lần
68 - 2 Lần 54 - 2 Lần 12 - 2 Lần
51 - 1 Lần 45 - 1 Lần 60 - 1 Lần
83 - 1 Lần 89 - 1 Lần 74 - 1 Lần
75 - 1 Lần 48 - 1 Lần 08 - 1 Lần
87 - 1 Lần 63 - 1 Lần 69 - 1 Lần
03 - 1 Lần 94 - 1 Lần 96 - 1 Lần
59 - 1 Lần 72 - 1 Lần 14 - 1 Lần
58 - 1 Lần 31 - 1 Lần 07 - 1 Lần
81 - 1 Lần 88 - 1 Lần 05 - 1 Lần
22 - 1 Lần 27 - 1 Lần 99 - 1 Lần
97 - 1 Lần 36 - 1 Lần 53 - 1 Lần
73 - 1 Lần 09 - 1 Lần 78 - 1 Lần
79 - 1 Lần 80 - 1 Lần 21 - 1 Lần
57 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 49

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 1 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 12 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 12 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 49

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
03-01-2023 25649 75757 04-01-2023 05-07-07-09-14-20-25-26-31-31-32-39-43-48-49-57-57-67-70-79-79-82-83-84-90-92-94
29-12-2022 51849 54112 30-12-2022 01-10-12-26-27-31-36-41-51-54-55-55-58-60-63-63-65-68-68-72-82-90-92-92-94-95-96
28-06-2022 13149 38892 29-06-2022 06-06-13-26-26-30-32-35-36-40-41-41-42-50-53-58-64-65-67-69-72-77-80-87-92-94-97
19-06-2022 66449 71808 20-06-2022 03-04-08-15-20-22-33-33-45-45-46-52-54-54-59-64-65-70-74-74-79-80-83-87-92-95-98
18-05-2022 69049 49968 19-05-2022 04-04-06-07-10-11-14-23-25-36-45-45-50-53-54-64-66-68-71-76-76-76-81-86-86-89-92
15-05-2022 93649 17713 16-05-2022 10-11-11-13-21-34-37-38-44-45-46-49-51-53-56-57-60-64-67-68-77-78-87-88-89-89-92
11-03-2022 61349 31953 12-03-2022 09-18-18-18-18-21-23-28-31-32-39-42-47-49-53-60-64-68-68-76-77-77-81-85-89-95-98
20-10-2021 56449 93188 21-10-2021 02-08-19-20-20-26-27-28-38-42-48-55-57-57-58-59-65-67-74-77-78-82-82-84-88-91-97
12-09-2021 23349 95548 13-09-2021 01-08-09-13-23-27-30-32-32-34-35-46-46-48-57-61-64-72-76-83-84-84-84-90-91-98-99
03-02-2021 76349 48218 04-02-2021 07-11-15-18-18-20-25-32-32-33-33-40-43-44-45-45-52-57-62-67-69-69-71-72-91-95-96
18-01-2021 92549 23677 19-01-2021 01-03-13-16-19-20-21-22-27-33-38-39-46-48-48-50-52-55-56-67-77-80-83-84-93-96-97
04-12-2020 95549 59405 05-12-2020 01-04-05-12-19-21-24-24-34-37-38-39-43-48-55-59-60-67-68-71-74-80-90-91-92-96-99
10-03-2020 83549 29224 11-03-2020 02-02-11-21-24-25-25-26-29-29-34-40-41-45-45-50-59-60-65-74-79-79-80-91-94-98-99
22-01-2020 96449 16875 23-01-2020 13-18-20-20-28-33-36-41-49-56-63-69-70-71-74-75-75-80-83-84-87-89-90-93-93-93-97
04-01-2020 54949 45721 05-01-2020 00-08-12-21-29-36-43-47-49-54-55-56-59-62-64-64-66-70-73-73-74-81-82-88-93-94-95
18-12-2019 26849 46081 19-12-2019 00-11-21-26-26-27-29-33-35-38-44-49-49-50-58-60-62-62-64-73-74-74-75-81-84-89-89
20-10-2019 23749 72174 21-10-2019 05-10-13-20-25-27-27-30-30-30-30-33-33-34-40-42-47-53-59-74-74-84-88-89-89-95-99
18-05-2019 92849 20112 19-05-2019 03-07-12-13-15-15-25-41-44-44-49-50-57-58-68-68-69-76-77-82-85-86-87-94-95-96-96
27-01-2019 58549 85889 28-01-2019 02-03-07-09-19-33-34-35-44-44-45-49-56-59-67-69-79-83-86-88-89-91-91-94-94-95-97
03-09-2018 52049 64308 04-09-2018 02-04-08-09-12-14-24-25-39-43-46-48-56-61-64-71-71-73-75-77-78-79-88-91-93-95-99
13-08-2018 62149 79386 14-08-2018 07-08-09-10-14-19-22-23-24-25-27-30-41-43-48-51-55-66-73-73-78-80-81-82-86-98-98
20-07-2018 32749 16268 21-07-2018 09-12-13-14-17-26-29-30-31-36-38-40-40-42-43-47-57-60-68-69-70-70-71-85-85-89-89
24-06-2018 46249 01883 25-06-2018 02-04-13-17-25-27-31-34-39-40-43-53-56-59-59-63-64-66-71-72-79-81-83-88-90-92-93
16-03-2018 24049 81636 17-03-2018 00-00-02-06-07-09-11-14-15-15-18-20-24-25-27-36-36-38-42-62-63-66-67-70-75-81-87
11-01-2018 88149 77077 12-01-2018 01-02-04-05-11-17-18-23-24-30-34-36-46-48-49-56-59-60-62-77-80-83-84-86-90-92-93
12-12-2017 58349 35272 13-12-2017 03-07-09-13-14-18-19-25-26-26-27-50-51-54-55-56-57-60-63-66-72-74-76-86-86-88-97
16-10-2017 94549 84824 17-10-2017 06-06-11-12-15-23-24-24-32-33-49-51-52-55-55-57-61-64-65-71-72-73-76-78-84-85-89
24-08-2017 41949 87899 25-08-2017 00-03-04-04-10-12-21-30-31-34-34-37-42-46-53-57-58-64-67-77-88-90-94-94-97-98-99
19-08-2017 78649 70509 20-08-2017 00-01-02-05-07-09-14-17-18-24-25-26-31-37-39-41-43-44-49-57-57-63-73-82-83-88-98
02-07-2017 53349 98586 03-07-2017 02-15-22-27-31-36-37-39-46-51-54-58-58-59-61-64-68-72-75-79-82-82-86-92-97-97-99
15-05-2017 95749 99794 16-05-2017 09-10-10-12-15-24-25-26-38-47-50-61-61-70-71-71-74-79-84-87-88-88-90-93-94-94-94
25-04-2017 57149 71071 26-04-2017 08-09-15-18-19-19-19-21-21-26-27-32-37-44-48-57-58-63-68-69-71-73-82-86-90-90-98
08-03-2017 56949 00207 09-03-2017 06-07-11-16-20-25-28-31-34-35-36-38-38-51-51-52-54-59-61-62-63-66-72-77-78-81-90
02-02-2017 09649 22913 03-02-2017 01-13-13-18-19-20-30-31-33-38-39-42-46-51-53-56-61-68-70-71-78-82-83-85-91-94-95
04-12-2016 86749 67560 05-12-2016 15-18-19-20-24-24-27-30-33-34-40-43-45-46-60-61-64-67-72-77-78-78-84-91-92-94-95
26-10-2016 29449 89231 27-10-2016 01-19-21-25-26-30-31-38-41-42-45-50-53-56-57-60-61-61-63-67-68-70-73-79-80-95-97
22-08-2015 43249 52880 23-08-2015 00-13-14-18-20-25-25-34-35-38-38-39-40-44-47-48-53-58-61-68-78-80-81-82-84-88-90
29-06-2015 66949 11703 30-06-2015 00-03-09-10-11-14-15-16-18-22-23-24-25-29-30-39-44-44-46-60-63-66-76-76-94-96-99
02-02-2015 60649 84018 03-02-2015 02-05-10-13-15-18-22-24-26-29-39-40-46-48-52-57-59-60-63-69-75-77-80-82-82-83-97
29-08-2014 45949 50554 30-08-2014 01-04-12-27-28-28-34-46-48-48-48-49-50-54-55-58-59-60-61-71-72-77-79-83-92-96-98
25-12-2012 72349 75059 26-12-2012 00-00-05-06-10-12-14-18-19-20-21-22-22-32-50-52-57-59-60-67-71-75-81-90-92-94-98
25-10-2012 91649 19327 26-10-2012 00-07-07-08-20-23-26-27-27-31-32-34-36-42-43-48-50-53-54-59-59-73-75-77-86-88-95
11-03-2012 98049 81692 12-03-2012 03-04-12-12-13-14-14-26-31-36-41-45-46-48-49-49-49-54-57-73-74-74-84-88-92-92-97
16-08-2011 26949 24396 17-08-2011 12-21-22-23-26-30-30-31-31-37-38-47-47-53-63-66-69-71-75-82-90-92-96-96-96-97-99
09-05-2011 69349 30069 10-05-2011 04-07-08-21-24-25-29-30-36-37-42-46-49-56-59-62-68-68-69-69-71-78-78-86-90-95-97
31-03-2011 16749 00771 01-04-2011 00-01-02-07-13-14-17-21-21-32-39-40-45-46-50-55-55-63-71-72-72-78-86-88-92-92-96
27-03-2011 46549 41718 28-03-2011 02-03-10-10-13-15-15-18-25-26-26-33-36-41-49-57-60-61-64-66-74-76-84-87-92-93-98
14-03-2011 23749 65398 15-03-2011 11-13-14-14-22-25-27-30-37-37-37-44-44-46-48-53-63-67-68-69-76-79-88-90-92-95-98
15-11-2010 44149 77763 16-11-2010 01-08-10-18-25-26-26-29-44-45-49-53-55-58-63-73-73-75-75-76-80-84-87-87-88-97-99
20-10-2010 69149 00458 21-10-2010 03-12-14-15-22-30-36-46-49-53-54-57-58-58-60-60-60-60-64-65-65-68-73-73-74-75-96
17-06-2010 23049 79622 18-06-2010 11-12-12-21-22-26-33-37-37-48-50-56-57-59-60-63-68-71-72-83-84-85-85-88-92-96-99
04-03-2010 99149 69805 05-03-2010 02-05-05-07-09-12-18-20-27-28-30-31-31-33-35-39-43-45-76-78-83-84-86-87-90-92-97
31-12-2009 70849 37754 01-01-2010 03-08-10-16-31-33-44-50-52-52-54-59-60-70-70-72-72-78-78-83-84-87-89-90-91-93-95
06-12-2009 98049 58376 07-12-2009 02-03-07-16-29-30-32-35-36-37-45-49-52-59-63-68-69-70-72-76-77-81-89-93-94-95-98
04-12-2009 52849 84497 05-12-2009 00-01-10-10-11-17-18-20-20-20-24-29-36-38-38-40-43-52-53-54-63-69-82-87-88-91-97
20-11-2008 22949 13876 21-11-2008 03-03-04-04-07-18-22-24-31-33-35-45-46-47-47-50-54-62-62-66-71-71-71-75-76-78-97
02-02-2008 01549 89979 03-02-2008 06-07-11-18-20-24-26-31-36-36-38-46-47-48-57-59-61-65-68-74-79-80-81-83-87-88-99
29-09-2007 89549 90678 30-09-2007 04-06-08-09-19-20-30-34-39-41-42-43-44-51-51-53-65-67-68-70-78-78-78-86-92-93-99
15-08-2007 26149 82714 16-08-2007 02-03-06-08-12-14-15-16-22-23-23-27-33-37-37-47-47-49-50-58-68-71-73-74-85-89-99
30-07-2007 34749 29487 31-07-2007 02-14-18-20-24-25-25-25-30-33-36-44-47-50-51-52-60-64-64-66-66-67-74-78-84-87-91
16-11-2006 16549 66298 17-11-2006 05-05-06-06-08-08-12-15-18-29-29-31-33-34-48-56-57-58-67-70-73-80-88-93-94-96-98
30-09-2006 53949 45009 01-10-2006 02-03-03-09-10-11-13-15-16-26-33-34-40-42-44-47-48-52-54-66-77-80-80-84-91-93-96
20-08-2005 47449 42373 21-08-2005 03-05-07-14-15-22-32-34-39-39-40-43-53-53-56-67-71-72-72-73-80-84-85-89-91-96-98
10-07-2005 63349 48345 11-07-2005 07-10-16-16-20-29-30-31-33-44-45-47-47-61-62-71-73-73-76-79-83-83-87-88-93-95-99
17-04-2005 38049 50951 18-04-2005 01-03-05-06-21-22-23-28-28-36-41-47-51-57-60-62-63-64-69-79-83-85-86-86-87-91-95

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 49 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 49 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 49 thì hôm sau về con gì? Đề về 49 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 49 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 49 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 49 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 49 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 49 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc49, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 49 hoặc đề 49.

Khi đề về 49 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 49 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 49 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 49 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 49 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 49 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 49 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 49 người chơi chỉ cần lấy 4 + 9 = 49 như thế sẽ ra được số 49 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 49.

Khi mơ về số đề 49 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 49 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 49 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 49 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 49 đó. Đừng bỏ lỡ con số 49 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 49 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 49 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 49 – 59

Khi mơ thấy con số 49 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 49 bằng vàng là: 99 – 96

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 49 thì hãy đánh số đề con 95, 19 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 49 thì đánh con số 98, 97 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 49 đuổi theo mình thì quất ngay con số 99, 19 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 49 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 49 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 49 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 49 đánh con gì?

Đề về 49 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 99, 29 mà đánh

Nếu đề 49 mà đi cùng kép 19 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 99, 59 về cùng nhau

Lô 49 mà xuất hiện cùng đề 99, đừng nên bỏ qua con 69, 79 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 49 về cùng lô tô con 99, chốt ngay bạch thủ 96

Đề 49 mà về cùng lô 95, ngày mai nổ con 39 chắc chắn, nếu 99 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 99

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 49 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.