Đề về 51 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51

Bộ số Bộ số Bộ số
17 - 3 Lần 39 - 2 Lần 55 - 2 Lần
84 - 2 Lần 44 - 2 Lần 33 - 2 Lần
89 - 2 Lần 27 - 2 Lần 90 - 2 Lần
52 - 2 Lần 15 - 2 Lần 09 - 1 Lần
31 - 1 Lần 03 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 20 - 1 Lần 48 - 1 Lần
16 - 1 Lần 91 - 1 Lần 71 - 1 Lần
05 - 1 Lần 93 - 1 Lần 14 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 75 - 1 Lần
74 - 1 Lần 24 - 1 Lần 80 - 1 Lần
97 - 1 Lần 78 - 1 Lần 73 - 1 Lần
18 - 1 Lần 69 - 1 Lần 77 - 1 Lần
45 - 1 Lần 19 - 1 Lần 21 - 1 Lần
08 - 1 Lần 70 - 1 Lần 28 - 1 Lần
46 - 1 Lần 06 - 1 Lần 40 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 51

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 2 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 51

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-08-2023 76551 73040 31-08-2023 04-05-11-26-29-34-39-39-40-40-45-46-48-51-51-52-54-55-62-62-66-66-80-81-88-92-93
16-07-2023 51351 22406 17-07-2023 03-04-06-10-13-22-44-48-52-60-60-61-64-73-75-78-78-83-86-89-90-91-92-93-93-95-95
30-06-2023 69851 90746 01-07-2023 05-16-17-17-18-19-22-31-42-46-47-52-52-54-55-60-68-71-72-73-73-78-78-82-87-91-96
18-06-2023 94351 59915 19-06-2023 01-14-15-23-24-31-33-46-50-51-52-56-58-61-63-64-66-70-71-71-79-84-87-91-96-99-99
30-09-2022 89651 35019 01-10-2022 01-01-02-04-12-13-18-19-22-30-30-30-34-36-38-45-50-63-66-67-67-69-79-92-93-96-97
11-09-2022 99951 55448 12-09-2022 01-04-09-21-23-28-32-39-40-48-51-55-59-60-64-65-67-67-67-68-68-71-75-76-80-82-89
26-08-2022 89151 89617 27-08-2022 00-04-06-07-10-17-20-22-25-26-28-30-36-38-42-44-45-47-58-63-71-73-74-76-86-87-87
12-07-2022 23151 95155 13-07-2022 07-09-09-10-14-19-20-26-26-28-35-38-41-48-55-55-57-57-60-66-67-71-75-80-84-93-97
23-02-2022 25351 16480 24-02-2022 01-03-04-09-10-12-13-18-20-31-34-34-54-62-65-65-66-67-76-80-86-87-91-92-94-97-98
09-08-2021 44751 29771 10-08-2021 01-01-03-04-15-26-30-34-36-46-50-51-53-57-59-66-69-71-75-82-85-88-88-89-90-91-95
11-12-2020 46551 09945 12-12-2020 01-01-04-05-12-12-13-18-18-20-26-26-29-35-45-50-56-71-74-75-78-86-86-87-89-97-99
28-06-2020 36351 66720 29-06-2020 00-08-12-14-15-19-20-26-28-29-37-45-46-52-52-56-57-66-71-74-76-78-78-81-82-90-90
12-03-2020 74951 73118 13-03-2020 00-00-00-02-05-11-14-18-19-22-23-24-31-40-40-41-52-62-81-82-83-84-87-87-89-92-99
20-11-2019 72751 15315 21-11-2019 03-03-04-05-08-10-11-12-15-20-24-31-35-43-43-50-57-58-64-68-68-69-76-84-86-89-95
04-10-2019 78051 04752 05-10-2019 02-04-06-09-11-13-16-25-31-40-42-44-46-50-52-52-58-64-66-69-71-71-75-76-78-91-92
05-09-2019 30051 58517 06-09-2019 06-09-10-14-17-19-21-22-24-26-26-27-31-35-36-41-45-47-48-60-66-67-70-77-81-96-96
17-03-2019 96651 41334 18-03-2019 08-16-21-24-31-31-31-32-32-33-34-34-38-48-62-67-67-71-72-75-77-77-80-91-92-92-94
01-02-2018 40951 61573 02-02-2018 00-02-04-05-16-22-23-25-29-30-41-48-60-62-68-69-70-72-73-73-74-75-80-86-87-97-98
28-01-2018 98451 75547 29-01-2018 02-04-15-17-24-26-26-32-33-33-35-37-39-41-45-45-47-50-50-53-57-70-72-72-72-88-94
01-01-2017 48951 53103 02-01-2017 03-03-06-09-11-13-21-21-27-28-33-33-52-54-63-70-71-74-80-83-83-83-87-90-92-96-97
08-10-2016 58551 81128 09-10-2016 01-04-10-15-15-18-20-28-30-31-33-37-41-43-49-49-57-58-62-66-74-75-77-77-87-93-97
28-03-2016 81751 40184 29-03-2016 01-01-09-16-19-20-20-20-21-22-24-26-27-27-37-39-45-55-57-60-65-79-79-79-79-84-97
05-01-2016 89851 08627 06-01-2016 01-09-09-18-20-27-30-35-40-47-48-50-61-63-63-65-68-70-72-74-79-86-88-89-93-95-98
23-04-2015 21551 95378 24-04-2015 00-01-04-04-04-15-17-18-19-27-36-42-42-50-53-61-63-71-71-71-72-78-82-87-95-96-99
17-03-2015 28451 96033 18-03-2015 03-15-25-32-33-37-47-50-55-59-63-63-70-72-72-74-74-75-80-81-82-86-86-93-94-95-96
24-11-2014 72851 30739 25-11-2014 01-24-27-28-29-29-33-33-36-38-38-39-39-42-46-49-54-55-59-65-76-77-80-81-81-87-98
31-10-2014 42851 81477 01-11-2014 00-00-02-04-08-14-20-27-28-29-31-33-35-35-35-43-44-52-53-54-66-66-69-71-77-79-97
16-09-2014 22951 97389 17-09-2014 02-02-06-06-10-20-21-30-39-42-48-48-49-51-52-63-66-68-70-72-74-75-84-89-93-96-96
11-06-2014 44151 57552 12-06-2014 00-05-20-21-21-22-23-24-26-26-29-32-33-33-34-37-47-50-52-54-61-73-79-86-87-94-95
29-04-2014 75251 77368 30-04-2014 08-09-10-13-19-20-21-24-26-29-35-38-40-41-42-43-52-58-63-64-68-75-83-86-87-88-92
24-01-2014 14951 19584 25-01-2014 00-13-15-15-28-28-33-33-39-45-46-55-62-63-64-68-69-74-78-82-83-84-87-89-90-92-97
24-09-2013 28251 68014 25-09-2013 00-01-04-08-11-13-14-21-21-27-28-37-44-49-49-51-51-52-58-62-65-65-66-75-81-90-95
05-08-2013 99951 61755 06-08-2013 02-09-13-21-21-23-24-24-25-33-34-41-42-43-45-47-55-58-62-67-72-72-78-91-94-96-96
08-08-2012 53851 28224 09-08-2012 00-06-14-19-20-22-23-24-25-28-31-32-37-45-47-64-65-69-69-75-76-82-86-86-90-96-97
02-05-2012 49051 87274 03-05-2012 00-02-04-07-08-16-17-28-29-32-38-40-48-54-60-62-63-74-77-77-79-87-87-91-93-94-97
08-02-2012 75051 19590 09-02-2012 28-32-38-40-40-41-42-47-48-50-53-53-61-62-67-79-81-82-86-86-88-88-89-90-93-94-98
29-10-2011 19751 78170 30-10-2011 00-05-09-12-29-32-33-34-36-40-42-43-44-45-49-50-57-59-61-65-70-72-73-91-92-95-99
30-08-2011 07051 20433 31-08-2011 00-01-02-10-26-27-29-30-33-35-41-42-42-44-45-50-54-55-56-59-59-65-68-73-81-91-96
14-06-2011 91651 21544 15-06-2011 12-19-22-22-23-29-30-32-42-42-44-50-52-53-53-53-53-56-62-63-74-75-76-76-76-77-83
28-01-2011 64051 20589 29-01-2011 11-14-19-19-20-35-38-41-44-45-50-51-62-64-66-68-69-69-70-75-80-80-87-89-90-91-92
27-11-2010 38551 27008 28-11-2010 00-00-03-03-07-07-08-11-16-16-24-27-27-33-35-46-48-50-51-52-52-56-57-62-69-72-93
09-08-2010 08451 23391 10-08-2010 00-03-07-07-08-09-22-30-35-36-42-47-50-52-53-77-80-83-83-84-85-85-87-91-95-95-99
31-05-2009 69651 58731 01-06-2009 02-04-08-22-27-31-37-39-49-52-52-60-62-64-65-73-74-75-76-78-78-80-82-87-93-94-95
24-12-2008 57951 48175 25-12-2008 00-00-03-07-16-18-19-23-29-37-41-41-51-52-57-58-63-67-75-76-85-87-88-90-91-94-98
23-07-2008 15151 30496 24-07-2008 03-05-13-15-18-19-23-29-35-41-47-50-52-54-55-56-64-69-69-72-76-77-83-84-86-96-98
19-06-2008 71951 50844 20-06-2008 00-03-03-05-16-29-32-32-35-37-40-42-44-44-51-51-53-55-60-61-61-62-72-77-79-87-89
03-03-2008 62351 62616 04-03-2008 01-04-06-10-16-18-24-30-32-37-43-45-48-51-57-59-64-69-74-76-77-79-79-79-80-81-84
09-11-2007 41751 43817 10-11-2007 04-04-13-14-17-17-17-17-24-25-27-35-35-39-39-40-40-43-44-45-69-80-94-95-97-99-99
13-09-2007 90251 18727 14-09-2007 00-00-01-17-18-23-25-27-28-37-39-41-50-60-64-65-66-70-71-78-78-82-83-87-95-97-99
19-08-2007 51451 54609 20-08-2007 06-09-14-16-19-20-22-25-31-40-41-41-41-47-53-56-57-60-69-74-75-82-85-90-94-95-98
12-01-2007 31651 64869 13-01-2007 00-03-06-13-14-15-17-17-31-32-33-41-42-42-55-61-62-63-68-69-73-74-83-88-91-97-99
07-10-2006 97751 89221 08-10-2006 13-14-17-18-20-21-31-34-36-41-43-45-45-53-61-69-71-75-80-81-81-85-86-88-91-95-98
05-10-2006 96351 31897 06-10-2006 00-02-08-10-15-16-18-25-27-36-40-43-44-50-58-63-64-77-79-81-81-86-86-93-97-97-99
23-08-2006 63951 83190 24-08-2006 03-13-20-22-26-28-29-37-38-41-51-56-60-66-70-74-74-77-84-89-90-90-91-95-97-97-99
06-06-2006 68751 05593 07-06-2006 01-14-22-22-22-25-29-30-34-35-37-46-52-55-55-58-61-63-66-66-68-68-68-81-84-93-96
09-08-2005 00651 14405 10-08-2005 00-05-06-09-13-20-25-31-38-40-50-57-59-63-64-67-67-70-70-74-80-84-87-89-89-94-99
18-04-2005 50951 68639 19-04-2005 02-04-06-22-30-35-36-36-37-38-39-42-45-50-54-57-59-65-68-68-70-82-83-84-86-88-92

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 51 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 51 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 51 thì hôm sau về con gì? Đề về 51 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 51 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 51 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 51 có nghĩa là như thế nào

Đề về 51 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 51 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc51, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 51 hoặc đề 51.

Khi đề về 51 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 51 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 51 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 51 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 51 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 51 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 51 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 51 người chơi chỉ cần lấy 5 + 1 = 51 như thế sẽ ra được số 51 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 51.

Khi mơ về số đề 51 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 51 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 51 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 51 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 51 đó. Đừng bỏ lỡ con số 51 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 51 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 51 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 13 – 41

Khi mơ thấy con số 51 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 51 bằng vàng là: 16 – 11

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 51 thì hãy đánh số đề con 61, 19 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 51 thì đánh con số 18, 91 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 51 đuổi theo mình thì quất ngay con số 19, 31 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 51 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 51 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 51 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 51 đánh con gì

Đề về 51 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 19, 21 mà đánh

Nếu đề 51 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 91, 41 về cùng nhau

Lô 51 mà xuất hiện cùng đề 21, đừng nên bỏ qua con 61, 41 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 51 về cùng lô tô con 13, chốt ngay bạch thủ 71

Đề 51 mà về cùng lô 12, ngày mai nổ con 31 chắc chắn, nếu 01 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 15, 71

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 51 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.