Đề về 52 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 52

Bộ số Bộ số Bộ số
22 - 2 Lần 12 - 2 Lần 39 - 2 Lần
46 - 2 Lần 82 - 2 Lần 62 - 2 Lần
33 - 2 Lần 36 - 2 Lần 71 - 2 Lần
29 - 2 Lần 13 - 2 Lần 42 - 2 Lần
21 - 2 Lần 18 - 1 Lần 91 - 1 Lần
63 - 1 Lần 09 - 1 Lần 94 - 1 Lần
53 - 1 Lần 43 - 1 Lần 47 - 1 Lần
28 - 1 Lần 07 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 14 - 1 Lần 58 - 1 Lần
24 - 1 Lần 25 - 1 Lần 52 - 1 Lần
95 - 1 Lần 96 - 1 Lần 90 - 1 Lần
57 - 1 Lần 01 - 1 Lần 55 - 1 Lần
60 - 1 Lần 85 - 1 Lần 77 - 1 Lần
35 - 1 Lần 78 - 1 Lần 92 - 1 Lần
73 - 1 Lần 72 - 1 Lần 27 - 1 Lần
98 - 1 Lần 75 - 1 Lần 79 - 1 Lần
97 - 1 Lần 02 - 1 Lần 16 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 52

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 14 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 52

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-11-2023 20952 08816 25-11-2023 04-06-07-08-10-12-14-15-16-18-24-26-31-33-44-50-53-60-63-65-68-69-73-79-91-91-97
09-09-2023 35252 35902 10-09-2023 00-02-02-04-08-10-14-14-19-20-22-26-28-29-32-35-40-40-40-64-66-66-68-69-75-91-93
20-05-2023 70452 45297 21-05-2023 05-05-13-21-21-29-33-39-40-41-42-42-43-49-50-54-64-66-70-75-76-77-90-93-96-97-97
22-04-2023 64652 71679 23-04-2023 06-14-15-16-25-28-31-35-37-38-39-42-48-51-51-53-61-62-63-76-79-82-88-88-92-95-96
12-01-2023 18452 60762 13-01-2023 10-13-14-18-32-34-38-44-50-54-56-56-60-62-62-62-62-66-68-68-70-73-74-91-92-94-98
22-08-2022 60652 63437 23-08-2022 00-09-13-15-17-20-29-30-37-42-43-47-52-54-56-64-69-75-77-81-84-84-84-88-91-91-96
09-11-2021 71952 43595 10-11-2021 00-06-10-11-19-21-32-32-49-53-60-63-63-66-67-70-71-72-75-76-78-81-84-87-91-95-96
05-11-2021 66152 19821 06-11-2021 02-03-04-05-08-10-11-21-28-29-32-37-54-58-59-61-62-63-72-76-80-83-83-83-87-89-92
26-04-2021 16252 49333 27-04-2021 02-07-09-11-12-14-25-27-29-33-38-39-46-48-56-58-59-62-67-69-71-73-76-89-94-95-99
17-03-2021 72152 37733 18-03-2021 06-13-17-24-26-26-31-33-34-38-39-42-46-46-46-50-51-63-66-69-76-84-84-86-87-89-90
12-08-2020 36852 42857 13-08-2020 05-06-07-07-09-09-21-21-22-29-33-44-47-53-54-55-57-60-65-68-69-70-75-76-79-89-98
15-06-2020 75952 94962 16-06-2020 04-04-05-06-07-07-19-19-26-30-31-34-40-40-41-45-45-48-57-62-71-87-88-90-92-97-99
05-10-2019 04752 24275 06-10-2019 04-12-14-22-24-26-29-30-30-35-40-41-49-56-56-60-63-66-67-75-77-78-82-88-91-92-94
09-05-2019 73052 95735 10-05-2019 00-12-13-17-25-26-28-35-36-39-40-42-42-55-56-62-63-68-69-70-71-72-72-79-85-99-99
15-04-2018 25452 20546 16-04-2018 01-02-18-20-21-22-31-38-39-40-41-44-46-53-55-57-57-58-65-66-76-77-79-85-87-91-92
24-09-2017 26652 91239 25-09-2017 04-06-09-09-10-11-27-30-35-36-39-42-46-54-64-67-67-68-71-74-85-92-93-93-96-97-99
22-05-2017 82752 62307 23-05-2017 02-02-06-07-07-08-12-14-17-17-21-21-25-35-36-40-42-50-77-80-81-89-90-90-92-94-94
28-04-2017 26852 54621 29-04-2017 01-04-20-21-21-22-27-29-35-38-40-44-52-58-60-61-66-68-69-72-75-77-84-90-91-95-97
10-02-2017 39252 78292 11-02-2017 00-01-01-02-02-04-05-12-18-20-26-36-38-47-50-51-54-67-79-85-85-92-95-96-98-98-99
12-11-2016 92452 04998 13-11-2016 02-03-09-09-20-21-22-24-29-34-36-40-49-52-53-54-60-61-61-67-69-77-77-92-94-98-98
08-06-2016 73352 23090 09-06-2016 03-18-23-24-24-25-39-44-47-57-63-65-67-68-69-70-72-74-75-80-81-82-88-90-95-97-98
07-06-2016 62752 73352 08-06-2016 05-09-10-14-17-21-21-21-22-37-38-39-39-41-43-46-47-52-54-57-60-60-63-65-84-87-91
25-03-2016 85152 36982 26-03-2016 08-13-13-14-24-25-26-26-26-33-43-44-44-45-47-48-58-58-63-64-80-82-82-84-86-89-92
23-03-2016 98752 49896 24-03-2016 06-07-07-08-24-25-26-30-40-41-43-45-47-48-49-52-54-63-69-77-86-87-91-91-93-96-97
25-02-2016 15452 33639 26-02-2016 03-06-07-09-12-12-17-17-27-28-29-29-30-39-39-46-49-58-59-59-64-80-84-93-94-94-98
14-01-2016 45552 30777 15-01-2016 00-12-14-14-17-18-19-21-26-32-34-49-49-56-56-64-68-73-76-77-79-84-89-91-94-95-99
01-01-2016 52552 13142 02-01-2016 02-11-16-18-19-20-22-23-32-32-34-35-42-43-47-49-51-51-53-62-66-75-75-84-89-98-99
07-04-2015 78652 93325 08-04-2015 00-05-08-16-19-20-25-27-29-35-48-53-54-54-59-64-66-75-75-77-83-83-84-87-95-97-98
21-12-2014 79952 48853 22-12-2014 03-03-05-05-09-15-18-22-22-27-27-34-40-40-42-51-51-53-66-72-76-82-85-86-87-92-97
16-12-2014 25952 52436 17-12-2014 01-02-12-14-14-17-19-24-28-30-31-33-36-36-53-58-62-68-70-71-75-79-81-89-91-97-99
13-12-2014 81952 76442 14-12-2014 00-05-06-10-14-16-20-31-31-41-41-42-52-54-54-54-55-61-67-72-76-78-78-84-86-96-97
13-09-2014 57052 42136 14-09-2014 06-20-23-34-34-35-36-36-36-37-40-40-42-47-48-56-58-59-59-60-67-79-80-83-90-90-91
11-07-2014 36252 13146 12-07-2014 00-01-06-10-10-11-18-40-41-45-45-46-47-49-57-60-61-62-70-77-83-84-86-93-95-96-96
12-06-2014 57552 26285 13-06-2014 04-09-14-14-15-17-25-26-26-29-34-35-39-41-45-63-69-76-82-85-86-87-87-89-89-90-98
02-05-2014 99852 97171 03-05-2014 01-01-03-04-04-06-06-11-11-12-20-28-29-32-32-38-41-60-64-68-70-71-73-83-92-96-97
28-10-2013 49752 28828 29-10-2013 07-12-16-26-28-29-40-42-45-47-51-59-61-62-63-67-69-70-72-72-73-74-78-78-83-94-95
20-07-2013 63052 59127 21-07-2013 03-03-19-20-20-22-23-24-26-27-27-27-34-38-50-54-54-57-60-61-67-69-76-81-92-95-97
30-05-2013 64352 93713 31-05-2013 02-05-10-13-15-19-20-23-24-26-26-27-27-32-36-40-43-49-50-56-64-64-75-80-82-95-98
23-05-2013 25852 19229 24-05-2013 01-05-05-12-18-19-20-22-29-29-34-47-49-52-52-60-64-65-69-71-71-73-81-83-93-93-95
09-07-2011 29252 12572 10-07-2011 00-01-03-16-24-35-41-49-52-55-56-57-64-71-72-75-76-77-81-82-82-83-83-89-91-93-97
12-06-2011 94652 75894 13-06-2011 00-02-04-07-13-18-23-24-35-35-35-35-38-49-59-62-66-70-78-80-82-83-86-90-91-94-96
20-11-2010 43352 22173 21-11-2010 03-12-15-17-24-26-26-35-37-41-42-43-44-46-52-56-56-57-58-64-73-91-93-93-97-98-99
13-10-2010 52552 00429 14-10-2010 03-05-12-14-23-25-28-29-31-36-38-38-42-44-51-52-59-60-63-66-73-77-79-81-86-90-97
26-11-2009 58252 85460 27-11-2009 00-04-07-08-13-14-15-16-17-18-18-24-24-28-52-53-60-62-66-68-75-76-76-77-83-90-98
07-09-2009 15152 43382 08-09-2009 01-02-06-15-15-17-21-36-36-39-39-41-46-48-50-53-54-56-59-65-69-76-82-83-84-88-93
17-05-2009 61952 25312 18-05-2009 04-05-08-12-16-16-18-21-25-25-28-29-30-33-44-45-50-54-55-62-73-77-82-84-97-98-99
09-03-2009 39052 49447 10-03-2009 04-07-09-13-14-22-22-23-25-32-37-41-47-48-49-51-55-58-60-79-84-88-93-94-96-96-98
07-03-2009 62752 20013 08-03-2009 02-04-09-13-13-15-15-16-20-26-37-38-42-44-47-47-49-56-58-59-59-63-73-80-80-85-99
20-02-2009 74652 59322 21-02-2009 02-06-13-18-20-22-23-24-25-26-27-27-38-43-48-49-50-51-52-56-57-64-67-71-75-76-98
11-11-2008 25452 73924 12-11-2008 00-01-20-20-23-24-28-29-36-39-41-51-54-55-57-67-70-78-87-90-91-93-95-95-96-98-98
11-10-2008 97852 31507 12-10-2008 07-07-08-17-18-20-20-24-29-30-31-32-35-40-41-45-46-47-58-59-65-71-75-78-80-92-96
30-09-2008 02952 39458 01-10-2008 04-05-09-11-12-16-17-21-22-24-31-31-36-38-40-49-58-62-74-74-79-80-83-92-93-95-95
09-09-2008 71052 85414 10-09-2008 01-04-07-13-14-16-18-25-42-49-57-67-67-69-73-75-75-77-78-86-87-88-93-94-94-94-99
16-05-2008 00352 48412 17-05-2008 01-12-12-15-16-19-21-21-25-26-28-28-30-35-39-48-49-52-57-59-60-66-66-67-75-76-86
04-05-2008 66552 65809 05-05-2008 00-01-03-09-25-26-26-36-37-37-38-40-40-44-47-49-49-52-53-54-55-56-56-56-71-88-96
30-10-2007 97652 70956 31-10-2007 00-01-05-13-14-20-24-24-28-28-31-32-33-44-56-58-65-67-70-84-86-86-86-87-90-93-96
12-08-2007 16452 55163 13-08-2007 06-14-16-16-18-29-31-31-35-38-45-51-59-60-61-63-65-66-66-68-70-72-73-79-90-92-98
02-08-2007 54652 56655 03-08-2007 02-03-08-12-19-19-21-23-27-28-30-37-41-42-49-52-53-55-56-72-73-82-85-86-92-94-99
13-10-2006 27652 93101 14-10-2006 00-01-06-10-17-19-21-22-24-39-52-53-53-55-60-61-67-69-78-79-85-86-90-90-93-93-95
16-06-2006 75552 10978 17-06-2006 02-06-10-15-17-22-26-28-30-38-46-47-47-51-54-57-58-64-71-74-76-76-78-89-90-90-97
04-05-2006 34152 40201 05-05-2006 01-12-15-17-22-22-36-41-43-45-45-46-48-51-54-59-64-65-74-75-79-80-81-85-85-94-97
27-03-2006 28952 83043 28-03-2006 08-08-09-12-15-25-26-26-27-31-34-38-40-43-44-46-48-49-61-66-71-78-79-84-89-90-96
25-12-2005 41252 44991 26-12-2005 01-03-05-08-17-17-18-19-19-21-25-31-31-35-58-61-62-64-68-69-74-83-89-90-91-91-97
11-12-2005 45352 55418 12-12-2005 02-04-06-18-29-33-33-36-37-42-43-48-52-53-54-57-62-63-71-73-76-82-83-85-91-92-92
05-10-2005 09852 35371 06-10-2005 01-04-04-06-14-24-25-25-31-32-38-41-41-53-57-61-62-67-71-75-83-84-84-86-98-99-99
24-04-2005 36852 44922 25-04-2005 01-03-07-09-12-12-12-19-22-29-42-48-49-53-55-59-64-68-68-69-70-72-78-84-89-90-93

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 52 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 52 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 52 thì hôm sau về con gì? Đề về 52 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 52 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 52 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 52 có nghĩa là như thế nào

Đề về 52 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 52 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc52, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 52 hoặc đề 52.

Khi đề về 52 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 52 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 52 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 52 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 2 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 52 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 52 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 52 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 52 người chơi chỉ cần lấy 5 + 2 = 52 như thế sẽ ra được số 52 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 52.

Khi mơ về số đề 52 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 52 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 52 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 52 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 52 đó. Đừng bỏ lỡ con số 52 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 52 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 52 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 23 – 42

Khi mơ thấy con số 52 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 52 bằng vàng là: 26 – 12

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 52 thì hãy đánh số đề con 62, 29 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 52 thì đánh con số 28, 92 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 52 đuổi theo mình thì quất ngay con số 29, 32 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 52 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 52 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 52 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 52 đánh con gì

Đề về 52 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 29, 22 mà đánh

Nếu đề 52 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 92, 42 về cùng nhau

Lô 52 mà xuất hiện cùng đề 22, đừng nên bỏ qua con 62, 42 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 52 về cùng lô tô con 23, chốt ngay bạch thủ 72

Đề 52 mà về cùng lô 22, ngày mai nổ con 32 chắc chắn, nếu 02 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 25, 72

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 52 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.