Đề về 53 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 53

Bộ số Bộ số Bộ số
91 - 3 Lần 21 - 2 Lần 98 - 2 Lần
29 - 2 Lần 50 - 2 Lần 22 - 2 Lần
34 - 2 Lần 49 - 2 Lần 48 - 2 Lần
87 - 2 Lần 32 - 2 Lần 74 - 2 Lần
27 - 2 Lần 94 - 1 Lần 44 - 1 Lần
96 - 1 Lần 62 - 1 Lần 35 - 1 Lần
92 - 1 Lần 45 - 1 Lần 76 - 1 Lần
72 - 1 Lần 41 - 1 Lần 38 - 1 Lần
03 - 1 Lần 65 - 1 Lần 16 - 1 Lần
06 - 1 Lần 59 - 1 Lần 24 - 1 Lần
09 - 1 Lần 80 - 1 Lần 28 - 1 Lần
84 - 1 Lần 07 - 1 Lần 36 - 1 Lần
57 - 1 Lần 85 - 1 Lần 14 - 1 Lần
81 - 1 Lần 95 - 1 Lần 61 - 1 Lần
99 - 1 Lần 58 - 1 Lần 90 - 1 Lần
15 - 1 Lần 10 - 1 Lần 97 - 1 Lần
11 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 53

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 1 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 53

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-10-2022 07253 68879 19-10-2022 13-14-18-18-20-20-20-25-28-29-32-49-53-55-56-58-58-59-60-72-79-80-82-89-90-94-98
13-10-2022 65353 57974 14-10-2022 03-05-07-17-20-24-24-38-38-39-42-48-56-62-64-67-68-68-70-74-74-77-87-91-94-96-98
03-09-2022 47153 62111 04-09-2022 03-04-10-11-15-16-17-21-23-23-24-26-35-37-43-49-55-58-65-66-71-78-82-83-88-89-99
17-05-2022 58553 69049 18-05-2022 02-13-17-26-28-30-32-43-49-50-50-53-57-57-57-60-64-66-72-74-75-77-78-86-90-95-99
20-04-2022 58953 89291 21-04-2022 00-06-07-08-18-21-27-35-43-44-47-49-54-59-62-68-70-71-74-75-75-79-91-91-94-95-96
12-03-2022 31953 66650 13-03-2022 00-00-05-07-07-16-18-25-26-29-33-35-37-50-50-50-54-59-60-69-70-79-80-88-88-92-94
25-01-2022 20653 98409 26-01-2022 01-07-09-18-19-22-24-25-29-37-37-43-43-44-44-47-52-55-63-64-68-70-71-85-85-92-94
14-08-2021 55853 73497 15-08-2021 02-04-11-15-18-21-24-29-36-41-45-57-61-61-63-67-69-70-70-78-90-93-94-97-98-99-99
14-07-2021 98653 70957 15-07-2021 02-03-04-05-09-11-16-16-16-23-23-32-35-36-48-52-54-57-61-70-77-80-82-87-87-93-96
30-05-2021 15553 18650 31-05-2021 01-06-07-10-21-27-31-40-41-45-45-50-50-59-60-60-61-62-67-74-75-75-76-77-80-89-94
06-12-2020 50553 09929 07-12-2020 09-13-18-20-25-25-28-28-29-29-29-30-37-43-51-57-58-58-63-74-82-85-87-92-92-92-97
07-09-2020 13853 22022 08-09-2020 05-09-12-16-17-22-31-33-34-43-49-55-55-55-56-57-58-64-69-73-83-85-91-91-91-94-98
23-10-2019 08753 65074 24-10-2019 04-04-07-07-14-15-16-18-19-19-20-38-43-48-56-57-62-74-84-86-87-88-89-90-90-98-99
19-06-2019 29853 25132 20-06-2019 09-13-13-14-16-20-20-28-29-32-36-40-40-48-49-52-53-53-58-61-79-79-82-87-87-97-97
30-12-2018 65753 45276 31-12-2018 02-06-14-19-29-30-32-32-35-39-45-51-53-59-61-65-66-70-73-76-76-76-80-91-96-97-98
09-09-2018 24453 51845 10-09-2018 07-13-19-20-24-24-27-27-28-31-35-42-43-45-46-53-58-59-60-62-86-88-90-90-93-96-97
07-12-2017 08953 60081 08-12-2017 01-04-04-06-09-12-12-15-16-20-23-26-31-33-35-37-37-53-55-57-71-81-83-83-83-84-98
21-11-2017 19753 83824 22-11-2017 02-03-07-19-19-19-22-24-27-28-30-33-33-37-38-54-55-61-63-64-67-74-77-82-84-88-90
22-10-2017 45353 30791 23-10-2017 10-10-25-27-27-32-35-39-55-56-59-60-62-62-64-65-66-69-69-73-73-77-84-88-88-91-92
17-10-2016 78953 65206 18-10-2016 00-01-03-03-04-06-07-14-14-14-18-20-28-32-37-38-39-46-48-48-50-70-78-79-81-87-95
13-10-2016 79453 90809 14-10-2016 00-08-08-09-10-14-19-30-31-35-42-48-51-52-59-61-62-64-73-81-83-83-84-93-93-95-96
06-05-2016 21153 45898 07-05-2016 04-07-16-18-20-20-23-31-36-36-37-45-57-61-61-72-72-75-77-79-79-80-86-87-92-93-98
15-04-2016 50653 50227 16-04-2016 06-07-09-11-13-13-21-23-24-27-30-31-32-34-36-36-40-54-55-67-76-79-80-85-88-97-97
09-12-2015 32853 97936 10-12-2015 01-03-03-04-14-17-20-22-28-33-36-37-40-42-46-50-55-56-59-61-76-76-84-86-89-93-94
13-09-2015 87653 73292 14-09-2015 01-04-07-07-14-19-31-35-36-37-38-43-46-46-61-65-66-70-70-72-74-85-87-88-89-92-94
25-02-2015 15853 16291 26-02-2015 04-07-14-15-25-29-35-36-36-52-54-54-57-57-59-61-64-68-68-80-85-89-91-91-96-97-99
22-12-2014 48853 08416 23-12-2014 10-10-16-16-17-18-28-35-36-37-39-41-47-49-51-53-59-66-71-75-76-78-85-87-87-90-93
07-08-2014 98053 19927 08-08-2014 05-12-15-17-19-27-29-34-39-44-45-46-50-53-54-56-57-59-62-69-70-71-86-88-92-93-93
16-05-2014 35053 73499 17-05-2014 02-03-04-07-10-14-24-26-36-40-43-49-52-53-61-67-70-74-76-82-84-84-89-90-96-99-99
21-03-2014 75253 64761 22-03-2014 02-03-04-06-16-28-28-33-33-34-34-35-41-41-44-45-47-48-49-50-53-55-61-63-75-88-93
19-01-2014 37653 34098 20-01-2014 03-07-12-12-25-26-27-28-36-37-38-38-44-53-60-61-71-71-75-76-79-82-87-91-93-96-98
30-11-2013 22253 18932 01-12-2013 01-03-06-06-06-13-16-32-32-33-40-45-46-55-56-61-62-64-68-69-81-81-84-86-88-95-96
20-08-2013 16553 26059 21-08-2013 01-03-10-11-14-15-21-21-30-34-42-47-52-52-58-59-59-61-70-81-83-83-83-90-93-95-98
13-06-2013 38053 76614 14-06-2013 01-10-12-13-14-18-18-19-20-26-34-38-40-41-52-54-57-61-64-66-66-75-76-95-98-98-98
20-05-2013 61753 61334 21-05-2013 03-07-15-17-18-21-23-24-34-36-40-46-46-50-58-59-66-67-67-69-72-72-73-76-86-89-90
16-01-2013 76353 88407 17-01-2013 00-04-07-08-11-14-21-22-23-24-28-30-31-42-49-53-67-69-77-78-78-79-79-86-92-94-96
22-08-2012 50353 56584 23-08-2012 08-10-12-12-22-26-32-33-40-40-41-42-43-43-53-57-59-59-65-68-70-74-76-81-84-86-90
02-07-2012 15453 14165 03-07-2012 12-22-25-26-26-39-39-40-44-49-50-53-54-55-56-58-64-65-65-67-75-75-76-79-84-85-99
23-02-2012 90053 40948 24-02-2012 00-02-06-14-21-23-32-36-45-48-53-53-64-64-69-70-76-78-82-85-86-86-94-95-97-99-99
23-11-2011 12753 77887 24-11-2011 07-08-18-19-21-24-25-26-26-29-34-35-36-39-39-42-48-58-60-62-63-71-72-80-82-87-87
05-10-2011 26053 56528 06-10-2011 07-08-14-18-25-27-28-28-29-36-40-42-47-53-54-60-61-61-65-73-75-78-80-84-86-96-98
08-08-2011 49053 72803 09-08-2011 03-03-04-08-13-19-20-23-31-35-38-43-52-55-57-67-69-71-77-81-85-86-86-89-93-93-94
04-06-2011 80053 30710 05-06-2011 01-04-10-15-24-25-27-27-30-35-41-42-43-47-59-64-65-65-67-70-76-85-85-86-92-93-99
04-12-2010 95653 50715 05-12-2010 02-14-14-15-17-25-31-34-38-42-46-47-51-53-59-62-64-65-70-74-75-78-79-80-88-91-98
18-04-2010 05253 49435 19-04-2010 02-13-25-26-29-31-34-35-35-35-44-44-50-51-53-59-62-63-72-73-77-83-85-91-93-97-98
22-02-2010 33953 21038 23-02-2010 12-17-19-22-30-32-36-36-38-40-43-50-56-58-58-59-65-66-74-76-83-88-88-90-90-94-95
20-09-2009 64053 87262 21-09-2009 02-02-02-03-05-08-10-12-14-16-22-24-25-26-28-33-35-52-62-79-82-82-84-88-92-93-93
21-06-2009 55953 31796 22-06-2009 04-05-06-06-06-11-15-17-19-28-29-33-41-42-42-47-54-56-64-74-75-77-80-82-84-96-96
14-07-2007 53853 80834 15-07-2007 11-16-17-18-24-30-31-32-34-35-36-49-52-54-58-65-65-66-68-69-79-80-80-89-90-93-99
30-05-2007 21753 41948 31-05-2007 01-06-07-08-08-09-10-16-24-35-36-37-39-41-45-47-48-49-52-56-57-66-67-77-88-94-98
24-02-2007 47053 24690 25-02-2007 00-10-10-14-19-22-28-37-44-49-53-53-54-55-56-57-59-60-74-80-80-83-89-90-93-95-95
14-12-2006 74153 25685 15-12-2006 09-22-24-29-33-35-36-37-39-42-42-45-47-48-49-63-65-72-74-80-84-85-85-85-91-93-98
19-11-2006 38653 35221 20-11-2006 11-12-21-24-26-29-32-35-36-37-37-41-44-45-51-57-63-68-69-72-75-75-77-78-87-88-92
21-10-2006 66453 78021 22-10-2006 00-05-10-13-18-18-20-21-23-26-26-34-41-44-46-51-64-65-67-67-68-79-81-85-91-94-96
09-10-2006 62953 67322 10-10-2006 03-05-05-06-08-22-22-23-32-33-37-38-40-41-43-43-49-50-53-54-62-66-73-75-77-94-94
20-08-2006 29753 02144 21-08-2006 13-14-14-17-27-29-34-35-41-42-42-43-43-44-44-55-55-57-64-68-70-72-72-77-83-84-95
30-07-2006 77153 62094 31-07-2006 00-06-08-13-15-23-25-29-32-32-32-37-40-45-56-57-63-63-71-73-76-81-89-89-91-94-94
17-07-2006 98153 80541 18-07-2006 01-01-03-07-15-16-18-22-24-32-35-38-39-41-43-44-45-46-47-48-51-57-61-67-77-81-98
27-06-2006 84753 25029 28-06-2006 00-04-05-09-10-12-20-21-21-25-27-29-39-43-53-56-59-62-69-70-73-76-96-96-98-99-99
02-09-2005 79853 23095 03-09-2005 15-18-18-28-29-30-31-32-33-43-53-53-56-56-62-67-67-71-72-75-76-82-88-89-91-94-95
19-08-2005 25053 47449 20-08-2005 01-02-06-11-14-17-17-18-25-28-31-38-39-41-43-48-49-49-50-55-61-62-67-87-88-88-90
30-05-2005 32453 25972 31-05-2005 10-15-18-26-35-38-38-38-40-41-41-44-45-57-59-60-61-63-64-71-72-75-76-77-83-92-93
08-04-2005 76253 96887 09-04-2005 06-09-17-19-23-27-31-34-34-35-40-42-49-54-56-57-62-65-69-70-71-72-72-75-87-88-90
05-03-2005 76753 21958 06-03-2005 02-02-02-04-07-09-10-14-30-39-40-43-44-47-47-58-61-61-64-64-72-73-78-85-88-93-94
12-01-2005 92353 99780 13-01-2005 07-08-13-22-23-24-33-37-38-45-48-48-51-58-59-61-64-66-67-67-74-75-76-80-81-81-87
04-01-2005 72253 28803 05-01-2005 03-05-06-10-17-29-32-33-35-36-36-41-45-45-51-59-66-67-68-69-71-72-76-86-90-90-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 53 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 53 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 53 thì hôm sau về con gì? Đề về 53 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 53 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 53 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 53 có nghĩa là như thế nào

Đề về 53 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 53 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc53, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 53 hoặc đề 53.

Khi đề về 53 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 53 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 53 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 53 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 53 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 53 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 53 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 53 người chơi chỉ cần lấy 5 + 3 = 53 như thế sẽ ra được số 53 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 53.

Khi mơ về số đề 53 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 53 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 53 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 53 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 53 đó. Đừng bỏ lỡ con số 53 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 53 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 53 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 33 – 43

Khi mơ thấy con số 53 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 53 bằng vàng là: 36 – 13

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 53 thì hãy đánh số đề con 63, 39 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 53 thì đánh con số 38, 93 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 53 đuổi theo mình thì quất ngay con số 39, 33 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 53 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 53 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 53 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 53 đánh con gì

Đề về 53 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 39, 23 mà đánh

Nếu đề 53 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 93, 43 về cùng nhau

Lô 53 mà xuất hiện cùng đề 32, đừng nên bỏ qua con 63, 43 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 53 về cùng lô tô con 23, chốt ngay bạch thủ 73

Đề 53 mà về cùng lô 23, ngày mai nổ con 33 chắc chắn, nếu 03 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 35, 73

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 53 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.