Đề về 54 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 54

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 16 - 3 Lần 15 - 2 Lần
58 - 2 Lần 26 - 2 Lần 68 - 2 Lần
78 - 2 Lần 96 - 2 Lần 89 - 2 Lần
46 - 1 Lần 08 - 1 Lần 97 - 1 Lần
14 - 1 Lần 94 - 1 Lần 60 - 1 Lần
91 - 1 Lần 81 - 1 Lần 01 - 1 Lần
43 - 1 Lần 30 - 1 Lần 32 - 1 Lần
27 - 1 Lần 03 - 1 Lần 38 - 1 Lần
66 - 1 Lần 19 - 1 Lần 59 - 1 Lần
07 - 1 Lần 45 - 1 Lần 54 - 1 Lần
92 - 1 Lần 00 - 1 Lần 82 - 1 Lần
17 - 1 Lần 99 - 1 Lần 72 - 1 Lần
10 - 1 Lần 67 - 1 Lần 22 - 1 Lần
65 - 1 Lần 04 - 1 Lần 84 - 1 Lần
35 - 1 Lần 31 - 1 Lần 64 - 1 Lần
61 - 1 Lần 49 - 1 Lần 52 - 1 Lần
47 - 1 Lần 83 - 1 Lần 09 - 1 Lần
12 - 1 Lần 90 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 54

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-09-2022 08154 59509 25-09-2022 01-04-07-09-15-16-18-20-27-28-33-34-34-37-37-37-40-42-57-57-64-67-74-81-82-89-90
15-09-2022 87354 48715 16-09-2022 14-15-16-17-20-21-22-28-29-41-45-47-47-49-50-50-56-65-72-75-77-80-84-86-87-89-90
02-07-2022 50554 86690 03-07-2022 00-00-05-12-18-19-25-26-26-32-33-36-40-44-45-53-54-56-60-61-70-73-90-91-92-96-97
29-05-2022 87354 12512 30-05-2022 01-01-04-06-10-10-12-12-16-22-32-35-40-40-54-64-64-66-67-68-77-81-86-91-92-94-96
05-05-2022 78054 20116 06-05-2022 03-10-11-13-15-16-20-20-31-34-35-35-43-47-54-58-61-64-69-69-69-73-82-84-97-99-99
16-04-2022 36554 87347 17-04-2022 01-01-09-15-18-29-32-33-35-40-47-49-49-65-68-68-69-72-76-78-85-90-93-95-97-98-98
22-01-2022 74954 28383 23-01-2022 00-01-04-05-05-09-18-27-28-29-31-40-40-47-55-55-58-60-72-79-82-83-84-89-92-96-99
25-10-2021 69154 75309 26-10-2021 01-04-06-08-09-13-16-19-19-23-25-30-39-42-45-50-54-61-72-77-80-82-83-87-91-99-99
11-09-2021 26654 23349 12-09-2021 00-08-08-11-13-13-26-30-36-44-47-49-50-51-53-61-65-73-83-83-83-84-85-96-98-98-98
16-03-2021 60054 72152 17-03-2021 00-01-02-07-16-16-24-27-29-29-33-37-38-52-52-52-53-60-62-66-68-70-72-88-89-94-99
07-01-2021 09854 00726 08-01-2021 00-03-06-26-26-27-30-33-34-37-43-47-49-52-54-60-61-62-62-65-69-71-72-77-86-94-98
18-12-2020 27054 20370 19-12-2020 07-08-13-13-16-17-24-24-27-29-31-34-36-37-45-45-46-57-57-58-60-61-68-70-77-93-95
21-08-2020 57454 81535 22-08-2020 08-09-13-14-14-23-28-33-34-35-35-35-36-40-48-52-64-70-73-75-79-85-88-88-89-92-95
26-07-2020 71154 38931 27-07-2020 01-06-14-17-25-31-35-36-36-38-42-43-48-49-50-54-55-67-68-77-79-83-89-90-91-96-99
29-05-2020 97954 59964 30-05-2020 02-09-12-15-17-22-22-24-26-32-40-40-44-45-45-50-64-65-69-71-72-75-80-80-81-88-95
26-05-2020 29154 06561 27-05-2020 03-05-07-10-10-14-22-30-39-43-48-51-55-56-60-61-62-64-68-73-73-74-75-84-87-91-98
18-05-2020 44554 96600 19-05-2020 00-00-04-10-13-15-25-26-26-34-35-37-39-43-44-49-55-55-55-57-57-64-75-79-90-92-97
06-03-2020 78854 87368 07-03-2020 03-06-08-10-12-12-14-15-30-31-36-44-44-56-58-61-62-65-68-73-75-76-77-83-85-87-99
07-01-2020 14954 78804 08-01-2020 02-03-03-04-04-05-05-08-13-23-32-45-49-51-52-56-58-64-71-72-75-83-86-91-92-93-97
03-09-2019 91254 41784 04-09-2019 04-05-10-13-16-21-24-30-32-35-36-36-42-48-55-57-58-63-65-74-75-82-84-90-93-96-98
06-12-2018 51154 25367 07-12-2018 04-05-06-09-11-18-25-32-36-41-42-48-52-54-59-62-62-63-64-64-67-68-71-72-81-88-90
25-09-2018 69654 49222 26-09-2018 08-08-21-22-23-24-28-38-42-47-51-54-56-57-62-63-69-78-78-81-82-84-84-85-86-91-98
11-07-2018 19854 09965 12-07-2018 01-07-08-08-10-16-19-21-27-27-33-36-39-42-50-53-60-62-65-74-77-78-82-83-91-93-98
11-06-2018 35854 64199 12-06-2018 00-01-06-06-14-16-25-36-41-50-52-53-54-55-62-67-70-75-78-80-84-84-87-88-94-94-99
31-05-2018 93554 99872 01-06-2018 02-07-12-14-16-18-21-21-22-24-29-39-47-49-53-59-64-69-72-72-80-85-91-97-97-97-98
14-03-2018 90354 46416 15-03-2018 05-06-06-06-07-08-12-14-16-20-27-31-37-39-42-43-47-52-56-65-71-80-81-86-86-97-98
24-02-2018 00154 64510 25-02-2018 03-08-08-10-16-21-22-23-27-29-30-31-35-38-41-49-52-54-55-57-58-70-85-87-90-93-99
31-08-2017 30454 22989 01-09-2017 07-08-11-14-19-23-32-34-34-34-35-36-37-41-46-49-58-60-61-65-69-69-71-72-80-89-91
03-03-2017 42654 32217 04-03-2017 05-13-15-17-19-21-29-31-36-40-41-42-49-50-54-57-62-65-66-71-75-75-78-82-89-98-99
10-08-2016 47054 79600 11-08-2016 00-02-09-13-13-18-19-21-32-35-37-41-41-42-47-51-51-51-60-71-74-79-80-83-85-87-94
26-05-2016 23854 15182 27-05-2016 03-08-09-12-17-18-20-25-29-41-46-49-56-61-62-65-68-70-72-80-82-89-91-93-95-97-98
30-11-2015 20754 83078 01-12-2015 01-05-05-12-15-17-22-31-38-46-49-49-52-52-55-56-61-62-62-64-67-75-78-80-89-96-99
04-07-2015 30754 21792 05-07-2015 02-07-12-14-16-16-22-22-23-24-27-29-29-34-39-41-41-61-69-76-78-79-83-85-92-92-97
13-02-2015 81254 60459 14-02-2015 11-19-20-21-21-26-30-40-42-43-43-45-48-54-58-59-63-70-73-74-78-84-85-85-86-86-87
18-11-2014 96154 78196 19-11-2014 08-08-08-13-16-18-29-31-34-39-44-47-50-53-55-57-57-61-62-69-70-75-76-80-85-91-96
03-11-2014 42354 10896 04-11-2014 03-03-09-17-22-23-30-32-32-33-36-40-44-45-45-57-65-77-81-82-86-87-89-89-91-93-96
28-10-2014 99954 21089 29-10-2014 05-08-08-13-19-23-24-29-32-37-38-40-44-46-60-63-68-73-77-77-83-86-86-87-87-89-93
23-10-2014 91254 41770 24-10-2014 03-04-07-07-08-09-17-17-22-25-25-31-32-35-36-40-48-57-61-61-70-71-74-88-89-96-99
30-08-2014 50554 98507 31-08-2014 00-05-07-10-10-14-34-34-36-37-44-48-51-56-60-60-61-61-68-69-75-82-82-90-94-96-99
25-05-2014 11954 34345 26-05-2014 04-09-11-12-22-24-26-29-30-33-34-36-37-45-47-51-53-56-59-64-68-71-80-91-91-92-95
24-05-2014 39454 11954 25-05-2014 02-09-11-14-16-22-24-34-36-38-38-40-40-42-44-49-54-68-75-77-81-81-83-87-94-95-97
27-04-2014 72454 94678 28-04-2014 03-04-06-08-11-11-24-37-40-49-51-52-54-54-57-58-60-65-71-72-76-78-83-88-88-92-97
16-02-2013 16254 02319 17-02-2013 04-05-10-13-15-19-19-20-20-23-24-29-34-40-54-55-57-64-65-70-72-76-80-82-86-93-98
16-11-2011 62554 74716 17-11-2011 01-03-08-10-16-20-26-28-30-37-38-42-43-44-45-47-49-50-55-58-64-67-69-70-72-96-99
01-08-2011 26054 56666 02-08-2011 05-15-18-19-19-19-24-29-29-30-34-39-47-48-50-52-54-56-59-59-65-66-77-78-87-95-97
17-06-2011 86954 31868 18-06-2011 08-10-10-17-19-22-28-29-33-37-38-38-40-45-52-54-55-63-64-68-70-73-83-85-85-89-95
08-12-2010 86854 80458 09-12-2010 02-02-04-09-11-12-19-23-27-28-29-35-39-44-50-58-58-61-62-66-68-68-71-75-79-89-96
30-10-2010 07954 53127 31-10-2010 00-06-09-10-15-19-20-23-24-24-27-27-29-30-30-34-37-37-48-49-50-57-61-65-67-83-98
28-08-2010 83754 98103 29-08-2010 03-14-18-19-21-23-25-30-36-37-40-46-53-53-55-61-66-69-69-70-70-72-75-80-97-99-99
02-06-2010 04254 60338 03-06-2010 06-07-08-08-09-14-14-14-15-17-24-24-28-30-32-34-37-38-40-52-54-74-76-86-86-87-93
10-04-2010 81754 78143 11-04-2010 05-05-06-11-20-29-30-32-36-37-41-43-44-44-44-54-56-57-61-67-74-77-79-92-92-99-99
04-02-2010 69054 75330 05-02-2010 04-07-08-12-16-22-24-24-26-30-30-38-44-50-57-64-67-68-69-70-74-82-85-88-89-91-99
31-01-2010 79354 47426 01-02-2010 00-04-06-07-14-15-25-26-38-41-44-58-60-65-67-68-68-79-80-83-86-87-88-90-91-92-95
01-01-2010 37754 22732 02-01-2010 07-09-10-11-21-25-30-31-32-33-37-40-45-48-50-60-62-62-69-70-72-75-79-80-84-86-94
14-04-2009 56954 05358 15-04-2009 00-06-07-10-22-23-23-25-25-37-42-45-48-53-56-58-60-60-64-67-74-81-84-85-89-96-97
16-12-2008 89454 57581 17-12-2008 14-15-28-28-29-31-33-34-35-40-49-52-54-54-56-56-57-59-60-62-70-81-89-90-94-97-99
19-09-2008 63554 38301 20-09-2008 00-01-01-03-06-10-12-13-13-17-23-24-36-46-47-50-53-57-69-70-73-76-76-87-88-89-95
06-07-2008 42454 80894 07-07-2008 02-06-08-09-13-17-22-32-34-44-46-47-49-49-53-54-57-63-71-78-81-84-88-88-94-95-98
15-06-2008 30454 41460 16-06-2008 05-14-15-17-26-35-35-37-39-41-42-44-44-45-49-53-57-60-66-70-77-77-84-87-88-92-92
02-11-2007 36054 48891 03-11-2007 01-10-13-14-17-17-21-30-37-38-38-44-44-46-47-51-54-55-61-64-68-77-79-85-88-91-97
15-10-2007 27454 62646 16-10-2007 05-07-08-12-15-20-23-24-27-30-33-37-43-43-46-48-48-53-54-55-56-72-79-89-92-95-98
19-09-2007 64554 21815 20-09-2007 01-04-04-13-15-15-18-18-19-27-27-27-44-46-47-49-54-55-58-59-60-67-67-82-84-93-97
06-09-2007 57954 75770 07-09-2007 01-02-07-09-14-21-24-26-27-34-43-44-46-48-53-54-58-59-65-70-77-81-82-87-95-96-97
07-07-2007 71554 39508 08-07-2007 04-08-08-09-11-14-16-18-19-22-26-30-39-42-51-52-52-55-55-64-68-68-68-77-94-95-99
03-07-2007 95154 03997 04-07-2007 00-10-12-12-14-15-16-16-36-37-47-56-60-61-65-65-66-68-73-76-79-81-86-92-95-97-98
04-06-2007 92554 46714 05-06-2007 09-10-11-11-11-14-21-22-24-24-24-25-29-33-35-36-48-54-64-68-69-70-72-73-74-83-90

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 54 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 54 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 54 thì hôm sau về con gì? Đề về 54 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 54 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 54 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 54 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 54 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 54 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc54, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 54 hoặc đề 54.

Khi đề về 54 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 54 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 54 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 54 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 4 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 54 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 54 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 54 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 54 người chơi chỉ cần lấy 5 + 4 = 54 như thế sẽ ra được số 54 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 54.

Khi mơ về số đề 54 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 54 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 54 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 54 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 54 đó. Đừng bỏ lỡ con số 54 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 54 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 54 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 43 – 44

Khi mơ thấy con số 54 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 54 bằng vàng là: 46 – 14

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 54 thì hãy đánh số đề con 64, 49 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 54 thì đánh con số 48, 94 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 54 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 34 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 54 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 54 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 54 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 54 đánh con gì

Đề về 54 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 24 mà đánh

Nếu đề 54 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 94, 44 về cùng nhau

Lô 54 mà xuất hiện cùng đề 42, đừng nên bỏ qua con 64, 44 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 54 về cùng lô tô con 24, chốt ngay bạch thủ 74

Đề 54 mà về cùng lô 24, ngày mai nổ con 34 chắc chắn, nếu 04 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 45, 74

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 54 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.