Đề về 55 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 55

Bộ số Bộ số Bộ số
61 - 4 Lần 96 - 3 Lần 26 - 2 Lần
94 - 2 Lần 90 - 2 Lần 51 - 2 Lần
11 - 2 Lần 38 - 2 Lần 67 - 2 Lần
86 - 2 Lần 79 - 1 Lần 89 - 1 Lần
57 - 1 Lần 00 - 1 Lần 97 - 1 Lần
88 - 1 Lần 83 - 1 Lần 54 - 1 Lần
48 - 1 Lần 10 - 1 Lần 06 - 1 Lần
69 - 1 Lần 04 - 1 Lần 70 - 1 Lần
53 - 1 Lần 72 - 1 Lần 66 - 1 Lần
09 - 1 Lần 63 - 1 Lần 91 - 1 Lần
62 - 1 Lần 21 - 1 Lần 60 - 1 Lần
16 - 1 Lần 81 - 1 Lần 98 - 1 Lần
87 - 1 Lần 65 - 1 Lần 17 - 1 Lần
59 - 1 Lần 92 - 1 Lần 12 - 1 Lần
35 - 1 Lần 50 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 55

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 2 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 11 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 1 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 2 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 12 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 11 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-08-2022 96955 92467 31-08-2022 03-04-09-10-13-18-22-22-34-34-39-41-43-45-48-48-53-56-57-66-67-68-76-77-89-98-98
01-08-2022 46555 36335 02-08-2022 03-06-08-11-21-25-29-30-35-38-43-45-67-70-70-76-77-80-82-83-85-90-91-91-92-93-98
27-07-2022 09155 56590 28-07-2022 01-02-10-13-15-23-25-32-32-34-37-40-49-50-54-58-60-60-64-66-70-72-75-76-90-90-94
13-07-2022 95155 32850 14-07-2022 00-01-01-10-10-12-22-34-35-36-42-43-47-50-52-55-61-62-69-71-79-84-85-88-93-97-98
22-02-2022 41055 25351 23-02-2022 03-09-09-12-18-18-28-28-33-35-37-42-43-49-51-51-54-56-63-65-71-79-79-79-88-91-95
17-02-2022 38755 29996 18-02-2022 01-02-14-18-20-29-36-43-53-57-59-63-65-68-68-70-75-76-80-83-89-91-92-96-96-97-98
12-12-2021 09055 98112 13-12-2021 01-03-04-12-12-14-16-31-32-32-37-38-41-51-52-52-53-54-57-60-68-76-80-81-86-89-94
04-09-2021 29855 17061 05-09-2021 05-06-08-10-10-11-21-31-33-37-41-42-47-51-51-53-61-65-66-70-76-80-83-89-91-95-97
29-08-2021 58755 83986 30-08-2021 09-23-25-26-29-32-34-43-45-45-45-48-49-59-69-72-73-74-74-82-84-85-86-88-88-92-98
21-04-2021 84355 56292 22-04-2021 01-13-16-28-29-32-33-37-38-39-42-46-48-48-49-60-63-67-67-68-68-77-79-84-92-95-96
30-03-2021 49255 06996 31-03-2021 03-13-16-18-20-28-31-39-40-42-44-50-51-54-55-56-58-63-65-68-71-76-78-79-88-92-96
25-02-2021 35855 55600 26-02-2021 00-02-03-04-10-11-11-14-21-22-25-26-30-31-33-36-37-40-42-43-45-51-66-66-69-70-79
27-03-2020 33555 91159 28-03-2020 02-03-06-08-09-10-14-15-23-28-31-35-37-45-46-53-58-59-59-63-74-79-79-81-91-91-95
14-02-2020 51855 47417 15-02-2020 08-17-20-27-30-32-32-40-40-41-43-43-46-46-48-48-50-51-57-60-63-76-78-88-88-96-99
16-07-2019 68355 75609 17-07-2019 00-00-02-04-08-08-09-14-20-29-30-32-38-40-40-51-56-63-72-73-78-83-85-86-88-92-99
04-03-2019 11155 02286 05-03-2019 00-02-05-07-09-12-12-14-15-25-25-30-32-39-42-43-57-59-70-72-75-85-86-90-93-93-94
06-11-2018 70455 89911 07-11-2018 00-03-07-07-11-14-27-27-30-31-32-34-34-37-46-48-49-50-54-55-61-70-74-76-81-83-88
30-09-2018 68455 29665 01-10-2018 02-16-16-22-27-30-36-40-41-41-42-44-47-60-62-65-70-73-74-81-90-92-93-93-95-96-98
06-11-2017 03355 71038 07-11-2017 01-04-13-16-18-22-25-27-33-35-38-38-38-46-47-51-55-58-60-62-64-66-80-91-92-95-98
28-08-2017 66755 83998 29-08-2017 02-02-14-37-37-38-41-47-50-55-56-56-60-62-62-66-67-69-70-70-72-80-83-91-93-95-98
12-06-2017 83555 78061 13-06-2017 02-02-06-19-23-33-34-36-37-37-38-39-42-50-54-55-57-57-61-65-65-81-83-87-91-94-98
27-05-2017 15355 25467 28-05-2017 01-03-04-08-11-13-17-17-38-39-42-43-49-53-54-67-67-68-72-74-77-78-82-89-93-95-97
13-05-2017 58255 30587 14-05-2017 03-05-11-15-16-16-17-17-19-19-20-22-22-24-25-30-34-39-39-41-44-49-69-76-87-93-99
08-10-2015 44655 34881 09-10-2015 06-07-13-21-27-47-52-55-55-56-57-63-64-69-72-73-78-80-81-84-86-91-92-95-95-99-99
27-05-2015 83155 16661 28-05-2015 04-06-08-10-14-18-21-22-32-33-33-36-38-41-42-45-61-67-69-74-77-78-79-79-91-94-99
04-03-2015 14455 89462 05-03-2015 07-15-15-20-23-26-32-33-34-43-48-52-62-62-62-63-64-64-66-66-67-70-77-78-79-87-90
16-10-2014 89055 96621 17-10-2014 03-04-06-08-13-15-16-19-21-21-21-26-38-40-51-52-55-61-67-67-72-82-83-84-91-97-99
27-08-2014 63755 10260 28-08-2014 00-03-07-09-10-12-14-14-18-19-20-29-38-45-47-50-58-60-61-69-69-72-79-86-88-92-98
16-07-2014 57055 91216 17-07-2014 00-03-09-16-18-28-30-31-33-36-51-51-60-60-61-62-63-65-66-69-73-75-79-79-80-81-89
22-04-2014 55155 09163 23-04-2014 01-04-12-22-28-33-37-41-42-45-52-54-56-58-63-68-73-74-75-84-86-88-94-94-94-97-97
05-04-2014 04655 56709 06-04-2014 03-06-08-09-14-19-24-25-26-27-30-33-34-48-51-52-62-67-69-69-75-76-79-93-98-98-99
22-12-2013 21155 64738 23-12-2013 08-19-20-20-21-21-24-26-26-38-38-49-50-57-57-64-67-69-75-79-79-80-84-85-93-95-99
12-10-2013 63255 31391 13-10-2013 20-24-28-29-30-32-33-43-48-50-53-56-63-64-68-69-72-74-80-80-81-84-89-91-92-99-99
01-09-2013 71955 81661 02-09-2013 00-02-03-06-21-23-30-55-56-56-56-56-57-61-63-63-66-66-76-76-82-82-85-86-91-91-98
06-08-2013 61755 38906 07-08-2013 02-05-06-10-11-17-22-24-25-29-33-33-38-40-44-46-48-50-51-53-58-59-68-71-75-87-87
04-02-2013 87155 23094 05-02-2013 04-13-15-27-28-31-36-37-39-42-52-57-59-59-67-69-71-73-85-85-86-87-89-92-93-94-98
21-08-2012 60055 50353 22-08-2012 03-03-04-07-10-13-19-20-26-27-27-28-29-33-40-41-48-51-53-58-67-69-72-79-89-92-96
05-08-2012 93255 80272 06-08-2012 00-10-24-25-26-29-30-30-32-33-33-35-44-44-47-48-53-54-58-66-67-70-72-87-92-93-99
23-03-2012 57455 38800 24-03-2012 00-00-01-03-05-06-13-19-21-25-28-30-33-36-41-43-45-49-54-68-69-74-77-78-78-79-88
20-02-2012 26155 09766 21-02-2012 02-02-05-09-14-14-15-20-22-26-34-36-39-41-45-58-66-68-70-72-73-73-74-77-77-90-96
29-01-2012 32455 13526 30-01-2012 04-05-08-09-09-11-15-21-22-26-34-36-37-46-46-53-62-62-66-76-82-85-91-93-95-95-98
03-01-2012 62755 53209 04-01-2012 01-03-05-09-16-28-29-38-41-43-44-44-45-45-55-59-63-65-68-70-75-76-76-82-89-95-96
19-11-2011 83255 22704 20-11-2011 01-02-04-08-16-17-19-29-33-33-34-38-40-56-61-61-63-66-67-69-70-72-79-84-89-92-95
16-04-2011 81055 76870 17-04-2011 15-16-30-33-38-39-41-49-53-57-65-66-67-70-73-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-92-99
24-10-2010 92355 78869 25-10-2010 05-05-06-08-15-19-19-21-23-34-36-36-41-41-53-54-56-60-69-70-84-86-90-94-94-94-95
07-06-2010 41555 69800 08-06-2010 00-01-03-05-12-13-15-15-17-18-20-20-25-27-29-35-38-38-42-50-54-63-68-77-80-94-99
09-04-2010 45855 81754 10-04-2010 03-04-06-07-20-30-34-44-44-46-48-49-54-56-58-60-62-63-64-78-85-86-91-92-93-93-99
01-04-2010 50055 96948 02-04-2010 01-03-05-09-14-16-17-22-22-25-26-30-32-33-47-48-52-67-68-75-75-77-78-86-87-94-98
05-11-2009 07855 75510 06-11-2009 04-07-09-10-20-22-23-26-26-27-29-30-37-38-46-55-56-57-71-74-75-79-85-86-87-88-96
17-09-2009 16555 96996 18-09-2009 02-06-12-18-25-26-27-29-32-33-36-37-39-41-42-45-45-52-57-67-69-76-81-89-95-95-96
27-08-2009 67655 88306 28-08-2009 00-06-12-16-17-20-22-24-25-27-28-31-31-34-34-38-40-51-52-56-57-61-63-82-87-90-97
29-10-2008 71155 88111 30-10-2008 01-05-06-11-11-14-23-25-31-33-35-38-39-42-42-45-46-48-51-54-59-61-70-72-84-91-97
07-05-2008 63955 87688 08-05-2008 04-13-16-20-30-39-45-48-54-57-57-61-63-64-65-65-73-75-79-79-80-85-88-89-90-93-94
26-12-2007 15555 56983 27-12-2007 01-04-09-17-24-25-26-33-36-43-48-49-50-52-56-57-60-62-63-65-66-68-72-73-80-83-89
21-09-2007 08155 85726 22-09-2007 02-03-11-11-23-26-28-28-32-33-38-40-44-46-53-57-57-58-60-61-71-73-79-84-87-94-95
17-09-2007 11055 36594 18-09-2007 03-06-08-12-12-13-25-31-34-41-46-53-54-56-59-61-64-78-82-86-86-90-90-92-94-96-98
04-09-2007 43255 54379 05-09-2007 00-15-16-18-20-23-24-25-27-43-46-48-52-53-59-65-73-74-76-78-79-83-86-90-92-93-98
03-08-2007 56655 19490 04-08-2007 03-06-07-07-14-17-19-31-37-48-52-57-58-58-63-65-76-78-80-81-83-85-87-90-96-97-99
13-04-2007 62455 53289 14-04-2007 02-05-09-11-14-21-23-26-27-27-36-49-55-57-59-64-67-67-72-75-76-77-77-81-85-89-95
06-03-2007 92355 33057 07-03-2007 03-06-08-09-12-17-20-22-23-25-35-38-40-49-57-57-61-61-62-69-78-88-91-94-95-96-98
19-02-2007 33855 11200 20-02-2007 00-02-05-08-17-17-23-27-32-34-36-38-44-47-49-52-60-61-64-67-70-71-73-82-86-97-99
10-02-2007 61955 96297 11-02-2007 02-06-14-30-39-40-47-50-51-51-52-55-64-65-70-72-79-82-84-85-86-88-90-91-92-93-97
11-01-2007 18955 31651 12-01-2007 09-16-20-21-23-30-42-43-44-46-47-47-48-48-51-53-54-68-68-77-78-83-85-87-91-92-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 55 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 55 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 55 thì hôm sau về con gì? Đề về 55 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 55 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 55 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 55 có nghĩa là như thế nào

Đề về 55 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 55 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc55, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 55 hoặc đề 55.

Khi đề về 55 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 55 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 55 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 55 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 5 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 5 sẽ gồm những con số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 55 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 55 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 55 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 55 người chơi chỉ cần lấy 5 + 5 = 55 như thế sẽ ra được số 55 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 55.

Khi mơ về số đề 55 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 55 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 55 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 55 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 55 đó. Đừng bỏ lỡ con số 55 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 55 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 55 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 53 – 45

Khi mơ thấy con số 55 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 55 bằng vàng là: 56 – 15

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 55 thì hãy đánh số đề con 65, 59 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 55 thì đánh con số 58, 95 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 55 đuổi theo mình thì quất ngay con số 59, 35 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 55 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 55 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 55 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 55 đánh con gì?

Đề về 55 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 59, 25 mà đánh

Nếu đề 55 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 95, 45 về cùng nhau

Lô 55 mà xuất hiện cùng đề 52, đừng nên bỏ qua con 65, 54 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 55 về cùng lô tô con 25, chốt ngay bạch thủ 75

Đề 55 mà về cùng lô 25, ngày mai nổ con 35 chắc chắn, nếu 05 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 55, 75

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 55 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.