Đề về 56 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 56

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 3 Lần 85 - 3 Lần 81 - 2 Lần
67 - 2 Lần 79 - 2 Lần 31 - 2 Lần
71 - 2 Lần 56 - 2 Lần 20 - 2 Lần
13 - 2 Lần 78 - 2 Lần 76 - 1 Lần
23 - 1 Lần 80 - 1 Lần 58 - 1 Lần
90 - 1 Lần 96 - 1 Lần 39 - 1 Lần
69 - 1 Lần 28 - 1 Lần 97 - 1 Lần
66 - 1 Lần 55 - 1 Lần 73 - 1 Lần
93 - 1 Lần 84 - 1 Lần 37 - 1 Lần
14 - 1 Lần 57 - 1 Lần 62 - 1 Lần
53 - 1 Lần 95 - 1 Lần 50 - 1 Lần
09 - 1 Lần 46 - 1 Lần 19 - 1 Lần
15 - 1 Lần 01 - 1 Lần 89 - 1 Lần
26 - 1 Lần 72 - 1 Lần 52 - 1 Lần
82 - 1 Lần 08 - 1 Lần 64 - 1 Lần
05 - 1 Lần 10 - 1 Lần 59 - 1 Lần
07 - 1 Lần 03 - 1 Lần 35 - 1 Lần
11 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 56

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 1 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 56

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-03-2022 78356 74079 07-03-2022 07-10-12-16-18-24-28-32-34-35-35-40-40-49-52-53-57-58-63-69-74-74-79-79-89-94-97
24-11-2021 85856 64313 25-11-2021 01-01-13-15-23-24-30-32-33-36-36-44-46-48-52-55-55-57-59-70-75-84-85-90-92-94-95
09-10-2021 31156 06085 10-10-2021 02-13-16-24-27-30-34-35-38-42-42-46-47-48-49-58-61-69-69-71-73-84-85-85-85-93-97
27-01-2021 45756 92020 28-01-2021 01-02-08-14-15-20-22-25-28-30-38-41-41-41-41-48-50-65-71-73-78-79-81-84-85-94-96
07-11-2020 00356 46411 08-11-2020 04-09-11-12-14-15-21-21-26-27-28-29-33-37-38-44-47-51-56-57-66-68-77-85-87-91-96
01-08-2019 05356 82782 02-08-2019 12-19-21-22-29-38-40-44-44-44-45-51-53-56-63-68-69-71-72-77-78-79-79-82-91-91-94
25-12-2018 09956 73330 26-12-2018 02-03-07-20-22-22-27-29-30-30-36-37-37-49-53-56-58-62-71-72-77-79-79-86-92-94-96
02-12-2018 71456 99667 03-12-2018 04-04-06-12-13-14-19-23-24-27-43-45-45-46-48-49-54-54-61-64-64-67-70-79-85-90-98
24-11-2018 90956 34635 25-11-2018 00-02-10-11-13-14-15-15-18-19-22-22-22-23-24-28-30-35-47-53-57-65-71-81-94-97-98
28-09-2018 79356 08030 29-09-2018 00-07-08-10-10-21-25-30-33-33-36-36-40-43-52-53-54-60-62-66-77-78-85-86-88-98-99
12-09-2018 81156 45562 13-09-2018 01-12-20-20-23-24-29-35-36-36-42-53-55-62-64-69-69-75-78-79-82-85-89-95-97-98-98
21-08-2018 92056 57873 22-08-2018 08-10-12-14-20-21-21-26-30-36-39-41-42-47-49-51-59-62-68-72-73-74-74-85-85-87-98
26-07-2018 59356 69031 27-07-2018 12-16-19-26-31-37-48-51-54-60-61-64-66-68-70-73-74-76-77-77-79-80-83-91-93-96-96
01-05-2018 55556 03379 02-05-2018 10-11-15-16-23-31-33-34-34-38-39-39-52-55-55-69-71-71-74-76-78-79-79-81-81-88-97
15-09-2017 66956 38485 16-09-2017 04-07-10-11-14-23-26-30-30-31-32-36-39-43-44-44-45-51-66-75-81-85-90-91-91-92-92
07-01-2017 95356 28820 08-01-2017 02-03-15-19-20-23-30-39-41-44-60-62-62-65-67-68-70-72-73-75-79-80-81-82-91-95-97
19-06-2016 58056 56358 20-06-2016 15-18-19-22-24-27-28-39-41-44-46-46-47-57-58-60-62-64-64-69-70-71-73-74-85-87-97
31-12-2015 89356 52552 01-01-2016 02-04-09-16-16-17-18-20-32-34-35-35-37-47-52-60-68-68-72-76-78-78-87-88-88-96-97
11-11-2015 96056 75057 12-11-2015 07-09-09-12-12-13-17-18-24-25-29-29-35-43-46-57-58-62-65-67-69-72-73-78-90-94-95
15-10-2015 89956 19413 16-10-2015 00-08-10-12-13-20-24-25-27-27-29-30-48-50-52-54-56-57-59-60-64-65-76-81-83-87-88
15-07-2015 85356 95814 16-07-2015 02-04-07-08-10-12-14-14-17-25-25-34-37-38-50-52-63-67-71-74-75-76-80-86-94-95-97
10-07-2015 81556 48009 11-07-2015 00-04-08-09-10-10-17-19-20-28-30-30-32-36-38-41-42-59-64-65-68-68-68-71-73-85-91
26-05-2015 16856 83155 27-05-2015 05-14-24-25-31-36-37-39-43-44-46-47-48-48-51-55-56-56-58-59-78-82-83-85-89-91-92
19-03-2015 83756 79872 20-03-2015 01-13-15-22-27-27-29-35-55-57-58-59-60-61-64-66-72-73-74-74-76-79-80-81-86-88-96
29-01-2015 54556 71426 30-01-2015 05-05-07-08-08-09-10-20-26-30-31-34-35-35-37-38-41-44-48-48-56-68-70-93-95-98-98
20-01-2015 64256 54831 21-01-2015 00-00-01-04-08-09-11-14-31-31-32-34-37-40-40-43-47-64-72-75-76-78-81-85-88-91-97
01-12-2014 10556 96781 02-12-2014 00-00-08-24-32-33-36-43-43-46-50-53-60-62-62-69-71-73-78-79-81-86-88-91-93-93-95
25-10-2014 13256 62771 26-10-2014 00-09-10-11-15-18-22-28-30-34-37-42-45-45-45-47-52-59-60-62-65-71-72-76-76-95-98
06-10-2014 86156 83139 07-10-2014 00-07-10-16-24-28-31-33-34-35-37-38-39-44-55-66-69-70-73-73-78-79-80-83-86-93-95
20-02-2014 76356 29789 21-02-2014 05-07-15-20-21-23-31-38-41-45-48-48-53-54-63-70-73-74-76-76-79-82-83-83-88-89-92
14-12-2013 13456 14903 15-12-2013 02-03-03-17-32-37-38-39-41-41-44-59-67-68-69-69-73-76-76-78-80-81-81-82-85-86-88
06-04-2013 88056 14307 07-04-2013 01-04-04-07-09-10-11-11-12-18-23-26-26-43-54-55-57-59-61-62-78-78-82-83-84-90-90
07-02-2013 47956 55678 08-02-2013 02-04-07-15-18-18-20-21-23-40-41-43-44-51-66-68-70-71-72-73-74-78-84-89-93-94-99
25-01-2013 98856 73308 26-01-2013 03-04-05-08-08-12-17-24-33-34-36-48-48-54-55-64-67-69-71-76-76-77-83-89-89-93-97
14-06-2012 93656 83901 15-06-2012 00-01-08-12-13-13-17-18-23-24-28-32-33-37-40-41-50-56-62-64-73-78-83-93-95-95-96
29-03-2012 20456 78815 30-03-2012 01-10-15-17-24-31-36-38-40-40-43-48-49-56-59-59-66-70-72-73-78-80-81-86-90-92-95
08-12-2011 01256 21119 09-12-2011 01-04-06-08-14-19-26-27-33-37-41-44-44-47-50-56-61-62-65-70-74-75-75-76-84-87-94
10-11-2011 64556 46346 11-11-2011 01-01-04-21-27-28-31-31-43-46-49-49-51-51-60-61-63-67-72-77-81-81-88-94-95-96-98
17-10-2011 02856 70196 18-10-2011 03-11-11-14-18-21-21-32-34-37-44-44-54-59-60-60-61-67-72-73-77-78-78-87-95-96-98
04-07-2011 57056 15167 05-07-2011 00-01-11-16-17-18-25-29-32-39-41-48-51-53-56-56-57-62-67-67-69-71-73-79-89-96-99
22-05-2011 81356 52980 23-05-2011 02-05-06-09-22-27-33-39-42-43-43-53-57-60-61-61-64-68-69-70-75-78-80-80-82-84-98
21-05-2011 78256 81356 22-05-2011 00-02-04-05-12-13-20-23-25-25-52-52-53-56-60-66-71-74-74-77-80-86-88-91-91-93-96
27-04-2011 12856 78237 28-04-2011 04-07-09-10-17-19-20-22-34-37-37-57-63-63-65-68-68-73-75-78-80-83-86-90-91-93-97
01-02-2011 39956 02-02-2011
15-04-2010 60656 68609 16-04-2010 01-07-09-09-14-19-25-25-35-45-47-47-58-60-61-61-63-65-70-71-71-74-75-76-82-86-94
03-04-2010 99456 43059 04-04-2010 02-03-06-07-10-12-15-26-29-33-38-43-44-45-50-50-50-51-59-66-71-80-87-90-93-94-95
22-03-2010 43156 97190 23-03-2010 00-01-06-12-16-23-23-29-32-38-42-46-48-55-58-58-59-62-65-67-67-75-76-86-88-90-93
30-10-2009 96556 50385 31-10-2009 03-04-04-07-15-18-24-32-35-41-43-45-48-50-52-53-53-58-59-72-79-85-88-88-93-95-96
22-09-2009 20356 07466 23-09-2009 01-03-04-13-13-19-22-24-27-35-37-39-40-44-44-48-52-57-66-68-70-72-77-84-89-93-95
14-06-2009 73256 06223 15-06-2009 04-12-14-21-23-26-29-30-33-41-41-45-47-47-49-49-50-61-64-66-72-80-90-97-97-98-99
25-04-2009 24856 19010 26-04-2009 04-10-10-16-16-21-26-26-29-36-41-45-46-46-46-53-53-56-60-60-66-69-70-73-79-82-92
28-03-2009 20456 52205 29-03-2009 02-05-06-07-10-11-19-21-24-29-31-35-35-36-41-45-49-57-60-69-85-86-88-89-90-95-99
12-02-2009 83456 10978 13-02-2009 02-06-10-15-17-22-26-28-30-38-46-47-47-51-54-57-58-64-71-74-76-76-78-89-90-90-97
11-02-2009 97156 83456 12-02-2009 00-01-14-16-17-19-21-29-39-45-49-54-56-70-71-71-75-76-78-79-84-84-85-87-88-92-97
28-08-2008 24956 57750 29-08-2008 00-00-03-07-13-14-22-22-27-27-27-28-29-39-40-50-61-62-66-68-75-82-82-83-86-93-94
07-08-2008 35256 32895 08-08-2008 01-10-20-21-27-28-51-54-57-60-63-64-65-66-67-67-69-72-76-77-83-84-84-85-92-95-97
08-01-2008 33756 49197 09-01-2008 00-02-13-39-40-41-45-47-47-50-52-55-57-59-59-60-65-65-68-69-78-79-83-83-92-96-97
31-10-2007 70956 80884 01-11-2007 00-10-11-17-22-23-24-27-33-33-46-46-49-52-56-65-67-67-70-71-80-84-90-90-94-95-98
29-08-2007 60356 25693 30-08-2007 01-03-03-04-06-07-13-14-18-19-21-21-29-38-42-50-63-65-70-71-71-77-82-86-88-93-93
26-11-2006 67156 30381 27-11-2006 09-12-12-17-17-18-21-24-27-32-46-46-48-50-50-51-65-78-78-81-82-83-87-91-98-98-99
14-03-2006 78556 73428 15-03-2006 00-12-13-17-18-19-22-24-25-28-30-38-46-48-72-74-75-76-78-79-80-82-85-87-90-97-99
05-03-2006 16356 71676 06-03-2006 00-02-05-07-13-14-15-17-27-37-40-43-43-51-52-65-70-76-78-80-89-89-90-90-93-98-99
05-11-2005 60256 84464 06-11-2005 04-11-21-25-25-47-49-50-51-55-55-56-57-64-66-69-77-84-85-87-87-88-92-94-95-96-97
14-09-2005 76956 19971 15-09-2005 00-04-10-12-13-24-35-46-54-56-60-62-64-69-71-74-74-79-81-87-89-89-90-93-97-98-99
01-09-2005 17856 79853 02-09-2005 04-09-11-12-14-14-24-38-46-50-50-53-60-60-63-66-70-72-72-73-78-83-84-87-87-95-98
16-08-2005 99656 11369 17-08-2005 06-06-14-21-24-28-30-33-34-36-42-42-46-57-67-67-69-69-71-72-82-84-84-87-88-93-94
31-03-2005 82356 64930 01-04-2005 01-03-06-07-19-22-28-30-37-38-40-50-50-56-56-61-61-69-70-73-77-79-89-90-94-95-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 56 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 56 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 56 thì hôm sau về con gì? Đề về 56 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 56 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 56 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 56 có nghĩa là như thế nào

Đề về 56 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 56 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc56, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 56 hoặc đề 56.

Khi đề về 56 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 56 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 56 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 56 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 6 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 56 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 56 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 56 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 56 người chơi chỉ cần lấy 5 + 6 = 56 như thế sẽ ra được số 56 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 56.

Khi mơ về số đề 56 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 56 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 56 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 56 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 56 đó. Đừng bỏ lỡ con số 56 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 56 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 56 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 63 – 46

Khi mơ thấy con số 56 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 56 bằng vàng là: 06 – 16

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 56 thì hãy đánh số đề con 86, 69 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 56 thì đánh con số 68, 96 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 56 đuổi theo mình thì quất ngay con số 69, 36 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 56 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 56 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 56 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 56 đánh con gì

Đề về 56 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 69, 26 mà đánh

Nếu đề 56 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 96, 46 về cùng nhau

Lô 56 mà xuất hiện cùng đề 62, đừng nên bỏ qua con 26, 64 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 56 về cùng lô tô con 46, chốt ngay bạch thủ 76

Đề 56 mà về cùng lô 06, ngày mai nổ con 36 chắc chắn, nếu 06 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 36, 76

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 56 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.