Đề về 57 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 57

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 2 Lần 73 - 2 Lần 19 - 2 Lần
30 - 2 Lần 34 - 2 Lần 62 - 2 Lần
91 - 2 Lần 82 - 2 Lần 69 - 2 Lần
42 - 1 Lần 85 - 1 Lần 13 - 1 Lần
37 - 1 Lần 25 - 1 Lần 08 - 1 Lần
02 - 1 Lần 81 - 1 Lần 23 - 1 Lần
77 - 1 Lần 45 - 1 Lần 56 - 1 Lần
86 - 1 Lần 79 - 1 Lần 35 - 1 Lần
33 - 1 Lần 75 - 1 Lần 54 - 1 Lần
90 - 1 Lần 48 - 1 Lần 43 - 1 Lần
53 - 1 Lần 18 - 1 Lần 20 - 1 Lần
58 - 1 Lần 92 - 1 Lần 27 - 1 Lần
93 - 1 Lần 94 - 1 Lần 68 - 1 Lần
28 - 1 Lần 32 - 1 Lần 38 - 1 Lần
76 - 1 Lần 12 - 1 Lần 78 - 1 Lần
14 - 1 Lần 01 - 1 Lần 04 - 1 Lần
50 - 1 Lần 22 - 1 Lần 98 - 1 Lần
72 - 1 Lần 52 - 1 Lần 11 - 1 Lần
07 - 1 Lần 64 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 57

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 11 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 57

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-03-2023 48657 32273 25-03-2023 14-14-17-18-22-30-43-49-50-56-58-59-64-68-72-73-73-74-74-79-84-85-90-95-97-98-99
22-02-2023 31357 01964 23-02-2023 03-05-06-10-18-18-32-34-35-37-38-47-49-54-55-56-58-64-69-78-79-79-82-82-90-90-93
19-01-2023 62857 91869 20-01-2023 00-00-02-02-06-10-13-16-18-32-36-38-38-38-46-49-55-58-59-61-67-67-69-82-85-86-93
04-01-2023 75757 76191 05-01-2023 10-11-12-16-16-25-26-27-30-34-35-35-41-53-57-58-61-65-65-67-78-91-91-91-96-97-98
27-11-2022 67857 65507 28-11-2022 00-00-06-07-07-17-22-30-33-37-37-38-41-46-46-48-53-66-72-75-83-87-90-90-91-96-99
24-07-2022 22857 69502 25-07-2022 02-02-04-16-18-18-24-28-33-36-37-37-40-40-42-53-55-56-60-60-61-64-69-74-76-88-93
07-01-2022 33657 98969 08-01-2022 04-22-23-25-26-26-27-28-28-29-30-33-34-35-47-49-54-55-57-59-65-69-81-81-84-93-95
17-12-2021 73157 70830 18-12-2021 05-07-20-22-27-28-30-32-34-48-50-50-54-67-72-72-75-76-76-79-85-88-91-92-94-97-99
19-09-2021 45957 74019 20-09-2021 00-00-10-12-17-18-19-19-19-20-23-24-30-31-34-39-60-63-65-66-68-70-74-82-85-91-96
21-08-2021 69157 98711 22-08-2021 01-06-06-10-11-11-16-18-28-30-34-35-37-59-62-63-66-69-70-72-75-83-85-90-92-97-97
15-07-2021 70957 37782 16-07-2021 08-09-10-11-14-14-15-19-20-20-24-27-31-39-42-56-60-62-66-72-76-82-85-87-94-95-96
25-01-2021 00157 33079 26-01-2021 04-05-09-09-13-17-17-18-22-24-31-32-38-39-42-49-54-67-71-72-75-76-79-81-84-87-97
20-10-2020 90157 07043 21-10-2020 02-03-11-15-15-16-25-27-43-49-51-53-54-57-58-61-62-64-70-70-70-72-79-87-90-96-99
21-09-2020 68757 87486 22-09-2020 00-06-09-17-25-26-33-38-45-46-47-58-61-67-69-74-76-80-84-86-86-86-87-88-90-93-97
01-09-2020 62557 45148 02-09-2020 00-02-06-21-26-30-33-36-37-39-42-46-48-58-58-59-66-66-70-71-74-75-89-91-94-95-98
13-08-2020 42857 59514 14-08-2020 04-06-07-09-09-12-14-14-14-22-22-26-28-33-47-49-51-54-55-56-61-62-65-65-68-86-90
27-11-2019 34257 23232 28-11-2019 01-11-12-14-16-19-20-20-30-32-32-34-42-43-46-47-49-69-71-76-78-81-84-86-89-89-91
26-09-2019 83657 98278 27-09-2019 01-02-07-11-23-23-29-29-33-36-46-54-54-54-57-58-64-64-68-68-76-77-78-78-90-92-99
30-07-2019 51357 56690 31-07-2019 03-04-09-12-12-12-18-22-26-26-30-31-33-36-43-46-51-57-66-80-81-85-86-89-90-99-99
02-06-2019 99357 31873 03-06-2019 01-03-19-27-30-36-40-45-45-46-49-50-52-54-59-60-61-61-62-70-73-79-82-89-91-92-93
20-08-2018 93757 92056 21-08-2018 11-19-20-23-26-31-44-49-55-56-56-60-65-68-70-70-71-71-72-74-75-76-77-79-80-94-98
10-07-2018 76157 19854 11-07-2018 02-02-05-07-10-26-28-45-46-46-49-51-54-56-68-71-71-72-75-75-85-89-89-90-93-94-95
28-02-2018 71657 94228 01-03-2018 00-04-09-12-12-15-15-24-24-26-28-29-35-43-44-54-57-59-60-68-73-82-83-91-94-99-99
24-01-2018 41657 60568 25-01-2018 00-01-02-09-19-21-22-26-32-32-33-36-41-44-46-54-62-67-68-75-75-89-91-92-93-93-97
07-01-2018 13957 79708 08-01-2018 07-08-08-09-10-13-17-32-32-36-37-42-48-50-53-53-54-55-60-63-73-79-81-85-90-93-93
04-09-2017 79857 70059 05-09-2017 01-11-23-25-26-27-28-29-33-38-50-52-52-58-58-59-60-60-62-64-67-77-82-83-96-98-99
10-08-2017 35757 74312 11-08-2017 00-01-06-12-14-14-19-21-27-31-40-45-45-52-53-54-54-54-65-65-76-76-79-81-81-83-93
25-12-2016 82057 42325 26-12-2016 01-18-19-23-25-26-26-33-35-39-40-40-49-51-53-57-58-60-68-76-80-84-87-90-91-92-93
17-08-2016 08257 26862 18-08-2016 00-02-14-27-32-33-40-54-56-60-62-62-63-63-65-67-67-70-73-75-77-84-85-87-88-93-97
10-05-2016 09857 83775 11-05-2016 00-01-02-03-06-07-24-30-39-40-48-48-52-55-55-57-62-62-64-68-74-75-77-87-88-93-96
22-01-2016 00157 20282 23-01-2016 01-03-05-09-17-21-31-46-50-64-67-67-74-77-80-81-82-83-83-88-89-90-92-92-93-94-99
12-11-2015 75057 85791 13-11-2015 04-10-11-12-13-15-16-16-18-23-29-30-30-39-40-45-52-53-56-68-74-80-89-89-91-96-97
28-03-2015 45057 20019 29-03-2015 05-08-10-15-16-19-19-20-22-25-26-26-50-59-64-65-69-70-74-77-78-86-93-94-95-95-98
25-06-2014 81557 11494 26-06-2014 02-03-04-04-05-07-09-10-14-16-20-22-28-34-44-47-51-54-55-57-62-73-76-79-94-96-96
10-03-2014 66657 23630 11-03-2014 00-04-05-10-10-11-12-14-17-22-25-30-37-39-43-44-61-73-74-74-75-80-86-89-90-92-93
06-01-2014 99257 54545 07-01-2014 01-14-21-24-24-25-29-32-37-43-44-45-47-51-54-57-62-69-69-73-74-76-77-79-85-91-99
02-01-2014 26757 42976 03-01-2014 07-17-18-20-36-37-38-38-41-46-47-50-53-59-66-69-69-75-76-80-81-92-93-95-97-98-98
04-09-2013 96157 31593 05-09-2013 06-20-27-28-31-38-41-42-44-45-50-51-52-54-54-55-58-62-63-64-74-74-75-83-90-90-93
25-06-2013 90757 14734 26-06-2013 08-12-14-21-22-25-34-34-34-36-38-39-43-43-45-51-55-57-57-69-77-85-86-88-91-93-99
05-05-2013 27857 84037 06-05-2013 01-06-12-19-21-27-30-37-39-45-46-47-47-48-52-52-56-59-60-64-65-70-70-75-76-90-97
11-10-2012 65557 75138 12-10-2012 08-11-16-20-25-25-37-37-37-38-39-41-43-47-48-51-60-61-69-73-73-77-83-85-88-95-97
30-11-2011 01057 83962 01-12-2011 00-04-04-10-17-19-24-36-40-54-54-57-62-64-66-69-71-73-77-82-82-86-88-91-95-96-98
18-03-2011 31257 71822 19-03-2011 00-01-02-09-11-13-20-22-22-25-27-27-41-42-44-44-50-59-63-70-75-76-77-81-85-90-97
02-03-2011 65257 61827 03-03-2011 11-13-13-14-27-29-31-38-53-56-59-60-62-62-64-66-68-74-78-79-81-84-87-90-91-92-92
11-02-2011 54557 09850 12-02-2011 00-01-06-06-08-09-14-26-30-33-38-48-49-50-61-65-70-74-76-80-81-81-82-85-94-96-98
23-01-2011 73957 69613 24-01-2011 01-03-04-09-10-13-17-20-27-28-29-31-37-42-44-50-52-60-61-66-72-79-80-83-90-96-99
12-12-2010 42557 42359 13-12-2010 01-03-03-11-14-14-18-18-34-36-36-37-40-45-47-47-51-56-59-65-70-72-75-79-81-97-97
07-04-2010 93957 81192 08-04-2010 03-11-15-21-27-28-30-34-37-38-40-45-46-47-57-61-63-64-64-66-74-79-80-86-92-96-99
02-11-2009 13357 12177 03-11-2009 02-03-04-07-08-10-19-23-24-26-27-34-36-39-40-43-46-53-60-72-73-77-79-88-92-93-94
16-05-2009 37457 61952 17-05-2009 00-01-09-12-18-18-24-25-27-30-36-41-44-47-52-53-54-67-69-69-71-79-82-82-84-86-88
13-05-2009 16457 19558 14-05-2009 01-09-12-13-17-20-23-23-27-29-33-35-37-45-46-48-49-58-61-62-67-69-73-86-90-93-98
01-05-2009 46257 16234 02-05-2009 05-06-10-13-18-21-22-29-30-33-34-36-42-48-55-59-64-69-70-78-85-85-91-91-92-94-99
11-04-2009 11857 41172 12-04-2009 00-01-09-10-21-22-37-37-42-42-43-44-48-48-50-51-61-72-77-80-83-88-91-92-92-93-95
31-01-2009 04657 85898 01-02-2009 02-03-04-11-13-14-22-26-30-32-39-39-40-45-49-51-54-56-59-70-73-78-81-87-90-97-98
12-01-2009 20757 32223 13-01-2009 00-04-06-07-11-19-23-26-36-46-49-52-57-58-58-61-62-62-66-72-76-78-80-81-84-86-90
02-12-2008 08757 38533 03-12-2008 03-05-07-09-10-16-18-20-28-33-37-41-46-53-55-68-69-73-73-74-82-82-92-95-96-97-97
15-08-2008 97957 07304 16-08-2008 04-05-07-07-08-10-11-15-18-23-24-27-28-29-30-30-38-42-43-49-58-66-75-80-84-90-98
11-06-2008 82957 93620 12-06-2008 01-09-09-10-10-17-19-20-29-30-31-35-47-47-58-63-63-63-64-67-67-71-72-74-81-98-99
06-04-2007 28557 61301 07-04-2007 00-01-11-28-35-36-39-39-41-47-53-54-61-65-71-72-76-80-88-89-92-93-95-96-96-97-97
07-03-2007 33057 31918 08-03-2007 11-12-14-17-18-18-22-25-30-31-47-49-50-59-67-67-69-70-72-73-73-83-87-89-93-95-95
13-12-2006 90457 74153 14-12-2006 02-07-09-16-18-20-22-24-24-24-30-35-48-53-58-61-69-72-73-77-79-85-87-88-90-92-93
23-07-2006 49657 62385 24-07-2006 02-08-18-22-26-29-30-36-41-44-45-46-52-53-58-59-63-69-70-71-72-72-75-84-85-93-94
06-02-2006 55857 25681 07-02-2006 02-04-05-06-15-17-19-19-31-33-36-53-56-57-65-65-74-78-79-81-82-86-86-88-95-95-97
15-05-2005 94957 33242 16-05-2005 03-05-10-20-22-22-26-26-29-30-31-31-34-36-37-42-44-55-65-68-68-80-82-84-85-93-99
22-02-2005 22157 63235 23-02-2005 00-01-03-10-11-12-15-15-23-35-42-56-63-65-67-67-73-73-74-76-78-82-87-89-89-90-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 57 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 57 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 57 thì hôm sau về con gì? Đề về 57 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 57 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 57 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 57 có nghĩa là như thế nào

Đề về 57 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 57 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc57, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 57 hoặc đề 57.

Khi đề về 57 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 57 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 57 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 57 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 7 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 7 sẽ gồm những con số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 57 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 57 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 57 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 57 người chơi chỉ cần lấy 5 + 7 = 57 như thế sẽ ra được số 57 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 57.

Khi mơ về số đề 57 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 57 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 57 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 57 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 57 đó. Đừng bỏ lỡ con số 57 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 57 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 57 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 73 – 47

Khi mơ thấy con số 57 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 57 bằng vàng là: 07 – 17

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 57 thì hãy đánh số đề con 87, 79 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 57 thì đánh con số 78, 97 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 57 đuổi theo mình thì quất ngay con số 79, 37 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 57 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 57 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 57 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 57 đánh con gì

Đề về 57 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 79, 27 mà đánh

Nếu đề 57 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 97, 47 về cùng nhau

Lô 57 mà xuất hiện cùng đề 72, đừng nên bỏ qua con 27, 74 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 57 về cùng lô tô con 47, chốt ngay bạch thủ 77

Đề 57 mà về cùng lô 07, ngày mai nổ con 37 chắc chắn, nếu 07 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 37, 77

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 57 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.