Đề về 58 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 58

Bộ số Bộ số Bộ số
42 - 3 Lần 33 - 3 Lần 14 - 2 Lần
23 - 2 Lần 10 - 2 Lần 62 - 2 Lần
91 - 2 Lần 64 - 2 Lần 99 - 2 Lần
84 - 2 Lần 43 - 2 Lần 39 - 2 Lần
07 - 1 Lần 31 - 1 Lần 63 - 1 Lần
25 - 1 Lần 61 - 1 Lần 65 - 1 Lần
57 - 1 Lần 34 - 1 Lần 82 - 1 Lần
32 - 1 Lần 05 - 1 Lần 46 - 1 Lần
55 - 1 Lần 85 - 1 Lần 92 - 1 Lần
35 - 1 Lần 22 - 1 Lần 36 - 1 Lần
66 - 1 Lần 02 - 1 Lần 78 - 1 Lần
12 - 1 Lần 83 - 1 Lần 21 - 1 Lần
08 - 1 Lần 00 - 1 Lần 88 - 1 Lần
54 - 1 Lần 81 - 1 Lần 17 - 1 Lần
80 - 1 Lần 38 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 48 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 58

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 1 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 58

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-08-2023 94958 18448 27-08-2023 03-04-10-10-11-27-29-36-44-44-46-48-50-51-61-62-68-70-74-75-79-81-83-84-88-89-98
29-07-2023 69358 55741 30-07-2023 09-09-11-13-23-26-27-28-31-33-35-35-37-41-41-43-46-49-52-54-69-72-75-81-86-89-94
27-02-2023 93758 55827 28-02-2023 00-00-04-04-04-05-11-15-24-27-36-42-46-50-58-58-60-60-65-77-88-89-89-89-90-90-92
15-02-2023 18158 65243 16-02-2023 02-05-08-11-12-14-14-32-34-36-38-39-40-43-53-53-56-62-64-68-74-78-86-87-89-91-95
26-07-2022 00558 09155 27-07-2022 00-10-12-15-15-15-19-20-20-31-33-38-39-41-42-50-52-52-55-71-81-84-85-85-89-90-99
12-04-2022 81358 76864 13-04-2022 13-16-16-17-19-23-26-28-33-35-37-39-41-45-50-53-62-64-66-70-71-81-82-83-86-94-95
07-02-2022 28958 96534 08-02-2022 00-05-11-14-19-27-30-33-34-35-39-41-44-46-50-63-67-70-71-72-77-81-89-91-94-97-98
01-11-2021 03858 29510 02-11-2021 10-10-13-25-27-30-30-31-33-36-38-42-47-47-50-55-57-60-61-62-66-66-71-79-84-91-96
28-06-2021 52658 66791 29-06-2021 07-07-09-17-19-19-24-24-27-29-30-39-43-46-47-48-52-58-60-65-74-77-78-83-85-91-98
31-08-2020 56358 62557 01-09-2020 11-14-19-32-40-45-45-46-49-52-56-56-57-59-67-67-71-72-72-78-82-87-92-93-93-99-99
08-08-2020 12958 83138 09-08-2020 01-05-06-08-17-21-24-25-35-38-42-43-45-45-46-48-55-59-70-72-73-73-74-79-85-91-96
11-01-2020 33658 90880 12-01-2020 08-08-11-15-20-24-29-31-35-38-40-42-44-46-53-57-58-59-60-65-69-69-76-80-81-86-90
14-11-2019 86358 09208 15-11-2019 00-02-05-08-19-32-35-46-47-48-49-50-50-55-58-61-69-71-74-77-83-83-86-87-87-91-92
28-05-2019 96458 19146 29-05-2019 01-01-02-07-21-24-30-30-30-33-36-37-37-44-46-48-53-57-65-67-73-75-81-93-94-95-97
05-04-2019 91458 61188 06-04-2019 01-07-07-20-24-34-34-36-40-41-43-52-58-60-66-67-72-74-76-84-86-88-89-90-91-92-96
22-10-2018 81258 08662 23-10-2018 00-03-03-04-17-23-24-27-32-35-45-51-62-62-63-68-70-72-75-79-80-88-94-96-97-99-99
21-12-2017 96758 59521 22-12-2017 01-02-05-15-16-21-24-26-27-28-32-36-36-41-42-45-45-49-57-66-67-72-74-82-90-93-98
27-03-2017 13858 92233 28-03-2017 00-00-03-13-14-16-17-19-20-22-24-25-26-30-33-38-44-45-49-55-55-57-63-66-70-76-87
22-08-2016 57958 14410 23-08-2016 06-08-08-08-10-13-14-19-19-19-20-27-32-33-33-39-45-51-61-62-62-63-70-85-87-99-99
20-06-2016 56358 93142 21-06-2016 02-08-18-22-25-25-32-40-42-46-51-52-54-55-56-58-61-63-71-71-75-76-89-94-94-96-98
22-02-2016 33258 69465 23-02-2016 01-03-04-08-13-19-26-27-35-38-41-44-44-52-53-57-58-60-64-65-66-70-76-79-89-98-99
04-02-2016 31058 97783 05-02-2016 04-05-13-13-22-24-31-37-38-40-45-47-52-61-66-73-74-75-77-77-78-80-81-83-86-88-93
30-01-2016 68158 46739 31-01-2016 07-10-11-14-15-25-29-29-31-38-39-50-51-61-61-61-61-70-71-71-74-78-80-84-87-98-98
27-08-2015 28658 57912 28-08-2015 04-05-07-07-12-12-13-17-19-22-32-33-45-47-49-50-50-56-58-68-69-87-88-89-93-93-98
18-01-2015 65758 78933 19-01-2015 00-01-04-06-16-16-17-18-21-32-32-32-33-33-36-52-61-66-66-69-72-75-76-86-93-94-94
19-03-2014 89858 65184 20-03-2014 01-11-13-18-22-25-28-32-42-45-49-51-52-53-55-60-62-70-72-74-77-78-83-84-87-97-99
26-01-2014 77158 85463 27-01-2014 01-08-09-12-21-21-22-26-31-40-41-43-45-46-55-63-63-65-72-74-75-77-80-80-88-91-97
22-01-2014 41958 22602 23-01-2014 02-04-05-06-13-14-22-24-28-28-30-31-35-39-39-40-41-53-53-57-64-65-72-86-92-96-98
22-03-2013 93958 89391 23-03-2013 02-05-10-12-21-24-25-26-33-52-54-57-57-58-62-64-64-65-66-74-77-80-84-88-90-91-99
10-12-2012 87258 54661 11-12-2012 01-02-04-05-07-16-20-22-42-43-46-48-49-50-57-57-59-61-61-62-71-82-85-92-92-96-97
05-09-2012 26558 09666 06-09-2012 00-04-04-16-16-20-24-28-30-32-35-41-46-49-49-50-58-63-63-66-66-69-72-76-78-95-95
06-07-2011 52458 87962 07-07-2011 15-29-31-37-40-43-45-50-57-58-59-61-62-62-64-65-65-67-67-69-86-87-87-89-90-94-99
07-02-2011 43758 67723 08-02-2011 08-10-11-13-15-16-22-23-23-25-27-32-33-35-38-38-42-46-47-64-75-80-87-89-95-96-98
09-12-2010 80458 45639 10-12-2010 03-06-06-08-08-09-09-18-18-22-26-27-29-35-36-39-39-51-59-64-74-74-77-78-86-92-92
21-10-2010 00458 92443 22-10-2010 06-11-14-15-21-26-34-38-42-43-51-55-62-66-67-69-74-80-85-87-87-89-97-97-98-99-99
16-10-2010 55458 88917 17-10-2010 03-04-04-08-11-14-17-18-22-25-44-52-53-57-60-61-67-67-71-81-85-89-91-93-93-94-96
14-09-2010 28258 94005 15-09-2010 05-06-14-14-28-33-34-42-43-43-50-58-64-65-66-71-74-76-76-78-80-80-82-87-91-93-98
24-04-2010 94758 46414 25-04-2010 00-03-05-06-08-10-12-14-14-14-19-19-24-24-33-34-51-54-56-60-66-69-77-81-86-93-94
09-02-2010 58358 56732 10-02-2010 00-06-09-13-13-17-18-18-18-19-31-31-32-53-59-60-63-68-69-69-83-84-89-91-96-96-97
06-07-2009 88958 24923 07-07-2009 11-14-17-18-23-26-26-31-32-36-51-54-55-57-63-66-71-73-74-76-78-79-88-89-92-92-95
14-05-2009 19558 51699 15-05-2009 01-09-09-11-16-19-21-22-23-24-29-37-38-39-40-43-45-47-53-56-58-72-77-88-95-96-99
15-04-2009 05358 97836 16-04-2009 07-10-15-17-20-26-32-33-36-41-41-45-45-48-51-52-58-62-62-65-74-75-75-76-85-97-99
18-12-2008 31658 85678 19-12-2008 04-10-12-12-12-15-17-37-38-50-59-59-61-62-65-66-70-71-72-75-78-80-82-86-87-92-94
02-11-2008 66358 54231 03-11-2008 02-13-18-19-26-31-32-34-35-35-35-36-43-45-55-58-61-64-77-80-81-90-94-96-97-97-99
18-10-2008 75458 82142 19-10-2008 02-06-11-14-14-15-17-23-26-29-40-42-46-55-60-63-65-65-80-83-86-90-90-91-92-93-97
01-10-2008 39458 09199 02-10-2008 04-08-12-15-16-16-18-42-43-50-50-56-58-58-60-62-63-67-68-72-75-75-80-84-87-87-99
03-09-2008 13258 43122 04-09-2008 00-08-11-14-15-22-22-24-28-28-31-36-37-39-42-44-59-63-63-63-73-76-84-85-87-87-96
09-08-2008 96458 11981 10-08-2008 04-13-13-15-17-20-25-25-26-34-37-38-38-48-51-58-59-60-64-77-79-81-88-89-90-96-99
05-07-2008 64558 42454 06-07-2008 02-05-09-12-22-25-26-30-34-39-42-46-51-52-53-54-58-63-66-70-75-76-80-85-86-92-99
04-02-2008 40558 28425 05-02-2008 02-04-07-07-11-14-20-23-25-27-37-37-46-49-50-53-53-55-60-64-67-75-77-83-94-97-97
21-08-2007 58458 55482 22-08-2007 02-03-05-07-18-20-24-29-36-41-43-44-46-46-46-52-52-56-56-58-73-74-75-82-82-86-98
16-05-2007 24258 06135 17-05-2007 04-05-07-11-21-25-26-26-28-35-42-49-50-56-62-63-63-70-71-73-75-77-77-89-95-97-97
04-03-2007 76258 32033 05-03-2007 08-13-18-19-28-29-29-33-40-43-56-58-61-62-66-71-71-72-73-76-83-88-93-94-95-97-98
09-11-2006 62558 47384 10-11-2006 05-08-11-12-14-26-27-30-35-36-37-42-44-56-61-65-66-67-71-72-77-81-84-93-94-96-99
23-02-2006 15758 17805 24-02-2006 04-05-06-11-15-16-22-22-26-30-30-30-39-43-46-52-58-65-66-72-74-75-78-79-81-83-95
15-01-2006 48258 19007 16-01-2006 07-12-15-16-20-22-26-27-28-29-29-39-43-48-49-51-56-59-65-76-82-82-88-89-92-92-94
24-11-2005 74258 03464 25-11-2005 02-04-05-08-13-22-22-24-32-34-41-44-57-57-64-64-68-71-72-76-78-79-79-82-89-91-92
02-10-2005 50058 46814 03-10-2005 01-07-09-14-18-18-19-19-26-27-29-32-43-44-48-50-54-59-67-70-73-75-78-79-81-85-94
09-09-2005 57658 36300 10-09-2005 00-03-04-06-08-16-21-26-29-29-31-40-46-48-53-53-55-60-63-67-67-68-85-86-92-93-96
15-06-2005 72458 04692 16-06-2005 03-07-13-13-13-14-19-22-24-29-40-42-43-46-47-48-64-65-68-73-75-76-86-86-87-90-92
13-04-2005 45258 52885 14-04-2005 08-14-14-27-33-35-37-39-42-43-46-49-50-54-56-57-66-74-78-80-83-85-89-91-92-92-97
06-03-2005 21958 14142 07-03-2005 01-04-06-09-09-10-14-24-31-32-42-48-52-52-53-55-56-58-59-61-61-69-73-73-79-82-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 58 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 58 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 58 thì hôm sau về con gì? Đề về 58 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 58 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 58 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 58 có nghĩa là như thế nào

Đề về 58 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 58 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc58, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 58 hoặc đề 58.

Khi đề về 58 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 58 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 58 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 58 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 58 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 58 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 58 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 58 người chơi chỉ cần lấy 5 + 8 = 58 như thế sẽ ra được số 58 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 58.

Khi mơ về số đề 58 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 58 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 58 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 58 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 58 đó. Đừng bỏ lỡ con số 58 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 58 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 58 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 83 – 48

Khi mơ thấy con số 58 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 58 bằng vàng là: 08 – 18

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 58 thì hãy đánh số đề con 78, 89 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 58 thì đánh con số 68, 98 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 58 đuổi theo mình thì quất ngay con số 82, 38 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 58 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 58 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 58 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 58 đánh con gì

Đề về 58 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 89, 28 mà đánh

Nếu đề 58 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 18, 48 về cùng nhau

Lô 58 mà xuất hiện cùng đề 82, đừng nên bỏ qua con 28, 84 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 58 về cùng lô tô con 48, chốt ngay bạch thủ 78

Đề 58 mà về cùng lô 08, ngày mai nổ con 38 chắc chắn, nếu 08 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 38, 87

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 58 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.