Đề về 59 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 59

Bộ số Bộ số Bộ số
63 - 3 Lần 24 - 2 Lần 57 - 2 Lần
13 - 2 Lần 35 - 2 Lần 94 - 2 Lần
62 - 2 Lần 98 - 2 Lần 65 - 2 Lần
41 - 2 Lần 12 - 1 Lần 44 - 1 Lần
00 - 1 Lần 22 - 1 Lần 78 - 1 Lần
87 - 1 Lần 10 - 1 Lần 72 - 1 Lần
76 - 1 Lần 18 - 1 Lần 38 - 1 Lần
19 - 1 Lần 05 - 1 Lần 85 - 1 Lần
89 - 1 Lần 68 - 1 Lần 59 - 1 Lần
67 - 1 Lần 43 - 1 Lần 70 - 1 Lần
96 - 1 Lần 04 - 1 Lần 66 - 1 Lần
69 - 1 Lần 74 - 1 Lần 91 - 1 Lần
33 - 1 Lần 88 - 1 Lần 81 - 1 Lần
01 - 1 Lần 61 - 1 Lần 82 - 1 Lần
14 - 1 Lần 09 - 1 Lần 47 - 1 Lần
75 - 1 Lần 36 - 1 Lần 49 - 1 Lần
06 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 59

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 12 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-10-2022 51859 05-10-2022
09-05-2022 05659 35106 10-05-2022 03-04-04-05-05-06-07-09-17-20-23-29-37-48-53-60-63-66-71-72-73-77-79-86-88-90-96
14-09-2021 32159 04965 15-09-2021 04-06-12-14-17-25-30-34-37-39-40-42-42-47-50-57-62-65-66-70-78-81-82-82-88-92-95
27-08-2021 69159 50509 28-08-2021 01-09-17-17-20-23-24-30-31-38-38-41-45-56-61-61-62-63-64-68-74-78-80-84-84-84-98
06-05-2021 80359 70447 07-05-2021 10-13-17-20-21-27-27-27-31-38-39-43-45-47-52-53-55-56-68-71-80-82-83-86-87-92-95
06-04-2021 94659 97675 07-04-2021 00-03-04-10-13-16-18-28-33-35-39-42-52-56-59-70-70-73-73-75-81-84-88-93-96-98-98
08-03-2021 20859 97736 09-03-2021 02-04-09-19-25-26-33-36-36-42-44-45-45-62-62-69-69-70-75-75-77-77-78-81-88-95-97
02-02-2021 15759 76349 03-02-2021 00-05-05-06-12-23-26-31-33-42-43-49-50-60-65-66-69-72-75-76-79-82-83-86-87-92-97
01-11-2020 97059 32461 02-11-2020 02-09-09-09-13-27-27-40-48-48-49-54-61-63-68-69-70-72-73-79-83-84-88-90-92-97-99
25-08-2020 97659 77882 26-08-2020 00-06-08-14-16-16-24-31-35-42-48-48-57-58-64-67-68-81-82-83-86-86-88-91-95-96-97
28-03-2020 91159 28914 29-03-2020 02-09-11-13-14-23-24-37-42-47-51-51-52-56-63-66-66-79-80-83-88-88-89-92-95-97-97
25-09-2019 87259 83657 26-09-2019 00-02-12-15-16-17-20-23-25-27-29-35-54-56-57-68-71-76-79-81-83-84-85-89-92-97-98
12-08-2019 69859 93981 13-08-2019 00-02-03-06-09-12-15-20-22-22-24-43-44-52-54-55-66-67-68-76-76-78-81-90-91-98-99
13-06-2019 69759 39101 14-06-2019 00-01-09-11-13-14-15-23-36-40-44-48-49-52-58-59-61-71-72-79-81-82-83-86-93-93-94
27-03-2019 63559 27974 28-03-2019 00-00-02-06-10-11-14-14-18-20-22-24-35-35-37-42-43-50-56-62-64-68-74-80-82-85-96
10-03-2019 74359 97291 11-03-2019 05-05-11-13-15-23-23-25-26-26-28-28-36-38-38-43-54-58-62-63-68-72-79-84-85-91-94
11-02-2019 27459 11333 12-02-2019 02-04-17-17-20-26-27-30-33-38-43-44-45-46-47-48-52-53-62-64-66-68-69-77-82-83-90
10-01-2019 30559 09841 11-01-2019 00-03-14-16-17-19-34-35-38-40-41-41-43-43-49-56-61-65-75-78-79-79-80-85-99-99-99
04-12-2018 97859 12188 05-12-2018 00-01-03-11-12-16-47-48-49-49-50-53-53-55-56-65-68-68-69-80-82-86-87-88-89-94-98
13-11-2018 07459 25841 14-11-2018 01-03-12-20-26-41-41-49-51-58-59-62-65-68-69-70-71-76-78-79-83-85-89-93-93-95-99
21-02-2018 29059 69965 22-02-2018 04-09-10-13-13-17-18-20-23-24-24-34-34-47-55-59-61-65-65-67-71-86-88-90-91-91-95
31-12-2017 73459 91662 01-01-2018 02-03-07-12-14-15-16-25-27-29-32-36-37-42-43-43-44-50-58-59-62-67-71-77-81-90-94
05-09-2017 70059 34369 06-09-2017 01-01-08-13-14-20-26-28-30-33-36-40-46-53-62-66-69-69-70-76-77-77-85-87-89-91-95
11-04-2017 20459 64924 12-04-2017 00-03-10-11-15-19-20-24-25-25-31-34-34-38-44-45-46-51-52-53-54-60-62-75-84-88-88
24-02-2017 19659 87204 25-02-2017 04-12-21-25-27-27-29-36-36-37-37-40-41-48-48-60-66-67-75-77-78-79-84-92-94-94-96
06-02-2017 06859 99866 07-02-2017 03-07-18-21-21-25-26-30-41-42-45-47-52-55-58-62-66-66-67-71-78-81-81-84-86-91-91
23-10-2015 62259 21494 24-10-2015 01-10-15-20-21-22-23-25-27-28-29-32-33-49-50-59-60-66-69-69-74-75-79-80-92-94-97
29-07-2015 07059 27896 30-07-2015 00-05-13-18-19-19-23-25-32-32-37-41-53-55-55-61-63-64-66-75-83-92-93-94-96-96-98
14-02-2015 60459 59563 15-02-2015 02-04-12-14-16-18-27-29-32-33-35-45-49-52-55-57-63-70-71-71-76-79-81-84-85-95-97
26-12-2014 55659 95598 27-12-2014 00-01-06-10-16-17-19-20-26-27-38-40-40-54-56-58-65-71-72-75-75-80-84-84-93-98-98
29-11-2014 21759 59763 30-11-2014 01-03-04-06-12-14-23-25-27-29-31-41-44-51-54-55-55-63-65-68-72-75-81-83-88-89-92
09-10-2014 66759 11443 10-10-2014 01-04-05-05-09-11-12-24-34-34-34-37-42-43-50-60-62-63-63-70-72-72-73-74-74-84-92
17-08-2014 67059 42470 18-08-2014 01-04-06-08-09-09-11-19-28-37-50-64-70-70-74-79-81-81-84-85-89-90-94-98-98-98-99
12-11-2013 56259 32135 13-11-2013 00-00-08-09-11-13-23-26-35-42-43-45-46-48-52-53-54-54-57-58-59-61-69-84-87-88-89
11-11-2013 05959 56259 12-11-2013 02-04-05-07-11-16-19-21-25-27-32-32-38-45-49-51-59-62-62-64-68-74-76-85-89-92-97
09-11-2013 56559 33567 10-11-2013 04-05-05-07-09-10-19-21-30-37-38-41-42-47-50-54-55-61-61-62-67-72-75-76-83-87-93
21-08-2013 26059 55798 22-08-2013 00-02-13-27-35-36-39-42-43-43-44-50-52-55-66-66-75-81-81-82-83-84-91-91-91-92-98
26-12-2012 75059 88468 27-12-2012 03-05-05-07-07-07-14-15-15-16-19-37-39-41-43-49-49-57-64-65-68-70-72-75-77-96-99
09-07-2012 59759 38562 10-07-2012 02-09-10-11-12-20-21-22-30-34-39-39-49-53-56-59-62-63-71-72-72-79-81-89-98-98-98
10-02-2012 71959 21989 11-02-2012 06-16-17-22-22-22-24-31-36-39-41-44-46-48-49-52-57-64-65-69-70-71-72-89-90-92-99
18-09-2011 02959 95219 19-09-2011 02-06-07-09-11-17-19-25-25-38-39-42-48-50-52-53-55-57-63-63-72-77-79-79-89-98-99
15-09-2011 18659 21205 16-09-2011 05-07-10-14-22-22-23-28-29-33-35-43-44-46-46-60-71-73-73-78-81-81-83-84-85-92-97
10-09-2011 07959 80285 11-09-2011 00-01-08-09-12-17-22-34-35-43-45-48-52-54-54-66-79-81-85-86-86-87-88-90-90-92-93
10-08-2011 38959 11013 11-08-2011 00-05-13-15-17-21-23-23-27-33-34-35-36-47-51-53-55-60-63-71-83-86-86-88-88-92-97
19-07-2011 78259 31900 20-07-2011 00-05-15-16-22-22-28-28-29-32-34-35-35-40-46-53-56-57-60-63-72-74-91-92-96-99-99
13-12-2010 42359 60494 14-12-2010 02-07-11-16-17-21-24-31-42-43-45-45-52-54-56-57-59-60-61-71-79-80-85-86-86-92-94
27-07-2010 77759 34963 28-07-2010 00-01-07-09-11-12-13-14-19-25-30-36-39-48-55-57-58-63-75-77-77-78-84-84-90-95-98
04-04-2010 43059 69438 05-04-2010 04-05-09-13-20-28-31-31-34-38-43-47-49-51-55-56-62-63-65-65-66-73-84-86-87-88-99
19-05-2009 38459 09276 20-05-2009 00-01-02-06-15-21-22-24-34-42-53-58-59-61-66-67-75-76-76-76-78-83-89-89-91-93-97
09-05-2009 11859 10218 10-05-2009 01-01-03-06-12-16-18-21-23-25-26-27-32-33-38-40-41-56-59-63-71-72-75-88-95-98-98
14-08-2008 52559 97957 15-08-2008 06-08-09-20-23-23-31-37-38-39-41-44-47-47-50-57-57-66-71-71-74-85-86-88-89-90-96
29-07-2008 72459 24287 30-07-2008 03-11-11-14-14-15-18-20-27-34-36-48-50-54-62-64-68-78-79-81-82-83-84-86-87-97-99
10-07-2008 56259 65113 11-07-2008 01-02-02-11-12-13-13-27-29-32-47-47-47-49-54-59-62-74-75-77-79-80-81-83-85-95-98
03-07-2008 61759 70010 04-07-2008 05-10-13-14-17-17-23-24-35-39-39-40-41-43-43-51-54-58-62-71-71-73-83-91-92-96-99
21-02-2008 63259 34735 22-02-2008 12-14-17-17-19-20-28-29-31-35-38-41-43-51-54-56-56-62-66-69-74-84-85-87-90-91-97
05-01-2008 71559 00172 06-01-2008 00-09-10-13-13-17-22-27-28-28-39-44-46-46-49-54-56-56-57-68-69-72-74-75-91-92-98
11-10-2007 56659 51912 12-10-2007 10-11-12-15-16-18-23-25-27-29-31-42-48-49-53-57-58-69-71-71-72-92-94-95-96-97-98
25-08-2007 09159 78924 26-08-2007 00-03-03-03-07-11-14-19-19-22-24-24-28-30-35-38-46-59-60-60-62-63-63-81-81-97-98
21-05-2007 64759 22244 22-05-2007 01-02-08-19-22-25-27-32-34-44-45-47-50-58-60-60-61-66-67-67-68-69-69-74-74-75-86
01-04-2007 31059 71700 02-04-2007 00-05-08-09-15-17-25-32-39-42-42-50-52-52-54-57-60-61-70-72-78-79-81-84-86-96-97
27-02-2007 73059 44722 28-02-2007 06-08-13-14-19-20-22-25-25-27-27-30-31-51-59-59-70-74-76-79-81-86-89-92-96-96-98
02-01-2007 83859 85678 03-01-2007 05-07-10-15-15-18-31-36-38-38-38-46-49-50-51-52-64-72-78-82-84-90-91-91-91-91-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 59 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 59 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 59 thì hôm sau về con gì? Đề về 59 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 59 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 59 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 59 có nghĩa là như thế nào

Đề về 59 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 59 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc59, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 59 hoặc đề 59.

Khi đề về 59 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 59 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 59 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 59 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 5 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 5 sẽ gồm những con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 59 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 59 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 59 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 59 người chơi chỉ cần lấy 5 + 9 = 59 như thế sẽ ra được số 59 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 59.

Khi mơ về số đề 59 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 59 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 59 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 59 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 59 đó. Đừng bỏ lỡ con số 59 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 59 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 59 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 93 – 49

Khi mơ thấy con số 59 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 59 bằng vàng là: 09 – 19

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 59 thì hãy đánh số đề con 79, 99 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 59 thì đánh con số 69, 99 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 59 đuổi theo mình thì quất ngay con số 92, 39 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 59 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 59 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 59 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 59 đánh con gì

Đề về 59 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 99, 29 mà đánh

Nếu đề 59 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 19, 49 về cùng nhau

Lô 59 mà xuất hiện cùng đề 92, đừng nên bỏ qua con 29, 94 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 59 về cùng lô tô con 49, chốt ngay bạch thủ 79

Đề 59 mà về cùng lô 09, ngày mai nổ con 39 chắc chắn, nếu 09 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 39, 97

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 59 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.