Đề về 61 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 61

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 28 - 2 Lần 89 - 2 Lần
51 - 2 Lần 63 - 2 Lần 18 - 2 Lần
24 - 2 Lần 34 - 2 Lần 33 - 2 Lần
47 - 2 Lần 13 - 2 Lần 45 - 2 Lần
85 - 2 Lần 54 - 2 Lần 22 - 1 Lần
37 - 1 Lần 32 - 1 Lần 46 - 1 Lần
30 - 1 Lần 90 - 1 Lần 95 - 1 Lần
09 - 1 Lần 16 - 1 Lần 82 - 1 Lần
77 - 1 Lần 99 - 1 Lần 92 - 1 Lần
50 - 1 Lần 97 - 1 Lần 98 - 1 Lần
88 - 1 Lần 69 - 1 Lần 65 - 1 Lần
66 - 1 Lần 72 - 1 Lần 53 - 1 Lần
05 - 1 Lần 94 - 1 Lần 91 - 1 Lần
26 - 1 Lần 48 - 1 Lần 74 - 1 Lần
57 - 1 Lần 38 - 1 Lần 21 - 1 Lần
02 - 1 Lần 19 - 1 Lần 58 - 1 Lần
39 - 1 Lần 75 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 61

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 11 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 61

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
01-03-2024 71961 77433 02-03-2024 06-07-19-19-24-27-28-31-33-33-41-53-60-63-66-71-77-82-82-87-87-91-91-93-94-95-98
24-01-2024 61661 77375 25-01-2024 01-04-06-12-14-17-24-25-27-27-35-39-41-42-48-53-56-57-58-61-66-75-79-81-90-93-99
15-01-2024 63261 95539 16-01-2024 01-02-03-07-09-09-15-15-23-28-36-37-39-41-42-43-55-58-63-71-79-81-90-92-92-93-93
03-11-2023 65761 55858 04-11-2023 01-04-06-07-08-20-28-29-29-35-44-51-55-58-58-71-72-75-75-77-78-80-85-85-86-87-99
15-08-2023 41861 82019 16-08-2023 01-08-12-17-17-19-28-37-38-39-40-48-51-53-55-59-59-65-68-72-73-74-78-79-92-97-98
09-08-2023 59261 25102 10-08-2023 00-01-01-02-03-06-07-09-10-12-23-27-32-45-48-50-62-62-67-71-75-79-79-80-92-95-99
17-06-2023 96361 94351 18-06-2023 01-03-06-13-15-19-23-26-27-39-42-51-52-52-53-57-58-72-75-76-83-88-92-92-94-99-99
13-06-2023 88661 57854 14-06-2023 00-05-06-07-08-11-20-31-32-36-37-37-39-41-48-48-49-50-52-54-54-66-66-77-86-90-91
31-05-2023 88961 95921 01-06-2023 00-04-17-17-18-20-21-27-28-29-35-41-43-64-71-72-72-75-77-79-81-82-85-88-91-98-98
18-04-2023 71661 46285 19-04-2023 00-01-03-04-13-13-14-14-15-17-17-36-48-49-50-52-52-57-75-77-80-84-85-88-90-95-99
31-01-2023 30061 34838 01-02-2023 06-09-12-16-18-29-35-37-38-38-41-42-47-48-54-61-62-63-65-68-74-76-84-84-85-89-92
23-07-2022 15361 22857 24-07-2022 00-00-01-03-05-15-28-32-33-35-35-36-49-56-57-57-58-64-72-80-82-85-86-87-94-95-96
03-01-2022 37061 46330 04-01-2022 04-05-07-19-20-25-30-36-44-46-46-51-54-56-64-64-64-65-73-74-75-76-84-90-92-94-99
05-09-2021 17061 87728 06-09-2021 02-03-04-10-12-15-19-27-28-36-40-46-50-65-67-69-71-74-75-81-83-83-86-88-92-92-93
18-06-2021 14761 03472 19-06-2021 10-11-11-12-12-16-18-20-20-22-25-37-47-49-49-50-56-64-65-70-72-76-80-81-83-92-95
21-11-2020 20561 61596 22-11-2020 00-06-07-07-18-22-22-23-28-42-49-52-55-56-57-65-67-67-70-71-76-81-83-86-91-96-99
02-11-2020 32461 53818 03-11-2020 00-04-12-12-15-18-24-27-30-32-34-34-37-38-41-42-45-46-57-66-69-70-76-80-81-92-99
13-06-2020 93761 36374 14-06-2020 01-02-06-06-07-08-09-13-14-28-32-39-49-49-53-53-61-68-72-74-78-79-83-85-93-94-94
27-05-2020 06561 09913 28-05-2020 03-10-13-13-19-34-42-44-45-50-55-58-62-63-63-71-78-78-80-81-87-87-87-89-92-92-94
27-04-2020 77561 69063 28-04-2020 06-07-13-16-22-25-27-31-33-34-36-36-41-41-46-49-58-63-68-69-70-72-73-80-83-95-97
17-10-2019 16461 65897 18-10-2019 03-11-14-18-19-29-32-37-42-44-47-48-48-59-59-62-67-74-77-78-83-85-93-95-97-97-98
24-07-2019 54161 22382 25-07-2019 02-05-07-11-18-22-22-22-30-30-34-35-39-40-44-55-56-63-64-71-72-72-78-82-82-93-96
02-05-2019 94761 12050 03-05-2019 00-14-19-22-22-24-30-37-38-43-44-50-54-61-63-67-70-74-75-76-76-82-83-85-89-89-96
30-03-2019 64361 13748 31-03-2019 03-05-06-10-15-20-21-28-32-34-35-36-37-43-48-49-49-54-61-64-73-75-88-90-97-97-97
20-04-2018 23061 69966 21-04-2018 13-16-27-27-30-31-33-34-37-38-43-45-52-53-56-64-66-67-75-78-80-82-84-85-86-96-97
19-11-2017 85761 33137 20-11-2017 00-02-10-12-13-19-21-21-30-30-37-38-42-47-49-52-52-53-57-60-63-67-72-79-85-86-97
02-11-2017 99761 31134 03-11-2017 03-06-08-08-10-11-23-31-33-34-42-45-47-49-50-52-55-63-68-69-78-78-84-89-95-95-98
24-06-2017 03261 48396 25-06-2017 09-10-10-11-11-11-12-19-22-33-44-47-60-61-62-62-62-63-69-73-74-86-90-90-94-94-96
13-06-2017 78061 40909 14-06-2017 01-06-06-09-10-15-21-25-27-29-32-33-39-41-46-48-56-58-62-66-70-75-82-87-89-94-99
11-05-2017 16161 08792 12-05-2017 02-02-03-04-10-10-12-13-19-23-23-23-24-28-34-43-49-52-63-71-76-78-92-92-95-97-99
29-10-2016 00161 35526 30-10-2016 01-02-03-05-08-10-10-12-19-26-60-63-64-65-68-70-71-73-75-77-81-85-87-89-90-91-96
26-08-2016 13061 87565 27-08-2016 00-00-01-06-08-12-14-16-17-24-32-37-37-40-45-46-51-53-55-59-61-64-65-72-89-90-91
02-07-2016 26361 89691 03-07-2016 03-05-08-09-14-18-19-23-24-28-30-31-31-33-38-40-45-57-58-59-61-67-67-79-80-91-96
04-01-2016 25261 89851 05-01-2016 01-01-06-15-25-26-28-33-36-37-39-49-51-51-55-60-71-72-81-82-82-85-86-91-92-96-98
28-09-2015 97561 94489 29-09-2015 00-04-06-09-11-16-32-33-39-44-46-51-55-60-61-64-65-65-69-73-76-86-89-89-89-92-93
28-05-2015 16661 45518 29-05-2015 02-07-16-17-18-20-22-32-35-40-42-48-54-54-61-64-65-69-73-74-77-78-79-80-85-97-99
24-12-2014 81561 23747 25-12-2014 04-09-11-25-30-31-33-38-42-46-47-49-54-55-68-69-69-70-70-72-73-78-83-89-93-94-98
12-08-2014 95361 38063 13-08-2014 02-04-07-08-12-25-27-38-42-45-49-52-63-67-69-70-77-81-82-86-87-90-93-94-96-98-99
26-04-2014 02561 72454 27-04-2014 01-03-04-05-09-15-24-25-27-29-29-31-32-37-42-49-50-50-54-63-64-65-69-78-80-87-98
22-03-2014 64761 27894 23-03-2014 01-04-11-17-19-23-34-35-35-36-37-42-47-52-55-56-57-79-79-85-89-91-92-94-96-96-97
26-11-2013 24761 22634 27-11-2013 07-08-12-12-15-18-19-22-22-23-25-26-34-35-37-38-39-40-59-59-71-73-79-81-89-91-98
17-09-2013 71961 90428 18-09-2013 04-06-20-22-25-26-28-29-32-35-36-37-38-42-42-43-43-45-56-56-69-74-74-75-81-94-97
02-09-2013 81661 07046 03-09-2013 04-06-08-11-23-25-26-30-33-33-35-36-43-45-46-47-51-56-59-64-66-68-86-91-93-95-98
09-08-2013 18961 20669 10-08-2013 00-05-16-23-24-25-25-32-33-38-39-45-53-55-58-64-69-72-73-82-83-83-85-85-89-90-94
17-04-2013 64261 53089 18-04-2013 01-11-11-15-25-29-31-32-36-38-39-42-51-52-52-56-58-64-69-69-72-76-80-89-89-93-93
29-12-2012 01361 21505 30-12-2012 00-05-05-07-10-15-16-24-29-37-38-46-48-62-62-65-68-71-73-75-76-79-79-83-86-91-92
11-12-2012 54661 61124 12-12-2012 01-02-02-05-18-23-24-32-35-37-37-42-44-48-49-52-60-66-82-83-83-84-84-87-96-97-97
31-10-2012 61061 92416 01-11-2012 13-14-16-23-25-37-45-46-46-47-48-49-51-61-63-65-67-69-71-76-78-83-89-90-92-94-97
19-01-2012 01761 39699 20-01-2012 01-01-02-06-10-15-17-18-19-20-20-32-34-35-45-46-51-53-55-66-71-73-86-88-91-92-99
12-04-2011 29261 61495 13-04-2011 13-14-14-20-23-25-26-34-42-42-46-59-60-61-66-68-69-71-72-75-78-81-82-85-94-95-95
31-07-2010 21261 05924 01-08-2010 00-14-15-19-20-20-21-24-25-31-41-41-45-50-54-57-59-60-68-69-72-75-79-85-86-88-96
19-09-2009 93561 64053 20-09-2009 01-10-20-33-35-45-46-49-49-53-56-63-65-66-70-71-72-74-77-84-85-85-86-88-88-89-94
31-03-2009 03161 67696 01-04-2009 23-26-28-29-32-36-38-42-43-45-45-50-51-57-61-73-79-80-84-88-88-89-95-96-96-98-99
07-11-2008 89661 29445 08-11-2008 05-09-18-25-35-43-45-52-55-66-71-73-73-74-75-79-80-80-82-83-90-90-90-91-92-94-95
16-10-2008 98561 06177 17-10-2008 04-13-15-18-19-25-28-32-44-44-54-59-59-61-76-77-82-84-85-89-90-93-95-96-98-99-99
12-05-2008 06061 90732 13-05-2008 06-07-11-20-27-32-32-33-47-53-55-56-56-56-60-60-61-65-70-70-70-71-78-79-83-93-95
23-04-2008 88061 97133 24-04-2008 01-02-04-05-06-08-12-12-18-19-21-33-33-37-39-48-48-49-52-56-60-63-64-64-79-84-88
07-12-2007 27761 48613 08-12-2007 02-03-07-07-13-14-15-17-28-30-30-31-31-33-33-36-38-50-58-58-72-76-80-81-87-95-98
28-06-2007 83561 67885 29-06-2007 00-12-18-18-19-23-31-35-39-39-41-43-51-55-60-61-62-73-83-85-90-91-92-94-96-96-98
11-08-2006 51661 14547 12-08-2006 05-06-17-18-24-27-28-29-30-34-38-44-46-47-52-53-55-58-62-66-68-77-78-79-83-83-94
25-07-2006 68361 08890 26-07-2006 07-11-11-14-16-27-31-40-41-46-49-61-63-64-67-69-71-75-75-76-78-81-85-90-93-94-96
15-07-2005 44961 21488 16-07-2005 02-08-08-11-11-15-20-23-23-24-26-30-37-42-42-44-45-52-63-70-70-72-75-77-78-83-88
13-05-2005 14461 92098 14-05-2005 01-03-05-09-14-16-19-22-23-27-31-31-39-43-45-46-47-62-73-80-80-80-82-87-96-98-98
21-04-2005 42861 77245 22-04-2005 06-10-13-16-34-38-40-41-41-45-45-46-48-50-50-66-68-69-71-74-74-74-77-77-89-92-98
27-03-2005 90861 38722 28-03-2005 04-06-12-14-22-23-25-30-32-36-42-58-59-69-69-69-75-81-82-84-90-90-92-94-95-97-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 61 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 61 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 61 thì hôm sau về con gì? Đề về 61 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 61 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 61 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 61 có nghĩa là như thế nào

Đề về 61 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 61 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc61, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 61 hoặc đề 61.

Khi đề về 61 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 61 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 61 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 61 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 61 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 61 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 61 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 61 người chơi chỉ cần lấy 6 + 1 = 61 như thế sẽ ra được số 61 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 61.

Khi mơ về số đề 61 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 61 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 61 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 61 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 61 đó. Đừng bỏ lỡ con số 61 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 61 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 61 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 13 – 41

Khi mơ thấy con số 61 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 61 bằng vàng là: 10 – 11

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 61 thì hãy đánh số đề con 71, 91 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 61 thì đánh con số 61, 19 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 61 đuổi theo mình thì quất ngay con số 12, 31 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 61 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 61 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 61 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 61 đánh con gì?

Đề về 61 mà đi kèm con lô 19 thì hôm sau bạn cứ cặp con 91, 21 mà đánh

Nếu đề 61 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 11, 41 về cùng nhau

Lô 61 mà xuất hiện cùng đề 12, đừng nên bỏ qua con 21, 14 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 61 về cùng lô tô con 41, chốt ngay bạch thủ 71

Đề 61 mà về cùng lô 10, ngày mai nổ con 31 chắc chắn, nếu 10 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 51, 17

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 61 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.