Đề về 62 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 62

Bộ số Bộ số Bộ số
56 - 2 Lần 26 - 2 Lần 91 - 2 Lần
68 - 2 Lần 10 - 2 Lần 50 - 1 Lần
09 - 1 Lần 01 - 1 Lần 70 - 1 Lần
03 - 1 Lần 20 - 1 Lần 00 - 1 Lần
66 - 1 Lần 18 - 1 Lần 24 - 1 Lần
36 - 1 Lần 39 - 1 Lần 22 - 1 Lần
52 - 1 Lần 83 - 1 Lần 42 - 1 Lần
99 - 1 Lần 85 - 1 Lần 95 - 1 Lần
59 - 1 Lần 54 - 1 Lần 49 - 1 Lần
06 - 1 Lần 32 - 1 Lần 61 - 1 Lần
25 - 1 Lần 74 - 1 Lần 44 - 1 Lần
31 - 1 Lần 08 - 1 Lần 29 - 1 Lần
69 - 1 Lần 88 - 1 Lần 87 - 1 Lần
73 - 1 Lần 62 - 1 Lần 02 - 1 Lần
12 - 1 Lần 17 - 1 Lần 72 - 1 Lần
43 - 1 Lần 67 - 1 Lần 55 - 1 Lần
96 - 1 Lần 16 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 62

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-06-2022 52762 79716 15-06-2022 02-04-05-05-06-13-13-16-19-28-37-38-39-41-43-58-65-66-67-74-74-85-85-87-93-94-98
02-04-2022 61762 87767 03-04-2022 00-10-20-21-22-25-40-42-44-48-48-48-51-53-53-56-60-60-60-67-70-75-83-84-86-95-96
16-02-2022 89562 38755 17-02-2022 07-07-08-08-15-17-24-25-33-38-45-46-50-51-55-57-58-59-61-61-67-71-76-77-93-96-98
14-02-2022 35862 87296 15-02-2022 03-05-19-20-21-30-30-31-48-53-55-56-64-66-68-75-79-79-81-84-90-91-92-96-96-96-97
17-08-2021 68162 10443 18-08-2021 00-00-02-02-11-12-14-20-26-36-39-43-43-57-59-59-66-68-68-73-73-74-82-84-86-87-93
02-03-2021 87462 63410 03-03-2021 02-05-10-10-21-22-23-26-42-44-46-46-69-70-70-73-74-75-77-79-95-95-96-97-97-98-99
31-07-2020 14362 86012 01-08-2020 01-01-01-03-04-06-12-23-29-34-43-44-48-56-59-63-65-69-71-75-79-79-87-90-91-96-97
23-06-2020 34062 80610 24-06-2020 01-09-10-19-20-26-29-30-30-38-39-45-49-50-54-59-59-60-66-67-78-79-83-87-95-96-99
16-06-2020 94962 02517 17-06-2020 02-07-17-18-21-22-31-35-41-44-50-51-57-59-60-63-63-74-77-77-77-77-78-78-79-82-93
04-05-2020 36662 56872 05-05-2020 03-08-10-20-22-22-25-26-29-37-37-37-42-50-61-63-65-71-71-72-80-88-93-93-93-98-98
31-10-2019 88962 23568 01-11-2019 03-11-14-16-20-23-33-39-45-51-52-52-56-61-62-64-68-70-71-72-72-78-83-86-87-92-92
28-08-2019 41362 89773 29-08-2019 02-04-12-13-20-24-24-25-25-27-28-28-30-35-36-41-52-55-55-63-63-72-73-76-79-96-96
27-08-2019 59662 41362 28-08-2019 07-08-09-24-25-30-32-32-34-38-43-49-53-54-59-62-62-63-71-76-81-84-85-86-92-99-99
24-08-2019 25362 97301 25-08-2019 00-01-07-08-13-19-22-25-29-30-35-38-42-44-46-46-61-64-65-71-72-76-78-80-82-92-96
08-08-2019 09562 25002 09-08-2019 02-03-04-05-06-15-23-30-34-44-44-46-55-56-57-58-59-62-66-67-69-77-79-82-82-83-94
13-03-2019 55062 75608 14-03-2019 05-08-13-14-18-28-29-31-31-34-34-35-41-41-43-43-52-54-54-58-65-73-75-78-78-82-88
21-01-2019 00962 40829 22-01-2019 03-05-08-16-18-25-29-34-38-47-48-52-58-58-61-62-64-68-73-74-75-79-80-84-88-92-97
23-10-2018 08662 23203 24-10-2018 03-04-04-05-05-10-11-14-15-26-28-50-52-52-54-62-63-68-68-72-80-80-80-81-81-87-90
23-09-2018 12662 69569 24-09-2018 01-01-03-17-19-25-32-42-43-44-49-49-51-61-63-67-69-69-74-75-81-86-86-87-91-92-96
13-09-2018 45562 21588 14-09-2018 04-10-12-13-16-17-23-28-31-33-39-39-46-47-49-54-63-64-67-71-73-79-79-88-88-92-95
15-08-2018 33662 89187 16-08-2018 00-20-20-24-28-45-47-48-51-53-54-55-57-60-61-64-66-67-67-69-71-76-87-87-88-89-89
09-01-2018 81062 94944 10-01-2018 00-04-10-13-14-20-20-33-33-33-37-44-45-48-48-50-56-59-72-74-76-80-82-84-84-88-97
01-01-2018 91662 84631 02-01-2018 01-06-17-21-31-31-34-35-35-40-41-46-51-59-61-63-71-76-83-86-87-88-88-91-91-91-98
23-11-2017 80062 43268 24-11-2017 03-19-23-31-34-35-36-40-41-43-46-50-54-59-61-61-68-75-76-78-84-84-86-90-91-91-96
10-05-2017 56062 16161 11-05-2017 01-11-18-21-25-25-26-26-28-31-37-38-43-44-58-61-64-70-71-71-77-79-80-85-95-99-99
28-11-2016 78162 89525 29-11-2016 00-06-10-11-14-19-22-22-25-26-28-33-33-34-37-52-59-73-73-74-75-83-84-88-91-93-95
19-11-2016 52462 66074 20-11-2016 00-07-08-10-13-15-16-23-33-33-34-44-45-58-61-63-64-66-67-74-75-76-76-82-83-84-95
18-08-2016 26862 98526 19-08-2016 00-03-12-14-15-17-17-26-26-29-35-37-41-42-43-60-66-70-74-77-81-81-85-86-88-91-92
14-02-2016 14362 35632 15-02-2016 05-17-20-25-28-31-32-35-39-39-43-44-44-45-64-65-73-73-77-78-79-81-88-93-96-97-98
03-07-2015 74762 30754 04-07-2015 01-09-09-11-13-21-22-25-27-31-35-36-40-46-48-49-51-51-54-57-64-65-80-81-90-93-99
28-06-2015 74862 66949 29-06-2015 07-20-21-22-26-34-35-36-38-41-45-49-53-61-72-73-77-78-81-83-85-89-92-95-97-97-99
17-05-2015 08062 20906 18-05-2015 01-02-03-06-07-07-10-18-23-25-29-30-31-33-34-35-36-40-42-46-51-53-62-66-89-90-91
05-03-2015 89462 87585 06-03-2015 00-16-18-18-23-25-27-30-34-41-44-45-46-49-51-58-66-67-67-70-72-75-80-81-85-87-97
16-01-2015 72662 02191 17-01-2015 06-11-23-28-33-39-42-49-53-56-57-57-59-66-70-70-71-75-78-79-81-83-84-91-93-95-96
09-01-2015 41262 43895 10-01-2015 18-20-20-21-22-29-33-36-39-58-59-59-59-61-61-68-71-73-76-78-78-82-83-86-91-93-95
16-08-2014 77362 67059 17-08-2014 03-03-07-09-10-16-17-18-21-21-22-35-39-44-46-54-59-60-65-67-71-72-76-79-84-92-92
09-05-2014 18962 75042 10-05-2014 04-10-15-21-21-26-35-36-39-39-40-42-44-54-54-65-70-71-71-72-74-75-76-84-93-97-98
28-01-2014 27662 13899 29-01-2014 00-00-15-16-22-26-27-37-39-42-54-58-63-64-67-69-71-72-74-78-79-85-86-88-95-98-99
29-08-2013 80662 53391 30-08-2013 06-07-08-09-13-15-22-24-35-36-38-43-44-46-49-52-59-61-62-78-78-85-91-92-92-96-97
21-02-2013 10162 85283 22-02-2013 01-02-04-05-11-18-20-20-21-22-22-29-32-49-51-52-52-52-58-61-62-68-80-83-86-90-94
10-07-2012 38562 67926 11-07-2012 00-02-18-18-22-25-26-31-38-41-42-48-49-53-71-75-77-78-80-80-83-88-88-92-98-98-98
01-12-2011 83962 35009 02-12-2011 00-05-06-06-07-09-12-15-29-32-36-41-47-49-52-53-56-62-64-66-69-69-72-74-78-80-83
09-11-2011 02862 64556 10-11-2011 03-08-11-20-30-34-38-41-49-52-53-53-54-56-61-64-68-75-77-82-84-85-90-93-94-97-99
13-09-2011 56462 48722 14-09-2011 01-02-03-06-10-22-22-27-31-31-39-40-45-48-55-55-55-56-60-61-63-67-71-85-89-90-91
07-07-2011 87962 16303 08-07-2011 03-12-16-17-20-24-26-27-28-31-46-57-57-59-62-64-68-73-73-74-77-82-82-83-85-91-93
11-06-2011 55062 94652 12-06-2011 00-04-05-08-10-25-25-31-36-37-43-48-50-50-52-64-73-76-77-77-81-86-90-92-92-93-96
28-12-2010 68962 51224 29-12-2010 01-02-07-10-19-24-27-37-38-43-45-52-63-67-68-68-69-70-72-73-77-77-78-80-86-86-94
13-11-2010 47262 00336 14-11-2010 03-03-07-08-13-18-23-24-25-29-32-35-36-39-44-44-46-53-55-61-66-66-68-69-71-96-98
02-09-2010 66462 37739 03-09-2010 00-09-10-14-19-20-23-31-33-39-52-54-59-59-59-61-65-66-67-68-69-70-78-83-91-96-98
26-08-2010 91262 39603 27-08-2010 03-14-25-25-25-26-26-32-40-40-42-46-47-48-51-54-54-61-61-63-66-69-69-75-76-79-87
02-02-2010 38762 21900 03-02-2010 00-03-04-05-07-18-25-27-28-36-36-40-51-51-59-61-74-76-80-81-90-94-94-97-98-98-99
17-11-2009 47662 99266 18-11-2009 01-01-01-03-04-11-16-21-22-23-30-32-36-38-42-44-46-50-58-60-66-68-77-86-92-97-99
21-09-2009 87262 20356 22-09-2009 00-02-09-09-11-17-25-31-33-36-40-44-56-61-63-65-73-75-76-82-82-85-86-89-94-96-97
26-06-2009 76162 88118 27-06-2009 01-02-05-06-13-18-19-23-31-33-52-54-64-64-70-75-76-77-79-81-82-85-90-92-92-92-94
04-02-2009 06762 65503 05-02-2009 01-03-05-15-22-25-25-27-31-34-36-36-37-41-45-46-48-51-52-65-66-68-87-88-92-94-98
18-11-2008 53362 19020 19-11-2008 01-02-07-08-08-14-14-16-18-20-24-24-37-38-38-45-51-52-53-59-63-70-73-86-92-95-95
21-05-2008 05762 33601 22-05-2008 01-02-03-07-14-17-20-26-30-34-48-53-57-66-71-74-74-77-78-83-84-85-86-88-96-96-99
29-04-2008 06562 61670 30-04-2008 11-16-18-21-25-27-27-43-45-48-56-65-66-70-71-74-75-76-76-79-80-84-84-93-94-98-99
24-07-2007 10062 22050 25-07-2007 05-06-07-09-15-15-17-28-39-39-41-44-50-51-51-53-54-55-65-72-73-75-80-90-90-92-93
06-06-2007 30362 82109 07-06-2007 09-11-18-22-24-26-35-37-47-49-52-55-58-59-60-61-68-71-77-79-79-80-84-85-93-96-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 62 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 62 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 62 thì hôm sau về con gì? Đề về 62 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 62 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 62 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 62 có nghĩa là như thế nào

Đề về 62 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 62 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc62, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 62 hoặc đề 62.

Khi đề về 62 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 62 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 62 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 62 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 2 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 62 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 62 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 62 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 62 người chơi chỉ cần lấy 6 + 2 = 62 như thế sẽ ra được số 62 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 62.

Khi mơ về số đề 62 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 62 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 62 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 62 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 62 đó. Đừng bỏ lỡ con số 62 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 62 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 62 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 23 – 42

Khi mơ thấy con số 62 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 62 bằng vàng là: 20 – 21

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 62 thì hãy đánh số đề con 72, 92 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 62 thì đánh con số 62, 29 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 62 đuổi theo mình thì quất ngay con số 22, 32 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 62 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 62 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 62 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 62 đánh con gì

Đề về 62 mà đi kèm con lô 29 thì hôm sau bạn cứ cặp con 92, 22 mà đánh

Nếu đề 62 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 12, 42 về cùng nhau

Lô 62 mà xuất hiện cùng đề 22, đừng nên bỏ qua con 22, 24 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 62 về cùng lô tô con 42, chốt ngay bạch thủ 72

Đề 62 mà về cùng lô 20, ngày mai nổ con 32 chắc chắn, nếu 20 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 52, 27

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 62 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.