Đề về 63 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 63

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 4 Lần 24 - 3 Lần 23 - 3 Lần
82 - 3 Lần 62 - 3 Lần 52 - 2 Lần
26 - 2 Lần 30 - 2 Lần 54 - 2 Lần
85 - 1 Lần 96 - 1 Lần 53 - 1 Lần
06 - 1 Lần 56 - 1 Lần 38 - 1 Lần
20 - 1 Lần 07 - 1 Lần 89 - 1 Lần
22 - 1 Lần 97 - 1 Lần 04 - 1 Lần
67 - 1 Lần 32 - 1 Lần 84 - 1 Lần
57 - 1 Lần 31 - 1 Lần 44 - 1 Lần
98 - 1 Lần 55 - 1 Lần 17 - 1 Lần
60 - 1 Lần 69 - 1 Lần 92 - 1 Lần
00 - 1 Lần 50 - 1 Lần 29 - 1 Lần
01 - 1 Lần 95 - 1 Lần 08 - 1 Lần
02 - 1 Lần 14 - 1 Lần 36 - 1 Lần
27 - 1 Lần 11 - 1 Lần 33 - 1 Lần
65 - 1 Lần 39 - 1 Lần 63 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 63

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 12 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 0 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 63

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-01-2023 53363 45282 18-01-2023 01-04-04-05-05-16-26-27-30-35-35-35-40-42-52-52-56-60-64-66-69-80-81-82-86-93-95
14-03-2022 48563 01067 15-03-2022 07-10-13-14-18-19-23-25-32-39-43-47-48-52-54-67-67-68-68-71-73-74-76-82-94-96-97
09-03-2022 08663 72929 10-03-2022 04-05-06-09-18-20-26-29-30-46-47-49-49-54-60-67-72-72-75-79-80-87-87-89-91-94-97
06-06-2021 73663 26422 07-06-2021 00-02-02-03-15-22-23-31-35-41-41-43-45-48-50-52-54-59-66-76-80-82-83-87-89-89-99
05-06-2021 10263 73663 06-06-2021 06-07-09-09-14-18-21-21-33-36-39-43-45-48-52-55-60-63-63-69-82-88-89-91-93-99-99
16-12-2020 16363 12950 17-12-2020 00-10-14-15-24-26-26-35-44-45-50-51-52-54-60-61-68-88-92-92-94-94-95-95-97-97-99
13-09-2020 28463 32489 14-09-2020 01-09-17-27-31-31-33-35-38-39-43-59-61-62-63-64-78-79-82-85-85-87-88-89-89-93-95
30-07-2020 45563 14362 31-07-2020 02-03-03-05-12-15-17-28-29-32-33-35-42-46-52-56-62-66-71-71-71-81-87-87-92-93-95
14-05-2020 33963 41795 15-05-2020 01-07-07-08-08-12-17-22-31-31-33-37-38-40-41-41-47-56-59-61-69-73-78-79-93-95-95
28-04-2020 69063 97298 29-04-2020 03-03-06-17-29-33-34-36-39-40-47-51-52-55-58-60-62-62-64-70-72-72-73-75-88-96-98
26-08-2019 58963 59662 27-08-2019 02-07-08-14-14-20-20-24-27-29-33-41-45-49-49-50-58-60-62-62-66-67-68-92-95-98-99
24-05-2019 71563 45433 25-05-2019 10-13-16-18-18-19-20-20-25-29-32-33-36-45-53-54-59-60-60-62-62-62-64-70-72-79-87
22-02-2019 34463 63311 23-02-2019 04-06-07-08-11-11-13-14-19-20-25-30-34-39-40-51-53-53-59-63-73-81-86-93-96-96-98
16-09-2018 32963 93143 17-09-2018 00-03-05-09-10-12-18-25-28-34-40-43-43-44-54-63-71-71-72-76-76-87-89-94-94-94-99
30-05-2018 43163 93554 31-05-2018 05-11-12-12-21-24-24-25-30-36-37-38-47-49-54-54-61-67-68-69-70-82-85-86-90-91-98
08-04-2018 61763 97323 09-04-2018 01-02-10-12-14-15-21-23-28-29-29-36-39-40-41-42-43-50-54-57-68-81-82-85-86-87-89
20-01-2018 69463 87139 21-01-2018 01-02-08-11-15-22-25-36-39-43-43-48-49-52-54-54-62-62-70-71-76-80-85-85-90-94-96
25-12-2017 30363 12404 26-12-2017 04-06-09-09-10-12-13-15-16-18-23-28-37-41-47-52-58-58-62-62-63-63-66-81-89-89-91
01-10-2017 52863 53707 02-10-2017 05-06-07-09-11-12-13-13-28-28-29-33-37-40-40-42-51-52-52-57-61-82-82-85-90-90-98
07-09-2017 50363 00730 08-09-2017 01-02-05-06-11-15-19-20-23-25-28-30-35-41-41-45-57-60-61-62-64-69-74-80-93-98-99
06-08-2017 51663 07823 07-08-2017 00-07-10-13-23-33-35-35-35-37-45-45-50-57-59-60-61-63-65-66-67-68-70-90-92-95-96
27-04-2017 24363 26852 28-04-2017 00-09-10-11-12-12-15-16-17-17-22-23-25-27-32-32-35-41-51-52-57-62-66-69-77-90-98
18-03-2017 28263 34365 19-03-2017 01-13-15-15-17-21-22-28-33-34-34-34-41-45-55-60-62-62-63-64-65-66-80-87-87-88-89
12-08-2016 78663 81827 13-08-2016 04-07-07-10-12-26-27-31-33-44-45-50-50-54-56-56-59-62-69-70-74-78-79-87-89-90-94
04-12-2015 83363 95736 05-12-2015 05-08-10-11-16-21-21-21-22-23-27-33-35-35-36-37-43-46-58-67-69-74-81-83-85-90-98
21-06-2015 80763 09120 22-06-2015 02-02-07-20-21-22-23-30-40-42-42-43-49-49-49-50-60-61-61-65-68-74-83-88-91-92-95
20-05-2015 76663 52200 21-05-2015 00-05-11-20-20-26-28-38-39-41-45-48-49-54-58-58-71-76-77-80-84-84-89-90-93-93-94
15-02-2015 59563 71638 16-02-2015 00-01-01-03-04-06-08-15-22-23-24-31-38-46-48-51-53-58-62-63-63-79-80-88-88-89-99
11-12-2014 20363 64123 12-12-2014 01-03-05-05-10-10-23-24-25-25-27-33-36-39-41-45-52-54-65-77-81-85-92-92-92-96-97
30-11-2014 59763 10556 01-12-2014 00-01-01-10-17-17-20-20-20-25-25-29-33-37-37-51-56-57-62-62-72-79-84-86-91-92-97
13-08-2014 38063 83192 14-08-2014 02-02-02-03-07-08-14-18-19-30-31-38-44-49-54-54-55-60-62-64-65-66-67-70-75-92-93
27-07-2014 94263 73224 28-07-2014 00-02-03-04-04-08-10-15-18-24-24-32-34-45-61-62-65-68-74-81-85-85-89-90-93-96-97
17-06-2014 60863 97343 18-06-2014 07-15-22-24-25-27-37-42-43-44-47-47-61-63-63-63-63-69-70-70-72-85-86-87-94-96-97
23-04-2014 09163 77969 24-04-2014 06-10-12-12-19-19-28-33-33-44-47-49-53-56-63-69-69-73-75-76-80-81-82-84-93-96-97
27-01-2014 85463 27662 28-01-2014 02-06-07-09-14-17-23-25-28-29-33-36-40-42-44-50-55-55-55-62-78-80-82-83-94-95-98
08-12-2013 50863 09006 09-12-2013 06-06-10-12-17-19-36-38-40-41-43-44-61-62-65-70-71-78-81-81-84-86-88-89-89-92-95
18-07-2013 95963 13901 19-07-2013 00-01-04-07-08-11-22-24-27-49-52-52-58-62-65-68-70-71-72-74-75-81-86-88-93-94-98
04-01-2013 82963 84326 05-01-2013 03-07-10-11-14-15-21-26-26-31-32-34-35-38-40-44-48-51-52-52-60-67-74-90-93-93-95
20-09-2011 71463 04644 21-09-2011 03-04-11-13-15-20-23-28-29-30-31-33-43-44-57-61-65-66-70-71-76-81-82-82-82-84-85
05-09-2011 07463 87497 06-09-2011 00-03-08-14-21-27-27-33-35-51-52-55-57-58-61-61-66-71-72-72-73-76-77-90-91-92-97
07-08-2011 78663 49053 08-08-2011 02-07-10-20-20-22-27-38-43-46-47-48-49-52-53-56-65-65-73-74-75-76-79-88-90-90-98
18-12-2010 92963 80502 19-12-2010 00-02-11-13-14-21-24-28-28-37-44-45-52-57-57-59-64-64-64-66-72-78-84-85-89-90-91
16-11-2010 77763 68531 17-11-2010 04-08-11-12-13-14-22-25-28-29-30-31-31-34-38-55-56-59-59-70-72-72-80-82-91-94-96
28-07-2010 34963 86960 29-07-2010 02-02-11-11-12-14-20-22-23-25-25-29-34-36-38-51-52-53-60-61-64-65-77-77-86-86-94
01-06-2010 81063 04254 02-06-2010 02-08-15-21-22-26-33-40-48-49-54-64-65-66-70-70-72-73-82-83-83-91-94-94-97-99-99
30-05-2010 90063 80643 31-05-2010 01-02-08-11-15-20-28-37-38-38-43-53-54-59-59-60-62-65-65-75-76-77-82-89-95-98-99
24-01-2010 50863 78124 25-01-2010 04-16-21-24-32-35-36-39-40-41-43-45-48-58-59-59-60-67-69-70-72-80-81-83-88-89-90
10-11-2009 85563 40830 11-11-2009 03-08-08-09-10-14-16-17-18-19-20-27-27-28-29-30-34-38-41-41-45-48-56-75-78-88-92
12-05-2009 55263 16457 13-05-2009 01-05-11-11-15-22-31-32-34-36-39-40-40-46-51-54-57-61-70-70-81-83-85-89-95-98-98
07-10-2008 49363 17324 08-10-2008 00-03-05-12-16-19-24-32-36-36-37-38-39-41-43-45-54-54-54-60-63-73-80-80-85-86-92
05-10-2008 26263 69196 06-10-2008 07-12-17-25-27-33-35-42-45-49-58-58-61-62-63-72-73-75-75-76-80-86-90-91-92-92-96
01-01-2008 80263 83743 02-01-2008 02-10-12-13-15-28-29-33-34-36-43-49-54-54-66-66-68-71-75-75-82-87-90-93-95-97-98
13-08-2007 55163 82982 14-08-2007 03-04-11-27-29-30-31-32-40-44-47-49-51-56-61-62-67-76-77-80-82-85-86-87-91-95-98
12-07-2007 84363 84906 13-07-2007 03-06-07-09-18-25-31-34-41-43-43-48-49-57-57-66-66-67-72-73-73-77-82-84-88-96-96
26-06-2007 74863 12426 27-06-2007 01-12-13-16-20-23-23-26-27-32-38-40-49-50-51-54-57-60-61-62-67-77-78-79-80-97-98
11-04-2007 03463 00517 12-04-2007 05-08-09-10-14-15-17-17-21-22-29-41-44-46-47-51-53-56-56-56-65-65-70-72-90-93-98
27-03-2007 79663 05784 28-03-2007 01-04-05-06-08-15-17-22-25-25-36-36-39-40-44-61-61-61-62-64-83-84-88-94-94-95-97
23-01-2007 49963 64182 24-01-2007 02-03-07-12-13-17-24-28-31-31-34-42-62-62-63-65-66-70-71-71-76-77-82-87-88-93-95
24-05-2006 77563 98555 25-05-2006 01-05-07-08-11-14-21-21-24-26-32-32-34-34-39-49-50-50-55-55-56-64-65-65-79-79-83
02-04-2006 06163 24385 03-04-2006 01-02-13-17-18-22-28-37-39-61-63-64-73-75-77-79-79-83-85-85-85-90-92-92-92-98-98
18-10-2005 99663 86332 19-10-2005 03-04-05-06-06-09-18-29-32-36-39-49-52-53-58-61-64-68-69-69-72-78-82-86-86-91-93
04-10-2005 32563 09852 05-10-2005 00-03-05-11-12-12-15-16-24-24-27-33-36-41-47-51-51-52-58-66-71-74-78-84-85-87-89
23-09-2005 57263 86514 24-09-2005 02-05-08-10-14-16-18-24-27-28-29-43-44-53-61-61-62-63-69-73-79-80-87-89-90-94-96
29-07-2005 62963 66102 30-07-2005 02-04-07-10-10-12-17-20-24-31-36-36-39-41-42-43-58-64-70-74-77-80-84-89-95-95-98
03-06-2005 76063 43508 04-06-2005 00-01-07-08-14-18-19-27-29-30-43-44-46-48-50-51-51-51-57-59-72-76-77-77-80-80-90

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 63 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 63 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 63 thì hôm sau về con gì? Đề về 63 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 63 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 63 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 63 có nghĩa là như thế nào

Đề về 63 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 63 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc63, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 63 hoặc đề 63.

Khi đề về 63 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 63 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 63 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 63 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 62 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 63 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 63 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 63 người chơi chỉ cần lấy 6 + 3 = 63 như thế sẽ ra được số 63 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 63.

Khi mơ về số đề 63 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 63 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 63 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 63 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 63 đó. Đừng bỏ lỡ con số 63 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 63 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 63 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 33 – 43

Khi mơ thấy con số 63 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 63 bằng vàng là: 30 – 31

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 63 thì hãy đánh số đề con 73, 93 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 63 thì đánh con số 63, 39 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 63 đuổi theo mình thì quất ngay con số 23, 33 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 63 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 63 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 63 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 63 đánh con gì

Đề về 63 mà đi kèm con lô 39 thì hôm sau bạn cứ cặp con 93, 32 mà đánh

Nếu đề 63 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 13, 43 về cùng nhau

Lô 63 mà xuất hiện cùng đề 23, đừng nên bỏ qua con 32, 34 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 63 về cùng lô tô con 43, chốt ngay bạch thủ 73

Đề 63 mà về cùng lô 30, ngày mai nổ con 33 chắc chắn, nếu 30 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 53, 37

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 63 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.