Đề về 64 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 64

Bộ số Bộ số Bộ số
15 - 3 Lần 53 - 3 Lần 65 - 2 Lần
10 - 2 Lần 47 - 2 Lần 46 - 2 Lần
34 - 2 Lần 89 - 2 Lần 27 - 2 Lần
60 - 2 Lần 45 - 2 Lần 81 - 2 Lần
95 - 1 Lần 26 - 1 Lần 59 - 1 Lần
02 - 1 Lần 24 - 1 Lần 86 - 1 Lần
74 - 1 Lần 48 - 1 Lần 33 - 1 Lần
99 - 1 Lần 61 - 1 Lần 32 - 1 Lần
76 - 1 Lần 04 - 1 Lần 67 - 1 Lần
22 - 1 Lần 36 - 1 Lần 90 - 1 Lần
83 - 1 Lần 57 - 1 Lần 56 - 1 Lần
87 - 1 Lần 29 - 1 Lần 64 - 1 Lần
71 - 1 Lần 31 - 1 Lần 85 - 1 Lần
23 - 1 Lần 97 - 1 Lần 08 - 1 Lần
38 - 1 Lần 01 - 1 Lần 18 - 1 Lần
13 - 1 Lần 21 - 1 Lần 69 - 1 Lần
82 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 64

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 10 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 64

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-01-2023 34164 27-01-2023
16-07-2022 77064 66327 17-07-2022 01-04-10-19-21-23-24-27-30-33-34-38-38-56-57-58-60-66-68-71-71-75-78-89-90-92-93
19-04-2022 78864 58953 20-04-2022 00-02-10-11-17-19-23-23-25-28-35-38-41-41-46-50-53-61-64-67-68-71-71-76-79-82-86
14-04-2022 96764 54045 15-04-2022 00-07-17-20-21-31-31-32-34-37-37-38-39-45-48-51-54-60-64-75-76-78-85-87-91-92-94
13-04-2022 76864 96764 14-04-2022 05-05-07-10-10-16-18-23-24-31-32-32-36-36-40-50-53-62-62-64-66-66-74-80-86-94-94
19-02-2022 92264 88182 20-02-2022 04-05-13-19-19-20-27-28-34-41-46-48-49-63-73-74-76-77-82-85-87-88-90-92-95-97-99
02-09-2021 77764 11660 03-09-2021 07-09-13-16-19-22-24-24-24-24-25-27-46-54-55-60-63-74-74-80-80-81-83-85-86-88-96
13-05-2021 68664 81047 14-05-2021 02-03-13-14-15-24-24-27-29-30-31-32-37-45-47-50-51-55-66-67-79-85-85-86-87-89-94
22-01-2021 09264 57860 23-01-2021 07-11-11-14-15-18-20-22-24-28-30-30-31-33-42-43-46-48-60-62-68-68-81-81-94-96-99
09-01-2021 82064 48146 10-01-2021 08-09-14-14-15-17-29-36-41-46-47-47-54-54-63-64-65-68-70-70-72-74-85-85-90-92-95
28-11-2020 10764 83669 29-11-2020 05-05-09-11-17-18-22-24-26-30-39-46-49-49-52-54-54-55-56-56-69-72-82-85-88-96-97
24-11-2020 52664 72036 25-11-2020 00-02-05-08-25-32-35-36-37-39-42-48-54-57-61-68-69-72-75-79-81-84-85-90-92-92-97
30-05-2020 59964 83834 31-05-2020 17-21-25-31-33-34-34-38-41-43-43-46-47-48-49-51-52-59-61-64-66-69-77-79-81-82-94
14-01-2020 32164 26710 15-01-2020 01-05-10-13-20-21-22-24-26-27-33-33-33-40-51-54-62-70-74-77-81-81-84-88-89-91-94
30-09-2019 91964 19515 01-10-2019 03-07-08-14-15-15-16-21-28-29-32-33-45-49-53-57-63-66-78-80-85-86-88-93-96-97-98
26-05-2019 90064 09247 27-05-2019 00-05-14-16-22-26-26-27-32-42-43-43-45-47-51-52-54-59-62-69-72-78-79-84-85-87-98
20-05-2019 43464 04934 21-05-2019 07-19-26-29-34-37-37-40-46-56-57-59-64-64-68-69-75-78-78-87-90-94-94-95-98-98-98
07-04-2019 98764 37110 08-04-2019 00-02-03-07-07-10-10-17-40-45-46-47-50-52-54-64-65-68-71-72-76-77-85-93-95-97-99
06-09-2018 00964 49197 07-09-2018 06-08-09-11-11-15-16-19-20-31-34-35-38-40-42-51-57-58-60-68-73-76-82-84-86-87-97
17-06-2018 83564 86133 18-06-2018 01-01-04-24-24-33-34-37-40-47-49-49-51-53-68-69-70-73-80-81-84-88-91-93-96-97-99
07-05-2018 85664 35876 08-05-2018 00-03-04-05-06-12-23-24-28-28-32-38-40-42-44-46-58-61-76-82-83-86-90-90-94-96-98
17-04-2018 83064 73822 18-04-2018 03-09-14-17-18-21-21-22-23-32-34-34-35-35-36-38-39-43-55-60-72-82-86-86-94-95-96
13-01-2018 04264 45021 14-01-2018 03-04-09-10-11-14-21-28-30-32-33-37-37-38-43-44-47-48-49-49-66-68-73-76-79-85-85
06-12-2017 02564 08953 07-12-2017 01-09-13-15-24-27-27-31-33-35-35-40-42-53-57-61-65-66-67-73-74-79-84-89-92-98-99
25-07-2017 97164 79967 26-07-2017 02-07-09-11-18-21-21-24-26-28-29-34-43-44-49-54-56-63-65-67-72-75-80-88-89-93-97
21-07-2017 20464 05281 22-07-2017 07-07-10-13-13-14-16-23-26-26-26-32-44-44-49-52-54-59-59-70-75-77-78-81-83-86-91
24-05-2016 91964 49604 25-05-2016 00-04-07-14-18-26-29-32-33-35-49-55-60-66-68-70-71-71-74-77-79-79-82-89-91-94-98
27-04-2016 90964 95627 28-04-2016 06-10-11-14-14-14-15-23-27-28-29-31-31-41-41-43-51-52-58-62-71-79-84-87-88-92-95
14-04-2015 11164 85815 15-04-2015 04-05-15-21-23-24-26-33-33-37-38-41-42-43-45-55-59-60-64-65-66-73-81-81-85-86-86
03-01-2015 41864 91713 04-01-2015 04-06-10-13-21-27-28-35-36-40-43-44-47-56-61-61-70-77-79-82-82-83-85-87-91-92-96
20-08-2014 21864 96929 21-08-2014 12-15-17-19-19-24-25-29-32-33-35-41-44-49-63-64-67-69-74-79-79-79-83-83-84-92-94
23-07-2014 50864 40887 24-07-2014 00-02-06-09-12-17-30-41-47-48-48-53-54-63-64-67-68-69-72-72-72-87-87-88-91-98-99
19-02-2014 31764 76356 20-02-2014 00-02-04-12-13-17-17-17-19-21-24-30-32-36-41-50-56-61-65-66-68-76-78-82-86-90-92
25-10-2013 87864 72845 26-10-2013 00-05-07-13-15-18-19-22-31-33-35-37-40-41-45-61-62-62-64-67-67-76-77-81-85-88-89
10-01-2013 43764 94789 11-01-2013 00-01-02-13-14-18-28-30-39-41-43-44-45-48-61-61-68-69-73-78-79-82-87-89-91-92-99
10-10-2012 61164 65557 11-10-2012 14-27-28-33-35-35-36-47-51-57-65-66-72-73-73-74-75-81-82-83-84-86-88-91-93-97-98
08-04-2012 45564 57148 09-04-2012 09-11-12-12-16-20-21-23-24-37-37-38-42-46-48-54-58-60-72-84-86-86-87-88-93-95-97
31-10-2011 10064 12232 01-11-2011 07-22-24-30-32-44-48-51-52-55-59-60-62-66-70-73-77-78-81-81-83-85-88-95-97-98-98
23-09-2011 27664 92365 24-09-2011 01-09-12-14-19-19-21-22-24-32-35-36-45-45-46-49-50-58-61-65-65-69-72-72-88-91-91
03-06-2011 55164 80053 04-06-2011 01-01-09-12-19-21-22-25-26-27-38-40-46-52-53-55-60-67-68-74-76-78-79-82-86-89-97
11-04-2011 73964 29261 12-04-2011 04-11-14-17-23-27-28-30-37-41-43-45-46-49-50-51-54-59-61-66-72-75-85-87-92-93-99
30-09-2010 96964 44023 01-10-2010 04-06-08-16-21-22-22-23-23-24-28-31-32-41-41-43-43-47-54-62-78-79-81-82-88-96-99
26-03-2010 04564 54438 27-03-2010 03-05-10-14-20-21-23-26-27-27-32-34-34-36-38-38-50-52-52-59-59-71-71-73-75-86-95
24-03-2010 21664 46289 25-03-2010 00-01-01-14-14-15-16-23-24-28-28-28-29-36-44-47-49-60-61-75-77-79-89-93-95-98-99
07-03-2010 16764 44974 08-03-2010 01-08-12-17-18-22-24-24-25-25-27-29-34-36-41-54-56-63-64-70-74-74-75-86-87-89-89
25-10-2009 20664 15386 26-10-2009 00-02-08-11-26-34-34-35-38-39-42-43-43-46-49-61-72-72-72-76-82-83-84-86-93-93-98
24-06-2009 84164 88683 25-06-2009 01-07-09-19-31-32-36-36-36-37-39-41-50-55-66-66-73-76-79-83-92-92-94-94-94-94-97
17-06-2009 77764 64090 18-06-2009 02-06-09-12-19-20-24-29-30-33-37-39-41-42-42-44-55-63-82-84-84-87-88-88-89-90-91
11-06-2009 45864 55085 12-06-2009 02-05-07-08-08-11-15-29-30-31-38-52-58-65-67-68-69-73-74-74-84-84-85-87-88-90-94
08-02-2009 01864 58424 09-02-2009 06-07-07-08-10-11-16-24-27-29-36-45-45-47-64-66-69-70-71-71-71-72-73-85-93-95-99
23-10-2008 30764 58415 24-10-2008 00-13-15-15-18-19-20-20-23-34-36-43-46-47-58-58-65-65-68-78-78-81-89-93-95-97-99
19-07-2008 26764 79218 20-07-2008 03-04-10-18-18-21-23-24-25-26-27-28-28-33-34-38-41-45-57-59-60-70-73-76-77-89-95
26-04-2008 02964 80701 27-04-2008 01-04-08-09-09-10-15-16-22-24-27-29-33-37-48-53-54-57-70-72-77-78-80-81-86-96-97
17-03-2008 17464 06299 18-03-2008 00-01-14-21-24-28-32-35-37-40-46-51-54-58-61-62-66-79-79-80-82-83-92-94-99-99-99
10-02-2008 74164 62202 11-02-2008 01-02-05-06-11-17-19-28-41-42-45-46-49-56-62-68-69-71-72-77-77-78-79-79-89-95-98
24-01-2008 11664 20031 25-01-2008 04-10-10-12-16-16-22-25-31-31-31-43-43-43-44-46-51-60-66-68-69-83-83-86-92-95-96
08-09-2007 51364 67801 09-09-2007 01-03-07-17-17-18-22-30-31-32-33-37-40-49-49-58-67-73-78-81-84-86-91-92-93-94-98
20-05-2007 85164 64759 21-05-2007 03-06-07-10-15-16-16-25-28-29-33-39-41-43-49-54-58-59-62-63-63-67-68-70-87-90-98
14-01-2007 28564 83926 15-01-2007 00-04-06-13-15-23-23-26-29-32-32-44-46-47-47-50-51-53-58-66-69-72-74-81-86-89-94
26-05-2006 29464 29581 27-05-2006 00-01-02-04-07-07-09-17-19-21-22-27-32-34-34-46-55-61-65-70-75-81-85-90-91-93-94
25-11-2005 03464 09008 26-11-2005 02-05-06-08-19-21-24-24-36-40-44-48-51-53-58-61-63-70-70-72-73-80-80-81-88-90-97
06-11-2005 84464 24795 07-11-2005 00-00-01-01-02-10-14-16-16-27-36-45-45-59-62-63-66-68-68-69-71-72-75-81-94-95-97
31-10-2005 23764 09946 01-11-2005 09-13-14-19-22-25-26-34-39-43-46-50-53-53-55-57-62-64-75-75-75-78-79-80-81-82-99
29-09-2005 95964 62571 30-09-2005 00-00-01-06-07-10-13-15-26-33-43-47-49-51-51-53-57-67-69-71-79-81-87-87-91-97-97
17-07-2005 09464 68965 18-07-2005 00-03-07-10-11-13-15-18-19-21-25-25-30-32-33-33-46-50-55-57-63-65-66-67-73-95-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 64 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 64 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 64 thì hôm sau về con gì? Đề về 64 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 64 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 64 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 64 có nghĩa là như thế nào

Đề về 64 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 64 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc64, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 64 hoặc đề 64.

Khi đề về 64 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 64 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 64 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 64 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 4 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 64 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 64 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 64 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 64 người chơi chỉ cần lấy 6 + 4 = 64 như thế sẽ ra được số 64 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 64.

Khi mơ về số đề 64 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 64 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 64 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 64 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 64 đó. Đừng bỏ lỡ con số 64 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 64 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 64 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 34 – 44

Khi mơ thấy con số 64 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 64 bằng vàng là: 40 – 41

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 64 thì hãy đánh số đề con 74, 94 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 64 thì đánh con số 64, 49 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 64 đuổi theo mình thì quất ngay con số 24, 43 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 64 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 64 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 64 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 64 đánh con gì

Đề về 64 mà đi kèm con lô 49 thì hôm sau bạn cứ cặp con 94, 42 mà đánh

Nếu đề 64 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 14, 44 về cùng nhau

Lô 64 mà xuất hiện cùng đề 24, đừng nên bỏ qua con 42, 44 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 64 về cùng lô tô con 44, chốt ngay bạch thủ 74

Đề 64 mà về cùng lô 40, ngày mai nổ con 43 chắc chắn, nếu 40 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 54, 47

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 64 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.