Đề về 66 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 66

Bộ số Bộ số Bộ số
34 - 3 Lần 36 - 3 Lần 99 - 3 Lần
30 - 2 Lần 32 - 2 Lần 16 - 2 Lần
91 - 2 Lần 97 - 2 Lần 10 - 2 Lần
43 - 2 Lần 13 - 2 Lần 68 - 2 Lần
15 - 2 Lần 14 - 2 Lần 93 - 1 Lần
01 - 1 Lần 11 - 1 Lần 50 - 1 Lần
75 - 1 Lần 67 - 1 Lần 83 - 1 Lần
84 - 1 Lần 88 - 1 Lần 22 - 1 Lần
47 - 1 Lần 71 - 1 Lần 19 - 1 Lần
74 - 1 Lần 17 - 1 Lần 41 - 1 Lần
72 - 1 Lần 26 - 1 Lần 90 - 1 Lần
42 - 1 Lần 33 - 1 Lần 29 - 1 Lần
53 - 1 Lần 18 - 1 Lần 07 - 1 Lần
37 - 1 Lần 81 - 1 Lần 56 - 1 Lần
57 - 1 Lần 09 - 1 Lần 60 - 1 Lần
89 - 1 Lần 66 - 1 Lần 24 - 1 Lần
59 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 66

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 14 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 12 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 4 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 00

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-01-2022 67466 31-01-2022
22-07-2021 23166 46724 23-07-2021 01-02-03-24-24-29-30-32-34-35-38-38-40-43-44-47-48-66-66-72-75-78-84-85-96-97-99
08-06-2021 82266 81099 09-06-2021 00-05-06-07-08-10-12-16-18-29-38-42-46-48-54-56-57-59-72-83-93-94-95-95-96-97-99
01-06-2021 57266 51714 02-06-2021 03-03-04-07-07-14-14-16-17-17-21-26-32-39-42-44-46-48-52-53-61-74-76-77-78-79-84
05-05-2021 83866 80359 06-05-2021 06-08-10-10-13-24-25-34-35-36-38-41-44-53-54-59-60-66-66-66-67-79-79-84-84-86-88
13-10-2020 46266 77616 14-10-2020 03-04-05-09-13-14-16-16-17-19-25-26-26-27-35-38-42-50-60-62-62-76-81-82-91-95-96
01-05-2020 29166 82632 02-05-2020 00-01-12-14-18-23-24-24-28-30-31-32-34-43-45-46-52-55-59-70-70-70-84-87-94-94-99
30-08-2019 52766 70560 31-08-2019 00-00-02-06-13-14-18-22-22-27-36-44-46-50-60-60-63-68-69-72-78-85-89-94-95-99-99
11-07-2019 67166 16289 12-07-2019 10-11-17-23-28-30-33-36-37-40-43-48-51-57-58-59-61-64-71-73-76-78-82-86-89-97-98
10-07-2019 56266 67166 11-07-2019 00-00-02-08-15-19-22-24-25-25-32-38-40-46-57-57-58-65-66-70-71-72-77-83-84-88-91
21-04-2018 69966 29568 22-04-2018 00-08-11-15-19-21-22-25-26-31-37-49-49-51-52-53-53-54-65-68-68-68-72-77-81-92-98
27-02-2018 36366 71657 28-02-2018 00-11-13-15-15-25-29-33-37-56-57-60-61-72-78-79-82-85-86-86-87-87-87-91-92-92-99
16-01-2018 13766 62609 17-01-2018 03-05-05-06-08-09-09-22-28-34-36-42-55-60-63-69-70-71-76-77-79-80-83-89-93-94-97
29-09-2017 56766 99334 30-09-2017 01-07-17-17-17-19-19-26-28-28-32-34-38-39-40-48-55-62-65-65-66-74-83-86-89-91-92
12-08-2017 75966 95407 13-08-2017 00-07-10-18-27-28-30-30-31-37-37-37-39-41-44-44-45-52-53-60-64-67-70-81-85-94-98
18-07-2017 11666 66937 19-07-2017 01-05-11-11-14-18-20-27-31-32-32-34-36-37-49-55-56-56-61-80-81-82-86-87-92-96-99
14-07-2017 79866 08181 15-07-2017 00-11-15-21-24-26-26-32-32-35-37-43-46-49-54-60-60-68-68-71-77-81-83-86-93-94-98
31-05-2017 32266 98130 01-06-2017 00-05-07-09-11-15-17-23-25-30-33-48-49-51-54-58-66-74-75-77-78-86-86-91-93-95-96
22-02-2017 45266 44215 23-02-2017 01-03-08-15-18-19-29-29-32-32-34-42-44-46-57-59-60-61-62-65-68-79-82-83-85-89-90
07-02-2017 99866 62814 08-02-2017 04-08-12-14-14-20-23-28-29-33-34-37-46-48-61-62-68-71-71-75-76-77-81-87-88-91-98
06-01-2017 97266 95356 07-01-2017 05-07-07-19-21-26-28-30-34-42-46-47-51-52-56-64-70-73-74-75-77-78-79-82-82-85-89
26-09-2016 75466 19291 27-09-2016 03-08-08-16-16-19-25-30-33-34-39-40-40-41-47-50-52-56-69-75-83-84-89-91-91-95-95
23-04-2016 97066 73815 24-04-2016 02-09-10-14-15-15-17-18-28-29-30-31-31-38-42-43-44-44-57-58-69-69-75-77-92-92-92
14-04-2016 09866 50653 15-04-2016 09-09-10-12-20-28-34-35-37-45-46-47-50-52-53-53-55-56-58-60-64-65-73-73-83-84-84
08-03-2016 37566 26818 09-03-2016 07-15-18-18-21-26-26-30-32-39-43-47-48-51-53-61-70-70-78-78-79-83-83-87-90-92-94
11-06-2015 19566 83329 12-06-2015 02-10-11-12-14-18-19-20-21-29-29-33-34-35-47-51-53-54-55-56-68-69-70-70-76-84-97
20-04-2015 38066 39768 21-04-2015 06-08-10-23-26-28-30-32-33-34-39-44-45-53-59-61-63-67-68-69-75-75-78-80-86-89-90
11-10-2014 37766 38713 12-10-2014 02-02-04-06-10-13-22-23-23-24-25-27-31-34-40-42-54-58-64-71-82-82-83-92-92-97-99
27-05-2014 45566 18197 28-05-2014 03-08-09-10-19-23-24-27-31-33-36-43-51-51-52-55-64-64-71-73-92-93-93-94-96-97-99
05-02-2014 81966 66933 06-02-2014 16-17-17-18-30-31-33-33-34-42-43-49-53-57-62-67-68-72-73-73-73-74-91-92-96-98-99
14-05-2013 26866 72642 15-05-2013 06-09-09-11-15-16-18-19-22-31-41-42-51-55-57-60-60-63-64-66-71-71-73-76-84-92-98
06-01-2013 62866 16934 07-01-2013 04-06-08-15-16-18-21-21-30-31-34-35-35-36-37-45-53-60-62-64-64-65-68-79-89-95-99
08-12-2012 03166 48736 09-12-2012 01-14-23-25-25-27-27-29-29-30-31-32-36-40-47-47-55-61-61-65-66-67-71-72-80-83-91
20-11-2012 24966 72199 21-11-2012 08-08-09-10-16-18-19-23-23-24-28-28-36-42-53-54-62-64-64-66-76-77-77-82-84-89-99
06-09-2012 09666 27841 07-09-2012 07-15-15-18-22-26-27-28-33-37-41-41-42-42-47-61-63-71-73-82-87-92-93-97-98-98-99
28-04-2012 21766 14572 29-04-2012 01-02-07-13-19-34-47-49-60-64-64-66-71-72-72-76-81-82-90-94-94-96-97-97-97-98-98
23-04-2012 47166 63726 24-04-2012 02-04-10-12-17-18-19-22-23-26-26-29-29-30-32-36-39-44-44-44-54-56-58-60-70-80-80
17-04-2012 54166 13490 18-04-2012 01-10-12-13-13-26-36-37-39-41-43-45-49-58-58-59-60-60-62-74-74-74-85-90-91-94-95
21-02-2012 09766 74710 22-02-2012 01-02-02-02-04-10-11-13-13-19-29-47-47-52-57-57-58-59-60-61-62-65-67-69-71-77-97
13-08-2011 51066 32343 14-08-2011 03-08-13-20-20-21-23-26-27-31-32-43-43-49-50-54-58-59-59-64-77-80-81-84-87-88-96
02-08-2011 56666 45174 03-08-2011 02-06-07-09-15-22-23-28-32-35-35-37-38-42-45-54-58-59-65-67-74-74-75-77-77-95-97
31-05-2011 25166 61113 01-06-2011 10-11-11-12-13-22-22-25-32-33-33-40-40-45-47-53-65-69-76-76-82-84-86-86-90-91-94
21-04-2011 54966 59436 22-04-2011 02-02-03-04-04-08-12-13-23-27-31-34-35-36-36-36-42-50-60-64-70-74-75-80-83-86-94
26-02-2011 25866 06517 27-02-2011 05-07-11-11-12-17-26-27-40-47-49-50-54-58-63-67-74-78-83-85-86-91-91-93-93-98-99
26-01-2011 46566 83971 27-01-2011 01-12-12-13-16-24-30-30-31-32-34-44-46-54-54-55-59-61-62-63-71-76-76-76-83-83-86
25-09-2010 77066 41119 26-09-2010 00-03-03-06-11-13-15-17-17-19-20-25-29-31-40-61-66-66-68-68-73-77-82-89-90-95-96
28-12-2009 21666 04088 29-12-2009 05-09-15-17-19-22-25-30-34-35-40-42-43-46-53-57-58-58-59-62-62-64-76-88-92-93-93
21-11-2009 69666 18716 22-11-2009 01-01-03-03-04-12-13-16-16-22-27-29-36-41-41-42-42-51-52-54-56-60-60-73-89-89-90
18-11-2009 99266 82422 19-11-2009 03-04-12-15-18-19-22-24-25-25-36-36-39-40-49-56-64-64-76-78-83-84-85-88-88-92-98
20-10-2009 29066 02091 21-10-2009 03-12-13-15-20-22-25-25-35-41-42-42-47-52-52-54-55-57-59-62-63-71-75-79-86-91-94
27-09-2009 50666 54897 28-09-2009 02-04-07-10-11-18-28-32-33-38-41-46-49-50-57-58-67-74-79-79-80-82-83-93-97-97-99
23-09-2009 07466 83610 24-09-2009 01-10-10-16-16-24-24-27-28-39-40-41-42-42-43-51-56-62-63-69-71-75-81-81-89-93-97
21-08-2009 02566 58947 22-08-2009 05-06-07-16-23-24-25-27-33-34-36-44-47-50-54-58-74-75-76-90-90-90-91-91-93-94-95
16-07-2009 60466 35643 17-07-2009 03-06-12-12-13-27-30-39-40-42-43-47-48-51-51-55-56-63-64-75-76-80-81-86-86-91-91
20-01-2009 57566 36184 21-01-2009 00-01-06-13-14-14-16-21-31-35-36-44-50-51-56-61-62-62-76-77-80-83-84-85-90-90-95
12-07-2008 94266 93450 13-07-2008 03-13-14-16-21-22-23-27-32-35-38-39-43-50-50-51-57-69-72-73-78-81-88-88-89-91-95
25-06-2008 29366 12630 26-06-2008 08-13-16-26-29-30-32-33-34-36-38-44-46-48-51-52-52-56-63-65-68-69-76-83-83-86-95
21-06-2008 22166 88299 22-06-2008 02-03-16-18-25-32-37-44-45-48-49-49-57-58-61-62-66-71-78-80-81-84-90-92-94-96-99
13-01-2008 36566 69275 14-01-2008 05-13-14-14-19-26-30-32-33-34-52-63-68-71-75-75-81-81-85-85-88-89-90-92-94-97-99
15-12-2007 21266 36432 16-12-2007 00-02-09-20-21-22-29-31-32-33-38-40-43-45-50-52-62-64-65-70-79-89-92-94-94-95-96
09-12-2007 30766 71267 10-12-2007 00-04-04-13-13-16-18-23-25-26-33-36-39-47-49-56-57-67-71-78-81-86-90-93-94-95-98
21-11-2007 04666 04583 22-11-2007 01-02-04-10-10-13-19-38-46-47-47-51-52-56-57-66-66-72-74-75-76-76-78-83-92-94-95
17-10-2007 31066 86293 18-10-2007 01-02-02-08-14-18-24-25-29-39-55-57-64-65-65-65-68-71-73-74-86-88-90-91-93-93-97
02-10-2007 69866 15934 03-10-2007 01-15-15-22-23-26-27-34-34-37-48-50-55-56-57-59-63-64-64-77-84-85-90-90-93-94-98
21-06-2007 91366 57101 22-06-2007 01-02-05-12-19-23-23-25-35-37-43-57-62-62-63-64-68-72-75-77-77-78-80-84-87-93-94
07-05-2007 94066 29911 08-05-2007 00-00-04-11-16-22-25-26-32-34-43-46-47-48-50-57-60-64-74-76-84-86-87-88-91-93-98
03-05-2007 30766 73536 04-05-2007 05-05-07-08-24-27-29-34-36-36-43-44-45-51-52-53-61-63-70-76-82-83-86-90-90-96-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 66 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 66 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 66 thì hôm sau về con gì? Đề về 66 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 66 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 66 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 66 có nghĩa là như thế nào

Đề về 66 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 66 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc66, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 66 hoặc đề 66.

Khi đề về 66 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 66 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 66 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 66 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 6 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 6 sẽ gồm những con số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 66 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 66 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 66 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 66 người chơi chỉ cần lấy 6 + 6 = 66 như thế sẽ ra được số 66 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 66.

Khi mơ về số đề 66 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 66 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 66 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 66 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 66 đó. Đừng bỏ lỡ con số 66 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 66 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 66 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 36 – 64

Khi mơ thấy con số 66 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 66 bằng vàng là: 60 – 61

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 66 thì hãy đánh số đề con 76, 96 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 66 thì đánh con số 66, 69 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 66 đuổi theo mình thì quất ngay con số 26, 63 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 66 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 66 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 66 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 66 đánh con gì

Đề về 66 mà đi kèm con lô 69 thì hôm sau bạn cứ cặp con 96, 62 mà đánh

Nếu đề 66 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 16, 64 về cùng nhau

Lô 66 mà xuất hiện cùng đề 26, đừng nên bỏ qua con 62, 46 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 66 về cùng lô tô con 64, chốt ngay bạch thủ 76

Đề 66 mà về cùng lô 60, ngày mai nổ con 63 chắc chắn, nếu 60 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 56, 67

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 66 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.