Đề về 67 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 67

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 3 Lần 43 - 2 Lần 34 - 2 Lần
59 - 2 Lần 61 - 2 Lần 41 - 2 Lần
88 - 2 Lần 91 - 2 Lần 40 - 2 Lần
30 - 2 Lần 26 - 2 Lần 57 - 1 Lần
73 - 1 Lần 44 - 1 Lần 55 - 1 Lần
75 - 1 Lần 70 - 1 Lần 52 - 1 Lần
17 - 1 Lần 84 - 1 Lần 11 - 1 Lần
64 - 1 Lần 58 - 1 Lần 62 - 1 Lần
03 - 1 Lần 89 - 1 Lần 45 - 1 Lần
13 - 1 Lần 42 - 1 Lần 08 - 1 Lần
25 - 1 Lần 51 - 1 Lần 77 - 1 Lần
47 - 1 Lần 76 - 1 Lần 94 - 1 Lần
53 - 1 Lần 33 - 1 Lần 48 - 1 Lần
63 - 1 Lần 46 - 1 Lần 23 - 1 Lần
06 - 1 Lần 19 - 1 Lần 93 - 1 Lần
18 - 1 Lần 00 - 1 Lần 95 - 1 Lần
05 - 1 Lần 99 - 1 Lần 04 - 1 Lần
65 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 67

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 47 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 67

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-05-2023 85867 20765 30-05-2023 00-04-07-18-21-30-33-37-37-40-46-50-50-51-60-60-61-62-65-65-68-71-85-87-87-93-96
29-03-2023 86367 11504 30-03-2023 04-12-13-16-17-18-20-23-23-29-32-36-37-39-40-41-42-45-64-70-74-75-85-86-89-94-95
07-11-2022 04067 66130 08-11-2022 10-11-19-21-24-30-41-41-41-44-50-61-74-74-79-81-83-86-86-89-89-92-94-96-96-97-97
31-08-2022 92467 69488 01-09-2022 03-06-07-08-11-15-16-16-20-26-27-37-38-59-60-77-79-80-83-84-86-87-88-89-90-93-99
31-07-2022 50267 46555 01-08-2022 05-07-08-11-22-28-31-33-38-40-40-48-55-59-62-62-66-70-77-81-91-91-93-93-93-97-97
27-05-2022 29667 57318 28-05-2022 07-07-13-14-17-18-19-19-20-23-30-39-40-41-53-53-57-59-62-63-69-69-73-76-88-92-92
03-04-2022 87767 12941 04-04-2022 01-03-05-06-06-12-15-17-19-20-26-33-37-41-46-50-54-56-62-62-63-65-66-68-73-78-98
15-03-2022 01067 18513 16-03-2022 02-02-07-08-09-09-11-12-13-19-20-30-35-44-55-56-58-63-67-70-73-79-79-82-93-94-99
03-11-2021 07267 34148 04-11-2021 07-07-07-10-11-14-16-24-27-27-31-35-41-45-47-47-48-54-57-65-71-72-83-86-94-96-97
16-10-2021 66067 24640 17-10-2021 06-07-08-10-12-13-13-15-18-22-23-23-29-32-33-34-37-40-55-56-61-61-70-74-78-93-93
05-10-2021 73967 82245 06-10-2021 13-16-16-19-20-20-29-30-30-36-38-40-40-41-45-45-55-60-66-66-68-73-80-80-83-90-94
06-08-2021 39467 49634 07-08-2021 00-00-07-17-17-18-20-20-20-21-25-31-33-34-57-63-75-77-79-82-84-86-92-93-94-96-99
17-06-2021 44367 14761 18-06-2021 03-06-08-08-13-19-21-29-30-32-37-38-47-52-52-54-55-61-63-63-65-67-79-80-87-91-94
20-05-2021 55967 75723 21-05-2021 00-02-02-04-07-09-23-29-33-34-37-46-47-49-51-53-54-65-67-74-75-82-84-89-91-92-95
26-04-2020 90667 77561 27-04-2020 01-02-12-16-18-21-25-27-28-41-45-56-58-58-60-61-62-73-73-77-87-88-89-89-90-91-91
17-03-2020 52267 81489 18-03-2020 00-12-16-18-22-26-28-33-41-47-51-53-54-59-64-65-72-79-88-89-90-92-94-94-94-95-97
05-12-2019 22867 82830 06-12-2019 07-17-21-25-26-26-27-28-28-30-34-40-41-43-51-56-56-57-61-64-66-75-76-84-87-88-90
05-06-2019 85267 35740 06-06-2019 02-06-07-10-12-13-15-17-17-17-28-34-35-40-42-47-51-52-54-61-65-67-78-81-82-84-95
14-04-2019 02867 57843 15-04-2019 02-02-03-06-07-13-14-16-18-21-22-24-38-39-43-47-52-54-57-64-65-72-73-77-80-81-91
21-12-2018 95367 54691 22-12-2018 08-08-09-11-18-19-23-34-42-43-44-48-48-49-52-56-65-69-70-71-81-86-86-89-90-91-92
07-12-2018 25367 64793 08-12-2018 00-01-02-02-05-07-09-11-14-21-22-32-36-37-39-47-50-52-57-68-70-75-79-89-92-93-98
03-12-2018 99667 97859 04-12-2018 06-12-15-21-22-32-32-36-38-42-50-51-51-54-59-59-62-66-66-66-69-71-78-85-91-95-96
31-08-2018 21067 48319 01-09-2018 19-19-22-29-31-33-36-38-40-44-48-49-49-52-57-60-62-64-64-66-70-74-83-91-91-93-99
07-07-2018 41967 75299 08-07-2018 03-12-18-24-26-28-28-34-36-41-48-53-55-55-57-58-59-61-65-67-72-73-75-76-78-87-99
27-03-2018 18467 23588 28-03-2018 09-20-21-26-27-29-32-32-42-50-50-51-54-55-62-64-67-69-71-71-71-81-85-88-88-92-94
26-07-2017 79967 77333 27-07-2017 02-03-16-18-20-22-29-33-35-42-42-47-47-53-53-59-60-64-69-72-74-82-84-85-87-89-92
28-05-2017 25467 28444 29-05-2017 02-07-22-25-32-34-34-35-37-37-38-39-44-47-47-59-60-63-70-70-72-81-85-87-89-91-98
25-03-2017 17867 93508 26-03-2017 01-05-08-09-12-16-19-21-32-33-36-38-42-45-49-53-55-56-58-69-74-83-87-91-92-94-97
12-10-2016 01367 79453 13-10-2016 02-05-05-10-29-31-35-35-38-46-53-54-55-60-62-64-70-70-72-73-82-85-85-86-86-93-94
19-09-2016 95167 67317 20-09-2016 00-03-04-09-17-19-21-21-23-26-30-33-36-41-45-46-49-60-64-73-74-76-82-85-87-88-96
02-03-2016 47167 59194 03-03-2016 01-08-14-17-23-24-26-35-38-42-45-48-50-51-57-58-59-60-62-66-71-84-86-86-86-88-94
17-06-2015 49267 17191 18-06-2015 00-01-07-09-11-12-18-20-27-30-35-40-41-48-63-66-71-73-75-83-88-89-91-91-93-97-97
06-04-2015 53967 78652 07-04-2015 00-00-03-14-22-30-33-41-45-47-47-48-50-52-56-56-59-64-76-80-89-90-90-92-93-93-97
17-11-2014 77267 96154 18-11-2014 04-05-12-18-18-18-21-21-23-29-33-42-43-50-51-54-55-57-57-63-64-80-85-87-94-97-98
13-04-2014 35867 96573 14-04-2014 03-03-23-26-27-29-29-34-35-36-43-58-61-61-62-62-64-68-69-69-73-74-76-85-86-93-94
02-04-2014 00767 69276 03-04-2014 00-03-06-06-11-15-18-19-19-26-28-29-33-36-44-48-58-59-60-67-72-74-75-76-77-85-99
05-01-2014 87267 99257 06-01-2014 04-09-15-21-28-34-42-46-54-57-60-60-65-66-67-72-72-72-76-82-83-87-89-89-90-90-92
10-11-2013 33567 05959 11-11-2013 00-09-10-11-11-17-17-26-27-29-36-40-40-44-46-48-54-56-59-60-64-65-70-79-85-92-98
05-11-2013 82367 56703 06-11-2013 01-03-17-18-19-22-22-25-33-38-41-42-43-45-48-52-54-64-65-76-84-85-87-90-94-95-98
26-05-2012 88567 75205 27-05-2012 00-01-01-01-04-05-10-11-12-21-23-28-36-38-38-45-46-54-56-57-71-72-74-81-88-91-91
09-01-2012 02367 65170 10-01-2012 03-04-09-17-20-21-26-33-35-41-47-49-49-51-52-52-56-58-64-70-70-84-84-87-88-90-99
08-11-2011 27467 02862 09-11-2011 05-06-08-10-16-16-28-33-35-39-40-41-43-48-48-54-57-57-59-62-62-68-72-78-80-86-91
27-07-2011 53567 97647 28-07-2011 02-10-16-19-27-39-41-41-45-47-49-50-54-54-55-55-57-63-70-71-73-78-78-79-80-82-97
05-07-2011 15167 52458 06-07-2011 00-03-06-07-16-20-20-21-24-30-31-51-51-56-57-58-60-62-65-71-77-82-85-87-87-96-99
09-05-2010 39067 25634 10-05-2010 00-05-09-15-20-21-25-26-29-30-30-30-34-43-46-47-50-64-64-72-74-80-89-94-96-98-98
12-03-2010 60467 71826 13-03-2010 00-22-26-26-28-34-45-46-47-49-50-51-52-57-57-59-59-62-70-71-71-74-74-76-80-97-99
19-12-2009 28467 14895 20-12-2009 02-03-07-15-18-27-29-30-37-38-40-56-61-67-70-72-72-79-79-80-81-81-82-82-83-95-97
08-11-2009 23967 36143 09-11-2009 01-04-24-25-25-31-36-36-41-43-43-47-54-57-65-65-69-70-73-74-79-81-84-88-91-91-95
19-08-2009 83467 69577 20-08-2009 04-05-06-06-08-19-35-40-44-46-50-52-53-57-58-60-67-69-70-71-71-77-83-89-91-94-98
04-07-2009 94167 33500 05-07-2009 00-06-07-09-09-17-21-25-25-26-28-31-31-32-36-39-73-74-74-77-78-83-85-86-88-89-95
16-06-2009 22167 77764 17-06-2009 00-02-08-10-11-13-17-21-21-22-26-31-32-32-41-44-49-51-52-52-52-56-64-66-77-85-88
20-03-2009 96567 91406 21-03-2009 00-06-11-18-23-25-27-36-45-54-54-61-62-63-64-76-77-78-78-82-84-85-87-87-95-96-97
10-12-2007 71267 63675 11-12-2007 07-08-11-13-15-17-20-20-21-30-34-35-46-55-56-62-66-67-74-75-77-82-85-91-91-93-96
04-12-2007 16867 90611 05-12-2007 00-01-01-01-06-11-24-25-36-38-43-46-47-51-58-59-61-73-74-75-77-78-82-84-86-91-92
12-09-2007 46867 90251 13-09-2007 02-04-08-09-10-13-14-19-22-23-24-28-32-32-35-38-49-51-52-53-55-66-70-71-74-89-96
02-07-2007 25067 95154 03-07-2007 03-08-10-10-17-21-23-27-29-29-29-32-46-48-50-51-54-64-66-72-74-75-78-79-81-86-88
23-05-2007 08767 46025 24-05-2007 00-01-02-05-11-12-13-13-17-19-20-25-35-37-43-56-63-69-71-77-79-80-83-84-87-90-97
09-01-2007 55967 72984 10-01-2007 01-01-01-03-05-05-07-09-11-19-23-23-27-27-36-53-53-59-59-60-64-66-71-84-94-96-98
09-08-2006 67967 42008 10-08-2006 08-19-22-22-24-24-27-28-30-31-31-41-42-42-46-47-52-54-63-66-69-79-87-90-93-95-98
05-07-2006 92067 93542 06-07-2006 02-06-07-08-08-09-10-15-18-22-23-28-28-38-39-40-42-51-52-56-59-63-63-67-68-86-96
30-06-2006 59067 80526 01-07-2006 00-03-06-11-26-26-30-44-44-46-53-56-60-64-67-68-71-73-75-77-77-83-87-88-90-93-96
13-05-2006 79467 05441 14-05-2006 05-06-11-15-18-21-22-29-33-38-41-47-52-59-63-64-68-71-79-80-88-90-91-93-96-96-99
04-09-2005 64267 52554 05-09-2005 02-11-14-15-17-18-24-32-33-36-37-40-47-54-63-66-76-79-83-84-84-86-88-92-93-94-94
04-08-2005 63867 37046 05-08-2005 01-02-03-08-13-14-17-27-28-30-33-36-38-41-42-42-45-46-47-54-56-64-76-82-89-96-99
28-07-2005 99167 62963 29-07-2005 02-06-07-14-21-26-37-39-45-45-46-54-63-65-66-70-76-79-80-86-86-87-89-92-95-96-96

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 67 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 67 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 67 thì hôm sau về con gì? Đề về 67 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 67 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 67 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 67 có nghĩa là như thế nào

Đề về 67 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 67 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc67, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 67 hoặc đề 67.

Khi đề về 67 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 67 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 67 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 67 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 7 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 7 sẽ gồm những con số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 67 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 67 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 67 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 67 người chơi chỉ cần lấy 6 + 7 = 67 như thế sẽ ra được số 67 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 67.

Khi mơ về số đề 67 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 67 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 67 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 67 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 67 đó. Đừng bỏ lỡ con số 67 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 67 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 67 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 37 – 74

Khi mơ thấy con số 67 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 67 bằng vàng là: 70 – 71

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 67 thì hãy đánh số đề con 77, 97 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 67 thì đánh con số 77, 79 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 67 đuổi theo mình thì quất ngay con số 27, 73 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 67 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 67 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 67 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 67 đánh con gì

Đề về 67 mà đi kèm con lô 79 thì hôm sau bạn cứ cặp con 97, 72 mà đánh

Nếu đề 67 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 17, 74 về cùng nhau

Lô 67 mà xuất hiện cùng đề 27, đừng nên bỏ qua con 72, 47 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 67 về cùng lô tô con 74, chốt ngay bạch thủ 77

Đề 67 mà về cùng lô 70, ngày mai nổ con 73 chắc chắn, nếu 70 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 57, 77

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 67 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.